Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, Počela sam da radim 27.6. Doprinosi uplaćeni 11.7. za juni (4 dana koja sam radila). Da li ja mogu ovjrerit zdravstvenu knjižicu iako za juli još nisu uplaćeni doprinosi. Hvala vam Pozdrav
Adela, 02.09.2016
Odgovor: Članom 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH» br.30/97, 7/02 i 70/08), propisan je način i obračun uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, kao i obustava korištenja zdravstvene zaštite, izuzev hitne medicinske pomoći. Obvezniku uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, obustavlja se dalje korištenje zdravstvene zaštite po ovom Zakonu, izuzev hitne medicinske pomoći. Pravo korištenja zdravstvene zaštite u cijelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima. U konkretnom slučaju, knjižica će Vam se ovjeriti!
Pitanje:    Postovani! Molim da mi odgovorite po kojoj satnici treba uraditi refundaciju bolovanja (preko 42dana) za mjesec maj i juni 2016g. Lijep pozdrav!
Arifa, 02.09.2016
Odgovor: Potrebno je da se obratite nadležnoj Poslovnici Zavoda (prema sjedištu pravnog lica), obzirom da nismo u mogućnosti uopšteno odgovoriti.
Pitanje:    Postovani.Imam pitanje vezano za zdravstveno osiguranje za sina od 4 godine .Na birou sam al nemam zdravstveno ni ja ni supruga obadvoje smo ne zaposleni pa nas zanima kako mozemo dobiti zdravstvenu knjizicu za sina . Dali postoji mogucnost da pokusamo preko socijalnog ili opstine .
Aleksandar, 02.09.2016
Odgovor: S obzirom da Vi i supruga niste zdravstveno osigurani, trebate se obratiti Centru za socijalni rad ili Službi za socijalna pitanja (Općina prebivališta) kako bi utvrdili koja Vam je dokumentacija potrebna za zdravstveno osiguranje djeteta.
Pitanje:    Postovani,molim vas da mi pojasnite sljedece:prije par dana sam se prijavio na dobrovoljno osiguranje po clanu10. koje iznosi 20 Km. Izvadio sam knjizicu i sad me zanima da li sam automatski prijavljen u meni najblizijoj ambulanti ili moram ja ici da jos neke papire popunim posto nisam nista u vezi toga dobio u ZZO KS da bi to bilo rijeseno . Hvaka unaprijed
Amir, 02.09.2016
Odgovor: U poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja možete dobiti obrasce za slobodan izbor doktora stomatologije. Obrasce popunjavate i predajete u Dom zdravlja ili ambulantu u kojoj ćete otvoriti medicinski karton. A što se tiče obrazaca porodične/obiteljske medicine,  javite se direktno u željenu ambulantu ili  nadležnom Domu zdravlja.
Pitanje:    Postovani. Zavrsio sam prije mjesec dana fakultet, i zelio sam da se prijavim za biro za zaposljavanje. Oni su mi rekli da dodjem 11.08.2016. Medjutim, prije toga mora da donesem obrazac ZO-1, jer sam osiguran preko oca. Problem je u tome, sto moj otac ne moze da dodje u tom periodu, zbog svojih poslovnih obaveza, ne poklapaju se nikako smjene Moje pitanje glasi, da li ja to mogu odraditi bez njega, tj. preko njegove licne, ili je potrebno da on licno dodje? Hvala vam na odgovoru.
Samir, 02.09.2016
Odgovor: Obrazac ZO-1 kupujete u Poslovnici Zavoda Zdravstvenog Osiguranja. Obrazac popunjava poslodavac, u vašem slučaju firma ili ustanova preko koje je Vaš otac osiguran. Popunjen obrazac sa navedenim datumom odjave podnosite u poslovnici ZZO. Obrazac možete I Vi dostaviti.
Pitanje:    Poštovani, molim vas da mi odgovorite da li moj sin koji ima prebivalište na teritoriji BiH i koji je bio upisan na fakultet u BiH a onda napravio prelaznicu na fakultet u Njemačkoj i sada je tamo, ima pravo na zdravstvenu zaštitu u Njemačkoj jer sada plaća mjesečno obavezno njemačko osiguranje koje je minimalno 80 EURa. Čitala sam na nekim stranicama da je potpisan bilateralni sporazum sa Njemackom i da bih u tom slučaju mogao steći to pravo tako da ne bi morao uzimati i plaćati ovo obavezno njemačko osiguranje. Molim vas za vaše mišljenje o ovom. Lijep pozdrav.
Suada, 02.08.2016
Odgovor: Zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac, odnosno potvrda na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Obrazac/potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje se u poslovnicama ZZO KS, po prijemu lično podnesenog pismenog zahtjeva od strane osiguranog lica za turističko putovanje ili službeni put, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine, i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć.
Pitanje:    Postovani,trudnica sam, nezaposlena i izgubila sam pravo na zdravstveno osiguranje preko Biroa. Takodje nemam mogucnost preko supruga da se osiguram. Postoji li neko rjesenje odnosno kako da ostvarim pravo na zdravstveno osiguranje?
Arnesa, 02.08.2016
Odgovor: Imate mogućnost da se osigurate po osnovu člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, a kojim je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije BiH koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaruju pod uvjetom da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno 6 mjeseci unazad i tekući mjesec. Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje iznosi 5% od prosječne mjesečne bruto isplaćene plaće na području Federacije BiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku.
Pitanje:    Postovani, moja kcerka je morala uraditi hitno.ulytazvuk.abdomena, kako sam.na termin morala cekati do septembra 2016. Isi sam.obavila u privatnoj klinici, da li postojii gucnost refundacije I sta mi sve treba kako bi isto ostvarila
Amra, 02.08.2016
Odgovor: Podnesite zahtjev za refundaciju sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja KS ,priložiti potvrdu sa  klinike sa tri potpisnika da se taj naz nije mogao uraditi na klinici.
Pitanje:    Postovani, Moja svekrva ima 86 godina i nakon povrede noge prije 3 godine nije se uspjela oporaviti, te vec 3 godine lezi u krevetu nepokretna i koristi pelene. Culi smo da se pelene mogu dobiti na recept, ali ne znamo sta tacno treba uraditi da se to pravo ostvari. Mozete li nam molim vas ukazati na neki internet link ili dokument koji objasnjava sta sve treba priloziti i gdje da bi se dobile besplatne pelene. Unaprijed hvala, Edita
Edita, 02.08.2016
Odgovor: Možete podnijeti zahtjev, da Vam se odobre pelene,Zavodu zdravstvenog osiguranja KS priložiti nalaze od bolničkog ljekara  i preporuku (obrazac ZP6) za pelene od porodičnog ljekara na osnovu toga  naš ljekar će Vam odobriti pelene ako osiguranik po dijagnozi ima pravo na pelene.
Pitanje:    Trebala bih da osiguram supruga, koji je trenutno nezaposlen i nije na Birou, preko mog zdravstvenog osiguranja. Šta je potrebno od dokumenata za dobijanje zdravstvene knižice?
Valentina, 01.08.2016
Odgovor: Neophodno je da kupite obrazac ZO-1 i zdravstvenu legitimaciju ( ukoliko je nemate) u najbližoj poslovnici Zavoda. Navedene dokumentaciju dostavljate Vašem obvezniku obračunavanja i uplate doprinosa (Poslodavacu, Zavod za zapošljavanje, Zavod penzijsko invalidsko osiguranje, nadležnom organu), radi ispunjavanja i ovjere istih. Slijedom toga, navedenu dokumentaciju, uz vjenčani list i Uvjernje Porezne uprave FBiH , dostavljate referentu zdravstvenog osiguranja u najbližu poslovnicu Zavoda, radi prijave člana porodice.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting