Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    ostvarena penzija u Americi. da li imam pravo na zdravstveno osiguranje u Sarajevu
Enis, 24.09.2018
Odgovor: Obzirom da SAD i Bosna i Hercegovina nemaju potpisan bilateralni ugovor o osiguranju nije moguće Vašu prijavu aktivirati na osnovu penzije koju ste ostvarili u SAD-u.
Pitanje:    Poštovani, Da li ja kao student mogu ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje do sad sam bila osigurana putem tate ali su mi to osiguranje ukinuli.I sta je sve potrebno za osiguranje redovnog studenta.Hvala.p
Hajrija, 24.09.2018
Odgovor:    Ukoliko se radi o redovnom student ne starijem od 26 godina starosti, a koji pravo na obavezno zdravstveno osiguranje ne može ostvariti po drugom osnovu, pravo na obavezono zdravstveno osiguranje može ostvariti putem Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS. U tom slučaju, zahtjev se podnosi na obrascu datom u att., na kome je, takođe, označena potrebna dokumentacija. 2.       Ukoliko se radi o redovnom studentu preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, pravo na obavezno zdravstveno osiguranje ostvaruju na taj način što će uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravsteno osiguranje u paušalnom iznosu od 20KM. U tom slučaju, zahtjev se podnosim nama, uz koji je neophodno priložiti slijedeću dokumentaciju: 1. Prijavnica Cips-a, 2. Potvrda o status redovnog studenta, Uvjerenje Porezne uprave FBiH (da se ne nalazite u Jedinstvenom sistemu, registracije, kontrole I naplate doprinosa) I 3. Uplatnicu na navedeni iznos. 3.       Ukoliko niste obuhvaćeni nijednim od do sada ekspliciranih kriterijuma za pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, a pri tome imate sredstva za izdržavanje, možete se lično osigurati na taj način što ćete, takođe, uplaćvati lična sredstva, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad i za tekući mjesec po stopi od 5% od prosječne bruto plaće na nivou Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.
Pitanje:    Postovanje, mozete li mi odgovoriti na sljedece pitanje: ja sam iz Tuzle, a upisala sam fakultet u Sarajevu. Gdje trebam da se javim u Sarajevu da bih ostvarila zdravstvenu zastitu i dali ja prenosim i karton iz Tuzle? Hvala!
Vesna, 21.09.2018
Odgovor:   Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, zdravstveno osiguranje se ostvaruje prema mjestu prebivališta osigurane osobe. Zdravstvena zaštita osiguarnih lica iz drugih kantona se može ostvariti na osnovu Sporazuma potpisanog između kantona, tako da lice osigurano u jednom kantonu može u hitnim slučajevima na osnovu zdravstvene legitimacije koju posjeduje da dobije zdravstvenu zaštitu u drugom kantonu. Za davanja veća od 300 KM, saglasnost mora dati matični Zavod zdravstvenog osiguranja.  
Pitanje:    Poštovani, moje pitanje je vezano za djecu sa poteškoćama u razvoju, odnosno djecu sa posebnim potrebama. Dakle, da li gore navedena kategorija ostvaruje pravo na mjesečnu novčanu naknadu? Hvala.
Đulija, 19.09.2018
Odgovor: Pokušajte se informisati preko Ministarstvo za rad i socijalnu politiku vezano za pravo na mjesečnu naknadu za djecu sa poteškoćama u razvoju, odnosno djecu sa posebnim potrebama.
Pitanje:    Postovani, poznato mi je da se knjizice nose kod poslodavca na ovjeru kod novog zaposljenja. Sta raditi ako imam samo elektronsku karticu? L.p
Kenan, 18.09.2018
Odgovor: Ukoliko posjedujete EZK, kod novog zaposlenja, prijavom poslodavca automatizmom se vrši promjena Vaših podataka u sistemu, a  u najbližoj ispostavi Zavoda možete provjeriti da li je prijava "prošla".
Pitanje:    Poštovani, koja je procedura ukoliko je izgubljena elektronska zdravstvena knjižica, obična knjižica nije izgubljena, radi se o penzioneru. Hvala i lp,
Ivana, 18.09.2018
Odgovor: Osigurano lice koje izgubi zdravstvenu legitimaciju obavezno je o tome izvijestiti kantonalni zavod osiguranja koji mu izdaje novu zdravstvenu legitimaciju. U periodu do izdavanje nove zdravstvene legitimacije u elektronskom obliku, a radi ostvarivanja pripadajućih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, osiguranik  će koristiti „staru“ papirnatu-štampanu zdravstvenu legitimaciju.
Pitanje:    Poštovani, molim pojašnjenje za slijedeći slučaj. pacijent sam na inzulinskoj terapiji 38+0+34. ljekar u nadležnoj ambulanti mi je greškom upisao jedno pakovanje novomix 30(pet patrona), te mi je naknadno dala nalog za podizanje još jednog pakovanja. prema uputi ljekara diabetologa koristim inzulin kako sam naveo. prema ovom planu to mi je dovoljno za 18 dana. jučer sam se neprijatno iznenadio u apoteci kad su mi saopštili da sam skinut sa liste i da sad moram platiti meni neophodan lijek. slijedeća kontrola na kcus mi je zakazana za o8.10.2018. god. te vas molim da mi odgovorite šta mi je činiti.možete me kontaktirati i na mob. 061 ..... hvala!
Salko, 18.09.2018
Odgovor: Da bi utvrdili zašto  Vam je uvedeno ograničenje na lijek koji koristite u ovom slučaju na inzulin potrebno je da predate zahtjev za skidanje ograničenja na protokol Zavoda.Uz zahtjev priložiti i medicinsku dokumentaciju.
Pitanje:    Postovani, Molim Vas za informaciju sta mi je od dokumentacije potrebno za refundaciju troskova lijekova koja ssm koristila u procesu vantjelesne oplodnje (Gonal, Centrotide, Merional,itd.). Vecina lijekova nije na esencijalnoj listi. Molim Vas za tacnu informaciju.
Šejla, 18.09.2018
Odgovor: Zahtjev za refundiranje sredstava za kupljene lijekove trebate predati na protokol Zavoda.Uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje su indicirani pomenuti lijekovi,originalne račune apoteke u kojoj su kupljeni,prijavu CIPS-a i fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Poštovani, Rečeno mi je u RFZO Srbije da moram da podnesem obrazac 109 kako bih izvršio prebačaj zdravstvenog osiguranja za penzionera FBiH u Republiku Srbiju, gde rečeni penzioner ima prebivalište. Molim vas za odgovor koja su mi dokumenta potrebna da pribavim obrazac 109. Hvala unapred.
Vedran, 14.09.2018
Odgovor: Potrebna dokumentacija za prenos osiguranja u drugu državu :   1.IZVORNO RJEŠENJE O PENZIJI ILI UVJERENJE PIO SARAJEVO 2.LIČNA KARTA I UVJERENJE O PREBIVALIŠTU  (AKO NEMA LIČNU KARTU DOSTAVITI RJEŠENJE O PRIVREMENOM BORAVKA NAJMANJE NA JEDNU GODINU ) 3.ODJAVA PREBIVALIŠTA IZ BIH (AKO NIKADA NIJE IMAO PREBIVALIŠTE U BIH DOSTAVITI OVJERENU IZJAVU ) 4.IZVOD IZ BANKE (IZ KOJEG SE VIDI DA SE BIH PENZIJA ISPLAĆUJE NA ADRESU U INOSTRANSTVU) 5.ODJAVITI ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U ZZO KS I VRATITI ZDRAVSTVENU KNJIŽICU
Pitanje:    Poštovani , moguli ja kao građanin RS da dobrovoljno uplaćijem zdravstveno osiguranje u Fedaeraciji BiH .Kontaktirao sam Poreznu Upravu federacije i oni su me uputili Vama da se obratim i da vi izdajete Rješenja kako bi ja mogao sa tim Rješenjem se prijaviti u Poreznu .
Muamer, 14.09.2018
Odgovor: Kao što smo ranije odgovorili da bi  ostvarili pravo na obavezno zdravstvno osiguranje  u Kantonu Sarajevo, prije svega morate imati prijavljeno prebivalište u istom. Promjenom mjesta prebivališta mjenjate i ZZO preko kojeg ostvarujete prava iz zdravstvenog osiguranja. Potrebno je da vaš poslodavac podnese odjavu sa osiguranja u Poreznoj upravi u RS i nakon toga vas prijavi preko Porezne uprave u ZZOKS. U poglavlju VI u podtački 21.2 Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda u FBiH („Sl.novine Federacije BiH“ br.35/13,53/13,63/13 i 93/13),  propisano je da se uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje vrši prema prebivalištu zaposlenika, a samim tim se i pravo na zdravstveno osiguranje ostvaruje prema prebivalištu fizičkog lica. Nakon što Vam stigne prijava iz Porezne uprave, obatite se najbližoj ispostavi ZZOKS  koji će Vas uputit u dalju proceduru vađenja zdravstvene knjižice,  kao i odabira doktora porodične medicine.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting