Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, Molim za pojasnjenje, kako je moguće da se na ispod navedene brojev niko ne javlja? info telefon: +387 33 725 222 Tel. +387 33 725 207 Kontakti Naziv Kontakta: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Adresa kontakta: Ložionička 2 Telefon kontakta: 725 200 Fax kontakta: 725 298 e-mail kontakta: info@kzzosa.ba Naziv Kontakta: Gradska poslovnica za općine Novo Sarajevo i Novi Grad Adresa kontakta: Zmaja od Bosne bb Telefon kontakta: 033/72 52 75 Fax kontakta: 033/72 52 84 Zvala sam radnim danom u okviru radnog vremena? Hvala, Lp, Merima
Merima, 09.08.2018
Odgovor: Žao nam je što niste uspjeli putem navedenih brojeva ostvariti vezu sa zaposlenicima Zavoda. Kako su  telefonski brojevi izuzetno opterećeni pozivima osiguranika i prijemom fax-ova, postoji mogućnost da je, u trenutku kada ste iste brojeve kontaktirali, linija bila zauzeta, te je Vaš poziv stavljen na čekanje.
Pitanje:    Poštovani, Molim vas za informaciju o uplati zdravstvenog osiguranja na teret osiguranika. Ostvarujem prihod od samostalne djelatnosti iz inostranstva i u obrascu AMS - 1035 Porezne uprave stoji obaveza plaćanja zdravstvenog osiguranja od 4%. Na koji način sam dužan platiti zdravstveno osiguranje, Kantonu ili Federaciji na koje račune banaka i dr. Unaprijed hvala.
Emir, 09.08.2018
Odgovor: Što se tiče uplata za zdravstveno osiguranje, za Kanton Sarajevo ( ZZOKS) od ukupnog bruto iznosa  ide 89,80%   i račun je 3380002210008593, dok je za Federaciju ( FEDZZO)  10,20 % i račun je 1020500000064018.
Pitanje:    Poštovani, zanima me koja je procedura u slučaju da se izgubi elektronska zdravstvena knjižica djeteta ? kako dobiti novu ?
Selma, 07.08.2018
Odgovor: Kupite zdravstvenu knjižicu u nekoj od poslovnica ZZO KS, u koju će  nosilac osiguranja (firma) staviti pečat na mjesto predviđeno za to. Za daljnju proceduru, odnosno izdavanje i ovjeru zdravstvene knjižice, obratite se na šalter jedne od poslovnica Zavoda gdje ćete dobiti i upute vezano za novu elektronsku knjižicu.
Pitanje:    Postovani, zakasnila sam 2 dana da prenesem dokumente sa biroa ze-do na sarajevski kanton. Imala sam rok 15 dana, dosla sam 17-ti jer sam bila sprijecena da dodjem prije iz zdravstvenih razloga. I nije mi odobreno zdravstvrno osiguranje. Vec godinu dana poslije toga ja nemam zdravstvo, da li mi mozete objasniti da li postoji nacin da ponovo vratim zdravstvo? Unaprijed hvala.
Amila, 06.08.2018
Odgovor: Shodno odredbi člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju možete se lično osigurati u obimu utvrđenom za članove porodice na taj način što ćete uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, i to od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. S tim u vezi, novčana obaveza na ime doprinosa, na mjesečnom nivou, iznosi 5% od prosječne  bruto isplaćene plaće na području FBIH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, a koja je dostupna na http://fzs.ba. Slijedom navedenog, a kako biste ostvariti pravno na obavezno zdravstveno osiguranje po navedenom osnovu, neophodno je da podnesete zahtjev i priložite slijedeću dokumentaciju: 1. Prijavnica Cipsa, 2. Uplatnica i 3. Uvjerenje Porezne uprave FBiH da nemate tekućih osiguranja.
Pitanje:    Postovani, molim vas da mi kazete na koji se nacin mogu direktno obratiti Zavodu za refundaciju troskova vantjelesne oplodnje obavljene na klinici Bahceci u Sarajevu? Komisija na GAK-u mi je odbila dati pozitivno misljenje jer postupak nisam obavila kod njih niti sam imala pokusaj inseminacije ( a sto nije preduslov za refundaciju). Unaprijed hvala
Azra, 06.08.2018
Odgovor: Predajte zahtjev i prateću dokumentaciju na protokol Zavoda, ul.Zmaja od Bosne bb.
Pitanje:    Postovani, Moje pitanje je vezano uz prekid zdravstvenog osiguranja po clanu 27. Koja je procedura i koji papiri trebaju, ako je osoba u medjuvremenu dobila posao i regularno se placaju doprinosi na taj nacin? Unaprijed zahvalan, Haris
Haris, 03.08.2018
Odgovor: Potrebno je da napišete Zahtjev Pravnoj službi ZZOKS za odjavu sa navedenog osiguranja, nakon čega ćete dobiti Rješenje koje ste dalje dužni dostaviti nadležnoj Poreznoj Upravi kako bi se provela odjava sa zdravstvenog osiguranja.
Pitanje:    osiguranik KZZOSA primljen je na hitnu medicinsku intervenciju u MEDIZINISCHE HOCHSCHULE HANNOVER i napravio trošak u iznosu € 6.173,78. Molimo da nas obavijestite što treba napraviti i koje obrasce priložiti da bi se troškovi prenijeli na kantonalno osiguranje. Bolnica trenutno tereti osiguranika.
Milorad, 01.08.2018
Odgovor: Potreban je obrazac BH 8 – Izvještaj o bolničkom liječenju (izdaje – šalje nadležna Njemačka bolesnička blagajna) komplatna medicinska dokumentacija  i sve to proslijediti pravnoj službi na rješavanje (naknadno izdavanje obrasca BH 6).
Pitanje:    Poštovani, dijabeticar sam i koristim insulinsku i medikamentnu terapiju koju mi je propisao dijabetolog iz Savjetovališta za dijabetologiju Opcine Centar, koji me vodi kroz redovne kontrole već duži niz godina. Prije par dana prilikom podizanja mjesečne terapije nisu mi mogli dati Siofor 850 koji koristim tri put dnevno po jednu tabletu sa obrazloženjem da je lijek na mom kartonu prebačen na listu D od strane ZZO Kantona Sarajevo i da mogu da ga dobijem ako ga platim. Molim vas da mi odgovorite ko je prebacio lijek Siofor 850 sa A liste na D listu u mom kartonu i pored terapije propisane od strane oridinirajuceg dijabetologa (zadnja kontrola 14.juna 2018.god) i sta treba da uradim i kome da se obratim za obrazlozenje ovog postupka i nadam se ispravku eventualne greske.
Danica, 30.07.2018
Odgovor: Potrbno je da podnesete zahtjev za  skidanje zabrane i priložite nalaze, stare i nove na protocol u Poslovnicu Zavoda, gdje ovjeravate knjižicu.
Pitanje:    Poštovani, u radnom odnosu sam i zdravstveno sam osiguran. Takođe sam i strani državljanin koji ima radnu dozvolu i dodjeljen JIB od strane porezne uprave. Dužan sam uplatiti određeni iznos doprinosa za zdravstvo po osnovu "Doprinos za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (vrsta prihoda - 712116)", međutim ni u jednoj banci ne prolazi uplata za javne prihode zbog netačnih ili nedovoljnih podataka. Kao porezni broj obveznika koristio sam JIB dodijeljen od strane porezne uprave, navedenu vrstu prihod i broj općine. U poreznoj mi nisu mogli dalje pomoći, pa sam se pitao da li mi vi možete dati dodatne informacije kako uplatiti, da li npr. moram koristiti drugi broj za poreznog obveznika, ili nešto slično?
Irvin, 27.07.2018
Odgovor:   Broj poreskog obveznika: JIB; Vrsta prihoda: 712 116; Općina: koja je u pitanju; Poziv na broj: registarski broj ili sve nule i na kraju mjesec u kojem se uplaćuje (npr.0000000007); Porezni period: mjesec na koji se uplata odnosi; Budžetska organizacija : ostaviti sve prazno ili nule (Vanbudžetski fond).    
Pitanje:    Kao privatnik nisam uplaćivao nigdje ništa tj pio i zdravstveno. Dali se moze uplatiti samo zaostalo zdravstveno za da bi preko biroa dobio pravo na zdravstveno kao nezaposlen jer više ništa ne radim. Hvala
Edvin, 26.07.2018
Odgovor: Ukoliko ste ostvarili pravo na obavezno zdravstveno osiguranje na temlju prijave Zavodu za zapošljavanje, ostvarujete i sva pripadajuća prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, između ostalog, pravo na zdravstvenu zaštiti.  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting