Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, Prebolovala sam dvt(duboku vensku trombozu), ljekar mi je rekao ukoliko ostanem u drugom stanju,cu morati primati clexane cijelu trudnocu. Zanima me da li pomenuti lijek na esencijalnoj listi i ako nije imam li pravo na refundiranje novca? L.P.
Vernesa, 18.11.2016
Odgovor: Clexan amp su dio ampulirane liste a koja je sastavni dio Odluke o listi lijekova KS.Pomenute ampule će te moći primati u Vašoj ambulanti porodične medicine.
Pitanje:    Postovani, Imam informaciju da ZZO KS ima ugovor sa odrđenim privatnim klinikama za razna snimanja (CT, CD, itd.) kako b i se izbjegla visemjesecna cekanja na Klinici Kosevo. Molim Vas da mi objasnite sta treba da uradim jer sa narucen za snimanje CD vrata za mart 2017. Hvala.
Slobodan, 18.11.2016
Odgovor: Da bi izvršili pomenutu analizu u privatnoj zdravstvenoj ustanovi potrebno je da dobijete uputnicu od svog porodičnog ljekara, istu ovjerite u poslovnici Zavoda,gdje će te biti upućeni u privatnu zdravstvenu ustanovu sa kojom Zavod ima potpisan ugovor.
Pitanje:    Poštovani, obraćam Vam se u ime svoje supruge Sabine H. koja nije uspjeva uraditi pretrage i nalaze koje je morala uraditi na osnovu preporuke i pregleda doktora specijaiste. U KCUS smo dobili odgovor kako oni ne rade te vrste nalaza jer već od aprila mjeseca nemaju na stanju reagens. Te nalaze morala je obaviti u privatnoj laboratoriji i cijena tih pretraga iznosi cca 677,00 KM gdje je morala izvršiti plaćanje u punog iznosa. Moje pitanje je na koji način možemo refudirati troškove tih laboratorijskih usluga, obzirom da je u radnom odnosu i redovno plaća zdravstveno osiguranje. lp
Himzo, 18.11.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja refundira sredstva za izvršene analize koje se nisu mogle izvršiti u Javnim zdravstvenim ustanovama.Potrebno je da predate zahtjev za refundaciju na protokol Zavoda,uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indicirana analiza.potvrdu KCUS-a da se ista nije mogla izvršiti,originalni račun laboratorije u kojoj je izvršena, te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Postovani, Papa testom je dijagnosticiran CIN I i preporucena je HPV tipizacija. Obzirom da na Klinici za ginekologiju UKC SA unazad godinu dana nemaju reagensa i ne rade HPV tipizaciju, prinudjeni smo uraditi istu privatno. Da li i na koji nacin mozemo dobiti refundiran ovaj trosak? Hvala
Mensada, 18.11.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja refundira sredstva utrošena za izvršenu analizu.Potrebno je predati zahtjev za refundaciju na protokol Zavoda,uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indicirana pretraga,potvrdu KCUS-a da se ista nije mogla izvršiti,originalni račun laboratorije gdje je izvršena te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Molim Vas da mi objasnite ,zašto se moram,kao i svojih dvoje djece, ponovo prijavljivati na zdravstveno osiguranje iako sam uredno sa 2 sata u jednoj firmi i 6 sati u drugoj odjavio i prijavio u poreznoj upravi Novi grad,na drugu firmu u kojoj sam bio zaposlen na 6 radnih sati.Trenutno sam zaposlen u firmi BODEJA D.O.O. Hvala
Ilver, 18.11.2016
Odgovor: Prijava na obavezno zdravstveno osiguranje vrši se u skladu sa Zakonom o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Službene novine FBiH", broj 42/09, 109/12, 86/15, 30/16) i Pravilnikom o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Službene novine FBiH", broj 73/09,38/10, 77/10, 9/11, 01/13, 83/14, 01/15 i 48/16) nadležnim ispostavama Porezne uprave FBiH. U poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, između ostalog, vrši se registracija članova porodice osiguranika prijavljenog u jedinstveni sistem registracije. Slijedom navedenog, a u konkretnom slučaju, prekidom radnog odnosna, te zasnivanjem istog, poslodavac je podnio odjavu, odnosno prijavu u jedinstveni sistem, koje je Zavod preuzeo i izvršio odjavu, odnosno prijavu. Prilikom odjave osiguranika iz jedinstvenog sistemna, odjave se i njegovi članovi porodice, a prilikom prijave vrši se samo prijava osiguranika, a ne i članova porodice, koji se prijavljuju naknadno na osnovu obrasca ZO-1, koji mora biti popunjen i ovjeren od stane poslodavca.  
Pitanje:    Poštovani, imam pitanje vezano za zdravstveno osiguranje roditelja. Naime moja majka nije penzioner ove drzave ima preko 65 god da li ja mogu da je osiguram preko svoje firme ovde u sarajevu preko svog osiguranja posto sam citao u zakonu da djeca mogu osigurati svoje roditelje?? Interesuje me i koja je potrebna dokumentacija da se prilozi kako bih osigurao majku preko svog osiguranja koje redovno uplacujem?? Unaprijed hvala, Lijep pozdrav H.T.
Harun, 18.11.2016
Odgovor: U skladu sa članom 20. stav 1. tačka 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH", broj 30/97, 7/02, 7/08 i 48/11) osiguranik može osigurati roditelje (otac, majka, očuh, maćeha, usvojitelj osiguranika) ako ih izdržava. U konkretnom slučaju, Vaša majka može ostvariti pravo na obavezno zdravstveno osiguranje saglasno članu 19. stav 1. tačka 13b istog zakona, kojim je propisano da osobe nakon navršenih 65. godina života koje imaju prebivalište na teritoriji Federacije, a koje nisu zdravstveno osigurane po drugoj osnovi u BiH ili drugoj državi. S tim u vezi, neophodno je da se obratite Opštini.
Pitanje:    Poštovani, danas sam išla na Dip da izvadim hormonalni status. Međutim kažu da nemaju reagensa. Privatno to košta 165,00 KM. Da li postoji mogućnost refundacije ovih troškova od strane Zzoks obzirom da radim i plaćam doprinose redovno? Hvala
Melina, 17.11.2017
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja refundira sredstva utrošena za analize koje se nisu mogle izvršiti u Javnim zdravstvenim ustanovama.Potrebno je da predate zahtjev na protokol Zavoda, uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indicirana pretraga, potvrdu KCUS-a da se analiza nije mogla izvršiti,te orginalni račun laboratorije u kojoj je analiza izvršena.
Pitanje:    Poštovani, Mome ocu S. Džafer JIB ...... su bez obrazloženja ovi lijekovi određeni da se plaćaju Insulin, Controloc, Portolac/Dufolak. Molim obrazloženje zašto ove lijekove moramo plaćati. Sin - Selver
Selver, 17.11.2016
Odgovor: Potrebno je da predate zahtjev na protokol Zavoda uz medicinsku dokumentaciju. Vaš slučaj će biti analiziran a odgovor ćete dobiti na kućnu adresu.
Pitanje:    Poštovani, Molim Vas kako obračunati bolovanje do mjesec dana i preko mjesec dana.Konkretno radnik je na bolovanju od 7.10-31.10.2016 godine(liječenje povrede) i na osnovu kog zakona.Napominjem da je radnik iz Tuzle zaposlen u Sarajevu. Hvala
Dina, 17.11.2016
Odgovor: Potrebno je da se obratite nadležnom Zavodu zdravstvenog osiguranja u skladu sa prebivalištem radnika zbog detaljnih uputa.
Pitanje:    Poštovani, Koliko dana osiguranik može koristiti bolovanje za slučaj njege djeteta mlađeg od 15 godina? I koji se pravni akt primjenjuje u ovoj situaciji? Hvala Srdačan pozdrav
Seid, 17.11.2016
Odgovor: Potrebno je da se obratite izabranom ljekaru porodične medicine koji će postupiti u skladu sa ustanovljenom procedurom.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting