Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, ja sam student stomatologije u sarajevu..promijenio sam prebivaliste iz Biaca u Sarajevsku opcinu Centar.. Htio bih se zdravstveno osigurati. Zanima me gdje to mogu uciniti i sta mi je potrebno od dokumenata. Lp
Amir, 07.03.2017
Odgovor: Ukoliko ste redovan student (do napunjenih 26.godina starosti) obratite se Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo sa Zahtjevom uz koji je potrebno da priložite sljedeće dokumente: 1. Zdravstvena legitimacija (kupuje se u jednoj od poslovnica Zavoda), 2. Uvjerenje o redovnom studiranju, 3.Ovjerenu kopiju lične karte i kopiju prijave-odjave prebivališta-boravišta i promjene adrese (provjeriti u Minstarstvu), 4. Uvjerenje iz Porezne uprave FBiH da se roditelji ne nalaze u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranici; 5.Rodni list.  
Pitanje:    Poštovani, Molim za informaciju: na koji način se može dobiti potvrda da sam u kontinuitetu zdravstveno osiguran na području KS u posljednjih 5 godina? Ova potvrda je propisana Odlukom Naslova broj UO-06-13.1.-N.H.-1697/17 od 23.01.2017.g. o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje. Unaprijed zahvalan,
Emir, 06.03.2017
Odgovor: U postupku koji pokrećete u skladu sa Odlukom ovog Zavoda br. UO/06-13.1.-N.H.-1697/17 od 23.01.2017. godine, - refendacija troškova za medicinski potpomognutu oplodnju, niste dužni dostavljati dokaz iz člana IV. stav 1. tačka 6. Odluke - potvrda o kontinuitetu zdravstvenog osiguranja. Zavod, u skladu sa zakonom, vodi predmetne evidencije, ispunjavanje navedenog uslova će se vršiti po službenoj dužnosti.
Pitanje:    poštovanje kako da dođem do formulara za refundiranje vantjelesne oplodnje, ne mogu ga pronaći na vašoj web stranici hvala
Kemal, 06.03.2017
Odgovor: Zahtjev za refundaciju sredstava utrošenih za uslugu medicinski potpomognute oplodnje možete napisati lično i uz ostalu prateću dokumentaciju predati u neku od poslovnica Zavoda ili zahtjev možete popuniti u poslovnicama Zavoda.
Pitanje:    Posto je suprug juce izasao iz bolnice i platili smo iako je osiguran 118 Km liječenje da li postoji mogućnost refundiranja od strane kantona
Jasenka, 06.03.2017
Odgovor: S obzirom da u upitu nisu navedene detaljnije informacije vezano za vrstu pruženih zdravstvenih usluga kao ni zdravstvenu ustanovu u kojoj su iste pružene, postoji mogućnost da ste platili usluge koje spadaju u obavezu učešća osiguranika za pružene zdrsvatvene usluge tj.participaciju koju osigurana lica snose lično. Ukolko se ne radi o plaćanju participacije, zahtjev za refundaciju sredstava možete uputiti zdravstvenoj ustanovi u kojoj vam je pružena usluga.
Pitanje:    Poštovanje, Zanima me gdje da se prijavim za zdravstveno osiguranje kao student. Živjela sam prije u ZE-DO kantonu, a sada živim u Sarajevskom kantonu, tačnije općini Centar. Student sam Univerziteta u Sarajevu i hoću da se osiguram zdravstvno na navedeno osiguranje. Zanima me šta treba od dokumentacije i gdje se predaje? Srdačan pozdra
Denina, 06.03.2017
Odgovor: Da bi ste ostvarili pravno na obavezno zdravstveno osiguranje neophodno je da se obratite Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo sa Zahtjevom uz koji je potrebno da priložite slijedeće dokumente: 1. Zdravstvena legitimacija (kupuje se u jednoj od poslovnica Zavoda), 2. Uvjerenje o redovnom studiranju, 3.Ovjerenu kopiju lične karte i kopiju prijave-odjave prebivališta-boravišta i promjene adrese (provjeriti u Minstarstvu), 4. Uvjerenje iz Porezne uprave FBiH da se roditelji ne nalaze u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranici; 5.Rodni list.
Pitanje:    Poštovani, Interesira me na koji broj telefona i gdje se mogu obratiti za dobijanje informacije, sta sve mi je potrebno od dokumenata i nalaza za refundaciju troškova IVF oplodnje koju bi radila u Bahceci centru Sarajevo. Osiguranik sam u Kantonu Sarajevu i imam 39 godina.
Ivana, 06.03.2017
Odgovor: Uslove i potrebnu dokumentaciju za refundaciju troškova medicinski potpomgnute oplodnje možete naći u Odluci o ref.troškova za pruženu uslugu med.potpomognute oplodnje i izmjenama iste a koje se nalaze na web stranici ZZOKS.
Pitanje:    Postovani molim Vas odgovrite mi koliko treba vremena da se odobri Zahtjev za ortopedsko pomagalo? Tete u Poslovnici Vogosca su vrlo konfuzne i pitaju mene sta sam predala? Pa spominju Komisiju koja se sastaje mjesecno?? Ja sam procitala na istom zahtjevu da je odgovor u roku 5 dana!
Nermina, 06.03.2017
Odgovor: Zahtjev ste predali u poslovnici Vogošća  26.01.2017  godine, a isti je predat na porotokol Zavoda 27.01.2017. godinne i proslijeđen Komisiji za ortopedska pomagala na rješavanje. Obavjest ćete dobiti  na adresu prebivališta. Provjereno na protokolu Zavoda 06.03.2017 u 14:00  sati. Za dalje informacije o kretanju predmeta  informiisati se na broj 033725284.
Pitanje:    Poštovani, zanima me koja je procedura odjave za dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Hvala unaprijed na odgovoru.
Dejan, 06.03.2017
Odgovor: Za odjavu sa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja  treba da se obratite u poslovnicu Novo Sarajevo Da se sravne uplate neizmirenih obaveza za zdravstveno osiguranje.   Uz zahtjev u poslovnici  predajete uplatnicu  za neizmirene obaveze.   Zahtjev se šalje pravnoj službi za rješenje koje dobije osiguranik na adresu prebivališta. Za dalji postupak sve informacije pišu u rješenju. Postupak traje  do 7 dana.
Pitanje:    Postovani, Imao bih jedno pitanje na temu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, Naime nakon trogodisnjeg boravka u inostranstvu sam se vratio u Sarajevo i zelio bih se dobrovoljno zdravstveno osigurati..Supruga i ja ne radimo.. Da li je moguce dobrovoljno se osigurati, koja je dokumentacija potrebna i koliko traje cijela procedura. Hvala unaprijed,
Nedim, 06.03.2017
Odgovor: Za dobrovoljno osiguranje držav. BIH, Kanton Sarajevo je potrebno:   Cipsova prijava u Mup.u Kantona Sarajevo, Uvjerenje iz Porezne uprave  da nije prijavljen u JS  kao osiguranik. Uplata doprinosa  6 mjeseci unazad,plus  tekući mjesec u iznosu od 5% na prosječnu mjesečnu plaću zaposlenih u FBIH. Zadnji poznati podatak je 65,90 *7 = 461,30   Zahtjev  treba predati u poslovnici Zavoda prema mjestu prebivališta.
Pitanje:    Poštovani, Da li se prilikom prijavljivanja zdravstvenog osiguranja kupovina zdravstvene knjižice vrši u vašim poslovnicama?
Emina, 06.03.2017
Odgovor: Zdravstvene knjižice se kupuju u poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting