Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, koja je procedura, i ako postoji, koju je dokumentaciju potrebno priložiti zahtjevu za refundiranje sredstava utrošenih za lijekove koji bi morali biti distribuirani putem zdravstvene ustanove (Hitna Pomoć, Dom zdravlja), a navedene ustanove tvrde da ih nemaju i upućuju osiguranika na kupovinu lijeka, te njegovo donošenje prilikom davanja terapije? Konkretno se radi o antitetanusnoj vakcini. Hvala.
Lejla, 15.11.2016
Odgovor: Zahtjev za refundiranje sredstava trebate predati na protokol Zavoda.Uz zahtjev predati medicinsku dokumentaciju gdje je indicirana terapija,potvrda zdravstvene ustanove da nisu imali pomenuti preparat,originalni račun apoteke za kupljeni lijek, te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Kako nabavit apule alkeran 50milg
Ismet, 15.11.2016
Odgovor: Pokušajte nabavku izvršiti u nekoj od privatnih apoteka.
Pitanje:    Postovani;Predali smo zahtjev za anti dekubitni madrac i jastuk za HASIC MINU 1934 godiste,uz zahtjev smo prilozili sve sto nam je trazeno ukljucujuci nalaz specijaliste ortopeda u kojem stoji da je propisan antidekubitalni madrac i jastuk,Nasem zahtjevu nije udovoljeno,ZASTOOO,Molim odgovor,Hvala
Muhamed, 15.11.2016
Odgovor: Ne spada u indikacije za dodjelu antidekub.madraca niti jastuka po uredbi./samo quadriplegia a za jastuk i paraplegija./
Pitanje:    Postovani, ja sam zbog udaje promejnila prezime. Kome se trebam obratiti za promjenu prezimena u zdravstevnoj knjizici i koji dokumentui su mi potrebni za to?
Melina, 15.11.2016
Odgovor: Promjenu prezimena prvo prijavljujete vašem obvezniku uplate doprinosa. U našim poslovnicama kupujete zdravstvenu knjižicu u koju će Vam obveznik staviti pečat na mjesto predviđeno za to, te se za izdavanje i ovjeru iste uz prijavu mjesta prebivališta (cips) javite na šaltere najbliže Poslovnice ZZO!  
Pitanje:    Postovani, ja sam zbog udaje promejnila prezime. Kome se trebam obratiti za promjenu prezimena u zdravstevnoj knjizici i koji dokumentui su mi potrebni za to?
Melina, 15.11.2016
Odgovor: Promjenu prezimena prvo prijavljujete vašem obvezniku uplate doprinosa. U našim poslovnicama kupujete zdravstvenu knjižicu u koju će Vam obveznik staviti pečat na mjesto predviđeno za to, te se za izdavanje i ovjeru iste uz prijavu mjesta prebivališta (cips) javite na šaltere najbliže Poslovnice ZZO!
Pitanje:    Postovani, Na koji nacin se moze osigurat punoljetno lice koje ima dijagnozu F 23_1 akutni polimorfni psihoticni poremecaj sa simptomima sch. Naime, sin moje sestre je hospitaliziran prije 3 godine u dusevnoj bolnici Jagomir kad mu je data navedena dijagnoza. Ima 28 godina, nije vise redovan student ( satudirao je na FPN master studij ali nije nikad zavrsio obzirom da se psihicki razbolio) i nije se prijavio na biro za zaposljavanje iz razloga sto odbija da to uradi. Prije 2 dana je fizicki napao majku koja je, po savjetu policije koja je dolazila i napravila uvidaj i zapisnik o tome, isla u Dom zdravlja kod doktorice i socijalne radnice da pokrene postupak da se hospitalizira ( procedura prisilne hospitalizacija u skladu sa Zakonom obzirom da on i to odbija) Medutim, u Domu zdravlja je dobila informaciju da ga mogu hospitalizirati 2 dana a nakon toga bi morala placati boravak u bolnici obzirom da nije osiguran. Da li postoji nacin da ga majka NAosigura NEKI NACIN obzirom da ima navedenu dijagnozu, da je psihicki bolesnik koji odbija da sam to uradi. Majka je zena sehida i ima taj status, a on je imao dok je bio redovan student. Hvala, L. P
Edin, 15.11.2016
Odgovor: Postoji mogućnost prijave na zdravstveno osiguranje u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBIH, kojim je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad. Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec.   Potrebna dokumentacija za prijavu na osiguranje: 1.    Zahtjev, 2.    Original uplatnica kao dokaz uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje, 3.    Uvjerenje iz nadležne poslovnice Porezne uprave FBIH da nemate tekućih osiguranja, 4.    CIPS prijava mjesta prebivališta/boravišta.   Sve dodatne informacije možete dobiti u poslovnicama Zavoda.
Pitanje:    Poštovani, Dobila sam zabranu za podizanje inzulina u apoteci, ne mojom krivicom već krivicom ljekara koji je svaki mjesec slao recept za apoteku. Koliko dugo će trajati ova zabrana ?? Na zadnjoj sam patroni Lantusa , a ne mogu podići nove zbog ove zabrane Molim hitan odgovor
Bahira, 15.11.2016
Odgovor: Potrebno da predate zahtjev na protokol Zavoda da bi utvrdili razlog zabrane.Uz zahtjev priložiti zadnji nalaz endokrinologa.
Pitanje:    Postovani. Moja.majka koristi dugo godina inzulin humalog mix 25.s obzirom da ima inzulina jos za jedan dan a porodicni ljekar nije "pustio" novo podizanje uz objasnjenje da je nesto do Zavoda iako ga ima.na stanju molim za odgovor sta da radimo.hvala
Igor, 15.11.2016
Odgovor: Potrebno je da predate zahtjev na protokol Zavoda da bi utvrdili razlog obustave.Uz zahtjev priložiti zadnji nalaz endokrinologa.
Pitanje:    postovani, zadnja promjena liste esencijalnih ljekova je katastrofalno losa! ja moram da pisem neki zahtjev da bih dobila lijek da mi se odnlokira jer se sve placa!! samo jednom godisnje mogu dobiti neki ljek, prije sam svaki mjesec mogla d adobijem; knavon cepice za menstrualne bolove, ibuprofen, bivacin ... itd. sada nisa molim vas hitno da s eto ispravi sanela 061813446 samo jednom godisnje mogu da dobijem ibuprofen i knavon cepice ja moram d atrpim bolove svaki mjesec?? immam bolne menstruacije i ranice od tvrde stolice
Sanela, 15.11.2016
Odgovor: Odluku o listi lijekova KS donosi Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva zdravstva KS,na koju Zavod zdravstvenog osiguranja nema uticaja.Svoje sugestije proslijedite prema pomenutom Ministarstvu.
Pitanje:    Radnik sam u mup ks.uredno osigurana knjizica..Dana 08.09.2016.godine sam morao platiti tetanus u Republici Srpskoj..a primiti ga u umupovoj ambulanti.posto po uputama ljekara mupove ambulante kod cwntralne banke tetanusa nema u KS.Od prijatelja sam saznao da tetanus ima u domu zdravlja stari grad.uredno sam uzeo uputicu od doktora u mupovoj ambulanti u nadi da cu bez troskova primiti isti.jer ga moram primiti mjesec dana nakon povrede te i nakon godini dana.Dolaakom u dom zdravlja Stari Grad dana 20.09.2016.godine sa uputnicom od atrane doktorice porodicne medicine sam obavijesten da ne mogu da mi daju tetanus jer nisam njihov pacijent.iako sam osiguran u ovom zavodu kantonu.Zamolio bih vas da mi objasnite da li je to uredu..jer mi to ne zvuci logicno. I sta mogu da uradim po tom pitanju jer mi treba taj tetanus..LP
Aldin, 15.11.2016
Odgovor: Osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja KS su bili u obavezi opredjeljenja po ambulantama i ljekarima porodične medicine.Obzirom da ste se Vi opredjelili za ambulantu MUP-a pomenuta ambulanta je bila dužna nabaviti tetanus te niste istu mogli primiti u domu zdravlja Stari grad.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting