Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, obracam Vam se sa pitanjem u vezi sa zdrastvenim osiguranjem. Naime, prije dva dana napunio sam 26. godina. Prema zakonu znam da gubim pravo na zdrastveno osiguranje preko roditelja. Mene zanima ako bi ste mi mogli reci kako mogu opet "vratiti osiguranje"? Naime, meni su ostala samo dva ispita da bi magistrirao (trebao bi magistrirati iduce godine). Buduci da sam redovan - samofinansirajuci student, nazalost se ne mogu prijaviti na biro. Ovom prilikom bi Vas zamolio da mi date upute na koji nacin bi mogao regulisati svoje zdrastveno osiguranje. Srdacan pozdrav!
Edo, 03.10.2018
Odgovor: Kako biste ostvarili pravo na obavezno zdravstveno osiguranje kao redovan student stariji od 26. godina, neophodno je da podnesete zahtjev i priložite slijedeću dokumentaciju: Potvrdu s fakulteta  kojom dokazujete da ste redovan student, Potvrdu Porezne uprave FBiH kojom dokazujete da niste registrovani u Jedinstveni sistem, i uplatnica na iznos od 20,00 KM. Svaki naredni mjesec ste u obavezi uplaćivati lična sredstva u iznosu od 20,00 KM kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje. Uplata doprinosa s dva platna naloga: jednim nalogom se uplaćuje 89,8% od navedenog iznosa tj. 17,96KM na račun UNION BANKA DD Sarajevo, broj 3380002210008593, vrsta prihoda 712193, primalac Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo,  dok preostalih 10,2% od navedenog iznosa tj. 2,04 KM na račun iste banke, broj 1020500000064018, vrsta prihoda 712193, primalac Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBIH-izdvojena sredstva Fonda solidarnosti FBIH.  Po dobivanju rješenja, a kojem je prethodio Vaš zahtjev, neophodno je da obrazac JS3310 (Prijava uplate doprinosa za…..zdravstveno osiguranje ličnim sredstvima), koji se prilaže u atačmentu, popunite i dostavite u najbližu ispostavu ovog Zavoda radi popunjavanja i ovjere, te nakon toga dostavite (rješenje i obrazac JS3310) podnesete nadležnoj poraznoj ispostavi prema mjestu prebivališta. Nakon što podnesete navedene dokumente nadležnoj poreznoj ispostavi, a po proteku dva radna dana, neophodno je da se obratiti u jednu od ispostava Zavoda, radi ovjere zdravstvene legitimacije. Ista se kupuje u ispostavi i košta 2KM.
Pitanje:    Za oca sam izvadila ino osiguranje za Hrvatsku na mjesec dana počev od 19. juna. Medjutim, mi smo se morali vratiti u BH nakon oko 10 dana, te smo ponovo otišli u HR 19 jula. U avgustu je on morao imati hitnu medicinsku intervenciju, najvjerovatnije radi gutanja morske vode za vrijeme plivanja. Sve je dobro završilo. Dobili smo račun na oko 600 KM. Postoji li pravni način da se njemu refundira ovaj trošak? Hvala
Sara, 02.10.2018
Odgovor: Obratiti se pismenim putem Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za refundaciju troškova za pruženu hitnu medicinsku pomoć u RH. Priložiti orginal račun, kopiju medicinske dokumentacije, kopiju zdravstvene knjižice, cips prijavnicu i zadnji ček od penzije.
Pitanje:    Poštovanje, planiram promijeniti mjesto prebivališta iz Tuzle u Sarajevo. Osigurana sam u TK kao redovan student. Prilikom promjene prebivališta, da li trebam prebaciti zdravstveno osiguranje u Kanton Sarajevo i gdje mogu dobiti informacije o tom postupku? Hvala
Aida, 02.10.2018
Odgovor: Ukoliko se radi o redovnom student ne starijem od 26 godina starosti, a koji pravo na obavezno zdravstveno osiguranje ne može ostvariti po drugom osnovu, pravo na obavezono zdravstveno osiguranje može ostvariti putem Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS. U tom slučaju, zahtjev se podnosi na obrascu datom u att., na kome je, takođe, označena potrebna dokumentacija. 2.       Ukoliko se radi o redovnom studentu preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, pravo na obavezno zdravstveno osiguranje ostvaruju na taj način što će uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravsteno osiguranje u paušalnom iznosu od 20KM. U tom slučaju, zahtjev se podnosim nama, uz koji je neophodno priložiti slijedeću dokumentaciju: 1. Prijavnica Cips-a, 2. Potvrda o status redovnog studenta, Uvjerenje Porezne uprave FBiH (da se ne nalazite u Jedinstvenom sistemu, registracije, kontrole I naplate doprinosa) I 3. Uplatnicu na navedeni iznos. 3.       Ukoliko niste obuhvaćeni nijednim od do sada ekspliciranih kriterijuma za pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, a pri tome imate sredstva za izdržavanje, možete se lično osigurati na taj način što ćete, takođe, uplaćvati lična sredstva, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad i za tekući mjesec po stopi od 5% od prosječne bruto plaće na nivou Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. Za sve informacija obratite se u najbližu ispostavu ZZOKS.
Pitanje:    korisnici inostranih penzija,a koju primaju u Bosni i Hercegovini, da li imaju pravo na zdravstvenu zastitu na osnovu te penzije?Naravo kakav je status supruznika? Hvala
Ljilana, 01.10.2018
Odgovor: Kako bi smo Vam odgovorili što ispravnije na Vaš upit potrebna nam je informacija kod koje države ste ostvarili pravo na penziju obzirom da je navedena zdravstvena zaštita moguća samo ako je BiH potpisala ugovor sa pomenutom državom o socijalnom osiguranju.
Pitanje:    Postovani, prije vise od mjesec dana sam predala za refundiranje bolnickih troskova u RS-u, za dijete. Koliko dugo se ceka na rjesenje, posto duze vrijeme necu biti u Sarajevu? Hvala
Snježana, 01.10.2018
Odgovor: O statusu predmeta možete se informisati na protokolu Zavoda, broj 725-284.
Pitanje:    Poštovani, Osiguran sam po mjestu prebivališta u KS i izdata mi je elektronska kartica, međutim trenutno radim na terenu u Banja Luci, zanima me mogu li se obratiti za zdravstvenu pomoć u Banja Luci tj RS-u. Hvala
Amir, 01.10.2018
Odgovor: Pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu osiguranih lica na području drugog entiteta regulisano je Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih osoba na teritoriji Bosne i Hercegovine, van područja entiteta kome osigurane osobe pripadaju  (''Službeni glasnik BiH'', br. 30/01). Navedenim Sporazumom je propisano  da u slučaju potrebe za zdravstvenim uslugama vrijednosti veće od 300 KM, potrebno je pribaviti saglasnost nadležne ustanove zdravstvenog osiguranja. Ukoliko zdravstvena ustanova primi na stacionarno liječenje osiguranu osobu, ako se radi o hitnom slučaju, dužna je u roku od 3 dana od dana prijema na liječenje, obavijestiti ustanovu zdravstvenog osiguranja kod koje je isto osigurano, o datumu prijema na liječenje, dijagnozi I predviđenom trajanju stacionarnog liječenja radi pribavljanja odgovarajuće saglasnosti. Ukoliko su troškovi manji od 300 KM, osigurano lice može podnijeti zahtjev za refundaciju novčanih sredstava utrošenih za liječenje na području drugog entiteta nadležnom Zavodu zdravstvenog osiguranja, te isti će predmet razmotriti i ukoliko je opravdan i u skladu sa pozitivnim pravnim propisima, postupit će se po zahtjevu.
Pitanje:    Promjenila sam, adresu, treba da se javim na biro,s obzirom da sam prestala raditi, tu će mi staviti pečat za zdravstveno osiguranje preko biroa, imam i elektronsku knjižicu,pitanje je li mi treba nova knjižica za pečat ili može stara,dakle sa starom adresom, a da kad dođem u zdravlm osiguranje po obje tu,predlozim cips da se promjeni u elektronskoj, kako to već ide?Hvala lp
Aida, 28.09.2018
Odgovor: Sve promjene se vrše kroz jedinstveni registar podataka Poreske uprave, te će i Vaša nova prijava biti usaglašena sa trenutnim prebivalištem. Elektronska zdravstvena knjižica je validna i možete je upotrebljavati.
Pitanje:    Postovani,moram li ovjeriti staru zdrastvenu knjizicu,posjedujem i elektronsku.Hvala
Azra, 27.09.2018
Odgovor: Staru zdravstvenu knjižicu osiguranici ne trebaju ovjeravati jer sve potrebne podatke sadrži EZK. Ukoliko obveznik doprinosa ne bude uredno vršio uplate doprinosa, nadležna služba će onemogućiti korištenje iste.
Pitanje:    Bio sam zdravstveno osiguran kada sam radio u Konzumu, sada radim u firmi koja je u RS . Pitanje kako da ponovo dobijem zdr osiguranje u KS? Napravljen je prekid od pola godine koliko nisam bio prijavljen.Mjesto boravka je i dalje isto u Sarajevu.
Elmir, 25.09.2018
Odgovor: Obveznici uplate doprinosa sa sjedištem na teritoriji Republike Srpske za  zaposlenike koji imaju prebivalište u Federaciji podnose prijavu prema prebivalištu zaposlenika. Dakle, poslodavac popunjava i ovjerava obrazac JS3100, koji se moze preuzeti na web stranici Porezne uprave FBIH, kao i zdravstvenu legitimaciju u rubrici predviđnoj za to, a koja se moze kupiti u jednoj od nasih ispostava, nakon cega se navedeni obrazac dostavlja Poreznoj upravi FBiH prema sjedistu poslovnice u FBIH odnosno prema mjestu prebivalista zaposlenika, a zdravstvena legitimacija se, a po proteku dva dana od dana dostavljanja gore navedenog obrasca mjesno nadleznoj ispostavi Porezne uprave FBiH, dostavlja referentu zdravstvenog osiguranja u jednoj od nasih ispostava radi popunjavanja  i ovjere iste.
Pitanje:    postovani.... da li formular "Izjava o slobodonom izboru doktora" se mora doci preuzeti u vasu poslovnicu ili ga je moguce naci na netu i tako ispunjenog predati svom doktoru. hvala puno
Djeno, 24.09.2018
Odgovor: Svako osigurano lice ima obavezu da izvrši izbor doktora popunjavanjem Izjava o izboru/promjeni izabranog doktora medicine odnosno doktora stomatologije. Izjavu preuzima u Ugovornoj zdravstvenoj ustanovi.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting