Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovanje,,,pitanje je vezano za refundiranje troskova,,radi se o tome da mi je mama operisala kuk u KCUS...stim da je operacija kostala oko 3000 KM stim je da je zdravstveno uplatilo 1300,a mi razliku,,sad me interesuje dal je moguce povrat novca uraditi,,ako jest,sta mi je sve potrebno od papirologije,,Lp..Hvala
Amir, 08.03.2017
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja je pokrio dio troškova kod operativnog zahvata Vaše majke definisan Odlukom o učešću Zavoda,te nema pravnog osnova za refundiranje preostalog dijela utrošenih sredstava.
Pitanje:    poštovani, trebala bih uraditi laserski tretman obje noge, lijeve noge SSV i perforator na lijevoj potkoljenici te flebektomiju na lijevoj nozi. Firma uredno izmiruje obaveze prema zavodu a pošto u KCUS ne rade ovu operaciju prinuđena sam to uraditi na privatnoj klinici. Pitanje za Vas je da li ZZO vrši povrat bar dijela novca. (operacija bi me koštala 4,000 KM). unaprijed Vam se zahvaljujem na odgovoru i srdačno pozdravljam. esma
Esma, 07.03.2017
Odgovor: U članu 34. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl.novine FBiH“ br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) zdravstvena zaštita se razvrstava  u tri grupe: primarna, specijalističko-konsultativna i bolnička. Osigurana lica - korisnici zdravstvene zaštite iz člana 34., u skladu sa članom 37. navedenog Zakona mogu zdravstvene usluge ostvariti samo u zdravstvenim ustanovama  s kojima kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja zaključi ugovor o pružanju zdravstvene zaštite. Nakon obavljenih medicinskih usluga u privatnoj zdravstvenoj ustanovi u Kantonu Sarajevo, možete podnijeti zahtjev Zavodu sa potrebnom dokumentacijom, i isti će se uzeti u razmatranje.
Pitanje:    Poštovani, Na KCUS uvrđena mi je visokorizična trombolija i na početku trudnoće uključen niskomolekularni herapin. Preporuka doktora sa KCUS je da radim neinvazivni prenatalni test (NIPT). Aminocinteza nije preporučena jer se mora raditi prekid terapije herapinom da bi se ista uradila. KCUS ne radi uopšte NIPT. Na koji način mogu tražiti refundiranje sredstava koje sam platila za NIPT u privatnoj klinici i šta mi treba kao dokaz koji će biti adekvatan i prihvatljiv od strane ZZOKS?
Mirela, 07.03.2017
Odgovor: Uz zahtjev treba da priložite slijedeću dokumentaciju: -Uputnicu izabranog doktora medicine ili medicinsku dokumentaciju izdatu od strane ljekara specijaliste zdravstvene ustanove sa kojom zavod ima zaključen ugovor iz koje će se utvrditi da je potrebno uraditi test NIPT, original fiskalni račun, fotokopiju medicinske dokumentacije da je predmetna analiza urađena, potvrdu UKC Sarajevo, potpisanu od strane direktora dijagnostičkih disciplina u kojoj će biti naveden razlog zbog čega se  test NIPT ne može raditi u UKC Sarajevo, fotokopiju zdravstvene legitimacije i obavijest o prebivalištu. Nakon dostavljanja traženog Vaš zahtjev će se uzeti u razmatranje.
Pitanje:    Postovani, u dvanaestoj sam nedelji trudnoce i preporuceno mi je da radim prenatalni test Nifty posto radi dijagnosticirane trombofilije ne bi bilo pozeljno raditi amniocentezu. Dobila sam imformaciju da ZZO KS pokriva troskove testa, molim Vas da mi odgovorite da li je to tacno i sta bi od dokumentacije trebalo pribaviti kako bi mogla podnijeti zahtjev za refundiranje troskova. Unaprijed hvala.
Maja, 07.03.2017
Odgovor: Obavještavamo Vas da uz zahtjev treba da priložite slijedeću dokumentaciju: -Uputnicu izabranog doktora medicine ili medicinsku dokumentaciju izdatu od strane ljekara specijaliste zdravstvene ustanove sa kojom zavod ima zaključen ugovor iz koje će se utvrditi da je potrebno uraditi test Nifty, original fiskalni račun, fotokopiju medicinske dokumentacije da je predmetna analiza urađena, potvrdu UKC Sarajevo, potpisanu od strane direktora dijagnostičkih disciplina u kojoj će biti naveden razlog zbog čega se  test Nifty ne može raditi u UKC Sarajevo, fotokopiju zdravstvene legitimacije i obavijest o prebivalištu. Nakon dostavljanja traženog Vaš zahtjev će se uzeti u razmatranje.
Pitanje:    Poštovani, Interesuje me, ukoliko, porodilja koristi neplaćeno odsustvo s posla (Zakon o radu, član 67), nakon isteka zakonskog porodiljskog odsustva od 12 mjeseci, da li može uplaćivati zdravstveno osiguranje s obzirom da su djeca osigurana preko nje a prilikom korištenja prava na neplaćeno odsustvo, obaveze poslodavca miruju. Odnosno na koji način ona i djeca mogu imati zdravstveno osiguranje dok je na neplaćenom odsustvu. Hvala.
Nura, 07.03.2017
Odgovor: Potrebno je  da nas informišete da li će Vas poslodavac u slučaju korištenja neplaćenog odsustva odjaviti sa obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Pitanje:    Postovani, tokom 2011.g. sam koristila dobrovoljno zdravstveno osiguranje ZZO KS. Nakon odredjenog perioda sam prestala uplacivati mjesecni iznos. U radnom odnosu i poslodavac redovno uplacuje sve doprinose vec 5 godina. Kako sam u 9. mjesecu trudnoce, a iznos koji dugujem jos uvijek nisam izmirila interesuje me koja je procedura i da li mogu ovjeriti knjizicu i bez izmirenog duga? Koliko unaprijem moram imati ovjerenu knjizicu da bih mogla korisititi zdravstveno osiguranje? Hvala unaprijed na odgovoru!
Mia, 07.03.2017
Odgovor: Članom 87. stav 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju je propisano da se obvezniku uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos obustavlja dalje korišćenje zdravstvene zaštite po ovom zakonu, izuzev hitne medicinske pomoći. Pomenuti dug na ime dospjelih a neplaćenih obaveza po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje možete izmiriti i mjesečnim obrocima u skladu s Vašim mogućnostima.
Pitanje:    Poštovani.. Dobi sam preporuku ljekara za ultrazvuk srca. Moj porodični ljekar je, na osnovu te preporuke, poslao elektronskim putem uputnicu prema vama koju trebat ovjeriti jer me šalje u neku od privatnih klinika koje pružaju ovu uslugu. Kada i gdje ja mogu dobiti ovjerenu uputnicu prema nekoj od privatnih klinika. lp.
Suad, 07.03.2017
Odgovor: Vašu ovjerenu uputnicu možete podići odmah u Poslovnici Zavoda Novo Sarajevo ul.Zmaja od Bosne bb.
Pitanje:    Poštovani, Moje djete bi trebalo početi primati hormon rasta. Doktorica sa Endokrinološkog savjetovališta nam je rekla da počnemo zvati početkom februara Apoteku na Skenderiji da bismo provjerili da li je hormon rasta odobren. U Apoteci su nam rekli da kontaktiramo Vas jer oni još uvijek nisu obavješteni. Djete se zove Hodžić Hana, 2003 godište. Da li mi možete kazati kada bi mogli očekivati odbrenje na hormon rasta? Srdačan pozdrav,
Lejla, 07.03.2017
Odgovor: Hormon rasta je odobren za Vaše dijete a Pedijatriska klinika je o tome obaviještena dopisom poslanim od strane Zavoda 31.01.2017.Isti dopis proslijeđen je i Apoteci Skenderija 07.02.2017.Potrebno je da se obratite ljekaru na Pedijatriskoj klinici koji je dao preporuku za uključenje lijeka, isti će Vam napisati recept a lijek  će te podići u pomenutoj apoteci da bi dijete primilo na Pedijatriskoj klinici.   
Pitanje:    Poštovani, Da li osoba koja nije drzavljanin BIH,ima boravak, odnosno zaključen brak sa BIH dravljaninom moze ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje, bračni drug je i ima zdr.osiguranje, tj. zaposlen doprinosi redovno uplaćeni. Obzirom da se radi o trudnici, molim vas odgovor. Unaprijed hvala.
Muamera, 07.03.2017
Odgovor: Ukoliko je strani državljanin (supružnik) u radnom odnosu, može prijaviti drugog supružnika pod uvjetom da je BiH državljanin kao člana porodice, a ukoliko strani državljanin nije u radnom odnosu, a želi da bude osiguran, ostvariti će na način da se lično osigura, odnosno na načina što će lično uplaćivati sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje nadležnom kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja. 
Pitanje:    Postovani, Ja imam preko 50 godina i nezaposlena sam. Nazalost nemam zdravstveno osiguranje i nisam se nazalost vec godinama javila na biro. Jeli postoji mogucnost da se opet prijavim iako nemam posao i sta sve moram uraditi? Ako sam na ljecenju, a nemogu da platim ceo racun, gde mogu pitati za financijsku pomoc? Hvala unapred na odgovoru. Sa postovanjem
Hasija, 07.03.2017
Odgovor: U konkretnom slučaju, pravo na zdravstveno osiguranje možete ostvariti u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju, kojim je propisano da lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigura po drugom osnovu. Lica iz stava 1. ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka osiguranika, odnosno najmanje 6. mjeseci unazad.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting