Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
V.D. Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 200
Fax. +387 33 725 298
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.Pitanje:    Poštovani. molim vas da mi pomognete šta mi je potrebno za izradu zdravstvene knjižice za suprugu nezaposlenu i nije prijavljena na birou rada
Đevad, 17.03.2016
Odgovor: Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, članovima porodice osiguranika smatraju se: 1. supružnik (bračni i vanbračni saglasno propisima o braku i porodici), Članovi porodice osiguranika iz stava 1. ovog člana stiču prava na obavezno zdravstveno osiguranje po osnovu ovog zakona, pod uvjetom da isto pravo ne ostvaruju po osnovu radnog odnosa ili obavljanja privredne ili neprivredne djelatnosti ličnim radom odnosno poljoprivrednom djelatnošću.   Za prijavu na zdravstveno osiguranje bračnog supružnika potrebna je slijedeća dokumentacija:   - vjenčani list , ne stariji od 6 mjeseci; -  prijavnice iz Cips-a za osiguranika i supružnika; - uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik.
Pitanje:    Postovani, ja sam promjenila mjesto prebivalista , a i prezime. Zivjela sam u Zenici al sam sad se prebacila u opcinu Novo Sarajevo da bih mogla ovdje ici i doktoru. Sad sam kupila novu zdravstvenu knjizicu i firma u kojoj radim udarila mi je pecat na mjesto osiguranika. Znam da trebam poslije toga doci do Vas da mi ovjerite knjizicu, ali me zanima jel trebam ja ispunit ove licne podatke ili trebam Vama dostavit neke licne dokumente da to popunite?
Amila, 17.03.2016
Odgovor: Podatke u knjižici će Vam odštampati šalterski službenici u bilo kojoj poslovnici Zavoda. Potrebna dokumentacija je Prijava o mjestu prebivališta (cips).
Pitanje:    Postovanje, Trenutno lezim na Neuroloskoj klinici klinickog centra Sarajevo i od srijede primam kortikosteroidnu terapiju koju sam morala licno da kupim jer je od 29.02 kad sam dosla u bolnicu nema u bolnickoj apoteci. Naime, imam dg multipla skleroza SP forma i ta terapija se nama oboljelim daje kad imamo pogoraanja i bolnica bi je teebala uvijek imati. U apoteci smo dobili informaciju sa se lijek moze refundirati ali mi osoblje bolnice uporno govori da nikad nisu imali taj obrazac za refundieanje. Kako je to moguce kad je to osnovna rerapija ove bolnice? Moze li se ista uraditi povodom ovog slucaja? Unaprijed hvala
Merima, 17.03.2016
Odgovor: Zavod zdavstvenog osiguranja ne refundira sredstva za lijekove za vrijeme boravka osiguranika u bolnici zato što snosi troškove kompletnog liječenja pa samim tim i potrebne lijekove. Obaveza bolnica je da nabave lijekove potrebne za Vaše liječenje.
Pitanje:    Da li se placa i koliko operacija skolioze tj ugrađivanje implantanata za dijete koje ima 17 godina i koje je redovan ucenik srednje škole i zdravstveno osigurano?
Hana, 17.03.2016
Odgovor: Operacija skolioze za dijecu ide na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.
Pitanje:    Duze od mjesec dana pokusavam u laboratoriji UKC na Kosevu, izvaditi krv radi utvrđivanja tromjesecnog prosjeka secera u krvi, obzirom da mi je iznenada povecan. Do danasnjeg dana ne uspjevam, jer nemaju reagensa. Da li zbog takve situacije mogu analizu krvi izvrsiti na drugom mjestu, odnosno u privatnoj laboratoriji, a na teret zdravstvenog osiguranja. Ako mogu, na koji nacin? LP
Melka, 17.03.2016
Odgovor: Pomenutu analizu možete izvršiti u privatnoj laboratoriji a Zavod zdravstvenog osiguranja će Vam refundirati sredstva utrošena za pomenutu uslugu.Zahtjev za refundaciju sredstava dostavite na protokol Zavoda,uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indicirana pretraga,izjavu KCUS-a da se pretraga ne radi potpisanu od strane Generalne direktorice, orginalni račun iz laboratorije gdje je izvršena usluga,te kopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Mom sinu koji je šesnaestogodisnji ucenik ukazana je prva medicinska pomoc( ima osnovno zdravstveno osiguranje, imao je uputnicu i dovezen kolima hitne pomoci) u zdravstvenoj ustanovi izvan naseg Kantona, te smo platili troskove prve pomoci u iznosu od 40,00KM. Da li pomenute troskove mozemo refundirati od ZZO u Kantonu gdje nam je prebivaliste?
Mima, 16.03.2016
Odgovor: Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada („Službene novine Federacije BiH“, br. 41/01, 7/02), regulisano je pružanje zdravstvene zaštite osiguranim licima kad takva lica koriste zdravstvenu zaštitu van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome kao osigurana lica pripadaju. Za refundaciju sredstava potrebno je ovom Zavodu podnesete pisani zahtjev, priložite original fiskalni račun ili original nota račun zdravstvene ustanove koja vam je pružila zdravstvenu usluge i nalaz i/ili mišljenje ljekara iz ustanove u kojoj je pružena usluga.
Pitanje:    Poštovani, doktorica koja mi vodi trudnoću uputila me je na DIP da uradim dabl test, međutim na DIPu nisu imali reagense...Dali su mi neki papir kako bi mi refundirali troškove ako ovaj test uradim u privatnoj praksi. Ljubazno Vas molim samo da mi kažete šta sve trebam priložiti uz ovaj zahtjev za refundaciju troška i gdje to trebam predati, jer sam test uradila u privatnoj laboratoriji. Hvala. Lijep pozdrav.
Almedina, 14.03.2016
Odgovor: Zahtjev za refundaciju troškova za pomenutu uslugu možete predati na protokol Zavoda.Uz zahtjev treba priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indicirana pretraga,izjavu KCUS-a da ne rade pretragu potpisanu od strane Generalne direktorice,originalni račun zdravstvene ustanove gdje je izvršena pretraga,te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Poštovani, molim Vas za informaciju, da li bih mogao podnijeti zahtjev za sufinansiranje troškova prenatalnog testa Tranquility, koji je moja supruga po preporuci nadležnog ljekara morala uraditi tokom trudnoće u junu 2015. godine. S ovim u vezi, bili smo prinuđeni da zbog navedenih razloga izvršimo Tranquility test, koji se radi u Švicarskoj posredstvom firme Family plus d.o.o. Sarajevo i košta 690 EUR. Naime, predmetni test je morala uraditi iz razloga što je zbog starosne dobi spadala u grupu visokorizičnih trudnica, kao i zbog visokog rizika za zdravlje i fizionomiju ploda. Nadležni ljekar je izričito zahtijevao da se uradi ovaj vid prenatalnog testa, zbog navedenih razloga, kao i zbog toga što Duble i Triple testovi ne bi bili dovoljno pouzdani, a test Aminocinteze bi bio rizičan po plod i majku. Da li postoji mogućnost, da se na temelju zahtjeva refundira barem dio navedenih troškova i koju dokumentaciju bi eventualno bilo potrebno priložiti. Hvala lijepa.
Zdenko, 14.03.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne refundira sredstva za usluge izvršene van RBiH.
Pitanje:    Postovani ,Ljubazno molim da mi odgovorite na slijedece pitanje,Radi se o tome da mi je sestra dugo godina zaposlena u jednoj privatnoj firmi u Sarajevu i nazalost zdravstveno osiguranje se ne uplacuje vec duze vrijeme.Zbog smanjena obima posla dobila je otkaz,E sad buduci da se zdrav. osiguranje nije uplacivalo tokom radnog odnosa da li ce ona imati pravo na redovno zdravs.osiguranje nakon radnog odnosa? Hvala
Aida, 14.03.2016
Odgovor: Ukoliko osiguranik nije vlasnik firme preko koje je osiguran, osoba koja dobije otkaz, prijavit će se na Službu za zapošljavanje u roku od 30 dana i preko iste ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje.  
Pitanje:    Poštovani, Da li doktor može da pacijentici da pravo na privremenu spriječenost za rad - bolovanje, samo na osnovu Nalaza iz privatne ambulante.
Mirela, 14.03.2016
Odgovor: Potrebno je da se obratite izabranom ljekaru porodične medicine, koji će postupiti u skladu sa ustanovljenom procedurom.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting