Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovanje.Imam 20 godina i trenutno sam u Austriji.Pohadjam večernju skolu.Moje pitanje glasi:Da li kao učenik večernje škole imam pravo na A3 formular i to zdrastveno osiguranje ili to ipak vazi samo za studente? Hvala unaprijed.
Mirza, 02.02.2017
Odgovor: Obrazac BH/A3 se izdaje osiguranim licima  Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo na lični zahtjev osiguranika uz dostavu potrebne dokumentacije (ovjerena zdravstvena knjižica , cips prijavnica i izvod iz medicinske dokumentacije)
Pitanje:    molim vas da li mozete da mi objasnite kako moje oboje djece nalaze na spisku elektronskih zdravstvenih knjizica na opcini Vogosca kada mi zivimo i prijavljeni smo na opcini Centar i nemamo nikakve veze ni kontakta sa opcinom Vogosca
Meliha, 02.02.2017
Odgovor: Trebate  napisati JMB osiguranika vaše djece i JMB djece ako su osiguranci kako bi provjerili u evidenciji. Moguće da je i  greška u pošiljci naloga po poslovnicama.
Pitanje:    Poštovani, Šta je potrebno od dokumenata za preuzimanje elektronskih zdravstvenih knjižica za mene, suprugu i djecu, i da li je moguće da ja preuzmem knjižice za sve članove porodice? Pozdrav
Damir, 01.02.2017
Odgovor: Obavještavamo Vas da možete preuzeti EZK i za suprugu i djecu. Za preuzimanje istih dostaviti stare zdravstvene legitimacije, ili prijavnice iz CIPS-a.
Pitanje:    Poštovani, dobro bi bilo da na vašoj web stranici objavite vriemenski raspon u kome građani mogu podići svoje zdravstvene knjižice, da li moraju donijeti stare knjižice, ličnu kartu i sl. Srdačan pozdrav, Hamdija
Hamdija, 01.02.2017
Odgovor: Obavještavamo Vas da elektronske zdravstvene kartice možete podići u poslovnicama ZZOKS radnim danom od 07,15 -15,45 sati. Za preuzimanje istih možete dostaviti staru zdravstvenu legitimaciju, ili prijavnicu iz Cips-a.
Pitanje:    u kojem objektu mogu preuzeti e knjižicu
Fikret, 01.02.2017
Odgovor: Kako bi Vam dali precizan odgovor molim Vas da nam dostavite vaš jedinstveni matični broj, obzirom da je  u sistemu registrovano nekoliko osiguranika na ime Hadžić F.
Pitanje:    Poštovani, rođena sam i cieli život živim u Sarajevu i uredno mi se uplaćuje zdravstveno osiguranje već 37 godina. Zanima me zašto se ne nalazim na spisku osoba kojima je izrađena elektronska zdravstvena legitimacija. Adresa stanovanja i prijava boravišta su mi u opštini Novo Sarajevo.
Aleksandra, 01.02.2017
Odgovor: Provjerom u bazi podataka ZZOKS pod navedenim imenom i prezimenom utvrđeno je da vas nema registrovane u sistemu osiguranih lica. Molim vas da nam dostavite Vaš JMBG kako bi mogli da izvršimo provjeru.
Pitanje:    Postovani, Danas(31.01.2017.) mi istice ugovor u jednoj privatnoj firmi i samim tim cu zakljucno sa danasnjim danom biti odjavljen sa ZO i PIO... Zanima me da ki moja djeca i supruga mogu sutra kod zubara gdje vec imaju zakazan termin dok se ja ne prebacim na biro... Hvala
Almir, 01.02.2017
Odgovor: Ukoliko im je ovjerena zdravstvena legitimacija mogu koristiti zdravstvenu zaštitu najduže do 30. dana od dana prestanka prava na obavezno zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Zdravo sta uraditi prilikom gubitka knjizice?
Anesa, 01.02.2017
Odgovor: Osigurano lice koje izgubi zdravstvenu legitimaciju obavezno je o tome izvijestiti kantonalni zavod osiguranja koji mu izdaje novu zdravstvenu legitimaciju..
Pitanje:    Poštovani, prekinula sam fakultet, i prijavila sam se na biro za zapošljavanje. Osigurana sam preko oca. Oni su mi rekli da on treba da uzme u svojoj firmi ZO1 obrazac i da ga oni popune i onda da ga predam kod vas u socijalno. Mene zanima da li ga ja mogu predati uz njegovu ličnu, jer on nema vremena?
Lejla, 01.02.2017
Odgovor: Da, navedene radnje možete Vi obaviti.
Pitanje:    Postovani..kcerka mi studira u sarajevu,redovan student. Mora na operaciju,osigurana je preko centra za socijalnu skrb u USK,A i ima studetsko osig,u Sar,dali ima pravo na operaciju u Sarajevu u bolnici
Suada, 01.02.2017
Odgovor: SPORAZUM O NAČINU I POSTUPKU KORIŠTENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZVAN PODRUČJA KANTONALNOG ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KOME OSIGURANIK PRIPADA kantonalni zavodi zdravstveno osiguranja su se obavezali da će poduzeti mjere za osiguranje korištenja zdravstvene zaštite osiguranim osobama kad takve osobe koriste zdravstvenu zaštitu izvan područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja ( u daljnjem tekstu: kantonalni zavod-dužnik) kome, kao osigurane osobe pripadaju. U slučaju potrebe za pružanjem zdravstvenih usluga vrijednosti veće od 300 KM, prijeko je potrebno pribaviti prethodnu suglasnost mjerodavnoga kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, odnosno u Vašem slučaju zavoda zdravstveno osiguranja USK.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting