Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, Na koji nacin se moze osigurat punoljetno lice koje ima dijagnozu F 23_1 akutni polimorfni psihoticni poremecaj sa simptomima sch. Naime, sin moje sestre je hospitaliziran prije 3 godine u dusevnoj bolnici Jagomir kad mu je data navedena dijagnoza. Ima 28 godina, nije vise redovan student ( satudirao je na FPN master studij ali nije nikad zavrsio obzirom da se psihicki razbolio) i nije se prijavio na biro za zaposljavanje iz razloga sto odbija da to uradi. Prije 2 dana je fizicki napao majku koja je, po savjetu policije koja je dolazila i napravila uvidaj i zapisnik o tome, isla u Dom zdravlja kod doktorice i socijalne radnice da pokrene postupak da se hospitalizira ( procedura prisilne hospitalizacija u skladu sa Zakonom obzirom da on i to odbija) Medutim, u Domu zdravlja je dobila informaciju da ga mogu hospitalizirati 2 dana a nakon toga bi morala placati boravak u bolnici obzirom da nije osiguran. Da li postoji nacin da ga majka NAosigura NEKI NACIN obzirom da ima navedenu dijagnozu, da je psihicki bolesnik koji odbija da sam to uradi. Majka je zena sehida i ima taj status, a on je imao dok je bio redovan student. Hvala, L. P
Edin, 15.11.2016
Odgovor: Postoji mogućnost prijave na zdravstveno osiguranje u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBIH, kojim je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad. Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec.   Potrebna dokumentacija za prijavu na osiguranje: 1.    Zahtjev, 2.    Original uplatnica kao dokaz uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje, 3.    Uvjerenje iz nadležne poslovnice Porezne uprave FBIH da nemate tekućih osiguranja, 4.    CIPS prijava mjesta prebivališta/boravišta.   Sve dodatne informacije možete dobiti u poslovnicama Zavoda.
Pitanje:    Poštovani, Dobila sam zabranu za podizanje inzulina u apoteci, ne mojom krivicom već krivicom ljekara koji je svaki mjesec slao recept za apoteku. Koliko dugo će trajati ova zabrana ?? Na zadnjoj sam patroni Lantusa , a ne mogu podići nove zbog ove zabrane Molim hitan odgovor
Bahira, 15.11.2016
Odgovor: Potrebno da predate zahtjev na protokol Zavoda da bi utvrdili razlog zabrane.Uz zahtjev priložiti zadnji nalaz endokrinologa.
Pitanje:    Postovani. Moja.majka koristi dugo godina inzulin humalog mix 25.s obzirom da ima inzulina jos za jedan dan a porodicni ljekar nije "pustio" novo podizanje uz objasnjenje da je nesto do Zavoda iako ga ima.na stanju molim za odgovor sta da radimo.hvala
Igor, 15.11.2016
Odgovor: Potrebno je da predate zahtjev na protokol Zavoda da bi utvrdili razlog obustave.Uz zahtjev priložiti zadnji nalaz endokrinologa.
Pitanje:    postovani, zadnja promjena liste esencijalnih ljekova je katastrofalno losa! ja moram da pisem neki zahtjev da bih dobila lijek da mi se odnlokira jer se sve placa!! samo jednom godisnje mogu dobiti neki ljek, prije sam svaki mjesec mogla d adobijem; knavon cepice za menstrualne bolove, ibuprofen, bivacin ... itd. sada nisa molim vas hitno da s eto ispravi sanela 061813446 samo jednom godisnje mogu da dobijem ibuprofen i knavon cepice ja moram d atrpim bolove svaki mjesec?? immam bolne menstruacije i ranice od tvrde stolice
Sanela, 15.11.2016
Odgovor: Odluku o listi lijekova KS donosi Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva zdravstva KS,na koju Zavod zdravstvenog osiguranja nema uticaja.Svoje sugestije proslijedite prema pomenutom Ministarstvu.
Pitanje:    Radnik sam u mup ks.uredno osigurana knjizica..Dana 08.09.2016.godine sam morao platiti tetanus u Republici Srpskoj..a primiti ga u umupovoj ambulanti.posto po uputama ljekara mupove ambulante kod cwntralne banke tetanusa nema u KS.Od prijatelja sam saznao da tetanus ima u domu zdravlja stari grad.uredno sam uzeo uputicu od doktora u mupovoj ambulanti u nadi da cu bez troskova primiti isti.jer ga moram primiti mjesec dana nakon povrede te i nakon godini dana.Dolaakom u dom zdravlja Stari Grad dana 20.09.2016.godine sa uputnicom od atrane doktorice porodicne medicine sam obavijesten da ne mogu da mi daju tetanus jer nisam njihov pacijent.iako sam osiguran u ovom zavodu kantonu.Zamolio bih vas da mi objasnite da li je to uredu..jer mi to ne zvuci logicno. I sta mogu da uradim po tom pitanju jer mi treba taj tetanus..LP
Aldin, 15.11.2016
Odgovor: Osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja KS su bili u obavezi opredjeljenja po ambulantama i ljekarima porodične medicine.Obzirom da ste se Vi opredjelili za ambulantu MUP-a pomenuta ambulanta je bila dužna nabaviti tetanus te niste istu mogli primiti u domu zdravlja Stari grad.
Pitanje:    Interesuje me da li zavod ima sklopljen ugovor sa i jednom privatnom ginekoloskom ordinacijom jer zena ne moze nikako da zakaze pregled u skerlicevoj
Nedim, 15.11.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ima potpisane Ugovore samo sa Javnim zdravstvenim ustanovama KS.
Pitanje:    Poštovani, da li zdravstveno osiguranje pokriva troskove inzulinskog pena, koji mjeri inzulin na pola jedinice, ako ga preko apoteke porucimo iz Hrvatske, jer ga kod nas nema u prodaji. Pen je za dijete ovisno o inzulinu. Kome da se obratimo? Pozdrav
Selma, 15.11.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne pokriva troškove inzulinskog pena koji mjeri inzulin na pola jedinice.
Pitanje:    Postovani, Krajem prosle godine sam operirao zuc i ljekar mi je propisao tablete Controloc 40 mg, u pocetku sam uzimao svaki dan po jednu, a sada uzimam po potrebi svako 2-3 dana po jednu tabletu. Posto sam ostao na par tableta otisao sam kod ljekara i sestra mi je rekla da Controloc ne ide vise na recept da se mora kupovati. U apoteci su mi rekli da i dalje poze na recept ako zavod za zdravstveno ne stavi zabranu za izdavanje lijeka. Molim vas za pojasnjenje, da li moram kupovati navedene tablete ili se i dalje mogu uzimazi preko recepta. Unaprijed zahvaljujm Pozdrav Zdenko
Zdenko, 15.11.2016
Odgovor: Odlukom o listi lijekova KS  objavljenoj u Službenim novinama br 27 od 7.07 2016 definisana su indikaciona područja za određene lijekove.Za Controloc tbl vrijedi indikacija da se koristi kod gastroezofagealne refluksne bolesti do 2 sedmice a izuzetno do 8 sedmica.
Pitanje:    Poštovani,moja majka se operisala i predali smo patološki nalaz na Medicinski fakultet u Sarajevu koji smo platili. Rekli su nam da možemo tražiti povrat sredstava Z.Z.O.Zanima me šta je potrebno od dokumenata da Vam dostavimo?Hvala,LP.
Bejda, 14.11.2016
Odgovor: Zahtjev za refundaciju sredstava možete predati na protokol Zavoda. Uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju,potvrdu da se patološki nalaz nije mogao izvršiti u Javnoj zdravstvenoj ustanovi (KCUS,ili Opća bolnica)te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Poštovani Htio bih da uplaćujem zdravstveno osiguranje za gospođu koja mi čuva dijete a pri tom je ne zaposlena ima preko 30 godina i nema trenutno nikakvo zdravstveno osiguranje. Možete li mi reci gdje da se obratim i od prilike koliko se placa osiguranje
Veseli, 14.11.2016
Odgovor: U tom slucaju, pravo na zdravtsveu zaštitu može ostvariti u skladu sa članaom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH“, broj 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11) kojim je propisano da lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1. Ovog člana ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu po uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno 6. mjeseci unazad (cca. 434,00 KM). Ovim članom obavezuju se lica koja su stalno nastanjena na teritoriji Federacije, a nisu obuhvaćena nijednim od do sada ekspliciranih kriterijuma za pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, a pri tome imaju sredstva za izdržavanje, da se lično osiguraju na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika na taj način što će uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje nadležnom Zavodu. Nadalje, Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo utvrđena je stopa doprinosa koju ste u obavezi uplaćivati kao doprinos, a iznosi 5% od prosječne mjesečne bruto isplaćena plaća na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Neophodno je podijeti  zahtjev za priznavanje prava na obavezno zdravstvenog osiguranje u najbližu poslovnicu Zavoda, uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju: Obavještenje o prebivalištu (prijavnica Cipsa), uplatnica, Uvjerenje Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine ( kojim se utvrđuje da prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa nema tekuća osiguranja). Na osnovu podnesenog zahtjeva Zavod će donijeti Rješenje koje ste uz dužni u roku 7. dana od dana prijema istog, dostaviti nadležnoj ispostavi Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo. Porezna uprava vrši unošenje i obradu podataka iz podnesene prijave za upis u Jedinstveni sistem u roku od tri dana od dana prijema prijave, slijedom čega stičete svojstvo osiguranika. Budući da se radi o institutu dobrovoljno zdravstveno osiguranje Vi sami odlučujete o dužini trajanja zdravstvenog osiguranja. Nakon svake uplate potrebno je da se javite u najblizu poslovnicu Zavoda, radi ovjere obrasca JS3310, nakon cega se isti doatavlja poreznoj ispostavi u opstini prebivalista. Ukoliko u prethodnih 6. mjeseci nije imala zdravstveno osiguranje neophodno je uplatiti 434,00 KM (5% od prosjecne bruto place na nivou FBiH) u sta je ukljucen jedan mjesec narednog osiguranja, a svaki naredni 5% od prosjecne bruto place na nivou FBiH.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting