Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, radim u Njemačkoj a zaposlen sam u BiH. Radi izbjegavanja plaćanja poreza u Njemačkoj tražili su mi da dostavim A1 obrazac. Taj obrazac ne postoji u BiH. Da li postoji neki drugi obrazac koji mijenja A1? Hvala!
Enes, 02.07.2017
Odgovor: Za izdavanje obrasca obratiti se Federalnom zavodu zdravtsvenog osiguranja i reosiguranja Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani, Dijete 100% invalid prve grupe, radili smo pregled očiju u privatnoj poliklinici Svjetlost, ustanovljeno je da ima dioptriju i cilindre i da mu trebaju naočare. Kako da dobijemo iste preko socijalnog, neki vid subvencije? Hvala
Vedrana, 02.06.2017
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala pravo na korekciona stakla imaju: -djeca do 7 godina -redovni učenici do 18 godina -redovni studenti do 26 godina Da bi ostvarili navedeno pravo morate se javiti specijalisti oftalmologu koji će popuniti za to propisan obrazac a sa istim će te se javiti u jednu od poslovnica ZZOKS.
Pitanje:    Postovani, za potrebe lijecenja doktor mi je prepisao lijek kojeg nema u BiH. Lijek kupujem u Njemackoj te ga placam 180e po dozi. Da li postoji nacin refundacije troskova i na koji nacin? Napominjem da imam uredno zdravstveno osiguranje. Lp Ivana
Ivana, 02.06.2017
Odgovor: Zahtjev za refundiranje sredstava za nabavku lijeka koji nije dio Odluke o listi lijekova KS možete predati na protokol Zavoda.Uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indiciran lijek u terapiji,originalni račun za kupljeni lijek te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Poštovani, postoji li način da se lijek Minirin (DDAVP) tablete dobiju preko zdravstvenog osiguranja (jedna kutija košta 101KM)? Također, molim Vas da mi kažete gdje se može naći zahtjev za refundaciju u slučaju obavljenih pregleda u privatnoj ustanovi, i predaju li se dokumenti u Zavod u Ložioničkoj 2? Hvala lijepo.
Amela, 02.06.2017
Odgovor: Pomenuti lijek nije dio Odluke o listi lijekova KS te i finansiranje nije na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja.Zahtjeve za refundaciju možete naći u poslovnicama Zavoda.
Pitanje:    Poštovani, potrebno mi je izdavanje medjunarodnog ljekarskog uvjerenja za vizu Kine. Da li je to moguće dobiti u sklopu KZZOSA?
Mladen, 01.06.2017
Odgovor: Obavještavamo Vas da je potrebno da se obratite nekoj od zdravstvenih ustanova u KS za dobivanje predmetnog ljekarskog uvjerenja.
Pitanje:    Dobar dan, želim da prijavim sina na svoje zdravstveno osiguranje. Koja je procedura ? hvala unaprijed
Alen, 01.06.2017
Odgovor: Neophodno je da kupite ZO-1 obrazac i zdr.knjižicu (ukoliko je nemate) u jednoj od naših poslovnica, te da ih dostavite Vašem obvezniku uplate doprinosa (poslodavac, PIO, Zavod za zapošljavanje, itd.) radi popunjavanja i ovjeravanja istih. Nakon čega  je neophodno da navedene dokumente i rodni list djeteta (traži se na uvid) podnesete referentu zdravstvenog osiguranja.
Pitanje:    Postovani, Radim u institucijama BiH, i od janurara sam na bolovanju zbog dijagnosticiranog Limfoma i u roku su hemoterapije. S obzirom da sam od januara na bolovanju poslodavac mi isplacje 80% plate. Da li se ova umanjenja plate odnose na bilo kakvo bolovanje preko 42 dana ili samo za slucajeve malignih oboljenja kao sto je kod mene slucaj? Molim za kratko pojasnjenje. Unaprijed hvala
Adnan, 01.06.2017
Odgovor: U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11)  čl. 47. naknada plaće određuje se u visini od najmanje 80% od osnovice za naknadu s tim da ne može biti niža od minimalne plaće za mjesec za koji se utvrđuje naknada.
Pitanje:    Hvala Vam na brzom odgovoru. Imam jos jedno pitanje. Predala sam za refundiranje troskova umjetne oplodnje koji sam radila u mjesecu aprilu 2017 kao prvi pokusaj 4000km. Prosle godine sam radila jednu umjetnu oplodnju i jedan transver u mjesecu 07.2016 pa me interesuje da li mogu to predati za refundiranje troskova -drugi pokusaj 2000km. Hvala unaprijed Selma
Selma, 01.06.2017
Odgovor: Zahtjev za refundaciju sredstava medicinski potpomognute oplodnje možete podnijeti ovom Zavodu, te će na osnovu zahtjeva i dokumentacije razmatrati Vaš zahtjev i donijeti odluka o istom.
Pitanje:    Poštovani, moje pitanje se tiče mogućnosti i procedure refundacije troškova pregleda/ liječenja u privatnoj ustanovi, a preko ZZO. U kojim slučajevima je moguće refundirati troškove (bilo koji pregled ili samo oni koji ne mogu biti izvršeni u javnim ustanovama)? Molim Vas da me uputite na odgovarajući pravilnik i zakonsku regulativu. Srdačan pozdrav, Nejra
Nejra, 31.05.2017
Odgovor: Postoji mogućnost refundacije sredstava za analizu obavljenu u privatnoj zdravstvenoj ustanovi. Uz zahtjev je potrebno da se dostavi original fiskalni račun sa specifikacijom (gdje se vidi koje analize su urađene), uputnica iz javne zdravstvene ustanove o potrebi obavljanja predmetne analize, potvrda UKC Sarajevo da se predmetna analiza ne radi u njihovoj ustanovi kao i razlog nemogućnosti obavljanja iste.
Pitanje:    Postovani, Ne mogu da nadjem na Vasoj stranici Zakon o refundaciji biomedicinski potpomognute oplodnje, pa bih Vas molilio da mi odgovorite koji je zakonski rok nakon postupka da predam za refundaciju? Koji su uslovi da bih mogao da refundiram troskove? Kao podnosilac zahtjeva bio bih ja , dakle suprug. Unaprijed hvala Lp
Nedžad, 31.05.2017
Odgovor: Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje, prečišćeni tekst, broj UO/06-N.H.-4-7168/17 od 26.02.2017., u čalnu 1. navedeno je da se član VII Odluke o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje, prečišćeni tekst od 23.01.2017.godine mijenja i glasi: ''Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a isključivo pravo utvrđeno u tački II ove Odluke mogu ostvariti bračni parovi i partneri u vanbračnoj zajednici koji su postupak potpomognute oplodnje započeli od 01.01.2016.godine.''   Pravni osnovi za rješavanje primarno su sadržani u članu 63. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH te odredbama Odluke o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje, prečišćeni tekst (br. UO/06-13.1-N.H.-1697/17 od 23.01.2017. godine) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje, prečišćeni tekst (br. UO/06-N.H.-4-7168/17 od 26.02.2017. godine). Navedenom Odlukom propisani su uslovi i kriteriji za ostvarivanje prava na refundaciju troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje. Članom II Odluke je propisano da će Zavod refundirati sredstva medicinski potpomognute oplodnje za maksimalno dva pokušaja za jedan bračni par, i to za prvi 4.000,00 KM, a za drugi 2.000,00 KM. Članom III je propisano da su uslovi za dobijanje pozitivnog konzilijarnog mišljenja da se radi o ženi koja se liječi od neplodnosti, koja nije rađala, do napunjenih 40 godina života, uz utvrđene dijagnoze, stanja i sve potrebne medicinske pretrage. U članu IV Odluke propisana je dokumentacija koju je podnositelj obavezan podnijeti prilikom podnošenja zahtjeva: pisani zahtjev, mišljenje ordinirajućeg ljekara (ljekara specijaliste ginekologa ili ljekara specijaliste urologa), original račun i fakturu o plaćenoj usluzi, pozitivno konzilijarno mišljenje nadležene klinike UKCS, izvod iz matične knjige vjenčanih, fotokopija zdravstvene leg., CIPS prijava.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting