Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani! Htijela bi da vas pitam? Molim vas da mi odgovorite. Da li imam pravo na zdravstveno osiguranje BIH i ako ga do sad nisam vadila? I s obzirom da idem za Njemacku? Pa ako mogu da predam za zdravstveno sta mi je potrebno od dokumentacije? Hvala!
Mirjana, 27.09.2016
Odgovor: Postoji mogućnost prijave na zdravstveno osiguranje u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBIH, kojim je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad. Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec.   Potrebna dokumentacija za prijavu na osiguranje: 1.    Zahtjev, 2.    Original uplatnica kao dokaz uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje, 3.    Uvjerenje iz nadležne poslovnice Porezne uprave FBIH da nemate tekućih osiguranja, 4.    CIPS prijava mjesta prebivališta/boravišta.   Sve dodatne informacije možete dobiti u poslovnicama Zavoda.
Pitanje:    Poštovani, Strani sam državljanin, placam dobrovolno osiguranje. Sad sam našla posao i da bi me poslodavac prijavio moram se odjaviti sa dobrovoljnog i sa poreske. E, sad pitanje. Kada prestanem raditi i vratim se dobrovoljnom osiguranju, hocu li ponovo platiti ulaznih 450 KM ili samo nastavim sa placanjem redovnih 65 KM mjesecno? Takoder, trudnica sam. Možete li mi objasniti u mojoj situacije da li imam pravo na porodiljsko bolovanje? I da li to plaća poslodavac ili država (s obzirom da sam strani državljanin)? Ili prije poroda morati cu se vratiti dobrovoljnom osiguranju? Oprostite ako ima grešaka.
Ljudmila, 27.09.2016
Odgovor: Obaveza poslodavca je redovna uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje. Ukoliko nakon određenog vremena prestane radni odnos, a poslodavac je vršio redovnu uplatu doprinosa, možete se ponovo prijaviti na dobrovoljno osiguranje i nastvaiti plaćati redovan mjesečni iznos za zdravstveno osiguranje (ukoliko se prijavite na zdravstveno osiguranje odmah nakon prestanka radnog odnosa).
Pitanje:    Poštovani, odselila sam se u drugu državu ( Republiku Hrvatsku) gdje mi na Zavodu za zdravstvo kažu da se moram odjaviti sa zavoda kantona Sarajevo ( na kom sam prijavljena) i donijeti im dokaz odjave. Zanima me kakva je procedura odjave te može li istu umjesto mene podići netko drugi? Unaprije hvala, Ana
Ana, 27.09.2016
Odgovor: Odjavu sa zdravstvenog osiguranja završava Vaš obveznik uplate doprinosa odnosno ustanova koja Vas je prijavila na zdravstveno osiguranje. Odjava je elektronska i vrši se preko nadležne Porezne uprave koja obrađenu odjavu proslijedi našem Zavodu. Vi možete u poslovnicama našeg  Zavoda podnijeti zahtjev da Vam se izda potvrda da niste zdravstveno osigurani  u ZZO Kantona Sarajevo u svrhu regulisanja zdravstvenog osiguranja u R.Hrvatskoj. Zahtjev može u Vaše ime podnijeti i neko drugi uz punomoć i cips prijavnicu (Vašu).
Pitanje:    Da li mogu uplatiti dobrovoljno osiguranje od 1.10. 2015 godine pa unaprijed, tj.od oktobra prosle godine pa sve do sada i nadalje.
Admira, 26.09.2016
Odgovor: Članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH“, broj 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11) kojim je propisano da lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1. Ovog člana ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu po uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno 6. mjeseci unazad.
Pitanje:    Molim Vas odgovor po kojem Zakonu,pravilniku ili uredbi je stavljana zabrana na izdavanje inzulina,konkretno na moju cerku koja boluje od Dijabetes mellitus tip 1 i koristi dvije vrste inzulina NOVORAPID (tz.bistri) i Lantus (tz.mutni) i na koji nacin da se skine zabrana da li novim nalazima od doktora specijaliste ili na neki drugi nacin.Posto se radi o specificnom oboljenju gdje zahtjeva svakodnevno davanje inzulina i gdje u slucaju ne davanja samo jedne potrebne kolicine inzuline moze izazvati nezeljene posljedice po zdravlje dijeteta. Molim za što hitniji odgovor kako bi mogla u sto kracem roku poceti dobvati propisane doze inzulina.
Nedim, 26.09.2016
Odgovor: Obzirom da niste ostavili  nikakve podatke o vašem djetetu molimo Vas da nam dostavite ime i prezime djeteta i matični broj kako bi provjerili u sistemu zašto je došlo do zabrane.
Pitanje:    Poštovani, Koja je procedura otvaranja trudničkog bolovanja? Ono započinje kada trudnica uđe u 9. mjesec? Zanima me šta je sve potrebno od dokumentacije i kome da se obratim? Živim na području općine Ilijaš. U radnom sam odnosu.
Berina, 23.09.2016
Odgovor: Potrebno je da se obratite izabranom ljekaru porodične medicine koji će postupiti u skladu sa ustanovljenom procedurom a na osnovu specijalističkog nalaza.
Pitanje:    Poštovani, imam tri pitanja: 1. Po kom pravnom osnovu je došlo do promjene načina realizacije recepata za pelene za odrasle, pa smo primorani (svi osiguranici koji pune budžetske fondove -pa i Fond ovog Zavoda) pelene nabavljati kod ugovarača i dobiti znatno manje količine od receptom propisanih. 2. S obzirom da su ovom odlukom oštećeni isključivo građani, korisnici ove vrste pomagala i njihove porodice, zanima nas u čije džepove ide razlika novca od nabavke tih pelena. Umjesto 60 propisanih dnevnih pelena za oca neki dan sam dobila 48 komada i za 30 noćnih data su mi 24 komada. Ostalo moramo nabaviti od očeve penzije.... 2. Koje su firme sa kojima Zavod ima zaključen ugovor o realizaciji recepata za pelene za odrasle, da bi provjerila mogu li negdje dobiti više od onoga što sam dobila posljednji put kad sam realizirala uredno ovjereni recept (august 2016.). Hvala.
Azra, 22.09.2016
Odgovor: Izmjenom i dopunom Uredbe o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala objavljenom u Sl.novine KS 40/14 isporuka pomagala je prebačena na apoteke i specijalizirane prodavnice.Specijalizirane prodavnice u kojim možete ostvariti pravo na pelene su:Ortopedija Internacional,KS Reha,Ortosar,Bauerfind i Otto Bock Adria.
Pitanje:    ko je nadležan da ovjeri obrazac 109/A međunarodnog ugovora o zdravstvenom osiguranju Penziju primam iz Sarajeva ,sticajem okolnosti sam Živlela u Trebinju i do 2 010 zdravstvenu knjižicu sam ovjeravala u Federaciji , a o 2010 po nekom zakonu to je potpadalo pod zdravsveno osigurnje mjesta stanovanja .Sada stanujem u gerontološkom centru Ruma Srbija i niko u BIH nije htjeo da ovjeri taj obrazac međunarodnog ugovora - .Zavod zdravstvenog osiguranja ,Srbija, upućivao je obrazac u Trebinje -odgovor- nadležno zdrav osig gdje se prima penzija- i dalje je zavod zdrav osig Srbije upućivao na niz adresa koje bi bile nadležane -uvijek isti odgovor -nismo nadležni -obratite se ..... Radila sam kao ljekar i sada je zaista tužno da ne mogu dobiti knjižicu zdrav osig po međunarodnom sporazumu . Molila bih da mi kažete ko je nadleža i uputite na neki zakon koji to reguluđe
Drenka, 22.09.2016
Odgovor: Obrazac SRB/BIH 109 A popuni nadležni zavod zdravstvenog osiguranja u Rumi gdje imate prebivalište i sa potrebnom dokumentacijom dostavi nadležnom zavodu zdravstvenog osiguranja  u BiH. U Vašem slučaju, potrebno je da imate odjavu prebivališta iz Sarajeva za Trebinje i odjavu prebivališta iz Trebnja za Srbiju uz ostalu dokumentaciju koja je potrebna.Ukoliko raspolažete sa navedenim odjavama prebivališta i ostalom dokumentacijom ZZO iz Rume treba obrazac SRB/BIH 109 A sa dokumentacijom poslati na adresu ZZO Kantona Sarajevo-Poslovnica Centar/Stari Grad, Hmdije Kreševljakovića br.14 (telefon br.033/222-976). Ako ste primalac penzije iz FZ PIO Sarajevo a prebivalište bilo u Trebinju (Republika Srpska) prije odlaska u Srbiju onda se ZZO iz Rume treba obratiti Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH.
Pitanje:    Poštovani, molim Vas za informaciju kako mogu ovjeriti zdravstvenu knjižicu za djete koje je ove školske godine upisano u prvi razred srednje škole. Nažalost, meni kao nosiocu osiguranja firma ne uplaćuju redovno niti plaće niti doprinose. Zahvaljujem se na odgovoru. Lp.
Mira, 22.09.2016
Odgovor: Za ovjeru zdravstvene knjižice potrebno je dostaviti potvrdu iz škole da je redovan učenik u školskoj 2016/2017 .
Pitanje:    Poštovani, zanima me da li ZZO refundira dio troškova za kupovinu dioptrijskih naočala? Ako da, šta je sve potrebno od dokumentacije? Unaprijed hvala, Lijep pozdrav.
Vanja, 22.09.2016
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih licana korištenje ortopedskih i drugih pomagala pravo na korekciona stakla imaju osigurana lica:djeca do 7 god.,redovni učenici do 18 god. i redovni studenti do 26 god.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting