Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, s obzirom da ima dosta privatnih stomatoloških ordinacija gdje bi se cpotencijalno mogla izvršiti dobra i kvalitetna usluga ( ili neki estetski stomatološki rad ) Molio bih Vas za informaciju kada i na koji način će se moći ovaj vid zdravstvene zaštite raditi i u tim privatnim ustanovama ? Da li je to definisano Zakonom, kojim ili je u eventualnoj pripremi ? Napominjem da sam stanovnik Kantona Sarajevo i da radim u društvu koje za mene redovno plača sve doprinose, te da se knjižica ovjerava svaka tri mjeseca. Nadam se Vašem promtnom i detaljnom odgovoru. Lijep pozdrav, AR
Almad, 08.03.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne snosi troškove lijećenja izvršene u privatnim zdravstvenim ustanovama iz razloga što sa istim nema potpisan ugovor za pružanje usluga osiguranicima KS.
Pitanje:    Postovani,muz je operisao tumor mozga,prvostepena komisija je produzila bolovanje do daljeg, za bolovanje preko 42 dana da li je potrebno uz doznake dostaviti i rijesenje sa komisije u firmu u kojoj radi (privatna firma) Mozete nam reci koliko po zakonu treba dobijati plate na koju je osiguran,koja je procedura,da li zavod prebacuje firmi a firma uplacuje platu. Hvala
Emina, 07.03.2016
Odgovor: Obzirom da nije moguće uopšteno odgovoriti, potrebno je da se obratite nadležnoj poslovnici Zavoda (prema sjedištu pravnog lica), zbog detaljnih uputa.
Pitanje:    Poštovani, prijavljen sam na biro u općini Lukavac, u Tuzlanskom kantonu i osiguranik sam u ZZO TK, a preko mene su osigurani supruga i dijete. Pošto sam promijenio prebivalište u Sarajevo zanima me koji je postupak prelaska na ZZO KS? Hvala
Damir, 07.03.2016
Odgovor: Obveznik uplate doprinosa (poslodavac, Zavod za zapošljavanje itd) podnosi potpisanu prijavu (JS3100) za upis u jedinstveni sistem nadležnoj ispostavi Porezne Uprave u roku od 7 dana od dana otpočinjanja rada zaposlenika kod istog, ili od dana koji je određen rješenjem o utvrđivanju prava na osiguranje. PU vrši unošenje i obradu podataka iz podnesene prijave za upis u Jedinstveni sistem u roku od tri dana od dana prijema prijave.   ZZO KS i dalje vrši prijavu registraciju: članova porodice osiguranika prijavljenog u jedinstveni sistem registracije preko nadlažne PU, inostranih osiguranika. ZZO KS vrši ovjeru zdravstvenih knjižica za sva osigurana lica (osiguranika I članova porodice).
Pitanje:    Poštovani, nedavno sam se udala i promijenila mjesto prebivališta. Sada bih htjela prenijeti i zdravstveni karton iz mjesta gdje sam se prije liječila u neki od ovdašnjih domova zdravlja. Pitam se odakle da krenem, tj na koju adresu prvo da se javim.. Unaprijed hvala, LP.
Elma, 07.03.2016
Odgovor: U skladu sa ponovljenim pozivom osiguranicim licima za izbor doktora medicine I stomatologa, dužni ste najkasnije do 31.03.2016.godine izabrati iste. -          Izbor je slobodan. -          Popunjavanjem Izjave o izboru/promjeni izabranog doktora u ambulanti porodične medicine, -          Prema mjestu prebivališta u najbližoj ambulanti, a u skladu sa teritorijalnom organizacijom ZZ
Pitanje:    Preduzeće sa sjedištem u Brčkom ima poslovnu jedinicu u Sarajevu.Radnik koji je zaposlen u poslovnici je na bolovanju već 8 mjeseci.Uredno mu isplaćujemo neto platu i doprinose ali još nismo podnosili zahtjev za refundaciju.Molimo Vas da nam objasnite na koji način podnijeti zahtjev, koji obrasci i kome se podnosi.Zahvaljujemo.
Petra, 02.03.2016
Odgovor: Obzirom da ne možemo uopšteno odgovoriti, potrebno je da se obratite nadležnoj poslovici  Zavoda (prema sjedištu pravnog lica), zbog pojašnjenja.
Pitanje:    Postovani, da li se nesto promijenilo po pitanju sufinansiranja vantjelesne oplodnje ima li ikakve sanse za refundacijom dijela troskova postupka?
Sanja, 02.03.2016
Odgovor: Po pitanju sufinansiranja vantjelesne oplodnje ništa se nije promjenilo,Zavod ne finansira pomenuti postupak.
Pitanje:    Poštovani, interesuje me šta je potrebno za povrat sredstava ukoliko se neki nalaz uradi privatno. Ja vec duze vrijeme cekam da na DIP-u tj na odjelu humane genetike dobiju reagense za test na trombofiliju. Imam nalaz na kojem se trazi da uradim tu pretragu. Nalaz je od hemaatologije. Znaci interesuje sta je potrebno od dokumentacije i gdje predajem zahtjev za povrat novcaa ukoliko tu pretragu uradim privatno. Zahvaljujem!
Emina, 02.03.2016
Odgovor: Zahtjev za refundaciju sredstava za izvršenu pretragu u privatnoj zdravstvenoj ustanovi možete predati na protokol Zavoda.Uz zahtjev je potrebno priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indicirana pretraga, izjavu KCUS-a da se ista kod njih ne radi potpisanu od strane Generalne direktorice,originalni račun iz ustanove u kojoj je usluga izvršena,te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Pozdrav, U vanbracnoj sam vezi više od 5 godina, imamo dvoje djece. Moj muž i djeca imaju zdravstveno osiguranje pa me interesuje kakav je postupak da na osnovu svog muža steknem i ja zdravstveno osiguranje kao vanbracni partneri. Hvala Vam.
Lejla, 02.03.2016
Odgovor: Zakon Vas prepoznaje na isti način kao da ste u bračnoj zajdnici.  Način da se osigurate preko vanbračnog partnera je isti stim da Vam je potreban dokaz da ste u vanbračnoj zajdnici, što vi imate u vidu majčinstva, ili da ste prijavljeni na istoj adresi duže od tri godine. Za dalju proceduru možete se obratiti u bilo kojoj poslovnici ZZOKS.
Pitanje:    Poštovani, zdravstveno osiguranje imam preko Biroa za zapošljavanje, da li mogu svog izvanbračnog supružnika osigurati preko sebe i ako mogu šta je potrebno od dokumentacije? Unaprijed zahvalan
Edin, 02.03.2016
Odgovor:   Prema ovom zakonu članovima porodice osiguranika smatraju se: 1. supružnik (bračni i vanbračni saglasno propisima o braku i porodici), Članovi porodice osiguranika iz stava 1. ovog člana stiču prava na obavezno zdravstveno osiguranje po osnovu ovog zakona, pod uvjetom da isto pravo ne ostvaruju po osnovu radnog odnosa ili obavljanja privredne ili neprivredne djelatnosti ličnim radom odnosno poljoprivrednom djelatnošću. Za dalju proceduru možete se obratiti u bilo koju poslovnicu ZZOKS.
Pitanje:    Da li vrsite povrat troskova postupka prohodnosti jajovoda HSG koji se radi u privatnoj klinici u sarajevu i ukoliko vrsite koji je postupak povrata novca. Hvala.
Edin, 02.03.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne finansira i ne refundira troškove postupka prohodnosti jajovoda HSG.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting