Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, Otac mi je dobio licnu kartu sa prebivalistem u Sarajevu. Penzioner je i do sada je bio prijavljen u ze-do kantonu. Sta mu je sve potrebno od dokumenata da bi dobio zdravstvenu knjizicu u Sarajevu? Lijep pozdrav!
Melisa, 18.06.2018
Odgovor: Potrebno je da se otac obrati PIO/MIO u ranijem prebivalištu radi odjave sa zdravstvenog osiguranja, I PIO/MIO Sarajevo radi prijave na obavezno zdravstveno osiguranje. Nakon što nadležan organ obavi prethodno navedeno, neophodno je da se javi u jednu od najbližih ispostava ovoga Zavoda, radi pribavljanja “nove” zdravstvene legitimacije i ovjere iste. Tom prilikom je neophodno da ima ček od penzije.
Pitanje:    Postovani! Strani Sam drzavljanim al sam dobila privremeni boravak na osnovu braka.dal ja mogu dobiti zdrastveno osiguranje? Hvala
meri, 18.06.2018
Odgovor: Možete se lično osigurati u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika na taj način što ćete uplaćivati lična srredstva kao doprinose u visini od 5% od prosječne bruto plaće na nivou Federacije prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, i to od dana prestanka (prethodnog) svojstva osiguranika, odnono najmanje 6 mjeseci u nazad i za tekući mjesec. U tom slučaju, podnosite zahtjev, uz koji prilažete prijavnicu rješenje o privremenom boravku, Uvjerenje Porezne uprave FBiH (da se ne nalazite u Jedinstvenom sistemu) i uplatnicu.
Pitanje:    Poštovani, suprug mi živi i radi u Austriji, te tamo ima zdravstveno osiguranje, Tzv. E-Card. Obzirom da smo preselili u Austriju, te kako bi troškove za medicinske usluge mogla pokriti preko suprugovog osiguranja od nadležne službe (GKK Salzburg) smo dobili informaciju da dostavimo potvrdu da nisam osigurana u ZZOKS (gdje mi je i trenutno prebivalište). Skrenuta na nje pažnja na postojanje formulara, BIH/A2 koji je namjenjen u ove svrhe. Ljubazno Vas molim za informacije na koji način možemo dobiti navedeni dokument. Unaprijed hvala Minela M. (djevojačko prezime: Č.) Datum rođenja:1993 Mjesto rođenja: Goražde Mjesto prebivališta: Sarajevo
Minela, 18.06.2018
Odgovor: Imenovana nema zdravstveno osiguranje kod ZZO KS (prema dostavljenim podacina-ime i prezime i datum rođenja)- znači može se obratiti za izdavanje potvrde. Za izdavanje traženog obrasca potrebno je da se nadležna austrijska bolesnička kasa obrati službeno sa obrascem A/BIH 2. (mi izdamo ponekad taj obrazac kada austrijska kase neće da dostavi A/BIH 2) Za izdavanje istog potrebno je dostaviti slijedeće podatke: 1.       Ime i prezime 2.       JMBG 3.       Adresu prebivališta u Sarajevu 4.       Adresu boravka u Austriji 5.       Tačan naziv i adresu austrijske bolesničke kase.
Pitanje:    Postovani, za godisnji odmor cu najvjerovatnije putovati u Crnu Goru. Negdje sam procitao da Zavod zdravstvenog osigaranja ima ugovor o lijecenju BiH gradjana u Crnoj Gori. Mozete li mi reci hocu li moci ostvariti zdravstvenu zastitu dok sam na odmoru, naravno ukoliko mi bude potrebna, i ako je odgovor potvrdan trebam li pribaviti neku dokumentaciju? Lijep pozdrav!
Damir, 18.06.2018
Odgovor: Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu propisana je Sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i drugih zemalja i Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/04). Navedenim propisima utvrđene su kategorije osiguranika koje imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, kao i uslovi za utvrđivanje ovog prava. Ugovorom je propisano da novčana davanja odobrava nadležni nosilac prema pravnim propisima koje on primjenjuje, što podrazumjeva primjenu članova 4. i 5. Pravilnika kojim je utvrđeno da zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Potvrda obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac se izdaje nakon dobivanja ocjene zdravstvenog stanja osiguranog lica kojom se potvrđuje da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje. Osiguranik koji koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac, u skladu sa članom 22. Pravilnika, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.
Pitanje:    Da li kao redovan student I ciklusa, imam pravo za besplatno zdravstveno osiguranje, iako do sada nisam bila korisnik istog? I koja mi je dokumentacija potreba?
Irma, 18.06.2018
Odgovor: Prava iz zdravstvenog osiguranja koriste i članovi porodice osiguranika. Djeca osiguranika zdravstveno su osigurana do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26.godine života. Da bi ste mogli biti osigurani preko roditelja potrebna Vam je potvrda fakulteta da se nalazite na redovnom školovanju. Ukoliko Vam se roditelji ne nalaze u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranici, pravo na obavezno zdravstveno osiguranje ostvarujete putem Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS
Pitanje:    Poštovani, potrebne su mi informacije koji je postupak izdavanja nove zdravstvene knjižice ako je prethodna uništena. Naime, knjižice za moja dva maloljetna sina sam negdje zaturila i ne mogu ih naći, skupa sa papirnatim obrascima. molim vas da me uputite u proceduru ili da mi date broj telefona na koji mogu dobiti informaciju. Hvala
Andreja, 18.06.2018
Odgovor: Potrebno je kupiti nove zdravstvene legitimacije za Vašu djecu, u jednoj od ispostava Zavoda, te iste i ovjeriti kako bi mogli nesmetano koristiti zdravstvenu zaštitu.
Pitanje:    Poštovani, imala sam knjižicu na osiguranju roditelja koja je dosta stara i onako je u raspadu. Sad kad sam se zaposlila i osigurana sam preko posla, kako izvaditi novu knjizicu? Imam li pravo/mogućnost na zdravstvene usluge dok cekam da izvadim novu? Hvala.
N., 18.06.2018
Odgovor: U slučaju popunjenosti mjesta za ovjeru zdravstvene legitimacije, potrebno je kupiti novu zdravstvenu legitimaciju I istu ovjeriti kod poslodavca, kako bi bila validna, zatim otići u bilo koju poslovnicu I ovjeriti.
Pitanje:    Lijep pozdrav. Situacija je slijedeća, naime prije mjesec dana sam diplomirala, i nedavno sam saznala da imam 30 dana roka da se prijavim na biro kako bih stekla pravo na zdravstveno osiguranje, dakle zakasnila sam. Eh sad mogu li biti osigurana preko suprugove firme, a da nisam u radnom odnosu i da nisam prijavljena na biro? Hvala unaprijed na odgovoru.
Rijada, 18.06.2018
Odgovor: Možete ostvariti pravo na obavezno zdravstveno osiguranje u svojstvu supruge. Shodno tome, neophodno je da u jednoj od naših ispostava kupite obrazac ZO-1 I zdravstvenu legitimaciju (ukupno 3 KM), i dostavite poslodavcu Vašeg supruga, radi popunjavanja i ovjere istih. Slijedom toga, neophodno je da navedenu dokumentaciju podnesete referentu zdravstvenog osiguranja u Vama najbližoj ispostavi u svrhu prijave na obavezno zdravstveno osiguranje i ovjere zdravstvene legitimacije.
Pitanje:      Postovani, moja mama penzionerka zeli da se preseli iz Tuzle u Sarajevo. Koja je procedura da se i zdravstveno osiguranje prebaci u Kanton Sarajevo? Lijep pozdrav!
Dina, 18.06.2018
Odgovor: Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje podnosi prijavu za zdravstveno osiguranje u Jedinstveni sistem za korisnika prava na mirovinu. Stoga, potrebno je da se obratite PIO/MIO (Novo Sarajevo) radi podnosenja prijave na zdravstveno osiguranje, pod uvjetom da je izvrsena odjava sa zdravstvenog osiguranja iz kantona iz kojeg dolazi gospođa. Vjerovatno ce Vam trebati fotokopija rjesenja o penziji i "nova" prijavnica CIPS-a.
Pitanje:    Poštovani, nigdje ne mogu da pronadjem odluku UO/06-4-25776/17, da li me možete uputiti na tačan link. Unaprijed hvala!
Lela, 18.06.23018
Odgovor: Odluku o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje br.UO/06-4-25776/17 od 14.07.2017. godine pronaći ćete na stranici Zavoda, www.kzzosa.ba, u sekciji "NOVOSTI", arhiva vijesti, klikom na stranicu 3 u dnu ekrana.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting