Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, Da li se moze izvrsiti povrat novca tj. Refundacija za MRI (magnetna rezonanca) koja se uradila u privatnoj klinici? Razlog sto je to obavljeno na privatnoj klinici je bio sto sam bila narucena u KCUS radilogija da isto obavim a aparat na dan narudzbe nije radio kao ni narenih mjeseci. Napominjem da sam penzioner i da sam na snimanje MRI na KCUS cekala 6 mjeseci. Ukoliko moze ljubazno bih zamolila za info koju dokumentaciju treba predati i gdje. S postovanjem, Elma
Elma, 07.03.2017
Odgovor: Zahtjev za refundaciju sredstava možete podnijeti ovome Zavodu uz koji prilažete slijedeću dokumenaciju:Uputnicu izdatu od izabranog doktora medicine, ili medicinsku dokumentaciju izdatu od zdravstvene ustanove sa kojom Zavod ima zaključen ugovor i iz koje se može utvrditi da je predmetnu uslugu trebalo uraditi, fotokopiju med. dokumentacije da je usluga MRI urađena, original fiskalni račun, potvrdu izdatu od KCU Sarajevo potpisanu od strane direktora dijagnostičkih disciplina i potvrdu Opće bolnice „Prim Abdulah Nakaš“ Sarajevo potpisanu od generalno direktora u kojim će biti navedena mogućnost i uslovi pružanja predmetne usluge u njihovim ustanovama u periodu kada ste uslugu MRI uradili u privatnoj zdravstvenoj ustanovi. Nakon dostavljanja istog,Vaš zahtjev će se uzeti u razmatranje.
Pitanje:    Poštovani, obzirom da na UKCS u posljednje vrijeme često nemaju određene reagense za laboratorijske nalaze, prinuđeni smo da iste obavljamo u privatnim klinikama i da za iste plaćamo, uprkos tome što redovno uplaćujemo zdravstveno osiguranje. Zamolio bih vas da pojasnite uslove i proceduru refundiranja troškova u ovakvim slučajevima. Hvala
Salko, 07.03.2017
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja refundira sredstva za laboratoriske analize koje se nisu mogle izvršiti u KCUS-u.Potrebno je predati zahtjev za refundaciju na protokol Zavoda,uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indicirana pretraga,izjavu iz KCUS-a da istu nisu mogli izvršiti,te originalni račun privatne laboratorije u kojoj je analiza izvršena.
Pitanje:    Poštovani, da li imam pravo na besplatan pregled u Sarajevu sa knjizicom iz drugog kantona i u koju ustanovu se mogu obratiti osobe iz drugog kantona Lp
Amila, 07.03.2017
Odgovor: Osiguranici  Zavoda se mogu liječiti  u drugom kantonu u skladu sa Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome pripada  («Službene novine Federacije BiH» br.41/2001). Također, čl.19. 20. 21. 22. 23. i 24. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (''Službene novine FBiH'', br. 31/02), utvrđeni su uslovi i postupak upućivanja osiguranih lica na liječenje u zdravstvene ustanove izvan kantona u kome je osigurano. Za bliže informacije obratite se Zavodu zdravstvenog osiguranja kod koga ste osigurani.
Pitanje:    Postovani,uplacivala sam sebi dobrovoljno zdravstveno osiguranje,a onda sam prestala.Nakon 6 mjeseci od poslijednje uplate,dobila sam opomenu da trebam uplatiti za tih 6 mjeseci inace cu izgubiti osiguranje.Zanima me da li cu morati nekada kada budem zasnovala radni odnos ili se prijavila na biro( posto sam jos uvijek student ) ipak uplatiti taj dug ?
Zerina, 07.03.2017
Odgovor: Kontrolu obracuna i uplate doprinosa vrsi Porezna uprava FBIH. U slucaju neplacanja doprinosa u roku, nadlezna Porezna uprava FBiH ce donijeti rjesenje o prinudnoj naplati.
Pitanje:    Postovani Promijenila sam poslodavca i sta je potrebno dalje poduzeti za prijavu i ovjeru zdravstvene knjizice tj.koji se koraci poduzimaju za prijavu na zdravstveno osiguranje sa novim zaposlenjem? Uredno je izvrsena odjava i nova prijava u Poreznoj upravi preko obrasca JS 3100. Unaprijed hvala Srdacan pozdrav Dzenita
Dženita, 07.03.2017
Odgovor: Zakonom o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa i Pravilnikom o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa propisano je da se prijava za zaposlenika vrši najkasnije dan prije početka rada zaposlenika prema sjedištu obveznika uplate doprinosa, a poslovne jedinice izvan mjesta sjedišta, prema sjedištu te poslovne jedinice. Sve radnje u vezi prijave na zdravstveno osiguranje preduzima poslodavac
Pitanje:    Poštovani, Molim vas za informaciju koja je dokumentacija potrebna za prijavu na zdravstveno osiguranje stranih drzavljana sa odobrenim boravkom po osnovu radne dozvole kao i njihove djece. Unaprijed hvala, Lijep pozdrav
Emina, 07.03.2017
Odgovor: Zakonom o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa i Pravilnikom o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa propisano je da se prijava za zaposlenika vrši najkasnije dan prije početka rada zaposlenika prema sjedištu obveznika uplate doprinosa, a poslovne jedinice izvan mjesta sjedišta, prema sjedištu te poslovne jedinice. Slijedom navedeno, poslodavac je u obavezi da popuni obrazac JS3100 i da podnese mjesno nadlezno poreznoj ispostavi. Nako sto poslodavac izvrsi prijavu na navedeni nacin, osiguranik (radnik) mu dostavlja obrazac ZO-1, koji se kupuje u jednoj od poslovnica Zavoda, radi popunjavanja i ovjere istog, slijedom cega se isti podnosi u jednu od poslovnica Zavoda, radi prijave clana porodice to jeste djeteta. Ukoliko je djete strani drzavljani neophodno je da uz obrazac ZO-1 prilozite rjesenje o privremenom boravku, a ukoliko je starije od 15.g. u obavezi ste priloziti i skolsku potvrdu. Za radnika se, takoder, prilaze rjesenje o privremenom boravku.
Pitanje:    Postovani dali se moze ovijerit knjizica u bilo kojem socijalnom u kantonu Sarajevu ili samo u mjestu gdije si prijavljen hvala lijep pozdrav
Miralem, 07.03.2017
Odgovor: Zdravstvenu legitimaciju mozete ovjeriti u bilo kojoj poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja KS bez obzira na mjesto prebivalista.
Pitanje:    dobar dan,kako djecu zdravstveno osigurati muzu ne uplacuju redovno doprinose a ja nemam pravo preko biroa,hvala
Sanela, 07.03.2017
Odgovor: Djeca imaju pravo na zdravstvenu zastitu, bezuslovno  do navrsenih 15. godina, a od 15. godine starosti  do 18 godine starosti uz uslov da se nalaze na redovnom skolovanju, odnosno do 26. godine starosti ukoliko se nalaze na redovnom skolovanju i ukoliko su nosiocu osiguranja redovno uplacuju doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje, izuzev hitne medicinske pomoci.
Pitanje:    Postovani, prijavljen sam i radim u KS, nemam vlastitu porodicu ali izdrzavam roditelje. Da li mogu po osnovu mog zdr.osig. osigurati jednog roditelja iako zivi u dr kantonu. Hvala
Asmir, 07.03.2017
Odgovor: Da bi lice ostvarilo pravo na zdravstveno osiguranje kao clan porodice, odnosno po osnovu nosioca osiguranja, u ovom slucaju Vas roditelj, neophodno je da ima mjesto prebivalista na teritoriji kantona Sarajevo i da ga Vi kao sin izdrzavate, a sto se dokazuje relevantnom dokumentacijom.
Pitanje:    Postovani, molila bih za hitan odgovor jer sitiacija to nalaze. Zanima me kakve su nove procedure za trudnicka bolovanja preko 42 dana, dr me je hitno poslao na bolovanje nakon sto sam radila nekih 10-tak dana. Prije toga sam takodje morala na bolovanje (do 42 dana). Da li ovo znaci da moram na komisiju i koja je procedura? Molim vas da me ne upucujete na dr opste prakse jer ni ona ne poznaje proceduru. Da li je negdje objavljen propis po kojem se sada radi kad su bolovanja u pitanju?
Sanja, 07.03.2017
Odgovor: Potrebno je da se obratite izabranom ljekaru porodične medicine koji će postupiti u skladu sa ustanovljenom procedurom.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting