Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, mene zanima na koji nacin sama sebi mogu uplatiti zdravstveno osiguranje i koja je cijena, ako sam se ispisala sa fakulteta ali se nisam prijavila u odredjenom roku na zavod za zaposljavanje, te sam samim tim izgubila obavezno zdravstveno osiguranje koje sam imala kao redovan student? Hvala unaprijed.
lara, 14.11.2016
Odgovor: U tom slucaju, pravo na zdravtsveu zaštitu možete ostvariti u skladu sa članaom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH“, broj 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11) kojim je propisano da lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1. Ovog člana ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu po uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno 6. mjeseci unazad. Ovim članom obavezuju se lica koja su stalno nastanjena na teritoriji Federacije, a nisu obuhvaćena nijednim od do sada ekspliciranih kriterijuma za pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, a pri tome imaju sredstva za izdržavanje, da se lično osiguraju na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika na taj način što će uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje nadležnom Zavodu. Nadalje, Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo utvrđena je stopa doprinosa koju ste u obavezi uplaćivati kao doprinos, a iznosi 5% od prosječne mjesečne bruto isplaćena plaća na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Neophodno je podijeti  zahtjev za priznavanje prava na obavezno zdravstvenog osiguranje u najbližu poslovnicu Zavoda, uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju: Obavještenje o prebivalištu (prijavnica Cipsa), uplatnica, Uvjerenje Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine ( kojim se utvrđuje da prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa nema tekuća osiguranja). Na osnovu podnesenog zahtjeva Zavod će donijeti Rješenje koje ste uz dužni u roku 7. dana od dana prijema istog, dostaviti nadležnoj ispostavi Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo. Porezna uprava vrši unošenje i obradu podataka iz podnesene prijave za upis u Jedinstveni sistem u roku od tri dana od dana prijema prijave, slijedom čega stičete svojstvo osiguranika. Budući da se radi o institutu dobrovoljno zdravstveno osiguranje Vi sami odlučujete o dužini trajanja zdravstvenog osiguranja. Nakon svake uplate potrebno je da se javite u najblizu poslovnicu Zavoda, radi ovjere obrasca JS3310, nakon cega se isti doatavlja poreznoj ispostavi u opstini prebivalista. 
Pitanje:    Poštovani, na koji način se može dobiti potvrda o izmirenom zdravstvenom osiguranju i gdje se ta potvrda izdaje. Radi se o osobi koja je radila u BiH a sada živi i radi u Hrvatskoj. U njihovom zdravstvu gdje traže dokaze da je bila osigurana i imala plaćeno zdravsveno osiguranje. Ako biste bili ljubazni da me uputite.. Hvala
Emira, 14.11.2016
Odgovor: Zavod je u mogućnosti da izda Potvrdu u kojoj je navedeno da je osoba bila naš osiguranik i u kojem periodu, za uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje je nadležna Porezna uprava FBiH-porezni ured prema mjestu prebivališta osobe ako je bila prijava na osnovu dobrovoljnog osiguranja ili sjedišta poslodavca ukoliko je bila prijavljena na osnovu radnog odnosa.  
Pitanje:    Poštovani, zbog zdravstvenih problema porodični ljekar mi je dao uputnicu za testiranje na prisutnost Helicobacter pylori u želucu. Pošto na DIP-u nije bilo reagensa, nalaze sam uradila u privatnoj laboratoriji. Zanima me imam li pravo na refundaciju novca, kao i koju dokumentaciju bi trebala dostaviti ukoliko mogu ostvariti ovo pravo? Unaprijed hvala Srdačan pozdrav
Vasilija, 14.11.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS refundira sredstva utrošena za analize koje se nisu mogle izvšiti u Javnim zdravstvenim ustanovama.Potrebno je da predate zahtjev za refundaciju na protokol Zavoda,uz zahtjev priložiti uputnicu za navedenu uslugu,potvrdu KCUS-a da se ista nije mogla izvršiti te originalni račun laboratorije u kojoj je analiza izvršena.
Pitanje:    Poštovanje. Višegodišnji sam inzulo-ovisnik i trenutno koristim Lantus. Već mjesecima imam problem kod trebovanja lijekova, naime stalno sam u nekoj grupi D kod trebovanja iglica i tupfera (navodno treba da platim). Šta treba da uradim da se ta greška ispravi?
Sead, 14.11.2016
Odgovor: Ukoliko smatrate da postoji greška pri trebovanju iglica i tupfera potrebno je da predate zahtjev na protokol Zavoda sa svojim podatcima kako bi mogli izvršiti reviziju i otkloniti eventualnu grešku
Pitanje:    Postovanje, interesuje me da li preko zzo mogu ostvariti pravo na dio troskova za kupovinu hormonske spirale Mirena, koja mi je potrebna radi obilnih mjesecnih krvarenja, koja izazivaju anemiju? Ako da, molim za informaciju ko mi treba dati dokumente, ginekolog i opci ljekar? Unaprijed hvala
Lejla, 14.11.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne finansira hormonske spirale.
Pitanje:    Postovani, Mozete li mi reci vezano za refundaciju za IVF, koja je procedura u slucaju ako se zeli raditi vantjelesna oplodnja u privatnoj klinici. Unaprijed hvala.
Alma, 14.11.2016
Odgovor: Poštovana,  Odlukom o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje, propisani su svi uslovi, u vezi medicinski potpomognute oplodnje. Navedenu Odluku možete naći na web stranici ZZO KS.
Pitanje:    Postovani javljam se zbog problema koji imam i treba mi odgovor na pitanje o vantjelesnoj oplodnji,naime nemogu roditi bez oplodnje a kazu da u BiH imaju pravo na dvije besplatne oplodnje kome da se obratim i koji dokumenti su potrebni da se posalje zahtjev imam 33 godine a sredstava nemam da sama financiram oplodnju a saznala sam da i kod nas imam pravo na oplodnju,unapred zahvalna
Aleksandra, 11.11.2016
Odgovor: Odlukom o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje, propisani su uslovi kao i dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev za refundaciju novčanih sredstava utrošenih za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje. Navedenu Odluku možete naći na web stranici ZZO KS.
Pitanje:    Postovani, interesuje me refundiranje troskova za medicinski potpomognutu oplodnju. Ja sam rodjena 1978 godine odnosno tek u decembru punim 38, osiguranik sam, pa me interesuje imam li pravo na refundiranje troskova. Vec sam imala 1 postupak, tacnije ICSI pa bih trebala na drugi. Svakako je pohvalno sto ste donijeli ovu odluku, ali sta za osobe preko 37, je li one/oni nemaju pravo na lijecenje/ Hvala Vam puno.
Sabina, 11.11.2016
Odgovor: Odlukom o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje, propisano je da žene do 37. godine života, imaju pravo na refundaciju novčanih sredstava utrošenih za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje. I pored punog razumijevanja, Zavod nije u mogućnosti da vrši refundaciju novčanih sredstava ženama koje ne ispunjavaju propisan uslov u vezi godina života, jer za isto ne postoji pravni osnov.
Pitanje:    Često u javnosti se pojavi informacija o "višku" zaposlenih u Domonvima zdravlja i Kliničkom centru, možete li mi reći koliki je taj višak i da li se radi o medicinskom ili nemedicinskom osoblju? Po kojim kriterijima ste došli do zaključka da je višak zaposlenih u tim ustanovama? Ko daje plate, tj. ko finansira taj višak uposlenih?
Enver, 11.11.2016
Odgovor: Odgovore na Vaše pitanje može dati resorna ministrica gosp. Zilha Ademaj, a iz razloga što predstojeća reforma zdravstva se odvija u sklopu sadržaja i programa rada Ministarstva zdravstva Vlade Kantona Sarajevo. Slijedom izloženog obatite se ministarstvu koji raspolaže tim podatcima.
Pitanje:    Poštovani, Poštovani zanimam me da li uputnica za terapije s privatne klinike iz drugog kantona može služiti za otvaranje bolovanja kod mog ljekara u kantonu Sarajevo.
irfan, 11.11.2016
Odgovor: Potrebno je da se obratite izabranom ljekaru porodične medicine koji će postupiti u skladu sa ustanovljenom procedurom.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting