Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, Radila sam u privatnoj laboratoriji nalaze TORCH i AMH , jer u KCUS-u nemaju reagensa. Od KCUS-a sam dobila potvrde da ne mogu vršiti pretrage zbog nedostatka reagensa , imam i uputnice i fiskalni račun za izvršenu uslugu.Molim vas da me uputite gdje i na koji način mogu tražiti refudaciju troškova? lp
Amra, 13.04.2017
Odgovor: Zahtjev za refundiranje sredstava za izvršene laboratoriske pretrage trebate predati na protokol Zavoda.Uz zahtjev priložiti svu dokumentaciju koju ste naveli prijavnicu CIPS-a,te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Poštovani, zanima me koji su uvjeti za refundaciju medicinski potpomognute oplodnje?i ima li neki rok za predaju dokumentacije za refundaciju od dana kad je radjena VTO? Lp
Tammy, 12.04.2017
Odgovor: Uslove i potrebnu dokumentaciju za refundaciju troškova medicinski potpomgnute oplodnje možete naći u Odluci o ref.troškova za pruženu uslugu med.potpomognute oplodnje i izmjenama iste a koje se nalaze na web stranici ZZOKS.
Pitanje:    Postovani, radim bolovanje u Rajz d.o.o. i imam jednog radnika, koji je na bolovanju od 06.08.2016 g. zbog povrede na radu za koju poslodavac nije kriv. Molom Vas ima li pravo na refundaciju bolovanja preko 42 dana? Unaprijed hvala.
Aldijana, 12.04.2017
Odgovor: Potrebno je da se obratite nadležnoj poslovnici Zavoda (prema sjedištu pravnog lica), za detaljnije informacije.
Pitanje:    Zdravo, zanima me da li je moguće ostvariti zdrastveno osiguranje jer sam trudna, izgubila sam ga jer se nisam na vrijeme prijavila? Trudna sam pa zbog djeteta mi treba osiguranje kao samohrana majka, naravno i zbog poroda mi je to problem nemam dovoljno sredstava za platit taj trošak pa mi treba osiguranje. Unaprijed hvala
Medina, 11.04.2017
Odgovor: Članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) je propisano da lica s prebivalištem na teritoriji FBiH, koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu, u vezi čega može te dobiti sve potrebne informacije u nekoj od poslovnica Zavoda.
Pitanje:    Poštovani, Kćerka je izgubila zdravstvenu knjižicu. Molim Vas da me uputite koja je procedura da se izvadi nova zdravstvena knjižica. Ima 17 godina i pohađa srednju školu. Unaprijed hvala. Jasna
Jasna, 11.04.2017
Odgovor: Neophodno je da kupite novu zdr.leg. u jednoj od nasih poslovnica, te da istu dostavite obvezniku uplate doprinosa ( poslodavac, PIO, Zavod za zaposlkavanje) radi ovjere iste, a potom istu podnosite referentu zdravstvenog osiguranja radi stampanje i ovjere.
Pitanje:    Poštovani, redovan sam student na Univerzitetu u Sarajevu ali moje boraviste je u Tuzlanskom kantonu. Da li imam prava vaditi nalaze, konkretno nalaz za tsh hormon na UKC? Unaprijed hvala.
Merima, 11.04.2017
Odgovor: Korištenje zdravstvene zaštite u drugom kantonu propisano je  Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome pripada  («Službene novine Federacije BiH» br.41/2001), tako da se za potrebnu informaciju obratite Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona kod kojeg ste osigurani.
Pitanje:    Poštovani, molim Vas da mi odgovorite na slijedeća pitanja: 1. Da li osiguranik ima pravo na refundaciju nekog novčanog iznosa za izradu totalne zubne proteze (gornja i donja) koja je urađena u privatnoj stomatološkoj oridinaciji. 2. Koji je put da se isto može ostvariti
Kemal, 10.04.2017
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja ne refundira sredstva za izradu totalne proteze urađenu u privatnoj ordinaciji iz razloga što sa istim nema potpisane ugovore o pružanju usluga osiguranicima KS.
Pitanje:    Postovani,imam dijete od 15 godina koji ima dijabetis 1.Kako moze da dobije pumpu za inzulin.Gdje se mozemo obratiti?Tko to financira?Koliko troskova mjesecno preuzima osiguranje?Mozete mi sve objasniti vezano za dijebtis bolest?Unaprijed hvala.
Azra, 10.04.2017
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja finansira nabavku inzulinske pumpe i potrošnog materijala za djecu do  18 godina. Potrebno je da se javite na Pedijatrisku kliniku KCUS-a gdje će vam tim ljekara za ugradnju pomenute pumpe dati sve dalje informacije.
Pitanje:    Postovani, moja sestra je osigurana preko Biro-a i trebala je da uradi hirurski zahvat na abdominalnoj hirurgiji Kosevo. Međutim, nadležni hirurg je rekao da ista nema opreme da uradi takvu vrstu zahvata te ista se iskljucivo sada mora uraditi u privatnoj zdravstvenoj ustanovi u FBiH. Obzirom da ista treba da se plati, molim Vas za informaciju da li je moguce isto refundirati od Zavoda i koja je potvrda/dokumentacija potrebna da bi se refundirali navedeni troskovi.
Alma, 10.04.2017
Odgovor: Zahtjev za refundiranje sredstava za izvršen operativni zahvat možete predati na protokol Zavoda.Uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indiciran pomenuti zahvat,izjavu KCUS-a i Opće bolnice da se isti nije mogao izvršiti kod njih,originalni račun privatne zdravstvene ustanove u kojoj je izvršena usluga, CIPS-ova prijava te fotokopija prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Gdje ostvariti pravo na refundiranje troskova posto KSCU nema reagenasa za kortizol i testosteron?Sta je potrebno od dokumentacije? Hvala
Aida, 07.04.2017
Odgovor: Zahtjev za refundiranje sredstava trebate predati na protokol Zavoda.Uz zahtjev priložiti medicinsku dokmentaciju gdje je indicirana pomenuta pretraga,izjava KCUS-a da se ista ne radi ,originalni račun ustanove u kojoj je ista izvršena,te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica kao i prijavu CIPS-a.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting