Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Pozdrav, Molim vas da ustanovite gresku u vidu nemogucnosti dobivanja lijeka "Kontroloc" bez participacije pacijenta. Lijek je propisan on ljekra i trenutno ceka zbog navedenog problema. Nikad ranije nisam koristio taj lijek. LP
Sabahudin, 06.09.2016
Odgovor: Molimo Vas da svoj zahtjev uputite u pisanoj formi na protokol Zavoda zdravstvenog osiguranja.Uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indiciran navedeni lijek.
Pitanje:    Postovani/a, Molim Vas da me uputite u kojoj sluzbi mogu izvaditi obrazac BiH A4. Licno sam pitala na Vasem salteru i upucena sam na federalni zavod zdravstvenog osiguranja, koji je rekao da nije nadlezan za te obrasce i ponovo me vratio na KZZOSA. Hvala na odgovoru. S postovanjem, Alena
Alena, 06.09.2016
Odgovor: Molim da u svom novom upitu navedete ko je Vaš obveznik uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje koje tražite u R.Austriji (obrazac BIH/A 4 ),  koju vrstu osiguranja imate u Kantonu Sarajevo i da li će Vaš obveznik uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje plaćati nadležnom zavodu doprinose za Vase osiguranje u Austriji ...ITD
Pitanje:    Postovani, Molila bih vas da mi odgovorite na koji nacin mogu dobiti BiH/A4 potvrdu o pravu na zdravstvene usluge za lica sa prebivalištem u Austriji. Da naglasim, ne govorim o potvrdi na osiguranje za privremeni boravak odnosno BH/A3 obrazcu koji limitiran na period od 30 dana. Da bi bilo jasnije, na ovom linku mozete pogledati o kojem obrascu je rijec - http://www.wgkk.at/cdscontent/load?contentid=10008.594853&version=1391231072 Hvala!
Lara, 06.09.2016
Odgovor: Molim da u svom novom upitu navedete ko je Vaš obveznik uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje koje tražite u R.Austriji (obrazac BIH/A 4 ),  koju vrstu osiguranja imate u Kantonu Sarajevo i da li će Vaš obveznik uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje plaćati nadležnom zavodu dopronose za Vase osiguranje u Austriji ...ITD
Pitanje:    Poštovani, koje korake je potrebno preuzeti nakon promjene prezimena kako bi se ona evidentirala kod Vas? Osigurana sam preko svog poslodavca, koji mi nije znao reći koje su moje obaveze sada i na koji način ću izvršiti promjenu prezimena u zdravstvenoj knjižici. Srdačan pozdrav!
Lea, 06.09.2016
Odgovor: Promjenu prezimena vrši Vaša firma preko Poreske uprave, koja prosljeđuje promjenu podataka prema ZZO KS. Kupite zdravstvenu knjižicu u nekoj od poslovnica Zavoda, u koju će Vaš nosilac osiguranja staviti pečat na mjesto predviđeno za to. Za daljnju proceduru, odnosno izdavanje i ovjeru zdravstvene knjižice, obratite se na šaltere poslovnica uz predočenje Prijave o mjestu prebivališta za osiguranika.
Pitanje:    Pozz ovako imam jedno pitanje kako bi mogla napraviti djetetu zdrastveno osiguranje stime da sam ja hrvatska drzavljanka a djete je rodeno u sarajevo i ima previvaliste i boraviste u sarajevo i otac je takoder drzavljanin bih ali djete ne dobiva nikakve novcane dodatke u sarajevo pa neznam preko cega da mu predam za zdrastvo stome da otac djeteta je nezaposlen.unaprjed hvala na odg
Elvir, 06.09.2016
Odgovor: Ukoliko je otac djeteta zdravstveno osiguran u Kantonu Sarajevo (preko Zavoda za zapošljavanje, jer naveli ste da nije zaposlen), dijete može biti prijavljeno na obavezno zdravstveno osiguranje kao član porodice osiguranika (preko roditelja). Djeca osiguranika su zdravstveno osigurana do navršene 15 godine, a ako su na srednjem odnosno visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26 godine života. Ukoliko nije ispunjen navedeni uslov, u Vašem pitanju navedite godište djeteta kako bismo Vam mogli navesti druge mogućnosti prijave djeteta na obavezno zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Odlazim na usavršavanje u R.Srbiju pa me interesuje zdravstveno osiguranje u Srbiji za osiguranike iz K. Sarajevo.Da li postoji mogučnost liječenja sa našom zdravstvenom knjižicom i ako postoji treba li ispuniti neke formulare i gdje se treba javiti. L.P
Nenad, 06.09.2016
Odgovor: Zdravstvenu zaštitu u inostranstvu (Republika Srbija) osigurana lica mogu koristiti  na teret sredstava ovog Zavoda, samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac za korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Obrazac za pravo korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje se u poslovnicama Zavoda, po prijemu lično podnesenog pismenog zahtjeva od strane osiguranog lica za turističko putovanje ili službeni put, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć. Uz zahtjev, potrebno je priložiti izvod iz bolesničkog kartona o opštoj zdravstvenoj sposobnosti kojim se potvrđuje da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje. Osiguranik kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdat predmetni obrazac/potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.
Pitanje:    Poštovani, Sin mi je osiguranik zZO HNK, u subotu smo se javili u hitnu u KS, te su nas odatle poslali hitno na pedijatriju Jezzero zbog hitnog pregleda dječjeg hirurga kao i na infektivno na Kosevo. Na infektivnom na koševu su nam naplatili usluge, iako po zakonu o zis osiguranju fbih usluge hitne pomoći su besplatne. Mali je trebao ostati u bolnici ali kada su vidjeli da je drugi kanton poslali su ga kući. Ujutro sam ga odvezla u Mostar gdje je ostao 5 dana u bolnici radi jake infekcije sl. Crijeva kao i ostalog dijela stomaka. Na koji način da tražim povrat novca s obzirom da su sukladno zakonu O zdravstvenom osiguranju BIH hitna pomoć i Povezane usluge besplatne.
Alma, 06.09.2016
Odgovor: U skladu sa Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada (''Službene novine Federacije BiH'', br. 41/01 i 7/02), imate mogućnost tražiti refundaciju novčanih sredstava utrošenih za pružene medicinske usluge Vašem sinu na području Kantona Sarajevo, od Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko - neretvanskog kantona, a čiji je osiguranik Vaš sin.
Pitanje:    Dobar dan! Zanima me da li nudite putno osiguranje i koliko ono košta? Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru. Sa poštovanjem, Elma
Elma, 06.09.2016
Odgovor: Zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti  na teret sredstava ovog Zavoda, samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac za korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Obrazac za pravo korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje se u poslovnicama Zavoda, po prijemu lično podnesenog pismenog zahtjeva od strane osiguranog lica za turističko putovanje ili službeni put, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć. Uz zahtjev, potrebno je priložiti izvod iz bolesničkog kartona o opštoj zdravstvenoj sposobnosti kojim se potvrđuje da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje. Osiguranik kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdat predmetni obrazac/potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.
Pitanje:    Nakon navrsene 26 te godine zivota, a osigurana sam bila preko oca, i redovan student, koji dokumenti su pptrebni da bih imala ponovo zdravstveno osiguranje, na koji broj ziroracuna se uplacuje 20 km, da li he potrebno uvjerenje iz porezne uprave, i sa li moze indeks umjesto potvrde jer ne moze se uzeti potvrda dok ne pocne fakultet sa radom a to je za mjesec dana?
Irma, 05.09.2016
Odgovor: Odredbom člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH“, broj 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11) propisano je da lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1. Ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu po uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje. Nadalje, Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo je utvrđen paušalni iznos od 20 KM mjesečno za studente preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, a najduže do navršene 30. godine života. Shodno navedenom, potrebno je da podnesete zahtjev za utvrđivanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje uz koji ćete priložiti dokaz da imate prebivalište na Kantonu Sarajevo, da ste redovan student (Potvrda sa fakulteta), da ste izvršili uplatu u navedenom iznosu i potvrda Porezne Uprave da se ne nalazite u jedinstvenom sistemu osiguranih. Ako ste kako kažete, bili prijavljeni na očevom osiguranju kao redovan student, potvrda o redovnom studiranju od prošle godine, odnosno za 2015/16 godinu Vam važi do 30.09.2016.
Pitanje:    Poštovani, bila sam u Hrvatskoj te sam bila prinuđena da posjetim hitnu pomoć u Makarskoj...platila sam pregled te kupila tablete...doktorica iz hitne pomoći u Makarskoj mi je rekla da mogu pravdati taj račun u Bosni u našem zdravstvu.... Molim Vas da mi kažete kome da se obratim? Hvala! LP
Fahira, 05.09.2016
Odgovor: Zahtjev za refundaciju sredstava možete predati na protokol Zavod zdravstvenog osiguranja KS,te ćete odgovor pravne službe dobiti na kućnu adresu.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting