Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, Meni trebaju neke informacije vezane za dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Trenutno imam status redovnog-samofinansirajućeg DL studenta, i 26 godina. Interesuje me koliko mjesečno iznosi dobrovoljno zdravstveno osiguranje? Na koji naćin se mjesečno uplaćuje? Da li sam u obavezi da platim unazad 6 mj.ukoliko nisam bila osigurana? Hvala unaprijed na odgovoru. Lijep pozdrav
Merima, 21.04.2017
Odgovor: U jednoj od 6 poslovnica ZZOKS (po mjestu prebivališta) podnesite zahtjev za priznavanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje kao redovnom studentu preko 26.godina života. Uz zahtjev je potrebno da priložite: -Uvjerenje porezne Uprave FBiH da nemate tekuće osiguranje -cips prijavu-prebivalište na Kantonu sarajevo, -potvrdu da ste redovan student u tekućoj školskoj godini, -uplatnicu na iznos od 20 km za tekući mjesec na račun ZZOKS. Za dodatne informacije obratite se u Poslovnice ZZOKS ili putem telefona.
Pitanje:    molim vas da mi objasnite sta je potrebno da izvadim zdrastvenu knjizicu za dijete novorodjence,ja sam u invalidskoj penziji i preko PIOMIO sam osiguran
Edin, 21.04.2017
Odgovor: Potrebno je da kupite ZO-1 obrazac i zdr.leg. u jednoj od nasih poslovnica, te da navedeno dostavite u PIO radi popunjavanja i ovjere, nakon cega cete iste dokumente dostaviti ponovo u jedno od nasi poslovnica. Također, potrebno je da prilikom prijave clana prilozite rodni list djeteta na uvid. 
Pitanje:    Postovani, Koji su uslovi za refundaciju sredstava kod placanja participacije za MRI MRA mozga i cijele kicme? Unaprijed hvala.
Elma, 13.04.2017
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja ne refundira sredstva za plaćenu participaciju iz razloga što je to ućešće osiguranika za izvršenu uslugu koju finansira Zavod.
Pitanje:    Dobar dan, htejla bih vas pitati da li osobe koje se nalaze na birou, ili osobe ciji je roditelj RVI imaju ikakvu naknadu vezanu za fiksni aparatic ? hvala
Amina, 13.04.2017
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala pravo na fiksni ortodonski aparat imaju osigurana lica sa teškim anomalijama koje uzrokuju funkcionalne smetnje.
Pitanje:    Vi priznajete prijedloge za rehabilitaciju (banjsko liječenje) od četiri zdravstvene ustanove, pri čemu za banjsku rehabilitaciju pacijenata sa operisanim srcem priznajete prijedloge samo od III interne u KCUS čija je direktorica zabranila izdavanje prijedloga za banjsko liječenje i rehabilitaciju. Jeste li svjesni da time, kao saučesnik sa KCUS-om, kršite zagarantovana prava pacijenta na dostupnost zdravstvene zaštite iz člana 27., stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl.novine FBiH" broj 46/10) i u stalnom ste prekršaju prema čl. 225., stav 1., tačka 1. navedenog Zakona?
Abdulah, 13.04.2017
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranj je uredno dostavio prijedloge za produženo bolničko liječenje (banjsko liječenje)i finansira odlazak naših osiguranika na banjsku rehabilitaciju i isti nema uticaj na rad rukovodnih struktura Javnih zdravstvenih ustanova.  
Pitanje:    Poštovani, Da li lijek Avastin koji se daje kod kemoterapija se može refundirati od zavoda zdravstvenog osiguranja i koja je procedura? Unaprijed hvala na odgovoru.
Jasna, 13.04.2017
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja ne refundira sredstva za pomenuti lijek jer isti nije dio Odluke o listi lijekova KS.
Pitanje:    Poštovani, Radila sam u privatnoj laboratoriji nalaze TORCH i AMH , jer u KCUS-u nemaju reagensa. Od KCUS-a sam dobila potvrde da ne mogu vršiti pretrage zbog nedostatka reagensa , imam i uputnice i fiskalni račun za izvršenu uslugu.Molim vas da me uputite gdje i na koji način mogu tražiti refudaciju troškova? lp
Amra, 13.04.2017
Odgovor: Zahtjev za refundiranje sredstava za izvršene laboratoriske pretrage trebate predati na protokol Zavoda.Uz zahtjev priložiti svu dokumentaciju koju ste naveli prijavnicu CIPS-a,te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Poštovani, zanima me koji su uvjeti za refundaciju medicinski potpomognute oplodnje?i ima li neki rok za predaju dokumentacije za refundaciju od dana kad je radjena VTO? Lp
Tammy, 12.04.2017
Odgovor: Uslove i potrebnu dokumentaciju za refundaciju troškova medicinski potpomgnute oplodnje možete naći u Odluci o ref.troškova za pruženu uslugu med.potpomognute oplodnje i izmjenama iste a koje se nalaze na web stranici ZZOKS.
Pitanje:    Postovani, radim bolovanje u Rajz d.o.o. i imam jednog radnika, koji je na bolovanju od 06.08.2016 g. zbog povrede na radu za koju poslodavac nije kriv. Molom Vas ima li pravo na refundaciju bolovanja preko 42 dana? Unaprijed hvala.
Aldijana, 12.04.2017
Odgovor: Potrebno je da se obratite nadležnoj poslovnici Zavoda (prema sjedištu pravnog lica), za detaljnije informacije.
Pitanje:    Zdravo, zanima me da li je moguće ostvariti zdrastveno osiguranje jer sam trudna, izgubila sam ga jer se nisam na vrijeme prijavila? Trudna sam pa zbog djeteta mi treba osiguranje kao samohrana majka, naravno i zbog poroda mi je to problem nemam dovoljno sredstava za platit taj trošak pa mi treba osiguranje. Unaprijed hvala
Medina, 11.04.2017
Odgovor: Članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) je propisano da lica s prebivalištem na teritoriji FBiH, koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu, u vezi čega može te dobiti sve potrebne informacije u nekoj od poslovnica Zavoda.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting