Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, Operacija srca trebala bi se raditi u Tuzli u Centru za srce. Obzirom da je pacijent nastanjen u Sarajevu, ko daje saglasnost pacijentu za operaciju? Napominjem da je pacijent penzioner, da ima svu potrebnu dokumentaciju i da nije u mogucnosti istu finansijski da podnese. Molim Vas za konkretan odgovor I upute. Unaprijed zahvalna! Lijep pozdrav, Belma
Belma, 03.07.2017
Odgovor: Mogućnost upućivanja osiguranog lica na liječenje ili dijagnostiku u zdravstvenoj ustanovi izvan kantona u kojem je osigurano propisano je čl.  19. 20. 21. 22. 23. i 24. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (''Službene novine FBiH'', br. 31/02). Pomenutim propisom utvrđeno je da ukoliko se radi  o upućivanju osiguranoga lica na ispitivanje odnosno liječenje u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu izvan kantona u kojem je osigurana, osim uputnice za liječenje izdate od izabranoga doktora medicine, potrebno je pribaviti i mišljenje stručnog tima odgovarajuće ustanove s obzirom  na oboljenje osiguranoga lica. U navedenom mišljenju potrebno je navesti i zdravstvenu ustanovu u koju se osiguranik upućuje. Nakon pribavljanja navedenih dokumenata potrebno je podnijeti zahtjev Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za davanje saglasnosti. Obzirom da niste naveli o kojoj vrsti operacije srca se radi u skladu sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za FBiH i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koje će se pružati osiguranim osobama na teritoriju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 8/05 i 52/08), potrebno je da se obratite i  Zavodu za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH, Ul. Trg Heroja br. 14., obzirom da se kardiologija i kardiohirurgija finansiraju iz sredstava federalnog fonda  solidarnosti u skladu sa navedenom odlukom.
Pitanje:    Poštovani, Dijete je bilo na mužu na zdravstvu, sada se muz zaposlio Otišao uinostranstvo da radi odjavio dijete sa sebe.ja sam U medjuvremenu prekinula radni odnos i prijavila se na biro Kada sam išla stavili su mi pečat na zdravstvenu k.a za Dijete nisu htjeli ustvari kao ne mogu dok moja prijava Ne prodje u zdravstvu..eh sad me interesuje .gdjd otići prvo na biro ili u zdravstvo da prijavim dijete na sebe Šta da ponesem od dokumentacije..molim za odgovore da nelutam Bez veze jer nemam ..hvala i lp
Nida, 03.07.2017
Odgovor: Ukoliko je izvrsena Vasa prijava na obavezno zdravstveno osiguranje, a sto mozete provjeriti u jednoj od poslovnica Zavoda, mozete izvrsiti prijavu clana porodice tj. Vaseg djeteta na slijedeci nacin. Potrebno je da kupite, u jednoj od nasih poslovnica, obrazac ZO-1 i zdr.leg, te iste dostavite Zavodu za zaposljavanje radi popunjavanja i ovjeravanja navedenih dokumenata. Slijedom navedenog, popunjene i ovjerene dokumente (obrazac Zo-1 i zdr.leg) i rodni list djeteta podnosite u jednu od nasih poslovnica referentu zdr.osiguranja koji ce po prijemu navedene dokumenracije izvrsiti prijavu i ovjeriti zdr.leg. Ukoliko je dijete starije od 15. godina, potrebno je, u vec navedene dokumente, priloziti i potvrdu da se dijete nalazi na redovnom skolovanju.  
Pitanje:    Postovani, bio sam na birou i imao zdravstveno preko njih. Sada sam se zaposlio, radim vec mjesec dana, pa mi je poslodavac rekao da se odem odjaviti sa zdravstvenog od biroa i da se prijavim na zdravstveno firme. Mozete li mi reci koja je procedura i koje dokumente moram imati? Hvala
Adnan, 30.06.2017
Odgovor: Potrebno je da Vas ugovor o radu dostavite Zavodu za zaposljavanje, odnosno da istog obavujestite da cete zasnovati radni odnos. Obaveza poslodavca je da Vas prijavi u Jesinstveni sistem, na osnovu koje cete biti prijavljeni i na obavezno zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Poštovani, Molim Vas za hitan odgovor,s obzirom da je nemoguće Vas dobiti na telefon. U kakovom statusu se nalaze DL studenti,da li su oni redovni ili vanredni studenti. Zakon o visokom obrazovanju kaže da postoje tri kategorije studenata redovni,vanredni i DL(učenje na daljinu) studenti. Po vašem Zakonu zdravstvenog osiguranja član 19 ,poznajete kategoriju redovnih i vanrednih studenata. Ne znam koliko ste upućeni ali fakulteti su izmijenili svoj statut gdje više ne stoji da je DL redovan ili vanredan ili redovan-samofinansirajući nego stoji samo DL(učenje na daljinu). Na koji način se prijaviti na biro kad Vam fakulteti više ne izdaju uvjerena u kakvom se statusu a isti Vam to traže, jer po prijavi na biro imamo pravo na zdravstveno osiguranje,koje se razlikuje ako ste redovan ili vanredan. Ja iz ovoga mogu zaključiti da Zakon o visokom obrazovanju nije usklađen sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju. Lijep pozdrav !!!!
Amela, 30.06.2017
Odgovor: U skladu sa Zakonom o upravnom postupku FBiH, fakulteti su dužni izdavati uvjerenja, odnosno druge isprave o činjenicama o kojima vode službenu evidenciju. Da bi ste stekli status osiguranog lica putem službe za zapošljavanje, neophodno je da se prijavite u roku 90. dana nakon završetka školske godine u kojoj su završila redovno školovanje, odnosno od dana položenog ispita ako su prije toga izgubila pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno lica koja su prema propisima o školovanju izgubila status  učenika, odnosno redovnog studenta ili prekinula redovno školovanje, zadržavaju pravo na zdravstvenu zaštitu u trajanju od jedne godine od dana prekida školovanja ako su se prijavila Zavodu za zapošljavanje u roku od 30. dana od dana prekida školovanja i ako pravo na zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugom osnovu. Osim toga, služba za zapošljavanje prestaje voditi osobu kao nezaposlenu  u osnovnoj evidenciji ako ta osoba, između ostalog, postane redovan učenik ili student. Studij na daljinu se preciznije uređuje statutom visokoškolske ustanove. Prema članu 47. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju, studij za sva tri ciklusa visokog obrazovanja može se organizovati  u punom fondu sati predviđenim nastavnim planom (redovni studij) ili u fondu sati prilagođenim studentima koji nisu u mogućnosti pohađati redovni studij (vandredni studij kao i studij na daljinu). Slijedom navedenog, a prema rezonovanju ovog Zavoda koje nije obavezujuće, DL se,u tom smislu, izjednačava sa vandrednim studijem. Da bi ste, u vezi s tim, dobili adekvatan odgovor, u Vašem najboljem interesu je da se obratite nadležnoj ustanovi, odnosno nadležnom organu.
Pitanje:    Postovani, da li lice ima pravo na refundaciju sredstava u iznosu od 400KM za izvrsen operativni zahvat u klinici Sveti vid Beograd?
Naida, 30.06.2017
Odgovor: Potrebno da zahtjev uputite Komisiji za pomoć u liječenju u inostranstvu.
Pitanje:    Poštovani prošle sedmice boravila sam u R. Hrvatskoj i tom prilikom imala manju nezgodu te me je vozilo hitne pomoći transportovalo u Dubrovačku bolnicu. Ovim povodom nastali su troškovi transporta kolima hitne pomoći i bolnice koje sam ja platila. Na koji način mogu refundirati ove troškove? lijep pozdrav
Maja, 30.06.2017
Odgovor: Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu propisana je Ugovorom o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske (''Službeni glasnik BiH'' broj: 06/01) i Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/04). Navedenim propisima utvrđene su kategorije osiguranika koje imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, kao i uslovi za utvrđivanje ovog prava. Ugovorom je propisano da novčana davanja odobrava nadležni nosilac prema pravnim propisima koje on primjenjuje, što podrazumjeva primjenu članova 4. i 5. Pravilnika kojim je utvrđeno da zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je  prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Potvrda obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac se izdaje nakon dobivanja ocjene zdravstvenog stanja osiguranog lica kojom se potvrđuje da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje. Osiguranik koji koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu  odnosno dvojezični obrazac,  u skladu sa članom 22. Pravilnika, troškove zdravstvene zaštite snosi lično. Shodno navedenom ukoliko prije odlaska u Hrvatsku niste imali potrebni obrazac ne postoji pravni osnov za refundaciju nastalih troškova.
Pitanje:    Postovanje,kako izvaditi drugu zdravstvenu knjizicu(duplikat)jer je prvobitna izgubljena inace u pitanju bolesna i slabo pokretna osoba
Nina, 23.06.2017
Odgovor: Novu zdravstvenu knjižicu kupite u nekoj od poslovnica ZZOKS u koju obveznik uplate doprinosa treba da stavi pečat na predviđeno mjesto i uz prijavu prebivališta javite se na šaltere Poslovnica da vam se ista izda i ovjeri. Ukoliko se radi o penzioneru, ponesite i posljednji ček od penzije!
Pitanje:    Molim Vas da mi odgovorite jel ima ogranicenje u godinama za refundaciju merionala?Koji je postupak refundacije?
Merima, 23.06.2017
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja refundira sredstva za postupak medicinski potpomognute oplodnje i terapiju u sklopu iste.
Pitanje:    Postovani kako bi mogla doci do informaciju u vezi rijesenja koje trebam dobiti a u vezi je refundacije med.potpomogle oplodnje, kao i refundiranju lijekova za istu. Predala sam za lijekove prije dva mjeseca a za postupak mjesec dana. Nemam nikakvu informaciju dokle je to stiglo. Adea M.
Adea, 21.06.2017
Odgovor: Predmet ste predali 29.05.2017. godine. Zakonski rok za rješavanje zahtjeva je 30 dana, tako da je isti u proceduri rješavanja.
Pitanje:    Poštovanje .Imao sam samostalni obrt od 01 05 2002 do 31 12 2009 godine ostalo je dugovanje od 15 mjeseci za zdravsteno i penziono osiguranje 16.08.2014 otišao sam u prijevremenu povoljniju starosnu penziju Kao pripadnik Oružanih snaga R BIH sa 29. godina 11. mjeseci i 16.dana uplaćenih doprinosa na jednom šalteru su mi rekli da imam pravo na zastaru dugovanja samo da donesem rješenje o zatvaranju obrta kada sam donio rješenje drugi radnik mi je rekao da se obratim vama za upute NAPOMINJEM DA MI ZDRAVSTVO NIJE ZATVORENO TAKO SU MI REKLI JA NIKADA NISAM IŠAO KOD DOKTORA NEMAM NI ZDRAVSTENI KARTON SADA MI JE POTREBNO OSIGURANJE POŠTO SAM U PENZIJI SKORO 3 GODINE
Alma, 21.06.2017
Odgovor: U vezi Vašeg upita, a koji se odnosi na dugovanje samostalnog obrta gdje ste Vi bili vlasnik, potrebno je da dostavite Vaše lične podatke kako bi izvršili provjeru u sistemu, ili da se obratite Šefu poslovnice Novo Sarajevo i Novi Grad, ul. Zmaja od Bosne bb.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting