Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Molim Vas da mi objanite proceduru povrata novca za lijekove koje sam morao platiti a bolnica je duzna da iste nabavi ... LP
Semir, 30.09.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne refundira sredstva za lujekove koje je kao što ste i sami naveli dužna nabaviti bolnica za vrijeme Vašeg boravka. Povrat sredstava trebate tražiti od zdravstvene ustanove u kojoj ste se liječili.
Pitanje:    Poštovani, u novembru prošle godine rodila sam blizance. Budući da sam Rh negativna, primila sam rhogam. Zahtjev za refundaciju novca koji sam potrošila za kupovinu injekcije predala sam u januaru. Nisam dobila nikakav odgovor do sada a poznato mi je da je mnogim porodiljama koje su primile rhogam poštar donio novac. Šta se desilo sa mojim zahtjevom?
Sanida, 30.09.2016
Odgovor: Komisija za refundiranje sredstava za kupljeni lijek imala je zastoj u radu iz objektivnih razloga.Vaš predmet će se uzeti u razmatranje te ćete odgovor dobiti na kućnu adresu.
Pitanje:    Postovanje, supruga sam BiH drzavljanina koji pravo na zdravstveno osiguranje ima kao nezaposleno lice ( preko biroa za zaposljavanje). Ja sam drzavljanka Hrvatske i zanima me da li mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zastitu u BiH kao clan obitelji preko supruga. Hvala na odgovoru
Meva, 28.09.2016
Odgovor: Poštovana, strani državljanin pravo na obavezno zdravstveno osiguranje može ostvariti u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju  i članova 9. i 12. Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo. Navedenim pravnim aktima je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji FBiH, ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. Osnovica doprinosa za strane državljanine kojim je odobren boravak u FBiH na području Kantona Sarajevo je prosječna mjesečna bruto plaća isplaćena na području FBiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku, i to 5% na utvrđenu osnovicu.
Pitanje:    Poštovani, moja tetka je crnogorski državljanin i penzioner. Budući da je narušenog zdravstvenog stanja mora se preseliti u Sarajevo jer se o njoj nema ko brinuti u Crnoj Gori. Da li postoji način da se zdravstveno osigura u BiH kao osoba od 70.godina? Fatima
Fatima, 27.09.2016
Odgovor:      Za mogućnost eventualne prijave na osiguranje kao starijeg lica možete se obratiti nadležnoj oćinskoj službi za rad i socijalna pitanja kako biste dobili informacije vezano za prijavu na osiguranje po navedenom osnovu.     Također, postoji mogućnost prijave na zdravstveno osiguranje po osnovu člana 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članovima 9. tačka e). i 12. tačka e). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 29/09),  kao stranom državljaninu. Za prijavu po gore navedenom članu potrebna je slijedeća dokumentacija: zahtjev, uplatnica kao dokaz da je izvrsena uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za šest mjeseci unazad i tekući mjesec, Rjesenje Ministarstva sigurnosti BiH – Službe za poslove sa strancima kojim se utvrduje pravo na privremeni boravak u BiH na period od godinu dana, Uvjerenju iz Porezne uprave FBIH da nema tekućih osiguranja, CIPS prijava mjesta prebivališta/boravišta.
Pitanje:    Postovani! Htijela bi da vas pitam? Molim vas da mi odgovorite. Da li imam pravo na zdravstveno osiguranje BIH i ako ga do sad nisam vadila? I s obzirom da idem za Njemacku? Pa ako mogu da predam za zdravstveno sta mi je potrebno od dokumentacije? Hvala!
Mirjana, 27.09.2016
Odgovor: Postoji mogućnost prijave na zdravstveno osiguranje u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBIH, kojim je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad. Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec.   Potrebna dokumentacija za prijavu na osiguranje: 1.    Zahtjev, 2.    Original uplatnica kao dokaz uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje, 3.    Uvjerenje iz nadležne poslovnice Porezne uprave FBIH da nemate tekućih osiguranja, 4.    CIPS prijava mjesta prebivališta/boravišta.   Sve dodatne informacije možete dobiti u poslovnicama Zavoda.
Pitanje:    Poštovani, Strani sam državljanin, placam dobrovolno osiguranje. Sad sam našla posao i da bi me poslodavac prijavio moram se odjaviti sa dobrovoljnog i sa poreske. E, sad pitanje. Kada prestanem raditi i vratim se dobrovoljnom osiguranju, hocu li ponovo platiti ulaznih 450 KM ili samo nastavim sa placanjem redovnih 65 KM mjesecno? Takoder, trudnica sam. Možete li mi objasniti u mojoj situacije da li imam pravo na porodiljsko bolovanje? I da li to plaća poslodavac ili država (s obzirom da sam strani državljanin)? Ili prije poroda morati cu se vratiti dobrovoljnom osiguranju? Oprostite ako ima grešaka.
Ljudmila, 27.09.2016
Odgovor: Obaveza poslodavca je redovna uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje. Ukoliko nakon određenog vremena prestane radni odnos, a poslodavac je vršio redovnu uplatu doprinosa, možete se ponovo prijaviti na dobrovoljno osiguranje i nastvaiti plaćati redovan mjesečni iznos za zdravstveno osiguranje (ukoliko se prijavite na zdravstveno osiguranje odmah nakon prestanka radnog odnosa).
Pitanje:    Poštovani, odselila sam se u drugu državu ( Republiku Hrvatsku) gdje mi na Zavodu za zdravstvo kažu da se moram odjaviti sa zavoda kantona Sarajevo ( na kom sam prijavljena) i donijeti im dokaz odjave. Zanima me kakva je procedura odjave te može li istu umjesto mene podići netko drugi? Unaprije hvala, Ana
Ana, 27.09.2016
Odgovor: Odjavu sa zdravstvenog osiguranja završava Vaš obveznik uplate doprinosa odnosno ustanova koja Vas je prijavila na zdravstveno osiguranje. Odjava je elektronska i vrši se preko nadležne Porezne uprave koja obrađenu odjavu proslijedi našem Zavodu. Vi možete u poslovnicama našeg  Zavoda podnijeti zahtjev da Vam se izda potvrda da niste zdravstveno osigurani  u ZZO Kantona Sarajevo u svrhu regulisanja zdravstvenog osiguranja u R.Hrvatskoj. Zahtjev može u Vaše ime podnijeti i neko drugi uz punomoć i cips prijavnicu (Vašu).
Pitanje:    Da li mogu uplatiti dobrovoljno osiguranje od 1.10. 2015 godine pa unaprijed, tj.od oktobra prosle godine pa sve do sada i nadalje.
Admira, 26.09.2016
Odgovor: Članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH“, broj 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11) kojim je propisano da lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1. Ovog člana ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu po uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno 6. mjeseci unazad.
Pitanje:    Molim Vas odgovor po kojem Zakonu,pravilniku ili uredbi je stavljana zabrana na izdavanje inzulina,konkretno na moju cerku koja boluje od Dijabetes mellitus tip 1 i koristi dvije vrste inzulina NOVORAPID (tz.bistri) i Lantus (tz.mutni) i na koji nacin da se skine zabrana da li novim nalazima od doktora specijaliste ili na neki drugi nacin.Posto se radi o specificnom oboljenju gdje zahtjeva svakodnevno davanje inzulina i gdje u slucaju ne davanja samo jedne potrebne kolicine inzuline moze izazvati nezeljene posljedice po zdravlje dijeteta. Molim za što hitniji odgovor kako bi mogla u sto kracem roku poceti dobvati propisane doze inzulina.
Nedim, 26.09.2016
Odgovor: Obzirom da niste ostavili  nikakve podatke o vašem djetetu molimo Vas da nam dostavite ime i prezime djeteta i matični broj kako bi provjerili u sistemu zašto je došlo do zabrane.
Pitanje:    Poštovani, Koja je procedura otvaranja trudničkog bolovanja? Ono započinje kada trudnica uđe u 9. mjesec? Zanima me šta je sve potrebno od dokumentacije i kome da se obratim? Živim na području općine Ilijaš. U radnom sam odnosu.
Berina, 23.09.2016
Odgovor: Potrebno je da se obratite izabranom ljekaru porodične medicine koji će postupiti u skladu sa ustanovljenom procedurom a na osnovu specijalističkog nalaza.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting