Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani:Dali se preko zavoda moze dobiti MMR vakcina i u kojoj ustanovi. Potrebna mi je za posao, i molim vas koja je cijena vakcine.
Mirhad, 07.03.2017
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja ne raspolaže pomenutim informacijama.Obratite se u Vašu ambulantu porodične medicine koji će Vas vjerovatno informisati.
Pitanje:    Poštovani, zbog bubrežnih kolika na posao nisam otišla 21.02. 2017 godine. Kod doktora porodične medicine sam se javila 22.02.2017 godine sa već urađenim nalazima specijaliste, nalazom urina i slikama ultrazvuka bubrega. Doktorica me obavještava da nije u mogućnosti otvoriti mi bolovanje sa datumom 21.02. 2017godine, jer je izašao novi pravilnik o načinu otvaranja bolovanja po kojem je ovlaštena da otvori bolovanje na dan dolaska pacjenta u njenu ordinaciju. Budući da ja taj pravilnik nisam dobila, niti sam ni na bilo koji drugi način obavještena da isti postoji, dovodim se u poziciju kolateralne štete. Pravilnik je izašao u Službenom listu sredinom januara vjerovatno , za koji je potrebno imati preplatu, tako da nisam u mogućnosti ni provjeriti šta u istom piše. Ja sam se oslanjajući se na stari pravilnik i na ono šta su mu zapravo rekli da je u skladu javila dan poslije ne odlaska na posao. Moja pitanja glase: 1. Na koji način sam trebala saznati za promijenjene uslove u pravilniku? Da li od strane poslodavca ili nekog drugog? 2. Može li doktorica porodične medicine kod koje se liječim otvoriti mi bolovanje na datum 21.02.2017 godine, obzirom da se radi o jednom danu? 3. Kako osiguranici mogu doći do novog pravilnika? Vjerujte da uopšte nije ugodno u ovakvom zdravstvenom stanju u kojem sa ja trenutno nalazim dodatno se iscrpljivati na pronalaženje pravilnika koji nije javno objavljen(ili ga ja ne mogu naći na internetu), a ni biti žrtva pravila za koje niste znali. Nadam se da u tom pravilniku postoje rješenja za ovakve situacije, kao i da ću naići na razumjevanje sa Vaše strane. U svakom slučaju podržavam ovu inicijativu o dovođenju pravila koja bi trebala poboljšati bilo koji sistem u našoj državi, a da bi se pravila poštovala trebamo i znati za ista, a da pri tome ne dovedem nikoga u neugodnu situaciju, kako samu sebe, tako i mog porodičnog ljekara. U nadi da ću ubrzo dobiti odgovor, srdačno Vas pozdravljam,
Marina, 07.03.2017
Odgovor: Odredbom člana 6. stav 1. Pravilnika o postupku o kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti ("Službene novine FBIH", broj 66/12) ("Stari Pravilnik") propisano je da se privremene spriječenost za rad utvrđuje danom javljanja osiguranika izabranom doktoru dok je odredbom člana 6. Pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika ("Službene novine FBIH", broj 3/17) ("Novi Pravilnik") je, također, propisano da se privremena spriječenost za rad utvrđuje danom javljanja osiguranika izabranom doktoru medicine......, zatim odredbom člana 16. stav 1. Pravilnika ("starog") je propisano da se privremena spriječenost za rad ne može utvrditi retroaktivno, osim u slučajevima bolničkog liječenja, ukoliko se osiguranik javi u roku (3) dana nakon završenog bolničkog liječenja, dok je članom 15. stav 1. Pravilnika ("novog") propisano da se privremena spriječenost za rad ne može utvrditi retroaktivno osim u slučajevima bolničkog liječenja, ukoliko se osiguranik javi u roku (3) dana nakon završenog bolničkog liječenja. Iz citiranih odredaba vidljivo je da nije došlo do promjene u pogledu utvrđivanja privremene spriječenosti, odnosno da se ista, prema oba pravilnika, utvrđuje danom javljanja osiguranika izabranom doktoru. Izabrani doktor Vam ne može utvrditi privremenu spriječenost retroaktivno iz razloga što bi na taj način povrijedio prednju odredbu kojom je propisano propisano da se privremena spriječenost za rad ne može utvrditi retroaktivno osim u slučajevima bolničkog liječenja. Imajući u vidu okolnosti Vašeg slučaja ovaj Zavod će poduzeti sve mjere, u okviru svojih ovlaštenja, da navedeni pravilnik učini dostupan za javnosti
Pitanje:    Uputite me gdje da primim tetanus zbog prethodne povrede.jedan sam vec primio ali nakon sto sam ga kupio u apoteci u istocnom sarajevu.jer istog nema u Kcus i ambulanti Mupa Ks gdje se lijecim.LP
Aldin, 07.03.2017
Odgovor: Ambulanta MUP-a u kojoj ste opredjeljeni za usluge porodične medicine kao i KCUS su bili dužni da obezbjede amp tetanusa iz razloga što Zavod zdravstvenog osiguranja prebacuje mjesečnu  tranšu za materijalne troškove u koje spada i nabavka pomenutih ampula. Zašto iste nisu i nabavljene nije nam poznato ali jedino u pomenitim zdravstvenim ustanovama možete primiti potrebnu terapiju.
Pitanje:    Postovani, Da li se moze izvrsiti povrat novca tj. Refundacija za MRI (magnetna rezonanca) koja se uradila u privatnoj klinici? Razlog sto je to obavljeno na privatnoj klinici je bio sto sam bila narucena u KCUS radilogija da isto obavim a aparat na dan narudzbe nije radio kao ni narenih mjeseci. Napominjem da sam penzioner i da sam na snimanje MRI na KCUS cekala 6 mjeseci. Ukoliko moze ljubazno bih zamolila za info koju dokumentaciju treba predati i gdje. S postovanjem, Elma
Elma, 07.03.2017
Odgovor: Zahtjev za refundaciju sredstava možete podnijeti ovome Zavodu uz koji prilažete slijedeću dokumenaciju:Uputnicu izdatu od izabranog doktora medicine, ili medicinsku dokumentaciju izdatu od zdravstvene ustanove sa kojom Zavod ima zaključen ugovor i iz koje se može utvrditi da je predmetnu uslugu trebalo uraditi, fotokopiju med. dokumentacije da je usluga MRI urađena, original fiskalni račun, potvrdu izdatu od KCU Sarajevo potpisanu od strane direktora dijagnostičkih disciplina i potvrdu Opće bolnice „Prim Abdulah Nakaš“ Sarajevo potpisanu od generalno direktora u kojim će biti navedena mogućnost i uslovi pružanja predmetne usluge u njihovim ustanovama u periodu kada ste uslugu MRI uradili u privatnoj zdravstvenoj ustanovi. Nakon dostavljanja istog,Vaš zahtjev će se uzeti u razmatranje.
Pitanje:    Poštovani, obzirom da na UKCS u posljednje vrijeme često nemaju određene reagense za laboratorijske nalaze, prinuđeni smo da iste obavljamo u privatnim klinikama i da za iste plaćamo, uprkos tome što redovno uplaćujemo zdravstveno osiguranje. Zamolio bih vas da pojasnite uslove i proceduru refundiranja troškova u ovakvim slučajevima. Hvala
Salko, 07.03.2017
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja refundira sredstva za laboratoriske analize koje se nisu mogle izvršiti u KCUS-u.Potrebno je predati zahtjev za refundaciju na protokol Zavoda,uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indicirana pretraga,izjavu iz KCUS-a da istu nisu mogli izvršiti,te originalni račun privatne laboratorije u kojoj je analiza izvršena.
Pitanje:    Poštovani, da li imam pravo na besplatan pregled u Sarajevu sa knjizicom iz drugog kantona i u koju ustanovu se mogu obratiti osobe iz drugog kantona Lp
Amila, 07.03.2017
Odgovor: Osiguranici  Zavoda se mogu liječiti  u drugom kantonu u skladu sa Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome pripada  («Službene novine Federacije BiH» br.41/2001). Također, čl.19. 20. 21. 22. 23. i 24. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (''Službene novine FBiH'', br. 31/02), utvrđeni su uslovi i postupak upućivanja osiguranih lica na liječenje u zdravstvene ustanove izvan kantona u kome je osigurano. Za bliže informacije obratite se Zavodu zdravstvenog osiguranja kod koga ste osigurani.
Pitanje:    Postovani,uplacivala sam sebi dobrovoljno zdravstveno osiguranje,a onda sam prestala.Nakon 6 mjeseci od poslijednje uplate,dobila sam opomenu da trebam uplatiti za tih 6 mjeseci inace cu izgubiti osiguranje.Zanima me da li cu morati nekada kada budem zasnovala radni odnos ili se prijavila na biro( posto sam jos uvijek student ) ipak uplatiti taj dug ?
Zerina, 07.03.2017
Odgovor: Kontrolu obracuna i uplate doprinosa vrsi Porezna uprava FBIH. U slucaju neplacanja doprinosa u roku, nadlezna Porezna uprava FBiH ce donijeti rjesenje o prinudnoj naplati.
Pitanje:    Postovani Promijenila sam poslodavca i sta je potrebno dalje poduzeti za prijavu i ovjeru zdravstvene knjizice tj.koji se koraci poduzimaju za prijavu na zdravstveno osiguranje sa novim zaposlenjem? Uredno je izvrsena odjava i nova prijava u Poreznoj upravi preko obrasca JS 3100. Unaprijed hvala Srdacan pozdrav Dzenita
Dženita, 07.03.2017
Odgovor: Zakonom o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa i Pravilnikom o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa propisano je da se prijava za zaposlenika vrši najkasnije dan prije početka rada zaposlenika prema sjedištu obveznika uplate doprinosa, a poslovne jedinice izvan mjesta sjedišta, prema sjedištu te poslovne jedinice. Sve radnje u vezi prijave na zdravstveno osiguranje preduzima poslodavac
Pitanje:    Poštovani, Molim vas za informaciju koja je dokumentacija potrebna za prijavu na zdravstveno osiguranje stranih drzavljana sa odobrenim boravkom po osnovu radne dozvole kao i njihove djece. Unaprijed hvala, Lijep pozdrav
Emina, 07.03.2017
Odgovor: Zakonom o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa i Pravilnikom o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa propisano je da se prijava za zaposlenika vrši najkasnije dan prije početka rada zaposlenika prema sjedištu obveznika uplate doprinosa, a poslovne jedinice izvan mjesta sjedišta, prema sjedištu te poslovne jedinice. Slijedom navedeno, poslodavac je u obavezi da popuni obrazac JS3100 i da podnese mjesno nadlezno poreznoj ispostavi. Nako sto poslodavac izvrsi prijavu na navedeni nacin, osiguranik (radnik) mu dostavlja obrazac ZO-1, koji se kupuje u jednoj od poslovnica Zavoda, radi popunjavanja i ovjere istog, slijedom cega se isti podnosi u jednu od poslovnica Zavoda, radi prijave clana porodice to jeste djeteta. Ukoliko je djete strani drzavljani neophodno je da uz obrazac ZO-1 prilozite rjesenje o privremenom boravku, a ukoliko je starije od 15.g. u obavezi ste priloziti i skolsku potvrdu. Za radnika se, takoder, prilaze rjesenje o privremenom boravku.
Pitanje:    Postovani dali se moze ovijerit knjizica u bilo kojem socijalnom u kantonu Sarajevu ili samo u mjestu gdije si prijavljen hvala lijep pozdrav
Miralem, 07.03.2017
Odgovor: Zdravstvenu legitimaciju mozete ovjeriti u bilo kojoj poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja KS bez obzira na mjesto prebivalista.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting