Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Generalni direktor:
Dr.sci. Kenan Crnkić, dipl. oec.
Tel. +387 33 725 200
Fax. +387 33 725 298
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.Pitanje:    Postovani, ja sam zaposlen u javnom sektoru u Tuzli a mjesto mog stanovanja je Sarajevo gdje imam uredno zdravstveno osiguranje, medutim nedavno sam na poslu u Tuzli povrijedio ruku i moj poslodavac me je sa službenim vozilo odvezao u hitnu službu u Živinice gdje su mi oni dali uputnicu za bolnicu u Tuzli.U bolnici u Tuzli su me primili i sve obavili, meduti iako sam imao zdravstvenu knjižicu uredno ovjerenu u Sarajevu nije bila važeća, posto nisam imao novca kos sebe da platim oni su mi rekli da cu morat na SUD...Da li je moguće izvršiti refundaciju troškova po dospijeću tužbe koju ocekujem.
Ado, 26.09.2014
Odgovor: U vezi sa Vašim postavljenim pitanjem a koji se odnosi na  refundaciju novčanih sredstava  za pružene zdravstvene usluge u bolnici u Tuzli  obavještavamo Vas da ne postoji pravni osnov da Zavod  zdravstvenog osiguranja  Kantona Sarajevo čiji ste osiguranik udovolji istom. Naime, kako ste se nalazili na radnom mjestu, u vrijeme dešavanja nesreće, predmetni zahtjev ste dužni uputiti Vašem poslodavcu, a sve po osnovu članova 36. i 58. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), kojima je utvrđena obaveza poslodavcu da snosi sve troškove zdravstvene zaštite koji nastanu liječenjem i korištenjem drugih prava (naknada plaće, lijekovi, ortopedska pomagala i sl.), osiguranika koji pretrpi povredu na radu ili oboli od profesionalne bolesti.
Pitanje:    Da li moj muz, strani drzavljanin koji ima zdravstveno osiguranje I osiguranik je djetetu, moze biti moj osiguranik?
Amela, 26.09.2014
Odgovor: Da biste dobili potpun odgovor na Vaše pitanje, potrebno je da iznesete još bitnih činjenica bez koji odgovor ne može biti konkretan i detaljan. Naime, ako je Vaš suprug strani državljanin i prijavljen je na zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo (tj. imenovani je osigurana po osnovu člana 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članovima 9. tačka e). i 12. tačka e). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 29/09), imenovani ispunjava uslove za prijavu člana na osiguranje, tj. kako je već Vaše dijete osigurano po tom osnovu, također, Vaš suprug ispunjava uslov da bude i Vaš osiguranik samo i ako ste Vi naš državljanin, tj. ako niste stranac. Popuni se ZO1 obrazac, (prijava člana na osiguranje), Obrazac koji nabavljate u poslovnicama Zavoda, a to sve možete završiti u bilo kojoj od Poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja, a najbolje prema najbližoj poslovnici prema Vašem mjestu stanovama. Ako ste strani državljanin, ne ispunjavate uslov da budete osigurani po ovom osnovu.
Pitanje:    Poštovanil Moja kćerka je promijenila neki dan stalno mjesto boravka i sada živi u u općini Centar u Sarajevu. Do sada je bila zdravstveno osigurana na moje ime i ostvarivala je to pravo u Živinicama. U ponedjeljak se, nakon diplomiranja na fkultetu, planira prijaviti na biro za zapošljavanje, pa nas interesuje šta treba od dokumentacije priložiti da bi kao nezaposlna osoba dobila zdravstvenu knjižicu i imala pravo na liječenje. Takođe, pošto je sadašnja njena zdravstvena knjižica ovjerena do 30.9.2014. godine, da li mora donijeti neku potvrdu o odjavi i sl. Unaprijed se zahvaljujemo
Rifat, 26.09.2014
Odgovor: Kako već navodite da je Vaša kćerka prijavljena kao član porodice na zdravstveno osiguranje, tj. prijavljena je preko Vas i samim time je tako i ostavarivala zdravstveno osiguranje, a sada želi i planira da se osigura peko Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, potrebno je da se imenovana prethodno odjavi sa Vašeg osiguranja. Popuni se obrazac ZO1 (odjava člana sa osiguranja), i kada se ta procedura završi, Vaša kćerka se može osigurati preko Sližbe za zapošljavanje Kantona Sarajevo. Za sva detaljnija pitanja vezana za navednu Ustanovu,  savjetujemo Vam da se obratite Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo, gdje će imenovana kao nezaposlena osoba ostvarivati uslove za zdravstveno osiguranje, i samim time će moći vršiti ovjere zdravstvene legitimacije. Zdravstvena legitimacija nezaposlenim osobama osiguranim preko Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo vrši se na mjesec dana (30 dana). S dubokim poštovanjem.
Pitanje:    Postovani/a, Kada cete postaviti formular "Izjava o izboru doktora porodične medicine i doktora stomatologa" u elektronskoj formi na web stranicu? To bi nam uveliko olaksalo pristup i ostvarivanje ovog prava. Ovako moram izaci s posla, platiti prevoz ili parking,.. Ukoliko je vec negdje postavljen, a ja ga nisam pronasla, cestitam i zahvaljujem unaprijed za informaciju gdje se dokument nalazi (URL link). Hvala
šEMSA, 25.09.2014
Odgovor: Formular ''Izjava o izboru doktora porodične medicine i doktora stomatologa" ne posjedujemo u elektronskoj formi. Navedeni formular možete podići u jednoj od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.
Pitanje:    Radim u javnom sektoru , od 09.09.2014.godine radim po osnovu ugovora o djelu na koji se uplačuje određeni iznos na ime doprinosa za zdravstveno osiguranje.Pošto dolazim iz SBK interesuje li me da li u zavodu zdravstvenog osiguranja SBK odnosno opcinskoj poslovnici mogu traziti da plate naocale koje cu da kupim u privatnoj klinici a nakon njihovog izvršenog pregleda? Šta ako ta klinika nema predvidjen obrazac kojeg zavod treba da ovjeri? Hvala !
Begzada, 22.09.2014
Odgovor: Za navedeni upit morate se obratiti Zavodu zdravstvenog osiguranja USK.
Pitanje:    Operisan sam u bolnici za vrijeme kad sam bio zaposlen .Doprinosi su redovno uplacivani.Bolnica mi je naplatila 100 KM na ime laparaskopije -operacija apendixa da budem precizan,naplatila je isto neke tablete i td u iznosu od 33 KM ,zarja to moram platiti ako sam zdravstveno osiguran ? I imam li pravo refundacije tog iznosa od Zavoda i koji je postupak??
Begzada, 22.09.2014
Odgovor: Niste naveli u kojoj bolnici ste operisani,a troškove Vašeg liječenja u potpunosti snosi Zavod zdravstvenog osiguranja KS u okviru redovne mjesečne tranše.Uvođenje naplate participacije za određene operativne zahvate je isključivo stvar zdravstvene ustanove i Zavod na to nema nikakav uticaj. Najbolje je da se obratite direktoru i menadžmentu bolnice u kojoj ste operisani i tražite odgovor.
Pitanje:    Postovani, Molim Vas za informaciju u vezi sa dostavljanjem potrebne dokumentacije za refundaciju bolovanja. Naime, pisem Vam u ulozi poslodavca. Zaposlenik koji je na bolovanju duze od 42 dana nije dostavio rjesenje Prvostepene ljekarske komisije. Dostavio je samo doznake. Nakon sto je poslodavac pismeno obavijestio zaposlenika o obavezi dostavljanja rjesenja, i dalje nije dostavio rjesenje. Zbog nedostavljenog rjesenja, nije mu isplacena plata na vrijeme. Doprinosi su uplaceni i uplacena je plata do 42 dana. Za preko 42 dana, plata nije isplacena. Koja prava ima Poslodavac? Molim Vas za pomoc. Da li cekati da radnik dostavi rjesenje? Da li se krsi zakon ukoliko se isplati plata. Time firma nema pravo na refundaciju? Molim Vas za odgovor. Hvala unaprijed. S postovanjem,
Samra, 22.09.2014
Odgovor: U vezi neophodne dokumentacije za refundaciju naknade plaće, potrebno je da se obratite u nadležnu Poslovnicu Zavoda (prema sjedištu pravnog lica).Ukoliko imate nejasnoće u vezi  kršenja propisa iz oblasti radnih odnosa, obratite se inspekciji koja vrši nadzor primjene istih.
Pitanje:    Poštovani, moja radna koleginica je duže od 12 mjeseci na bolovanju neprekidno za istu bolest. Njen ljekar nije nacinio prijedlog za ocjenu radne sposobnosti kako nalaze zakon o zdravstvenom osiguranju niti ona dostavlja Izvjestaj i nalaz o radnoj sposobnosti.Šta moze uciniti Poslodavac u tom slucaju?? Hvala unaprijed!
Begzada, 22.09.2014
Odgovor: U skladu sa  čl. 19.. "Pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti" ( "Službene novine FBiH " br. 66/12), na nalaz i ocjenu izabranog doktora , odnosno Ljekarske komisije, kojom je odlučeno o pravu na privremenu spriječenost za rad, prigovor  Drugostepenoj komisiji može uložiti i pravno lice kod kojeg je zaposlen osiguranik i to 48 sati od saopštenja ocjene, nalaza i mišljenja o zdravstvenoj sposobnosti osiguranika.
Pitanje:    Zdravo, zanima me da li osoba čiji su papiri i dalje na fakultetu, a ne ide na fakultet vec od 2012. godine, niti se prijavila na biro za zaposljavanje, pa samim tim i nema zdravstveno osiguranje, može da podigne te iste papire, te se prijavi na biro, postoji li mogucnost time dobije zdravsteno osiguranje? Hvala, lijep pozdrav
Lamija, 22.09.2014
Odgovor: Vaše pitanje nije u nadležnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Potrebno je da Vaše odgovore potražite na fakultetu i Zavodu za zapošljavanje.
Pitanje:    Molio bih Vas da mi date informaciju gdje mogu obaviti pregled za procjenu radne sposobnosti,,posto dolazim iz SAD da to obavim a sa sobom nosim svu potrebnu dokumentaciju (medecinske nalaze,CD)kao i irijesenje o radnoj nesposobnosti u SAD...posto sam se obracao PIOMIO niko mi nije odgovorio niti na jedno pitanje,molio bih Vas da mi vi date tu informaciju,i dali znate koliko se vremenski ceka na pregled...Hvala Vam velika
eDIN, 19.09.2014
Odgovor: Potrebno je da se obratite Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja koje se nalazi u ulici Branislava Đurđeva br. 12 u Sarajevu.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting