Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, koji je najkraći period na koji pojedinac može sebi plaćati dobrovoljno ZO? Da li je to 6 mjeseci ili manje? Ukoliko se zaposlim u međuvremenu, da li se prekida dobrovoljno plaćanje i da li me dalje nastavlja osiguravati poslodavac ili moram čekati istek od 6 mjeseci? Da li se osiguranje plaća svaki mjesec pojedinačno ili se mora platiti unaprijed za određeni period?
Anisa, 01.08.2016
Odgovor: Pravo na zdravtsveu zaštitu možete ostvariti u skladu sa članaom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH“, broj 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11) kojim je propisano da lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1. Ovog člana ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu po uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno 6. mjeseci unazad. Ovim članom obavezuju se lica koja su stalno nastanjena na teritoriji Federacije, a nisu obuhvaćena nijednim od do sada ekspliciranih kriterijuma za pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, a pri tome imaju sredstva za izdržavanje, da se lično osiguraju na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika na taj način što će uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje nadležnom Zavodu. Nadalje, Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo utvrđena je stopa doprinosa koju ste u obavezi uplaćivati kao doprinos, a iznosi 5% od prosječne mjesečne bruto isplaćena plaća na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Neophodno je podijeti  zahtjev za priznavanje prava na obavezno zdravstvenog osiguranje u najbližu poslovnicu Zavoda, uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju: Obavještenje o prebivalištu (prijavnica Cipsa), uplatnica, Uvjerenje Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine ( kojim se utvrđuje da prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa nema tekuća osiguranja). Na osnovu podnesenog zahtjeva Zavod će donijeti Rješenje koje ste uz dužni u roku 7. dana od dana prijema istog, dostaviti nadležnoj ispostavi Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo. Porezna uprava vrši unošenje i obradu podataka iz podnesene prijave za upis u Jedinstveni sistem u roku od tri dana od dana prijema prijave, slijedom čega stičete svojstvo osiguranika. Budući da se radi o institutu dobrovoljno zdravstveno osiguranje Vi sami odlučujete o dužini trajanja zdravstvenog osiguranja. Ukoliko, u međuvremenu, zasnujete radni odnos dužni ste podnijeti zahtjev koji tražite da Vam Zavod utvrdi prestanak prava po navedenom osnovu, jer Vam poslodavac prijavljuje na zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa i pravilnika o podnosenju prijava u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa.  Uplaćivanje ličnih sredstava kao doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje vrši se mjesečno.
Pitanje:    Postovani,lijep pozdrav! Muz je Makedonski drzavljanin i ima odobren privremeni boravak u BiH na 1 god, zaposlen ali nema osiguranje,ja sam CG drzavljanin i imam boravak samo 90 dana pa napravim izlaz i imamo dvoje djece koja u rodjena u Sarajevu ali imaju crnogorsko zdravstveno osiguranje. Dijete je prenocilo u bolnici bez ikakvih terapija i morali smo platiti odredjenu sumu novca. Medjutim, tu su nam rekli da Crna Gora i BiH imaju Konvenciju u pogledu regulisanja osiguranja Cg drzavljana pa su nas uputili da odnesemo otpusnicu u odjel za strance kako bi je oni poslali u CG i da bismo mi dobili odredjeni dokument koji mozemo ponijeti u bolnicu da opravdamo nas boravak,jer CG refundira sredstva BiH ukoliko imamo zdravstveno osiguranje u CG sto je ovde slucaj. Molim Vas objasnite mi sta mogu da uradim da bi djeca imala osiguranje i da li je to tacno i sta mi treba od dokumenata? Unaprijed hvala!
Aida, 01.08.2016
Odgovor: U konkretnom slučaju, imali ste mogućnost da se obratite najbližoj poslovici Zavoda u kojoj biste podnijeli Potvrdu iz bolnice i bijeli karton (za dijete). Na osnovu navedene dokumentacije, a u skladu sa konvencijom, Zavod je u obavezi da se sa zahtjevom za izdavanje obrasca SCG/BIH 111 obrati Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Pod dobivenoj saglasnosti navedenog Fonda, odnosno dostavljanja obrasca SCG/111, ovaj Zavod bi Vam izdao bolesniči list koji Vas oslobađa plaćanja u hitnim slučajevima. Osim toga, poslodavac Vaše supruga je u obavezi da prijavi radnika tj. Vašeg supruga na obavezno zdrastveno osiguranje ukoliko isti ima privremeni boravak i radnu dozvolu. Po dobivanju statusa osiguranog lica Vaš suprug može prijaviti djecu na zdravstveno osiguranje kao članove porodice pod uslovom da imaju privremeni boravak. Ukoliko to nije slučaj, neophodno je da se obratite Centru za strance, radi podnošenja zahtjeva za privremeni boravak po osnovu spajanja porodice za djecu.
Pitanje:    Suprug je prijavljen u SBK-u, a trenutno zivi i radi u Sarajevu. S obzirom da je prijavljeni radnik i da mu se uredno uplacuje zdravstveno osiguranje, da li postoji mogucnost da se ovdje lijeci s obzirom da je svaki radni dan tu? Hvala na odgovoru i lijep pozdrav.
Naida, 29.07.2016
Odgovor: Pozitivnim pravnim propisima (Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH, Pravilnik o načinu obračunavanja i uplate doprinosa , Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava) je propisano da se osiguranom licu zdravstvena zaštita pruža prema mjestu prebivališta.                 Osigurano lice ima pravo na zdravstvenu zaštitu na području kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada.
Pitanje:    postovanje.imam pitanje vezano za zdravstveno osiguranje,muz je imao zdravstveno osiguranje preko firme u kojoj je radio i svi smo imali lijecenje preko njega ,posto se ja vodim na birou ali nisam stekla pravo na lijecenje.kada je on otpusten s posla javio se na biro i opet smo svi preko njeg osigurani.zanimame ako mene skinu sa biroa gubim li pravo na zdravstveno lijecenje koje imam preko muza.zabrinuta sam unaprijed hvala na odgovoru
Ramiza, 29.07.2016
Odgovor: U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju, pravo na obavezno zdravstveno osiguranje imaju i članovi porodice osiguranika. Ukoliko ste osigurani kao član osiguranika (preko supruga) imate pravo na nesmetano korištenje zdravstvene zaštite u obimu koji predviđa Zakon.
Pitanje:    Poštovani, koja je procedura kada se završi period porodiljskog bolovanja i naknade. Da li je potrebno predati neke dokumente, od poslodavca ili moje? Lp Bolovanje ističe 01.08.2016 Lp
Dženita, 28.07.2016
Odgovor: Potrebno je da se obratite nadležnoj općinskoj službi za detaljne informacije.
Pitanje:    Poštovani, da li kao osiguranik imam pravo na refundaciju troškova laboratorijskog nalaza za koji na Klinici Koševo trenutno nemaju reagensa, te sam primorana uraditi nalaz u privatnoj laboratoriji. Koja je procedura i koja je dokumentacija potrebna za refundaciju?
Ines, 27.07.2016
Odgovor: Pri Zavodu je formirana \'\'Komisija za odobravanje pomoći za liječenje u inostranstvu, nabavku medicinskih pomagala, liječenje vanugovornih zdravstvenih ustanova i za medicinsku rehabilitaciju na osnovu medicinskih indikacija i preporuka ovlaštenih ljekara\'\', te se sa zahtjevom i priliženom medicinskom dokumentacijom možete obratiti, nakon čega će Komisija odlučiti da li imate pravo na refundaciju sredstava. Podnesite zahtjev  Zavodu za refundaciju troškova uz preporuku ljekara da trebate uraditi navedenu analizu, priložite potvrdu sa Klinike da nije bila u mogućnosti uraditi analizu sa tri potpisnika,fiskalni račun za urađenu analizu i kopiju prve tri strane zdravstvene knjižice.
Pitanje:    Postovani Moje ime je Zlatko P. i osiguranik sam zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo.Naime ustanovljen mi je mikro adenom hipofize i preporucen mi je tretman uklanjana Gama nozem,obzirom da se ti tretmani nedaju u Bosni i Hercegovini molio bih vas da mi posaljete informaciju da li imate ugovor sa bilo kojom bolnicom u regionu koja daje usluge Gama noza i dali vas zavod ucestvuje u finansiranju trokova te usluge,ako da koja je procedura ostvarivanja prava na subvencioniranje? Unaprijed zahvalan!
Zlatko, 27.07.2016
Odgovor: Pri Zavodu je formirana ''Komisija za odobravanje pomoći za liječenje u inostranstvu, nabavku medicinskih pomagala, liječenje vanugovornih zdravstvenih ustanova i za medicinsku rehabilitaciju na osnovu medicinskih indikacija i preporuka ovlaštenih ljekara'', te se sa zahtjevom i priliženom medicinskom dokumentacijom možete obratiti, nakon čega će Komisija odlučiti da li imate pravo na refundaciju sredstava.
Pitanje:    Poštovani mollim vas da mi pojasnite prava i obaveze u slučaju preseljenja lica iz drugog kantona u KS u vezi sa korištenjem i obimom usluga zdravstvene zaštite.Napominjem da se radi o starijem licu, penzioneru sa hroničnim oboljenjima.
Azmir, 27.07.2016
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i van budžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13). Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta lica na račun kantonalnih zavoda.  Na osnovu navedenog da bi  lice  u čije ime ste postavili pitanje ostvarilo pravo na obavezno zdravstvno osiguranje  u Kantonu Sarajevo, prije svega morate imati prijavljeno prebivalište u istom.
Pitanje:    Pozdrav, roditelji koji su me do sada osiguravali sele se van države. Imam li ja pravo na zdravstveno osiguranje s obzirom da sam redovan student Univerziteta u Sarajevu? Nisam nikada bio zaposlen, niti sam prijavljen birou za nezaposlene. LP, hvala unaprijed.
Doc, 27.07.2016
Odgovor: Članom 10. tačka i) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br. 29/09) je propisano da studenti preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20 KM mjesečno, a najduže do navršene 30. godine života. Ukoliko nemate navršenih 26 godina života, postoji mogućnost da se obratite Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade kako bi isti eventualno Vas zdravstveno osigurali.
Pitanje:    Postovani,imam za Vas jedno pitanje odgovore nisam mogla da nadjem na Vasoj stranici pa ako bi ste bili ljubazni da mi odgovorite.Naime radi se o mom rodjaku koji je drzavljanin BIH i ima stalno zaposlenje u Sarajevu kao i osiguranje.Pitanje je vezano za njegovu maloljetnu djecu i suprugu koja su takodjer drzavljani BiH,medjutim trenutno borave u Srbiji i djeca idu u skolu.Mene interesuje posto povremeno zive i u Sarajevu da li oni imaju pravo na zdravstveno osiguranje preko oca/supruga i koja je procedura dobijanja istog.Unaprijed Vam se zahvaljujem na odgovoru!
Denisa, 22.07.2016
Odgovor: Ukoliko djeca i supruga imaju prebivalište na području Kantona Sarajevo, imaju mogućnost da se prijave na obavezno zdravstveno osiguranje kao član osiguranika (preko supruga/roditelja).
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting