Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, pišem vam u majčino ime. Naime, potrebna joj je odjava zdravstvenog osiguranja iz Sarajeva da bi bila prijavljena na crnogorsko osiguranje. Ima stalno nastanjenje i sve ostalo što je potrebno. Službenim putem iz Tivta su poslani dokumenti i odjavu nije dobila (kažu mora se lično odjaviti). Majka ima 80 godina i nije za putovanje pa vas pitam, postoji li mogućnost da to učinim ja, naravno uz sudsko ovlaštenje i njenu saglasnost). Zahvaljujem, s poštovanjem, Biljana
Biljana, 03.05.2017
Odgovor: Ljubazno molimo da dostavite ime i prezime Vaše majke , prvo da provjerimo da li je odjavljena sa zdravstvenog osiguranja. Za odjavu sa zdravstvenog osiguranja obratite se  FZ PIO Sarajevo ( ako penziju isplaćuje FZ PIO Sarajevo i ako je imala zdravstveno osiguranje u Sarajevu) sa upitom može te li Vi , uz punomoć , izvršiti odjavu .
Pitanje:    Poštovani, da li Zavod pokriva troškove pomagala (flašice, dude, gumene pločice i sl.) kod beba sa rascjepom usne i nepca (zečija usna). Srdačan pozdrav.
Edin, 28.04.2017
Odgovor: Ova pomagala nisu sadržana u Uredbi o ortopedskim pomagalima koje finansira Zavod.
Pitanje:    Poštovani, Moja kćerka, 12,5 godina, liječila se od anoreksije u Zagrebu u trajanju od 14 bolničkih dana, KBC "Sestre milosrdnice". Interesuje me mogućnost naplate troškova.
Sanja, 27.04.2017
Odgovor: Vaš zahtjev, koji se odnosi na refundaciju sredstava za  liječenje Vaše kćerke od aneurizme u Zagrebu,  uputite Zavodu za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije BiH, Ul. Trg Heroja br. 14., obzirom da se isto finansira iz sredstva fonda solidarnosti u skladu sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju BiH i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koje će se pružati osiguranim osobama na teritoriju Federacije BiH (''Službene novine Federacije BiH'', br. 8/05, 11/07, 44/07, 97a/07, 33/08, 52/08).
Pitanje:    Postovani, molim Vas za informaciju Radniku se zdravstvo uplacuje u Jablanicu,posto se treba raditi refundacija da li se zahtjev za istu podnosi u KS ili ipak treba u Jablanici jer je tamo uplaćivano zdravstvo Unaprijed hvala
Fikreta, 26.04.2017
Odgovor: Potrebno je da kontaktirate Zavod koji je nadlžan u skladu sa prebivalištem radnika.
Pitanje:    Poštovani, upuceni smo na vađenje tumor markera na KCUS. Jedan reagens nije bio dostupan za sto smo uredno dobili potvrdu od KCUS-a. S obzirom da smo isti uradili privatno, interesuje me da li imamo pravo na povrat novca i koju dokumentaciju je neophodno podnijeti. Hvala!
Nermin, 24.04.2017
Odgovor: Obavještavamo Vas da vam je potrebna slijedeća dokumentacija: Uputnica specijaliste zdravstvene ustanove sa kojom zavod ima zaključen ugovor; Potvrda KCU Sarajevo potpisana od strane direktorice dijagnostičkih disciplina o mogučnosti obavljanja predmetne pretrage u KCU Sarajevo; Original fiskalni račun; Potvrda o prebivalištu.  
Pitanje:    Postovanje Zanima me da li osobe koje su inoosiguranici imaju pravo ili se mogu zdravstveno osigurati-prijavit na osnovu drugog bračnog partnera koji je naš tj.Ima Bh zdravstveno osiguranje.... Unaprijed hvala
Elmira, 24.04.2017
Odgovor: Osigurane osobe koje dolaze iz država s kojima Bosna i Hercegovina ima zaključen Ugovor o socijalnom osiguranju, hitnu zdravstvenu zaštitu koriste na temelju potvrde o pravu na korištenje zdravstvene zaštite koju je izdao inodtrani nositelj osiguranja. Kako bi u slučaju potrebe nesmetano koristili zdravstvenu zaštitu preporučuje se po dolasku u mjesto boravka u poslovnici Zavoda potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite zamijeniti za bolesnički list. Na temelju bolesničkog lista, inostrani osiguranik može koristiti usluge hitne medicinske pomoći, isključivo kod ugovornih zdravstvenih ustanova Zavoda u opsegu predviđenom međunarodnim ugovorom.
Pitanje:    Postovani, U 16. nedjelji trudnoce ustanovljeno je da bebino srce ne kuca, te sam upucena na lezanje na GAK-u, kako bi mi inducirali porod. Za indukaciju poroda sam trebala kupiti ampule. Ampule su kupljene u jednoj od Apoteka Sarajevo, gdje mi je receno da oni (u slucaju da se ne iskoriste sve ampule) ne vracaju lijekove koji se cuvaju u frizideru, radi sigurnosti. Dobila sam fiskalni racun i racun na ime, kako bih mogla refundirati novac. Zanima me da li Socijalno refundira novac za ovu vrstu lijekova i ako da, sta je potrebno predati, osim racuna? Zaposlena sam i redovno mi se uplacuje novac za zdravstveno osiguranje. Hvala na odgovoru!
Amra, 21.04.2017
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja ne refundira sredstva za pomenute ampule iz razloga što iste nisu dio Odluke o listi lijekova KS.
Pitanje:    Poštovani, 19.04.2017. sam se okliznuo ispred zgrade i imam prijelom fibule. Trenutno sam nezaposlen i osiguran sam preko biroa za zapošljavanje Centar Sarajevo. Nalaz i dijagnozu sam dobio na klinici (UKCS) u Sarajevu. Inetersuje me da li postoji način dobijanja na korištenje ortopedskog pomagala, u pitanju su štake, preko Zavoda zdravstvenog osiguranja, i da li Zavod refundira dio sredstava u slučaju kupovine štaka, u kom iznosu, i pod kojim uslovima?
Nedžad, 21.04.2017
Odgovor: Ortopedsko pomagalo (štake) možete dobiti na korištenje od Zavoda zdravstvenog osiguranja na prijedlog ortopeda,traumatologa,ili izabranog doktora po prijedlogu ljekara specijaliste.  
Pitanje:    Poštovani, Molim Vas za infomaciju vezano za refundaciju troskova laserske operacije koja nija bila moguca na KCUS te je prema prepuruci ljekara uradjena u poliklinici sanasa. Unaprijed hvala
Dragana, 21.04.2017
Odgovor: Obzirom da niste naveli o kojoj vrsti laserske operacije se radi nismo Vam u mogućnosti odgovoriti da li podliježete refundaciji sredstava.
Pitanje:    Za potrebe operacije preponske kila za supruga, koja je urađena na KCUS, kupila sam mrežicu vlastitim sredstvima, prema uputama nadležnog ljekara. Interesuje me da li imam pravo na refundiranje sredstava za kupovinu iste.
Svjetlana, 21.04.2017
Odgovor: Obzirom da niste naveli karakteristike kupljene  mrežice nismo Vam u  mogućnosti odgovoriti da li se za  istu mogu refundirati sredstva.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting