Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Molim Vas da mi odgovorite na dva pitanja: 1. Moja kcerka je diplomirala u septembru 2015. godine. Tokom studija je imala osiguranje preko mene, a po osnovu statusa redovnog studenta. Nakon diplomiranja nije nastavila dalje skolovanje, niti se odmah prijavila na biro za zaposljavanje. Na biro za zaposljavanje se prijavila u februaru 2017. godine i trenutno nema zdravstveno osiguranje. Na koji nacin je je mogu osigurati preko mojih redovnih uplaza na ime zdravstvenog osiguranja, buduci da je moja kcerka izdrzavano lice i zivi s roditeljima? 2. Moja kcerka iz prvog pitanaj ce u avgust zapoceti master studij u Finskoj. Jedan od uslova za dobijanje studentske vize je da ima zdravstveno osiguranje. Postoji Program studentskog osiguranja koji podrazumijeva kupovinu zdravstvenog osiguranja za studente kao dopunu njihovog nacionalnog zdravstvenog osiguranja. Da li postoji neki ugovor sa zemljama EU, konkretno s Finskom, kako bi moja kcerka mogla iskoristiti svoje nacionalno osiguranje i dopuniti ga kupovinom razlike premije osiguranja iz Programa studentskog osiguranja?Odnosno, da li B-H student koji studira u inostranstvu ima ikakve koristi od domaceg zdravstvenog osiguranja i kakve? Hvala i pozdrav. Edin
Edin, 22.05.2017
Odgovor: Djeca osiguranika imaju pravo da budu zdravstveno osigurana kao član porodice do navršene 15. godine, a ako su na srednjem odnosno visokom obrazovanju, do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26. godine života. Kako Vaša kćerka nije redovan student, nema pravnog osnova da bude osigurana preko Vas kao član porodice. Bosna i Hercegovina nije zaključila ugovor o socijalnom osiguranju sa Finskom. Jedina preostala mogućnost, a kako bi ispunila jedan od uvjeta za dobivanje vize, je da se lično osigura na zdravstvenu zaštitu na način da podnese zahtjev za priznavanja prava u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju, uz koji je neophodno priložiti slijedeću dokumentaciju: 1. Prijavnica Cips-a, 2. Uplatnica na iznos od 464,80 KM (6. mjeseci unazad i za tekući mjesec, a za svaki naredni mjesec prema stopi od 5% od osnovice koju čini prosječna bruto plaća na nivou F BiH, a prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku) i Uvjerenje Porezne uprave FBiH kojim se utvrđuje da Vaša kćerka prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema nema tekućih osiguranja. Po upisu u II-ciklus studija (master), uz uvjet da je student starosne dobi između 26-30. godina, isti se može osigurati, također, ličnim sredstvima, s tim da bi u ovom slučaju umjesto navedenog mjesečnog iznosa doprinose plaćao u paušalnom iznosu od 20 KM.
Pitanje:    Postovani, moja prijateljica mjesecima ceka na operaciju vratne kicme na KCUS, medjutim operacija se odgadja radi neposjedovanja potrebnih implantata. Dugotrajno cekanje i nemogucnost obavljanja svakodnevnih aktivnosti negativno se odrazava na zivot moje prijateljice. Pod kojim je okolnostima moguce da prijateljica bude operisana na privatnoj klinici u BiH ili inozemstvu i da joj troskovi operacije budu refundirani? Hvala.
Selma, 19.05.2017
Odgovor: Zahtjev za refundiranje sredstava za  izvršeni operativni zahvat možete predati na protokol Zavoda i isti nasloviti na Komisiju za liječenje koja djeluje unutar Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.
Pitanje:    Poštovani, Zanima me da li postoji mogućnost dobijanja ortopedskog pomagala, tačnije invalidskih kolica na korištenje ili olakšica neka pri kupovini istih. Riječ je o penzioneru, RVI, koji je slomio kuk i na zadnjoj kontroli je rečeno da treba da uzmemo invalidska kolica, jer se on ne smije oslanjati na nogu. Ne zarasta kuk kako treba, što od starosti, što od osteoporoze... LP, Ilhana
Ilhana, 18.05.2017
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala invalidska kolica možete  dobiti na korištenje na teret ZZO na prijedlog ljekara ortopeda ili fizijatra.  
Pitanje:    Postovani molim vas za informaciju u vezi zdrastvenog osiguranja, na birou sam nemam zdrastveno preko biroa vec sama sebi placam zdrasveno po cl.27 suprug je zaposlen da li me moze osigurat preko svoje firme da vise ne placam sama sebi zdrastveni ako moze sta je potrebno od papira ? Unaprijed zahvalna
Muamera, 18.05.2017
Odgovor: Imate pravo da budete osigurani preko svog supruga kao član porodice. Da bi ostvarili navedeno pravo potrebno je da podnesete zahtjev za prestanak prava po navedenom osnovu. Nakon što Vam ovaj Zavod donesene i dostavi Rješenje o prestanku prava, dužni ste isto dostaviti u nadležnu Poreznu upravu, radi odjave iz Jedinstvenog sistema, odnosno sa zdravstvenog osiguranja. Nakon što obavite navedene radnje, a kako bi ste ostvarili pravno na zdravstveno osiguranje kao član porodice, neophodno je da ZO-1 obrazac i zdravstvenu legitimaciju, koje se kupuje u jednoj od naših poslovnica dostavite poslodavcu Vašeg supruga, radi popunjavanja i ovjere, nakon čega iste dostavljate u jedno od naših poslovnica, a uz koji ćete priložiti slijedeću dokumentaciju: vjenčani list i prijavnice Cipsa
Pitanje:    Moja zdravstvena knjizica istice 16.05.2017 god.Sta ja kao osiguranik treba da uradim da dobijem novu zdravstevenu knjizicu.Zaposlen sam u Općini Novi Grda Sarajevo.Da li mi je gotova elektronska zdravstvena knjizica.
Nermin, 17.05.2017
Odgovor: Za novu zdravstvenu legitimaciju potrebno je da istu kupite u poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja, te da Vaš obveznik doprinosa stavi pečat kako bi ste mogli izvršiti ovjeru zdravstvene legitimacije. Ukoliko obveznik redovno vrši uplatu doprinosa , ovjeru možete izvršiti u svim poslovnicama ZZOKS. Takođe Vas obavještavam da sve novosti u vezi elektronskih zdravstvenih legitimacija možete pratiti na internet stranici Zavoda KS.
Pitanje:    Poštovani, Interesuje me šta je potrebno i koja je procedura za mijenjanje zdravstvene knjižice ukoliko je u pitanju promjena prezimena ?
Adina, 17.05.2017
Odgovor: Promjenu prezimena prijavljujete vašem obvezniku uplate doprinosa, koji Vam treba u novu zdravstvenu knjižicu staviti pečat. Nakon čega uz prijavu prebivališta (cips) dolazite na šaltere jedne od 6 Poslovnica ZZOKS kako bi Vam se knjižica izdala, odnosno ovjerila.
Pitanje:    Molim Vas da li možete da mi odgovorite na pitanje da li Zavod vrši refundaciju naknade poslije 42 dana, kod povrede koja je nastala na radu?
Anes, 17.05.2017
Odgovor: Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), čl. 58. naknadu plaće zbog povrede na radu ili oboljenja od profesionalne bolesti isplaćuje na teret svojih sredstava pravno odnosno fizičko lice kod kojeg je zaposlen osiguranik. Zavod u skladu sa navedenim, ne vrši refundaciju naknade plate.
Pitanje:    Postovani imam oca koji je drzavljnin R Makedonije i ima godisnji boravak u BiH a po zakonu BiH strani drzavljanin na osnovu god boravka ima pravo na dobrovoljno zdravstveno osiguranje .Intreresujeme dali on sa takvim zdravstvenim osuguranjem ima pravo kao i svaki gradzanin BiH.Otac ima 75 god i ima odredzenu dijagnozu dijalizu unaprijed fala na savjetu i odgovoru sta nam je raditi jer ja zivim u BiH i ssd bi da o bude ovdje kod mene jef mu nemogu drugacije pomoc sa mojom platom a i nsmogu otic da zivim u mak da budem sanjim fala vam na razumjevanju.
Selim, 03.05.2017
Odgovor: Za zdravstveno osiguranje po čl.9 - strani državljani potrebno se javiti u poslovnicu ZZO po mjestu odobrenog boravka radi dobivanja potpune informacije i žiro računa a i konsultacije oko zdravstvenog osiguranja po osnovu konvencije s Makedonijom.   Potrebna dokumentacija za osiguranje po čl.9 - strani državljanin : 1. Zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje (u poslovnici ZZO) 2. Rješenje o dozvoli boravna u Kantonu Sarajevo 3. Uvjerenje Porezne uprave FBiH da u Jedinstvenom sistemu registracije, naplate i kontrole doprinosa nije prijavljen kao osiguranik 4.Uplata doprinosa 6 (šest) mjeseci unatrag i jedan mjesec unaprijed
Pitanje:    Postovani, Interesuje me u kojim privatnim klinikama u Sarajevu mogu eventualno prebaciti karton i lijeciti se? Pokusala sam da nadjem na Vasoj stranici ali bezuspjesno. Unaprijed zahvalna i lijep pozdrav
Renata, 03.05.2017
Odgovor:        Zavod  zdravstvenog osiguranja Kantona Srajevo u pružanju  primarne zdravstvene zaštite (porodična medicina) je potpisao Ugovore sa  ustanovama poliklinikom Atrijum,poliklinikom Eurofarm centar i poliklinikom Sanasa.
Pitanje:    Moja majka je slomila kuk. Operisana je u klinickom centru univetiteta u sarajevu.ona je osigurano lice po osnovu penzije. Na koja ortopedska pomagala na teret zavoda zdravstvenog osiguranja ima pravo.
Mahir, 03.05.2017
Odgovor: Vaša majka kao osiguranik po osnovu penzije ima parvo na sva ortopedska pomagala koja su  sadržana u U redbi o ortopedskim pomagalima u zavisnosti prema njenim  medicinskim indikacijama.Za navedenu indikaciju medicinska sredstva su sjedalo za kadu,nastavak za toaletnu šolju i štake.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting