Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani,ja i supruga(40)g radili smo ivf postupak u hrvatskoj.Zivimo i boravimo u kantonu Sarajevo,imamo li pravo na refundaciju u zzoks?Imamo potrebne nalaze o lijecenju neplodnosti kao i orginalan racun o placanju ivf postupka.Hvala
Adnan, 22.12.2016
Odgovor: Odlukom o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje propisani su uslovi i kriteriji za ostvarivanje prava na refundaciju troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje. Članom II Odluke je propisano da će Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo refundirati novčana sredstva utrošena za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje za maksimalno dva pokušaja za jedan bračni par, (za prvi pokušaj do 4.000,00 KM, a za drugi pokušaj do 2.000,00 KM). Članom III je propisano da su uslovi za dobijanje pozitivnog konzilijarnog mišljenja da se radi o ženi koja se liječi od neplodnosti, koja nije rađala, do napunjenih 37 godina života, uz utvrđene dijagnoze, stanja i sve potrebne medicinske pretrage. U članu IV Odluke propisana je dokumentacija koju je podnositelj zahtjeva obavezan priložiti uz zahtjev. Prema navedenoj Odluci, propisano je da pravo na refundaciju novčanih sredstava utrošenih za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje imaju bračni parovi koji su potupak potpomognute oplodnje započeli od 26.09.2016. godine. Ukoliko je postupak medicinski potpomognute oplodnje izvršen u inostranstvu, podnositelj zahtjeva ima pravo da se obrati ovom Zavodu,  a u vezi predmetne refundacije.
Pitanje:    Majka (penzionerka) mi je prebacena iz jedne u drugu bolnicu u Sarajevu ali je izgubljena zdravstvena knjizica. Kako da izbvadim novu?
Ognjen, 22.12.2016
Odgovor: Kupite novu zdravstvenu knjižicu u jednoj od 6 Poslovnica, otiđite u PIO da vam stave pečat na mjesto predviđeno u knjižici, te se za izdavanje i ovjeru obratite u najbližu Poslovnicu sa posljednjim čekom i prijavom prebivališta na KS. Također, na šalterima se raspitajte o statusu elektronske zdravstvene knjižice.
Pitanje:    Postovani, molim Vas da mi odgovorite nacin na koji mogu ostvariti zdravstvenu zastitu u BiH u Sarajevu. Zdravstveno osiguranje ostvarujem u Repubici Srbiji , ali 10 mjeseci godisnje sam u Sarajevu. Interesuje me da li postoji neka opcija da imam i u Sarajevu zdravstveno osiguranje. Imam dvojno drzavljanstvo. Hvala unaprijed
Sanja, 20.12.2016
Odgovor: Postoji mogućnost prijave na zdravstveno osiguranje u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBIH, kojim je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad. Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec.   Potrebna dokumentacija za prijavu na osiguranje: 1.    Zahtjev, 2.    Original uplatnica kao dokaz uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje, 3.    Uvjerenje iz nadležne poslovnice Porezne uprave FBIH da nemate tekućih osiguranja, 4.    CIPS prijava mjesta prebivališta/boravišta.   Sve dodatne informacije možete dobiti u poslovnicama Zavoda.
Pitanje:    Dobar dan! Postovani, zamolio bih vas da mi date informaciju oko refundiranja troskova u slucaju potrebe da se odredjeni zdravstveni pregled mora raditi izvan KS ili u RS. Naime u pitanju je scintigrafija srca koja se po standardu radi na odeljenju nuklarne medicine UKCS medjutim njihov uredjaj je u kvaru vec nekoliko mjeseci, takodjer i centri Tuzla, Zenica, Mostar imaju isti problem. Jedino mjesto gdje mogu uraditi taj pregled u BiH je UKC Banjaluka kod kojih je taj uredjaj ispravan i gdje bih zbog dolaska iz Sarajeva moga odmah biti primljen.
Zoran, 20.12.2016
Odgovor: Na osnovu člana 35. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH donesen je Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja (u daljem tekstu: Pravilnik, objavljen u „Službene novine FBiH“ br.31/02). Odredbama članova 19.-24. Pravilnika, propisani su uslovi i postupak za upućivanje osiguranog lica na liječenje u zdravstvene ustanove izvan kantona u kome je osigurano. Slijedom pomenutih odredbi, da bi osigurano lice ostvarilo pravo na korištenje zdravstvenih usluga izvan kantona u kome je osigurano, potrebno je da, na osnovu uputnice izabranog ljekara porodične medicine, stručni tim doktora medicinske ustanove u kojoj bi usluga trebala biti pružena, izda mišljenje o potrebi upućivanja na ispitivanje odnosno liječenje. U skladu sa odredbama pravilnika, mišljenje stručnog tima, koje sadrži ocjenu da li je s obzirom na medicinske indikacije, moguće ili nije moguće obezbijediti uspješno ispitivanje i liječenje osiguranog lica u toj zdravstvenoj ustanovi odnosno drugoj odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi na teritoriji kantona u kome je to lice osigurano, naziv zdravstvene ustanove na teritoriji federacije u kojoj su obezbijeđeni uvjeti za uspješno ispitivanje i liječenje osiguranog lica, ukoliko to nije moguće postići u zdravstvenim ustanovama na teritoriji kantona u kome je osigurano; prijedlog načina liječenja (ambulantno, stacionarno, kontrolni pregled); procjenu trajanja liječenja; procjenu da li je osiguranom licu neophodan pratilac; prijedlog odgovarajućeg prevoznog sredstva odnosno posebnih uvjeta prilikom prevoza osiguranog lica, zajedno sa uputnicom naslovljenom na zdravstvenu ustanovu od koje se traži pružanje usluge, se dostavlja nadležnom zavodu zdravstvenog osiguranja na saglasnost.
Pitanje:    Postovani, Dijete je imalo povredu glave tokom ljetovanja u Hrvatskoj. Mozemo li i kako refundirati troskove? Imamo dokumentaciju i racune? Hvala
Merisa, 20.12.2016
Odgovor: Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu propisana je Ugovorom o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske (''Službeni glasnik BiH'' broj: 06/01) i Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/04). Navedenim propisima utvrđene su kategorije osiguranika koje imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, kao i uslovi za utvrđivanje ovog prava. Ugovorom je propisano da novčana davanja odobrava nadležni nosilac prema pravnim propisima koje on primjenjuje, što podrazumjeva primjenu članova 4. i 5. Pravilnika kojim je utvrđeno da zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je  prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Potvrda obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac se izdaje nakon dobivanja ocjene zdravstvenog stanja osiguranog lica kojom se potvrđuje da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje. Osiguranik koji koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac, u skladu sa članom 22. Pravilnika, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.
Pitanje:    Poštovani, dana 27.04.2016.godine sam podnijela zahtjev za refundaciju troškova liječenja mog supruga, koje je na žalost završilo letalnim ishodom 18.04.2016.godine. Moj podnesak je zaprimljen na Vašem protokolu navedenog dana, te do danas nisam dobila bilo kakav odgovor. Moj suprug je hospitalizovan 16.04.2016.godine sa dijagnozom akutnog infarkta miokarda, koji zbog neispravnosti monitora na UKCSu nije bio podvrgnut ugradnji stenta. Iz tog razloga pristupilo se terapiji : Actilyse 50 mg i Dobutamin ampule 250 mg 20 ml, koja je indicirana od strane ljekara III interne Kardiološkog odjeljenja . Terapiju sam kupila, jer ista nije bila dostupna na UKCSu. Molim Vaš odgovor. Hvala lijepa
Rašida, 20.12.2016
Odgovor: Komisija za refundaciju troškova liječenja ima mali zastoj u radu.Naime čekalo se imenovanje nove komisije što je i prolongiralo kontinuirani rad iste.Molimo Vas za malo strpljenja a odgovor ćete dobiti uskoro na kućnu adresu.
Pitanje:    Cijenjeni, Izgubio sam knjižicu kako mogu doći do npove knjižice ? Srdačno
Enes, 19.12.2016
Odgovor: Novu zdravstvenu knjižicu kupujete u jednoj od 6 Poslovnica ZZOKS, u koju će Vaš obveznik uplate doprinosa na mjesto predviđeno za to-staviti pečat! Zatim se javite na šaltere najbliže Poslovnice za izdavanje i ovjeru! 
Pitanje:    Poštovani, prije par dana dobila sam rješenje iz JU"Službe za zapošljavanje KS" da sam skinuta sa liste nezaposlenih osoba iz razloga što nisam obavijestila da sam redovan student, što i sama nisam znala, jer smo mi prva generacija doktorskog studija i do sada nije nam objašnjeno kako se vodimo kao studenti. U tekstu iz rješenja se navodi, da su oni dobili spisak redovnih studenata sa fakulteta i tako je došlo do ove procedure. Međutim sada je to problem, želim da Vas pitam postoji li mogućnost vraćanja na studentsko osiguranje s obzirom da je meni 28.g. (ne znam da li je zakonom limitirano studentsko osiguranje u odnosu na godine) i kakva je procedura? Unaprijed, hvala!
Zana, 19.12.2016
Odgovor: Kao redovan student do 30. godine, pravo na  obavezno zdravstveno osiguranje možete ostvariti u skladu sa članom 10. tačka i) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo, kojim je propisano da student preko 26. godine koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20,00 KM mjesečno, a najduže do navršenih 30. godina života. Slijednom navedeno, potrebno je da podnesete zahtjev uz koji ćete priložiti slijedeću dokumentaciju: Prijavnicu Cipsa, Uvjerenje PU da se ne nalazite u Jedinstvenom sistemu, uplatnica na iznos od 20,00 KM i potvrda da ste redovan student.
Pitanje:    Dobar dan, trebao bi mi zo 1, zo 2 i zo 3 obrazac, iz Republike Srpske sam, pa nisam upućen gdje bih mogao da kupim, pa ukoliko bi mogli da mi pošaljete na e-mail Radislav1992@gmail.com unapred HVALA!
Radislav, 19.12.2016
Odgovor: Tražene obrasce možete da kupite u jednoj od poslovica Zavoda.
Pitanje:    Poštovani, Koja su zdravstevena osiguranja za osobu koja je stranac, ima 78 god i ima privremeni boravak u BiH. Na koji način može ostvariti zdravstveno osiguranje i koliko košta godišnje ili mjesećno? Pozdrav,
Enisa, 19.12.2016
Odgovor: U tom slucaju, pravo na zdravtsveu zaštitu može ostvariti u skladu sa članaom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH“, broj 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11) kojim je propisano da lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1. Ovog člana ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu po uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno 6. mjeseci unazad (cca. 434,00 KM). Ovim članom obavezuju se lica koja su stalno nastanjena na teritoriji Federacije, a nisu obuhvaćena nijednim od do sada ekspliciranih kriterijuma za pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, a pri tome imaju sredstva za izdržavanje, da se lično osiguraju na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika na taj način što će uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje nadležnom Zavodu. Nadalje, Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo utvrđena je stopa doprinosa koju ste u obavezi uplaćivati kao doprinos, a iznosi 5% od prosječne mjesečne bruto isplaćena plaća na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Neophodno je podijeti  zahtjev za priznavanje prava na obavezno zdravstvenog osiguranje u najbližu poslovnicu Zavoda, uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju: Obavještenje o prebivalištu (prijavnica Cipsa), uplatnica, Uvjerenje Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine ( kojim se utvrđuje da prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa nema tekuća osiguranja). Na osnovu podnesenog zahtjeva Zavod će donijeti Rješenje koje ste uz dužni u roku 7. dana od dana prijema istog, dostaviti nadležnoj ispostavi Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo. Porezna uprava vrši unošenje i obradu podataka iz podnesene prijave za upis u Jedinstveni sistem u roku od tri dana od dana prijema prijave, slijedom čega stičete svojstvo osiguranika.. Nakon svake uplate potrebno je da se javite u najblizu poslovnicu Zavoda, radi ovjere obrasca JS3310, nakon cega se isti dostavlja poreznoj ispostavi u opstini prebivalista. Ukoliko u prethodnih 6. mjeseci nije imala zdravstveno osiguranje neophodno je uplatiti iznos (5% od prosjecne bruto place na nivou FBiH) u sta je ukljucen jedan mjesec narednog osiguranja, a svaki naredni 5% od prosjecne bruto place na nivou FBiH.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting