Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Često u javnosti se pojavi informacija o "višku" zaposlenih u Domonvima zdravlja i Kliničkom centru, možete li mi reći koliki je taj višak i da li se radi o medicinskom ili nemedicinskom osoblju? Po kojim kriterijima ste došli do zaključka da je višak zaposlenih u tim ustanovama? Ko daje plate, tj. ko finansira taj višak uposlenih?
Enver, 11.11.2016
Odgovor: Odgovore na Vaše pitanje može dati resorna ministrica gosp. Zilha Ademaj, a iz razloga što predstojeća reforma zdravstva se odvija u sklopu sadržaja i programa rada Ministarstva zdravstva Vlade Kantona Sarajevo. Slijedom izloženog obatite se ministarstvu koji raspolaže tim podatcima.
Pitanje:    Poštovani, Poštovani zanimam me da li uputnica za terapije s privatne klinike iz drugog kantona može služiti za otvaranje bolovanja kod mog ljekara u kantonu Sarajevo.
irfan, 11.11.2016
Odgovor: Potrebno je da se obratite izabranom ljekaru porodične medicine koji će postupiti u skladu sa ustanovljenom procedurom.
Pitanje:    Postovani, bila sam redovan student na Drugom ciklusu Pravnog fakulteta u Sarajevu, sa kojeg sam se i ispisala. Prijavila sam se u Zavod za zaposljavanje u roku, ali mi je receno da imam samo godinu dana pravo na zdravstveno osiguranje od dana prijave. Da li to znaci da nakon godinu dana necu imati zdravstveno osiguranje u slucaju da idalje budem na evidenciji Zavoda za zaposaljavanje? Hvala
Edina, 11.11.2016
Odgovor: Članom 19. tacka 14. Zakon o zdravstvenom osiguranju je propisano da lica koja su prema propisima o skolovanju izgubila status ucenika, odnosno redovnog studenta ili su prekinula redovno skolovanje, zadrzavaju pravo na zdravstvenu zastitu u trajanju jedne godine od dana prekida skolovanja ako su se prijavila Zavodu za zaposljavanje u roku 30 dana od dana prekida skolovanja i ako pravo na zdravstvenu zastitu ne mogu ostvariti po drugom osnovu. Slijedom navedeno, a nakon proteka perioda osiguranja od godinu dana, gubite svojstvo oaiguranog lica, iako ste prijavljeni na Zavod za zaposljavanje. Međutim, u tom slucaju, pravo na zdravtsveu zaštitu možete ostvariti u skladu sa članaom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH“, broj 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11) kojim je propisano da lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1. Ovog člana ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu po uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno 6. mjeseci unazad. Ovim članom obavezuju se lica koja su stalno nastanjena na teritoriji Federacije, a nisu obuhvaćena nijednim od do sada ekspliciranih kriterijuma za pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, a pri tome imaju sredstva za izdržavanje, da se lično osiguraju na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika na taj način što će uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje nadležnom Zavodu. Nadalje, Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo utvrđena je stopa doprinosa koju ste u obavezi uplaćivati kao doprinos, a iznosi 5% od prosječne mjesečne bruto isplaćena plaća na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Neophodno je podijeti  zahtjev za priznavanje prava na obavezno zdravstvenog osiguranje u najbližu poslovnicu Zavoda, uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju: Obavještenje o prebivalištu (prijavnica Cipsa), uplatnica, Uvjerenje Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine ( kojim se utvrđuje da prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa nema tekuća osiguranja). Na osnovu podnesenog zahtjeva Zavod će donijeti Rješenje koje ste uz dužni u roku 7. dana od dana prijema istog, dostaviti nadležnoj ispostavi Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo. Porezna uprava vrši unošenje i obradu podataka iz podnesene prijave za upis u Jedinstveni sistem u roku od tri dana od dana prijema prijave, slijedom čega stičete svojstvo osiguranika. Budući da se radi o institutu dobrovoljno zdravstveno osiguranje Vi sami odlučujete o dužini trajanja zdravstvenog osiguranja. Nakon svake uplate potrebno je da se javite u najblizu poslovnicu Zavoda, radi ovjere obrasca JS3310, nakon cega se isti doatavlja poreznoj ispostavi u opstini prebivalista. 
Pitanje:    Dobar dan Dobrovoljno placanje zdrastvenog osiguranja.. zadnje placanje 03.2010 i nazalost do dan danas nije odjavito. treba da uradim prijavu posto je stekao pravo na penziju, ali traze mi da podmirim sav dug za te godine iako nije ovjeravao knjizicu niti koristio tu istu.. Molim za pomoc ili savjet sta mogu da ucinim. Hvala unaprijed
Sunita, 11.11.2016
Odgovor: Zdravstveno osiguranje, kao dio socijalnog osiguranja građana, čini jedinstven sisitem u okviru koga građani ulaganjem sredstava, na načelima uzajamnosti i solidarnosti, obavezno u okviru kantona osiguravaju ostvarivanje prava na dravstvenu zastitu.  Slijedom navedenog proizlazi da su građani, na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju, obavezni da ulazu sredstva. Vi mozete Vase dospjele a neplacena obaveze po osnovu doprinosa izmiriti u mjesecnim ratama.  
Pitanje:    Poštovani, Zanima me šta mi je sve potrebno od dokumenata da se zdravstveno osiguram preko muža? Bila sam u radnom odnosu do jula mjeseca ali sam zakasnila s prijavom na biro te sada nemam zdravstveno osiguranje. Unaprijed hvala, Minela
Minela, 11.11.2016
Odgovor: Potreban Vam je obrazac prijave na zdravstveno osiguranje (ZO-1), isti se kupujete u nasim poslovnicama. Pomenuti obrazac popunjava poslodavac Vaseg supruga, ukoliko je u radnom odnosu, odnosno nadlezan organ. Popunjen i ovjerena podnosite u jednu od nasih poslovnica uz koji prilazete vjencani list (kopija ovjerena).
Pitanje:    Dobar dan, primljen sam na fakultet u Ljubljani, ali da bih dobio vizu potrebna mi je potvrda da imam ovdje osiguranje, ali posto ja nemam ovdje ni jedno osiguranje a mladji sam od 26 godina, zanima me imam li ja pravo na obavezno osiguranje, ili moram sam sebi uplacivati mjesecno. Hvala
Mustafa, 11.11.2016
Odgovor: Ukoliko su Vam roditelji prijavljeni na zdravstveno osiguranje, isto mozete ostvariti preko njih kao clan porodice uz uvjet da ste redovan student. 
Pitanje:    Postovani,mozete li mi odgovoriti kako da dobijem pravo na zdravstveno osiguranje,nezaposlen sam bio sam prijavljen na biro i tako sam imao zdravstveno osiguranje ,al' sam skunut u 1 mjesecu ove godine te sam izgubio pravo na zdravstveno osiguranje,bio sam odsutan 3 mjeseca i nitko me nije mogao prijavljivati na biro,bio sam vanredni student sada vise ne studiram,zanima me kako da dobijem zdravstveno osiguranje te jeli ikako moguce,jedan od roditelja je u stalnom radnom odnosu. Hvala unaprijed
Kem, 11.11.2016
Odgovor: Pravo na zdravtsveu zaštitu možete ostvariti u skladu sa članaom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH“, broj 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11) kojim je propisano da lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1. Ovog člana ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu po uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno 6. mjeseci unazad. Ovim članom obavezuju se lica koja su stalno nastanjena na teritoriji Federacije, a nisu obuhvaćena nijednim od do sada ekspliciranih kriterijuma za pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, a pri tome imaju sredstva za izdržavanje, da se lično osiguraju na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika na taj način što će uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje nadležnom Zavodu. Nadalje, Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo utvrđena je stopa doprinosa koju ste u obavezi uplaćivati kao doprinos, a iznosi 5% od prosječne mjesečne bruto isplaćena plaća na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Neophodno je podijeti  zahtjev za priznavanje prava na obavezno zdravstvenog osiguranje u najbližu poslovnicu Zavoda, uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju: Obavještenje o prebivalištu (prijavnica Cipsa), uplatnica, Uvjerenje Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine ( kojim se utvrđuje da prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa nema tekuća osiguranja). Na osnovu podnesenog zahtjeva Zavod će donijeti Rješenje koje ste uz dužni u roku 7. dana od dana prijema istog, dostaviti nadležnoj ispostavi Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo. Porezna uprava vrši unošenje i obradu podataka iz podnesene prijave za upis u Jedinstveni sistem u roku od tri dana od dana prijema prijave, slijedom čega stičete svojstvo osiguranika. Budući da se radi o institutu dobrovoljno zdravstveno osiguranje Vi sami odlučujete o dužini trajanja zdravstvenog osiguranja. Nakon svake uplate potrebno je da se javite u najblizu poslovnicu Zavoda, radi ovjere obrasca JS3310, nakon cega se isti doatavlja poreznoj ispostavi u opstini prebivalista. 
Pitanje:    Postovani, moji roditelji planiraju putavanje u Francusku krajem mjeseca. Zelio bih da ih osiguram sa Putnim Zdravstvenim osiguranjem. Da li mi mozete reci sta je potrebno priloziti u dokumentaciji i sta pokriva Putno zdravstveno osiguranje. S postovanjem Damir
Damir, 11.11.2016
Odgovor: Bosna i Hercegovina nema zakljucen medjunarodni ugovor o socijalnom osiguranju sa Francuskom. Slijedom navedeno, potrebno je da se obratite osiguravajucem drustvu.
Pitanje:    Postovani , Interesuje me kako ja kao fizicko lice mogu uplacivati zdrastveno da bi mogla ovjeravati knjizicu. Ako je to moguce koliko i na koji se nacin mjesecno uplacuje lp Lejla
Lejla, 11.11.2016
Odgovor: Pravo na zdravtsveu zaštitu možete ostvariti u skladu sa članaom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH“, broj 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11) kojim je propisano da lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1. Ovog člana ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu po uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno 6. mjeseci unazad. Ovim članom obavezuju se lica koja su stalno nastanjena na teritoriji Federacije, a nisu obuhvaćena nijednim od do sada ekspliciranih kriterijuma za pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, a pri tome imaju sredstva za izdržavanje, da se lično osiguraju na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika na taj način što će uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje nadležnom Zavodu. Nadalje, Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo utvrđena je stopa doprinosa koju ste u obavezi uplaćivati kao doprinos, a iznosi 5% od prosječne mjesečne bruto isplaćena plaća na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Neophodno je podijeti  zahtjev za priznavanje prava na obavezno zdravstvenog osiguranje u najbližu poslovnicu Zavoda, uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju: Obavještenje o prebivalištu (prijavnica Cipsa), uplatnica, Uvjerenje Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine ( kojim se utvrđuje da prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa nema tekuća osiguranja). Na osnovu podnesenog zahtjeva Zavod će donijeti Rješenje koje ste uz dužni u roku 7. dana od dana prijema istog, dostaviti nadležnoj ispostavi Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo. Porezna uprava vrši unošenje i obradu podataka iz podnesene prijave za upis u Jedinstveni sistem u roku od tri dana od dana prijema prijave, slijedom čega stičete svojstvo osiguranika. Budući da se radi o institutu dobrovoljno zdravstveno osiguranje Vi sami odlučujete o dužini trajanja zdravstvenog osiguranja. Nakon svake uplate potrebno je da se javite u najblizu poslovnicu Zavoda, radi ovjere obrasca JS3310, nakon cega se isti doatavlja poreznoj ispostavi u opstini prebivalista. 
Pitanje:    Poštovani, molim Vas da mi pomognete oko odjave sa zdravstvenog osiguranja. Kćerka zaposlenika je bila prijavljna na obrazcu ZO1 kao član porodice kojeg osiguranik osigurava. Sada ona hoće da se prijavi na biro i traže joj odjavu sa zdravstvenog osiguranja. Šta je potrebno da uradi? Hvala najljepša.
Biljana, 11.11.2016
Odgovor: Potrebno je, ukoliko nemate obrazac ZO-1, da isti kupite u jednoj od nasih poslovnica, koji ce poslodavac popuniti, potpisati i ovjeriti pecatom.  Nakon navedene radnje neophodno je isti ponovo dostavitu u nasu poslovnicu i podnijeti referentu zdravstvenog osiguranja, koji ce izvrsiti odjavu clana porodice i urucit Vam jedan primjerak navedeno obrazca, koji podnosite Zavodu za zasposljavanje.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting