Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, Papa testom je dijagnosticiran CIN I i preporucena je HPV tipizacija. Obzirom da na Klinici za ginekologiju UKC SA unazad godinu dana nemaju reagensa i ne rade HPV tipizaciju, prinudjeni smo uraditi istu privatno. Da li i na koji nacin mozemo dobiti refundiran ovaj trosak? Hvala
Mensada, 18.11.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja refundira sredstva utrošena za izvršenu analizu.Potrebno je predati zahtjev za refundaciju na protokol Zavoda,uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indicirana pretraga,potvrdu KCUS-a da se ista nije mogla izvršiti,originalni račun laboratorije gdje je izvršena te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Molim Vas da mi objasnite ,zašto se moram,kao i svojih dvoje djece, ponovo prijavljivati na zdravstveno osiguranje iako sam uredno sa 2 sata u jednoj firmi i 6 sati u drugoj odjavio i prijavio u poreznoj upravi Novi grad,na drugu firmu u kojoj sam bio zaposlen na 6 radnih sati.Trenutno sam zaposlen u firmi BODEJA D.O.O. Hvala
Ilver, 18.11.2016
Odgovor: Prijava na obavezno zdravstveno osiguranje vrši se u skladu sa Zakonom o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Službene novine FBiH", broj 42/09, 109/12, 86/15, 30/16) i Pravilnikom o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Službene novine FBiH", broj 73/09,38/10, 77/10, 9/11, 01/13, 83/14, 01/15 i 48/16) nadležnim ispostavama Porezne uprave FBiH. U poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, između ostalog, vrši se registracija članova porodice osiguranika prijavljenog u jedinstveni sistem registracije. Slijedom navedenog, a u konkretnom slučaju, prekidom radnog odnosna, te zasnivanjem istog, poslodavac je podnio odjavu, odnosno prijavu u jedinstveni sistem, koje je Zavod preuzeo i izvršio odjavu, odnosno prijavu. Prilikom odjave osiguranika iz jedinstvenog sistemna, odjave se i njegovi članovi porodice, a prilikom prijave vrši se samo prijava osiguranika, a ne i članova porodice, koji se prijavljuju naknadno na osnovu obrasca ZO-1, koji mora biti popunjen i ovjeren od stane poslodavca.  
Pitanje:    Poštovani, imam pitanje vezano za zdravstveno osiguranje roditelja. Naime moja majka nije penzioner ove drzave ima preko 65 god da li ja mogu da je osiguram preko svoje firme ovde u sarajevu preko svog osiguranja posto sam citao u zakonu da djeca mogu osigurati svoje roditelje?? Interesuje me i koja je potrebna dokumentacija da se prilozi kako bih osigurao majku preko svog osiguranja koje redovno uplacujem?? Unaprijed hvala, Lijep pozdrav H.T.
Harun, 18.11.2016
Odgovor: U skladu sa članom 20. stav 1. tačka 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH", broj 30/97, 7/02, 7/08 i 48/11) osiguranik može osigurati roditelje (otac, majka, očuh, maćeha, usvojitelj osiguranika) ako ih izdržava. U konkretnom slučaju, Vaša majka može ostvariti pravo na obavezno zdravstveno osiguranje saglasno članu 19. stav 1. tačka 13b istog zakona, kojim je propisano da osobe nakon navršenih 65. godina života koje imaju prebivalište na teritoriji Federacije, a koje nisu zdravstveno osigurane po drugoj osnovi u BiH ili drugoj državi. S tim u vezi, neophodno je da se obratite Opštini.
Pitanje:    Poštovani, danas sam išla na Dip da izvadim hormonalni status. Međutim kažu da nemaju reagensa. Privatno to košta 165,00 KM. Da li postoji mogućnost refundacije ovih troškova od strane Zzoks obzirom da radim i plaćam doprinose redovno? Hvala
Melina, 17.11.2017
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja refundira sredstva utrošena za analize koje se nisu mogle izvršiti u Javnim zdravstvenim ustanovama.Potrebno je da predate zahtjev na protokol Zavoda, uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indicirana pretraga, potvrdu KCUS-a da se analiza nije mogla izvršiti,te orginalni račun laboratorije u kojoj je analiza izvršena.
Pitanje:    Poštovani, Mome ocu S. Džafer JIB ...... su bez obrazloženja ovi lijekovi određeni da se plaćaju Insulin, Controloc, Portolac/Dufolak. Molim obrazloženje zašto ove lijekove moramo plaćati. Sin - Selver
Selver, 17.11.2016
Odgovor: Potrebno je da predate zahtjev na protokol Zavoda uz medicinsku dokumentaciju. Vaš slučaj će biti analiziran a odgovor ćete dobiti na kućnu adresu.
Pitanje:    Poštovani, Molim Vas kako obračunati bolovanje do mjesec dana i preko mjesec dana.Konkretno radnik je na bolovanju od 7.10-31.10.2016 godine(liječenje povrede) i na osnovu kog zakona.Napominjem da je radnik iz Tuzle zaposlen u Sarajevu. Hvala
Dina, 17.11.2016
Odgovor: Potrebno je da se obratite nadležnom Zavodu zdravstvenog osiguranja u skladu sa prebivalištem radnika zbog detaljnih uputa.
Pitanje:    Poštovani, Koliko dana osiguranik može koristiti bolovanje za slučaj njege djeteta mlađeg od 15 godina? I koji se pravni akt primjenjuje u ovoj situaciji? Hvala Srdačan pozdrav
Seid, 17.11.2016
Odgovor: Potrebno je da se obratite izabranom ljekaru porodične medicine koji će postupiti u skladu sa ustanovljenom procedurom.
Pitanje:    Poštovani, zaposlenica je na bolovanju od 20.09.2016g. sa šifrom uzroka bolavanja 05.bolesti i komplikacije trudn.i porođaju. Kolika je naknada plate za vrijeme privremene spriječenosti na rad koja se refundira od Zavoda po isteku bolovanja preko 42 dana, da li je to 80% od isplaćene plate ili je drugi iznos s obzirom na šifru uzroka bolovanja koje ima zaposlenica?
Nihada, 17.11.2016
Odgovor: Obzirom da nismo u mogućnosti uopšteno odgovoriti, potrebno je da se obratite nadležnoj Poslovnici Zavoda (prema sjedištu pravnog lica), zbog dodatnih informacija.
Pitanje:    Moje pitanje se odnosi na porodiljska bolovanje...Dakle dobila sam potvrdu o otvaranju porodiljska bolovanje i to sam dostavila poslodavcu.u firmi mi traže doznake a kad sam pitala u zavofu za zaštitu materinstva ,?kažu nema doznala dobila di potvrdu.bas nisam upućena sta dalje?
Fatima, 17.11.2016
Odgovor: Izvještaj o bolovanju (doznake) , izdaje izabrani ljekar porodične medicine.
Pitanje:    Postovani/e, na osnovu cega se moze otvoriti porodiljsko odsustvo na dan poroda ? Doktorica koja mi je vodila trudnocu ( cijelu trudnocu sam bila na bolovanju - cuvanje trudnoce, mirovanje ) insistira da mi otvori trudnicko 28 dana prije termina ? Zapravo to je i ucinila. Kako je moguce otvoriti porodiljsko odsustvo na dan poroda sa otpusnim pismom iz bolnice ? Zaposlena sam u drzavnoj firmi. Unaprijed hvala
Amela, 17.11.2016
Odgovor: Potrebno je da se obratite ljekaru specijalisti koji će postupiti u skladu sa ustanovljenom procedurom.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting