Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Molim vas za odgovor zašto nemam pravo da na teret zdravstvenog osiguranja dobijem tablete Betaserc 24 mg koje koristim po preporuci neurologa? Tablete su mi potrebne radi dijagnoze vertigo. Unaprijed hvala
Emira, 07.04.2017
Odgovor: Odlukom o listi lijekova KS  definisane su i smjernice za pojedine lijekove.Tako je i za tablete Betaserc 50x24 mg definisana smjernica 13 kojom se na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja može koristiti najviše u trajanju 3 mjeseca u toku 12 mjeseci.
Pitanje:    Postovani, Prosle godine sam radila Nifty test i platila sam ga jer u BiH ne postoji ustanova gdje bih ga mogla uraditi, a da troskove pokrije zdravstveno osiguranje. Interesuje me gdje mogu predati za povrat sredstava i koja dokumentacija mi je potrebna. Lp, Aida
Aida, 07.04.2017
Odgovor: Zahtjev za refundiranje sredstava trebate predati na protokol Zavoda.Uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indicirana pomenuta pretraga,izjavu KCUS-a i Opće bolnice da se ista nije mogla izvršiti,originalni račun ustanove u kojoj je pretraga izvršena,prijava CIPS-a,te fotokopija prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Postovani, imam jedno pitanje. Naime, u septembru 2016.g mi je prvi put ustanovljena dioptrija i tada sam imala pravo na refundaciju okvira i stakala. Na kontrolom pregledu prije dva dana mi je doslo do povecanja dioprije za 0,25. Zanima me imam li pravo na refunaciju stakala i ovaj put? Imam 25 godina i redovni sam student. Unaprijed hvala na odgovoru
Nejla, 07.04.2017
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala korekciona stakla se mogu obezbjediti i prije isteka roka od 36 mjeseci za redovne studente do 26 god.ako specijalista za očne bolesti utvrdi potrebu za promjenom stakla zbog promjene dioptrije za više od 0,5.
Pitanje:    Postovani, na koji nacin mogu osigurati rufundaciju sredstava za Immunorho 300 mcg inekciju (Rogan) u kantonu sarajevo? Napominjem da posjedujemo zdravstveno osiguranje!
Mirela, 07.04.2017
Odgovor: Zahtjev za refundaciju sredstava za pomenute ampule možete predati na protokol Zavoda.Uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indiciran pomenuti lijek,originalni račun apoteke u kojoj je isti kupljen,te fotokopija prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Pozdrav. Kako se moze provjeriti kod koga je osigurana neka osoba? U pitanju je penzioner? Hvala.
Tarik, 06.04.2017
Odgovor: Molim precizirajte pitanje ili se obratite na šaltere Poslovnica ZZOKS uz ID dokument, ukoliko Vas zanima zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Postovanje,djeca i ja smo osigurani preko muza,ja sam na birou,muz raskida ugovor sa firmom,kako i gdje da osiguran djecu
Hafa, 06.04.2017
Odgovor: Ukoliko ste Vi ostvarili pravo na zdravstveno osiguranje na osnovu blagovremene prijave Zavodu za zapošljavanje, djeca se mogu osigurati preko Vas kao članovi porodice.
Pitanje:    Poštovani, budući da nisam dobila odgovor na pitanje, ponovno postavljam isto (upit je za kolegicu u našoj instituciji, koja se našoj pravnoj službi obratila za postupanje) pitanje: kćerka je bila redovan đak srednje škole i bila osigurana preko majke, 4.razred srednje škole pohađa vanredno, punoljetna je i izgubila je zdravstveno osiguranje (jer nije redovan učenik). Na koji način kćerka može ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje i da li može opet biti osigurana preko majke kao izdržavano lice? Hvala vam na odgovoru
Neira, 06.04.2017
Odgovor: Djeca starija od 15. mogu biti osigurana preko roditelja isključivo ukoliko si redovni đaci/studenti do navršene 26. godine života. U slučaju Vaše kolegice, dijete se može osigurati u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju, odnosno da se ličnim osigura na način što će uplaćivati lična sredstva kao doprinose i to u iznosu od 5% od osnovice a koju čini prosječna mjesečna bruto isplaćena plaća na području F BIH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku, a to je iznos od 65,80 KM. Navedeni iznos je potrebno platiti od dana prestanka svojstva osiguranika kao člana porodice, odnosno najmanje 6. mjeseci unazad.
Pitanje:    Poštovani, Društvo ima sjedište u Širokom Brijegu i zaposlenicu sa prebivalištem u općini Novo Sarajevo. Zaposlenica će uskoro na porodiljno bolovanje. Koje su naše obveze nakon toga? Tko plaća doprinose i naknadu za nju? Da li imamo pravo na refundaciju ako je naša obveza uplate naknade. Tko podnosi MIP za nju?Nažalost u svakom kantonu je različito . Sa štovanjem!
Jasna, 29.03.2017
Odgovor: Potrebno je da se obratite nadležnom općinskom organu ( prema prebivalištu zaposlenice).
Pitanje:    Postovani, ja sam na trudnickom bolovanju od februara mjeseca, bila sam na komisiji kada je bolovanje preslo 42 dana, te su mi rekli da sam u obavezi otvoriti porodiljsko bolovanje 28 dana prije predvidjenog datuma poroda. Molim Vas da mi odgovorite da li zaista moram otvoriti porodiljsko bolovanje 28 dana ranije ili ga mogu otvoriti sa danom poroda? Unaprijed hvala
Anisa, 29.03.2017
Odgovor: Potrebno je da se obratite ljekaru specijalisti koji će postupiti u skladu sa ustanovljenom procedurom.
Pitanje:    Poštovani, >Radimo obračun plaće za našu uposlenicu, koja radi u dražvnoj službi. Na bolovanju je bila 39 dana. Po Zakonu o plaćama BiH, obračunava se 100% plaće za period bolovanja od 30 dana, a preko po Odluci Zavoda zdravstvenog gdje je prebivalište. Pošto ona živi u Sarajevu, je li to za period od 30-39 dana 80% plaće?
Mirela, 29.03.2017
Odgovor: Potrebno je da se obratite nadležnoj poslovnici Zavoda (prema sjedištu pravnog lica).
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting