Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, Moj otac(penzioner) je teško povrjeđen u sobraćajnoj nesreci u augustu 2016 godine. Skidanje fiksatora i gipsa sa noge je izvršeno u februaru ove godine i tada je ljekar dao preporuku za banjsko liječenje. Komisija je odbila prijedlog za liječenje uz obrazloženje da je istekao rok za podnošenje zahtjeva, da je ZZO propisao da se zahtjev može podnjeti u roku tri mjeseca od operacije. Nismo imali tu informaciju, niti je otac u tom periodu bio za banjsko liječenje zbog fiksatora i rana koje nisu zarasle u ta tri mjeseca. Da li ima pravo na refundiranje troškova banjskog liječenj?
Elmira, 21.03.2017
Odgovor: Usluge liječenja iz fizikalne medicinske rehabilitacije, kao nastavak produženog bolničkog liječenja stacionarnog i ambulatnog tipa, podrazumjeva uključivanje u program rehabilitacije neposredno nakon bolničkog liječenja (hospitalizacije), a najviše do 3 mjeseca nakon otpusta iz bolnice, osim u izuzetnim slučajevima na prijedlog ordinirajućeg ljekara, komisija za liječenje Zavoda ili direktor Zavoda mogu odobriti uključivanje u program rehabilitacije nakon isteka 3 mjeseca od bolničkog liječenja. Osiguranici Zavoda usluge fizikalne medicinske rehabilitacije, kao produženo bolničko liječenje stacionarnog tipa, mogu koristiti do 21 dan. Osiguranici Zavoda usluge fizikalne medicinske rehabilitacije, kao produženo bolničko liječenje ambulantnog tipa mogu koristiti do 21 tipa. Osiguranici lica  Zavoda usluge fizikalne medicinske rehabilitacije, kao produženo bolničko liječenje mogu koristiti jednom u toku kalendarske godine. Usluge medicinske rehabilitacije osigurano lice može koristiti, na osnovu prijedloga UKC Sarajevo, Klinike za ortopediju i traumatologiju, Klinike za neurohirurgiju, Neurološke klinike, Instituta za bolesti srca, Pedijatrijske klinike i JU Opće bolnice »Prim.dr.Abdulah Nakaš». Ovlaštena lica za upućivanje osiguranika koji mogu koristiti usluge medicinske rehabilitacije  su šefovi navedenih klinika. Pravo na  medicinsku rehabilitaciju, može se ostvariti na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo  na osnovu uputnice Klinike  koja je ovlaštena za upućivanje pacijenata i ovjerene u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, ukoliko se ispunjavaju uslovi - indikacije za upućivanje na produženo liječenje. Shodno navedenom, kako vaš otac nije imao ovjerenu uputnicu od strane Zavoda ne postoji pravni osnov za refundaciju sredstava za banjsko liječenje
Pitanje:    Postovani, molim vas da mi odgovorite na slijedeća pitanja: 1. Da li je moguce dobiti refundaciju troškova za pruženu uslugu medicinske oplodnje ukoliko je postupak završen na nekoj od privatnih IVF klinika na području KS? 2. Da li je za zahtjev po refundaciji sredstava neophodno imati konzlijarno mišljenje UKC Sarajevo, budući da se u procesu liječenja nikad nije sastao Konzilij, niti je slučaj liječenja na UKC Sarajevo ikad tretiran na način da se zajednički posmatra slučaj neplodnosti za muskarca i zenu. Liječenje se sve vrijeme obavljalo zasebno. Kao što znate, pacijenti nisu u mogućnosti zahtijevati sazivanje konzilija.
IVF, 21.03.2017
Odgovor: Uslove i potrebnu dokumentaciju za refundaciju troškova medicinski potpomgnute oplodnje možete naći u Odluci o ref.troškova za pruženu uslugu med.potpomognute oplodnje i izmjenama iste a koje se nalaze na web stranici ZZOKS.
Pitanje:    Dobar dan, u toku sam sa prikupljanjem dokumentacije za refundaciju postupka biomedicinski potpomognute oplodnje i jasni su mi svi uslovi odluke za refundaciju ZZO KS. Medjutim zanima me slijedeće. Naime, nakon punkcije jajnih celija a na osnovu indikacija zbog prethodnih 8 pobacaja kao dio medicinske indikacije embriji su se morali podvrgnuti preimplatacijskoj genetskoj dijagnostici gdje sam imala troškove za analizu 2 embrija koja je na žalost rezultirala nalazom da oba imaju genetsku grešku. Iz tog razloga naravno nije ni došlo do transfera embrija. Moje pitanje je da li mogu refundirati ovaj dio troškova, (ne)vezano za Odluku ZZO o refundaciji potpomognute oplodnje, sa napomenom da se u BiH preimplatacijska genetika embrija ne radi nigdje, niti u KCUS ili bilo gdje, a što pokriva redovno zdravstveno osiguranje. Dakle, imam medicinsku dijagnozu i moram prije transfera embrija napraviti i ovu ključnu analizu kako bi se spriječila intrauterina ili post porodjajna smrt ploda, odnosno kako bi se spriječilo eventualno rodjenje djeteta sa genetskim poremećajem. Hvala, lijep pozdrav
Dženita, 21.03.2017
Odgovor: Zahtjev za refundaciju možete podnijeti ovom Zavodu, a nakon ćega će ovlašteni ljekari u Zavodu na osnovu priložene medicinske dokumentacije uz zahtjev utvrditi opravdanost određenog tretmana i donijeti odluku da li izvršiti refundaciju sredstava.
Pitanje:    Postovani, niste mi odgovorili na postavljeno pitanje. Suprug je sterilani i mi nemamo mogucnost da radimo IVF u BiH. Imam li pravo na refundaciju troskova?
Aida, 21.03.2017
Odgovor: Zahtjev za refundaciju možete podnijeti ovom Zavodu, a nakon ćega će ovlašteni ljekari u Zavodu na osnovu priložene medicinske dokumentacije uz zahtjev utvrditi opravdanost određenog tretmana i donijeti odluku da li izvršiti refundaciju sredstava.  
Pitanje:    Poštovani, Molim Vas za informaciju koji su to koraci za ostavrenje zdranstvenog osiguranja za penzionera i njegovu suprugu. Naima, moji roditelji posle rata nisu imali zdravstvenu knjižicu, otac je penzioner R. Srpske sa mjestom prebivališta opština ilidža. U isčekivanju Vašeg odgovora , ugodan ostatak dana
Zekija, 15.03.2017
Odgovor: Niste naveli podatke roditelja osiguranika radi provjere prijave na zdravstveno osiguranje. Ako Vaš otac nije prijavljen na zdravstveno osiguranje potrebno je da :   Prema Rješenju o penzionisanju  ode u PIO RS da  izvrše prijavu u JS PU prema mjestu prebivališta; Kad prijava osiguranika bude  u JS PU prenosi se u evidenciju ZZO KS. U poslovnici Ilidža možete kupiti obrazac ZO-1 prijava člana na osigranje i zdravstvene knjižice. Obrazac popuni i ovjerava PIO RS. U zdravstvene knjižice PIO RS stavi pečat u rubriku obveznik doprinosa, koje nosite u poslovnicu Ilidža  da izvrše prijavu člana i ovjere zdravstvenih legitimacija, uz posljednji ček od penzije. Za dodatne informacije obratite se u najbližu poslovnicu ZZO ili kont. tel poslovnice Ilidža 761-240; 621-580.
Pitanje:    Poštovani, Imamo radnicu koja je na bolovanju evo već 2,5 mjeseca , dakle prešla je onaj prag 42 dana.Pitanje: Da li joj sad plaću obračunavamo 80 % ili 100 % ako joj je dijagnoza iz doznaka koje donosi 020 - Bolest i komplikacija trudnoće i porođaja i koji procenat (80 % ili 100 %) podnosimo na refundaciju ZZO KS ?
Studentski Servis, 15.03.2017
Odgovor: Plaća se obračunava u skladu sa važećim propisima a za informacije o refundaciji obratite se nadležnoj poslovnici Zavoda (prema sjedištu pravnog lica).
Pitanje:    Poštovani, Potrebno je da radim odredjene nalaze po uputnici doktora, medjutim zbog ne postojanja reagenasa na DIP-u to nisam u mogucnosti uraditi na KCUS. Upucuju me na privatne laboratorije. Sta se sve od dokumentacije mora donijeti i koji redoslijed se mora ispostovati kako bi se od Zavoda zdravstvenog osiguranja dobio povrat novca? Hvala i lp
Odgovor: Uz zahtjev treba da priložite slijedeću dokumentaciju: -Uputnicu izabranog doktora medicine ili medicinsku dokumentaciju izdatu od strane ljekara specijaliste zdravstvene ustanove sa kojom zavod ima zaključen ugovor iz koje će se utvrditi da je potrebno uraditi predmetnu analizu, original fiskalni račun, fotokopiju medicinske dokumentacije da je predmetna analiza urađena, potvrdu UKC Sarajevo, potpisanu od strane direktora dijagnostičkih disciplina u kojoj će biti naveden razlog zbog čega se  predmetna analiza ne može raditi u UKC Sarajevo, fotokopiju zdravstvene legitimacije i obavijest o prebivalištu. Nakon dostavljanja traženog Vaš zahtjev će se uzeti u razmatranje.
Pitanje:    Postovani, redovan sam student Univerziteta u Sarajevu,navrsila sam 26g do sada sam bila osigurana preko roditelja, zanima me koliko kosta uplata zdravstvenog osiguranja za studente i sta je potrebno od dokumentacije?
Sabrina, 14.03.1017
Odgovor: Prema Odluci o utvrđivanju osnovica, stopa i način obračunavanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo studenti uplaćuju 20 KM mjesečno, a od dokumentacije koju prilažete uz zahtjev potrebna su Vam slijedeće dokumenta: - uplatnica, potvrda da ste redovan student, potvrda Porezne uprave FBiH da se ne nalazite u Jedinstvenom sistemu i prijavnica Cips-a
Pitanje:    Poštovani, Koji procent za izradu zubne proteze zavod refundira i na koji način se to vrši, da li refundira ukoliko se proteza izradi u nekoj privatnoj ordinaciji.
Samra, 10.03.2017
Odgovor: Zavod ne refundira sredstva za izradu zubne proteze ukoliko je izrada izvršena u privatnoj ordinaciji.Ostale informacije potražite u jednoj od poslovnica Zavoda.
Pitanje:    Poštovani, Od pedijatrice sam dobila recept za sirup Dalsy koji inače koristim kod povišene temperature djeteta (6 god)i koji je bio besplatan.Neugodno me iznenadilo saopštenje apotekarke ,nakon što je očitala kod sa knjižice ,da je dobila obavjest da za mog sina ne može izdati pomenuti lijek tj.da nema pravo na besplatan već ga moram kupiti!?O čemu se tu radi-molim pojašnjenje!Napominjem i da je knjižica bila uredno ovjerena. Unaprijed zahvaljujem
Aida, 10.03.2017
Odgovor: Odluku o listi lijekova KS donosi Vlada KS, a na prijedlog Ministarstva zdravstva KS.Pomenutom Odlukom definisane su i smjernice za određene lijekove,tako da se Dalsy sirup može propisati na teret Zavoda samo kod meta promjena na kostima,kod reumatoidnog artritisa u bolnoj fazi najduže do 8 mjeseci u toku 12 mjeseci i kod akutnih reumatskih bolnih stanja do 2 sedmice u toku 12 mjeseci.   
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting