Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, molim vas za informaciju koji dokumenti su mi potrebni da prijavim suprugu i dijete na zdravstveno osiguranje? U firmi sam ovjerio knjizice i dobio obrazac, ali ne znam tacno koje dokumente da pripremim za vas.
Ivica, 24.03.2017
Odgovor: Ukoliko Vam je poslodavac popunio i ovjerio ZO-1 obrazac, potrebni su Vam slijedeći dokumenti kako bi osigurali članove porodice: Vjenčani list, rodni list za dijete, prijavnice Cipsa.
Pitanje:    Postovani, osoba koja nije bila u Sarajevu odredjeni period na koji nacin moze ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje?
Emina, 24.03.2017
Odgovor: Ukoliko ne ispunjavate niti jedan zakonski uvjet (radni odnos, korisnik penzije, nezaposleno lice, a pri tome imate sredstva za izdržavanje, možete se lično osigurati na taj način što ćete uplaćivati lična sredstva (5% od prosječne bruto plaće na nivou FBIH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku) kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Poštovani, sestra mi je redovan samofinansirajuci student sa navršenih 26 godina života. Dosad je bila na osiguranju jednog od roditelja. Rečeno nam je da sada mora ići na dobrovoljno osiguranje po članu 10 gdje se mjesečno uplaćuje 20 KM. Da li mi možete dati podatke šta upisati na uplatnicu i transakcijski račun kao i ko je primatelj? Ostale dokumente smo prikupili. S poštovanjem
Asja, 24.03.2017
Odgovor: Svrha: Uplata doprinosa Primalac: Zavod zdravstveno osiguranja Kantona Sarajevo Račun: 3380002210008593 Broj poreznog obveznika: Vaš JMB Vrsta Prihod: 712111 Poziv na broj:0000000003 (zadnji broj označava mjesec za koji uplaćujete-npr. Mart-03, April-04)
Pitanje:    Poštovanje, Prebivaliste i ZO mi je u SBK Kantonu i trenutno putujem na posao u Sarajevo. Planiramo kupiti stan u Sarajevu i preseliti u Sarajevo zbog trudnoce i nemogucnoscu svakodnevnog putovanja u tom stanju. Zanima me koliko vremenski ce biti potrebno od dana kada se prebacim na ZO (i poslodavac krene uplacivati doprinose u KS ) u Sarajevo da mogu posjecivati ljekara u Sarajevu i obaviti porod u Sarajevu? Hvala unaprijed
jasmina, 24.03.2017
Odgovor: Čime poslodavac izvrši Vašu  prijavu na zdravstveno osiguranje, a Vi izvršite prijavu Vaših članova porodice, odnosno danom prijave na zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Poštovani, imam prijatelja koji je stranac a koji je otvorio firmu u Sarajevu. Trenutno je odsutan ali me je zamolio da mu pomognem da riješi pitanje zdravstvenog osiguranja. Posjeduje radnu dozvolu, prijavljen je, ima stalno mjesto boravka. Šta je još potrebno od papira i koja je procedura? Također, radna dozvola je prijavljena na Ilidži a mjesto boravka u Centru. Hvala unaprijed.
Vukašin, 24.03.2017
Odgovor: Procedura ista kao i za sve prijavljene uposlenike u PU.
Pitanje:    Postovani/a, Molim Vas da me uputite u kojoj sluzbi mogu dobiti obrazac/potvrdu BH/HR 1 i BH/HR 4. Rođen sam u Sarajevu gdje živim i redim. Također, ovdje sam prijavljen kod poslodavca i uredno primam plaću, te se redovno izmiruju obaveze po osnovu doprinosa (PIO, ZZO itd.) Prije dva mjeseca sam u Hrvatskoj osnovao firmu gdje sam trenutno u statusu vlasnika/investitora i prijavljen sam kao direktor bez naknade. Dobio sam zahtjev od računovodstvenog servisa u Zagrebu da pribavim iz svog mjesta prebivališta i gdje primam plaću, prednje navedena dva obrasca/potvrde BH/HR 1 i BH/HR 4, kao potvrdu da sam ovdje prijavljen i da se ovdje izmiruju sve obaveze po osnovu doprinosa. Dakle, u mom slučaju obveznik uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje će i na dalje biti moj sadašnji poslodavac u Sarajevu, jer neću prekidati ugovor o radu odnosno ostajem i dalje u aktivnom radnom odnosu u Sarajevu. Lijep pozdrav
Jasenko, 24.03.2017
Odgovor: Za izdavanje obrasca BH/HR 1 i BH/HR 4 obratiti se Federalnom zavodu za zdravstveno osiguranje i reosiguranje , Trg heroja br.14, Sarajevo.
Pitanje:    Postovani, Redovan sam student druge godine fakulteta te imam 20 godina. Ustanovljena mi je dioptrija i trebala bih po prvi put poceti nositi dioptrijske naocale. Interesuje me da li zavod refundira odredjeni dio troskova nabavke dioptrijskih naocala? Lijep pozdrav
Ena, 24.03.2017
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala pravo na korekciona stakla-par, a na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja imaju osigurana lica i to : djeca do 7 god redovni učenici do 18 god i redovni studenti do 26 god.
Pitanje:    Poštovani, Koja lica imaju pravo na antidekubitalni madrac? U Vašem pravilniku piše: nepokretne osobe,stalno vezane za krevet ( kvadriplegija). Da li to znači da sve osobe koje su stalno vezane za krevet imaju pravo na pomenuto pomagalo ili su u pitanju pacijenti isključivo sa dijagnozom kvadriplegije? Osim kvadriplegije, još je mnogo različitih dijagnoza zbog kojih pacijenti mogu biti stalno vezani za krevet i svi oni imaju podjednaku opasnost od nastanka dekubilanih rana. Unaprijed hvala na odgovoru.
Borjana, 22.03.2017
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala pravo na antidekubitus madrac imaju samo pacijenti sa dijagnozom kvadriplegije.
Pitanje:    POštovani, Koje je šifra zanima za direktore, kada se popunjava ZO1 obrazac? I da li se u zdravstvenu knjižicu pored šifre djelatnosti upisuje i ID broj firme u polje "JIB"??? Hvala
Amina, 21.03.0217
Odgovor: U knjižici na strani broj 2 gdje U knjižici na strani broj 2 gdje piše JIB, ostavljen  je prostor (kućice) i upisat ćete JIB firme. Prilikom prijave članova putem Zo1 obrasca, za navedeno zanimanje možete upisati 122932, mada je relevantan podatak koji nam je PU dostavila prilikom prijave osiguranika!    
Pitanje:    Poštovani, imam muško dijete od 8 mjeseci. Prije 3 mjeseca smo ga željeli sunetiti ali na klinici za dječiju hirurgiju su nam rekli da nemaju određene podove i da zbog toga ne mogu obaviti zahvat na hirurgiji. Danas su mi potvrdili da jošš uvijek ne obavljaju isti. Interesuje me na koji nacin mogu tražiti povrat nova ukoliko taj zahvat obavimo kod privatnog lica?
Nedim, 21.03.2017
Odgovor: Članom 40 Zakona o zdravstvenom osiguranju  propisano je da ako osigurano lice koristi zdravstvene usluge u zdravstvenim ustanovama sa kojim kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja nije sklopio ugovor iz člana 37  ovog Zakona, osigurano lice će samo snositi troškove liječenja, osim u slučaju ako se radi o zdravstvenoj intervenciji u hitnom slučaju. Shodno navedenom, ukoliko posjedujete medicinsku dokumentaciju kojom se dokazuje hitnost procedure, možete podnijeti zahtjev ovom Zavodu.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting