Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, dana 27.04.2016.godine sam podnijela zahtjev za refundaciju troškova liječenja mog supruga, koje je na žalost završilo letalnim ishodom 18.04.2016.godine. Moj podnesak je zaprimljen na Vašem protokolu navedenog dana, te do danas nisam dobila bilo kakav odgovor. Moj suprug je hospitalizovan 16.04.2016.godine sa dijagnozom akutnog infarkta miokarda, koji zbog neispravnosti monitora na UKCSu nije bio podvrgnut ugradnji stenta. Iz tog razloga pristupilo se terapiji : Actilyse 50 mg i Dobutamin ampule 250 mg 20 ml, koja je indicirana od strane ljekara III interne Kardiološkog odjeljenja . Terapiju sam kupila, jer ista nije bila dostupna na UKCSu. Molim Vaš odgovor. Hvala lijepa
Rašida, 20.12.2016
Odgovor: Komisija za refundaciju troškova liječenja ima mali zastoj u radu.Naime čekalo se imenovanje nove komisije što je i prolongiralo kontinuirani rad iste.Molimo Vas za malo strpljenja a odgovor ćete dobiti uskoro na kućnu adresu.
Pitanje:    Cijenjeni, Izgubio sam knjižicu kako mogu doći do npove knjižice ? Srdačno
Enes, 19.12.2016
Odgovor: Novu zdravstvenu knjižicu kupujete u jednoj od 6 Poslovnica ZZOKS, u koju će Vaš obveznik uplate doprinosa na mjesto predviđeno za to-staviti pečat! Zatim se javite na šaltere najbliže Poslovnice za izdavanje i ovjeru! 
Pitanje:    Poštovani, prije par dana dobila sam rješenje iz JU"Službe za zapošljavanje KS" da sam skinuta sa liste nezaposlenih osoba iz razloga što nisam obavijestila da sam redovan student, što i sama nisam znala, jer smo mi prva generacija doktorskog studija i do sada nije nam objašnjeno kako se vodimo kao studenti. U tekstu iz rješenja se navodi, da su oni dobili spisak redovnih studenata sa fakulteta i tako je došlo do ove procedure. Međutim sada je to problem, želim da Vas pitam postoji li mogućnost vraćanja na studentsko osiguranje s obzirom da je meni 28.g. (ne znam da li je zakonom limitirano studentsko osiguranje u odnosu na godine) i kakva je procedura? Unaprijed, hvala!
Zana, 19.12.2016
Odgovor: Kao redovan student do 30. godine, pravo na  obavezno zdravstveno osiguranje možete ostvariti u skladu sa članom 10. tačka i) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo, kojim je propisano da student preko 26. godine koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20,00 KM mjesečno, a najduže do navršenih 30. godina života. Slijednom navedeno, potrebno je da podnesete zahtjev uz koji ćete priložiti slijedeću dokumentaciju: Prijavnicu Cipsa, Uvjerenje PU da se ne nalazite u Jedinstvenom sistemu, uplatnica na iznos od 20,00 KM i potvrda da ste redovan student.
Pitanje:    Dobar dan, trebao bi mi zo 1, zo 2 i zo 3 obrazac, iz Republike Srpske sam, pa nisam upućen gdje bih mogao da kupim, pa ukoliko bi mogli da mi pošaljete na e-mail Radislav1992@gmail.com unapred HVALA!
Radislav, 19.12.2016
Odgovor: Tražene obrasce možete da kupite u jednoj od poslovica Zavoda.
Pitanje:    Poštovani, Koja su zdravstevena osiguranja za osobu koja je stranac, ima 78 god i ima privremeni boravak u BiH. Na koji način može ostvariti zdravstveno osiguranje i koliko košta godišnje ili mjesećno? Pozdrav,
Enisa, 19.12.2016
Odgovor: U tom slucaju, pravo na zdravtsveu zaštitu može ostvariti u skladu sa članaom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH“, broj 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11) kojim je propisano da lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1. Ovog člana ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu po uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno 6. mjeseci unazad (cca. 434,00 KM). Ovim članom obavezuju se lica koja su stalno nastanjena na teritoriji Federacije, a nisu obuhvaćena nijednim od do sada ekspliciranih kriterijuma za pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, a pri tome imaju sredstva za izdržavanje, da se lično osiguraju na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika na taj način što će uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje nadležnom Zavodu. Nadalje, Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo utvrđena je stopa doprinosa koju ste u obavezi uplaćivati kao doprinos, a iznosi 5% od prosječne mjesečne bruto isplaćena plaća na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Neophodno je podijeti  zahtjev za priznavanje prava na obavezno zdravstvenog osiguranje u najbližu poslovnicu Zavoda, uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju: Obavještenje o prebivalištu (prijavnica Cipsa), uplatnica, Uvjerenje Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine ( kojim se utvrđuje da prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa nema tekuća osiguranja). Na osnovu podnesenog zahtjeva Zavod će donijeti Rješenje koje ste uz dužni u roku 7. dana od dana prijema istog, dostaviti nadležnoj ispostavi Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo. Porezna uprava vrši unošenje i obradu podataka iz podnesene prijave za upis u Jedinstveni sistem u roku od tri dana od dana prijema prijave, slijedom čega stičete svojstvo osiguranika.. Nakon svake uplate potrebno je da se javite u najblizu poslovnicu Zavoda, radi ovjere obrasca JS3310, nakon cega se isti dostavlja poreznoj ispostavi u opstini prebivalista. Ukoliko u prethodnih 6. mjeseci nije imala zdravstveno osiguranje neophodno je uplatiti iznos (5% od prosjecne bruto place na nivou FBiH) u sta je ukljucen jedan mjesec narednog osiguranja, a svaki naredni 5% od prosjecne bruto place na nivou FBiH.
Pitanje:    Postovani! Molim Vas da mi odgovorite koja mi je dokumentacija potrebna za refundiranje troskova za vantjelesnu oplodnju? Da li se refundiranje vrsi nakon zavrsenog postupka ili prije?
Anesa, 15.12.2016
Odgovor: Odlukom o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje, propisani su uslovi kao i dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev za refundaciju novčanih sredstava utrošenih za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje. Navedenu Odluku možete naći na web stranici ZZO KS.
Pitanje:    Poštovani, Da li imam pravo na povrat novca za placanje participacija obzirom da imam zdravstveno osiguranje, i koja je procedura za isto. Hvala
Adisa, 14.12.2016
Odgovor: Odlukom o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 28/04) utvrđuje se lično učešće osiguranih lica u pojedinim troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenje troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo. Na osnovu navedene Odluke, osigurana lica učestvuju u troškovima korištenja zdravstvene zaštite. Shodno navedenom, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ne izvršava refundaciju novčanih sredstava utrošenih po osnovu ličnog učešća (participacije) za pružene medicinske usluge, jer za isto ne postoji pravni osnov.
Pitanje:    Postovani, dali se mogu refudirati srestva za nalaz HSG ukoliko nemaju u KUCS, i zamolila bih vas da mi date tačnu informaciju sta mi je sve potrebno od dokumentacije. Uradila sam nalaz privatno pa me zanima jel mi potrebna kakva potvrda iz drzavne bolnice da oni nemogu uraditi taj nalaz. LP
Nermana, 14.12.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja refundira sredstva za izvršene analize a koje se nisu mogle izvršiti u javnim zdravstvenim ustanovama.Zahtjev za refundaciju sredstava trebate predati na protokol Zavoda,uz zahtjev predati medicinsku dokumentaciju na kojoj je indicirana pomenuta analiza,potvrdu KCUS-a da istu nisu mogli izvršiti,originalni račun zdravstvene ustanove gdje je analiza izvršena,te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Da li se može refundirati novac za Merional i Cetriotide ampule i kako?
Selma, 13.12.2016
Odgovor: Zahtjev za refundaciju sredstava možete predati na protokol Zavoda.Uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje su indicirane pomenute ampule,originalni račun apoteke u kojoj su kupljene,te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.Odgovor komisije ćete dobiti na kućnu adresu.
Pitanje:    Postovanje, ja sam nezaposlena, a suprug je student i navrsio je 26 godina sto znaci da je izgubio pravo za osiguranje preko majke. Da li ga ja mogu osigurati iako sam na birou? Tj. da li ja mogu biti nosilac osiguranja iako nisam u radnom odnosu?
Lejla, 13.12.2016
Odgovor: pravo na obavezno zdravstveno osiguranje imaju i članovi porodice osiguranika, te se članom obitelji u skladu s članom 20 ZOZO smatra i supružnik. Potrebno je da se suprug uz ZO1 obrazac javi na šaltere poslovnice ZZOKS kako bi se prvo odjavio s majčinog osiguranja.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting