Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, Trudnica sam i trenutno na bolovanju po preporuci ginekologa koji vodi trudnocu. Preporuceno mirovanje do daljnjeg. Zanima me ako budem morala biti na bolovanju vise od 40 dana da li sad trudnice moraju ici na komisuju na koju se inace ide za bolovanja preko 40 dana. Za slucaj da niste adresa za ovo pitanje molim da me uputite gdje da dobijem ovu informaciju. Hvala unaprijed
Aldijana, 07.03.2017
Odgovor: Potrebno je da se obratite izabranom ljekaru porodične medicine koji će postupiti u skladu sa ustanovljenom procedurom.
Pitanje:    Pozdrav,Promijenila sam prebivaliste iz Zivinica u Sa. Takodjer i zdravstveno osiguranje i karton mi je na kantonu sarajevo. Moj poslodavac skola je u Zivinicama ciji sam uposlenik. Na porodiljskom sam bolovanju. Od opstine Ilidza gdje sam orijavljena nemam naknadu place jer nemam godinu dana boravka ovdje. u TK pislodavac ne daje baknadu place vec socijalno. Kako ikome da se obratim da dobijam naknadu place jer po zakonu imam oravo na istu
Maksuda, 07.03.2017
Odgovor: U vezi prava na ostvarivanje naknade za porodilje potrebno je da se obratite nadležnoj općinskoj službi.
Pitanje:    Postovani, ja sam student stomatologije u sarajevu..promijenio sam prebivaliste iz Biaca u Sarajevsku opcinu Centar.. Htio bih se zdravstveno osigurati. Zanima me gdje to mogu uciniti i sta mi je potrebno od dokumenata. Lp
Amir, 07.03.2017
Odgovor: Ukoliko ste redovan student (do napunjenih 26.godina starosti) obratite se Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo sa Zahtjevom uz koji je potrebno da priložite sljedeće dokumente: 1. Zdravstvena legitimacija (kupuje se u jednoj od poslovnica Zavoda), 2. Uvjerenje o redovnom studiranju, 3.Ovjerenu kopiju lične karte i kopiju prijave-odjave prebivališta-boravišta i promjene adrese (provjeriti u Minstarstvu), 4. Uvjerenje iz Porezne uprave FBiH da se roditelji ne nalaze u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranici; 5.Rodni list.  
Pitanje:    Poštovani, Molim za informaciju: na koji način se može dobiti potvrda da sam u kontinuitetu zdravstveno osiguran na području KS u posljednjih 5 godina? Ova potvrda je propisana Odlukom Naslova broj UO-06-13.1.-N.H.-1697/17 od 23.01.2017.g. o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje. Unaprijed zahvalan,
Emir, 06.03.2017
Odgovor: U postupku koji pokrećete u skladu sa Odlukom ovog Zavoda br. UO/06-13.1.-N.H.-1697/17 od 23.01.2017. godine, - refendacija troškova za medicinski potpomognutu oplodnju, niste dužni dostavljati dokaz iz člana IV. stav 1. tačka 6. Odluke - potvrda o kontinuitetu zdravstvenog osiguranja. Zavod, u skladu sa zakonom, vodi predmetne evidencije, ispunjavanje navedenog uslova će se vršiti po službenoj dužnosti.
Pitanje:    poštovanje kako da dođem do formulara za refundiranje vantjelesne oplodnje, ne mogu ga pronaći na vašoj web stranici hvala
Kemal, 06.03.2017
Odgovor: Zahtjev za refundaciju sredstava utrošenih za uslugu medicinski potpomognute oplodnje možete napisati lično i uz ostalu prateću dokumentaciju predati u neku od poslovnica Zavoda ili zahtjev možete popuniti u poslovnicama Zavoda.
Pitanje:    Posto je suprug juce izasao iz bolnice i platili smo iako je osiguran 118 Km liječenje da li postoji mogućnost refundiranja od strane kantona
Jasenka, 06.03.2017
Odgovor: S obzirom da u upitu nisu navedene detaljnije informacije vezano za vrstu pruženih zdravstvenih usluga kao ni zdravstvenu ustanovu u kojoj su iste pružene, postoji mogućnost da ste platili usluge koje spadaju u obavezu učešća osiguranika za pružene zdrsvatvene usluge tj.participaciju koju osigurana lica snose lično. Ukolko se ne radi o plaćanju participacije, zahtjev za refundaciju sredstava možete uputiti zdravstvenoj ustanovi u kojoj vam je pružena usluga.
Pitanje:    Poštovanje, Zanima me gdje da se prijavim za zdravstveno osiguranje kao student. Živjela sam prije u ZE-DO kantonu, a sada živim u Sarajevskom kantonu, tačnije općini Centar. Student sam Univerziteta u Sarajevu i hoću da se osiguram zdravstvno na navedeno osiguranje. Zanima me šta treba od dokumentacije i gdje se predaje? Srdačan pozdra
Denina, 06.03.2017
Odgovor: Da bi ste ostvarili pravno na obavezno zdravstveno osiguranje neophodno je da se obratite Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo sa Zahtjevom uz koji je potrebno da priložite slijedeće dokumente: 1. Zdravstvena legitimacija (kupuje se u jednoj od poslovnica Zavoda), 2. Uvjerenje o redovnom studiranju, 3.Ovjerenu kopiju lične karte i kopiju prijave-odjave prebivališta-boravišta i promjene adrese (provjeriti u Minstarstvu), 4. Uvjerenje iz Porezne uprave FBiH da se roditelji ne nalaze u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranici; 5.Rodni list.
Pitanje:    Poštovani, Interesira me na koji broj telefona i gdje se mogu obratiti za dobijanje informacije, sta sve mi je potrebno od dokumenata i nalaza za refundaciju troškova IVF oplodnje koju bi radila u Bahceci centru Sarajevo. Osiguranik sam u Kantonu Sarajevu i imam 39 godina.
Ivana, 06.03.2017
Odgovor: Uslove i potrebnu dokumentaciju za refundaciju troškova medicinski potpomgnute oplodnje možete naći u Odluci o ref.troškova za pruženu uslugu med.potpomognute oplodnje i izmjenama iste a koje se nalaze na web stranici ZZOKS.
Pitanje:    Postovani molim Vas odgovrite mi koliko treba vremena da se odobri Zahtjev za ortopedsko pomagalo? Tete u Poslovnici Vogosca su vrlo konfuzne i pitaju mene sta sam predala? Pa spominju Komisiju koja se sastaje mjesecno?? Ja sam procitala na istom zahtjevu da je odgovor u roku 5 dana!
Nermina, 06.03.2017
Odgovor: Zahtjev ste predali u poslovnici Vogošća  26.01.2017  godine, a isti je predat na porotokol Zavoda 27.01.2017. godinne i proslijeđen Komisiji za ortopedska pomagala na rješavanje. Obavjest ćete dobiti  na adresu prebivališta. Provjereno na protokolu Zavoda 06.03.2017 u 14:00  sati. Za dalje informacije o kretanju predmeta  informiisati se na broj 033725284.
Pitanje:    Poštovani, zanima me koja je procedura odjave za dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Hvala unaprijed na odgovoru.
Dejan, 06.03.2017
Odgovor: Za odjavu sa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja  treba da se obratite u poslovnicu Novo Sarajevo Da se sravne uplate neizmirenih obaveza za zdravstveno osiguranje.   Uz zahtjev u poslovnici  predajete uplatnicu  za neizmirene obaveze.   Zahtjev se šalje pravnoj službi za rješenje koje dobije osiguranik na adresu prebivališta. Za dalji postupak sve informacije pišu u rješenju. Postupak traje  do 7 dana.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting