Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Dobar dan, primljen sam na fakultet u Ljubljani, ali da bih dobio vizu potrebna mi je potvrda da imam ovdje osiguranje, ali posto ja nemam ovdje ni jedno osiguranje a mladji sam od 26 godina, zanima me imam li ja pravo na obavezno osiguranje, ili moram sam sebi uplacivati mjesecno. Hvala
Mustafa, 11.11.2016
Odgovor: Ukoliko su Vam roditelji prijavljeni na zdravstveno osiguranje, isto mozete ostvariti preko njih kao clan porodice uz uvjet da ste redovan student. 
Pitanje:    Postovani,mozete li mi odgovoriti kako da dobijem pravo na zdravstveno osiguranje,nezaposlen sam bio sam prijavljen na biro i tako sam imao zdravstveno osiguranje ,al' sam skunut u 1 mjesecu ove godine te sam izgubio pravo na zdravstveno osiguranje,bio sam odsutan 3 mjeseca i nitko me nije mogao prijavljivati na biro,bio sam vanredni student sada vise ne studiram,zanima me kako da dobijem zdravstveno osiguranje te jeli ikako moguce,jedan od roditelja je u stalnom radnom odnosu. Hvala unaprijed
Kem, 11.11.2016
Odgovor: Pravo na zdravtsveu zaštitu možete ostvariti u skladu sa članaom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH“, broj 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11) kojim je propisano da lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1. Ovog člana ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu po uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno 6. mjeseci unazad. Ovim članom obavezuju se lica koja su stalno nastanjena na teritoriji Federacije, a nisu obuhvaćena nijednim od do sada ekspliciranih kriterijuma za pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, a pri tome imaju sredstva za izdržavanje, da se lično osiguraju na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika na taj način što će uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje nadležnom Zavodu. Nadalje, Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo utvrđena je stopa doprinosa koju ste u obavezi uplaćivati kao doprinos, a iznosi 5% od prosječne mjesečne bruto isplaćena plaća na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Neophodno je podijeti  zahtjev za priznavanje prava na obavezno zdravstvenog osiguranje u najbližu poslovnicu Zavoda, uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju: Obavještenje o prebivalištu (prijavnica Cipsa), uplatnica, Uvjerenje Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine ( kojim se utvrđuje da prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa nema tekuća osiguranja). Na osnovu podnesenog zahtjeva Zavod će donijeti Rješenje koje ste uz dužni u roku 7. dana od dana prijema istog, dostaviti nadležnoj ispostavi Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo. Porezna uprava vrši unošenje i obradu podataka iz podnesene prijave za upis u Jedinstveni sistem u roku od tri dana od dana prijema prijave, slijedom čega stičete svojstvo osiguranika. Budući da se radi o institutu dobrovoljno zdravstveno osiguranje Vi sami odlučujete o dužini trajanja zdravstvenog osiguranja. Nakon svake uplate potrebno je da se javite u najblizu poslovnicu Zavoda, radi ovjere obrasca JS3310, nakon cega se isti doatavlja poreznoj ispostavi u opstini prebivalista. 
Pitanje:    Postovani, moji roditelji planiraju putavanje u Francusku krajem mjeseca. Zelio bih da ih osiguram sa Putnim Zdravstvenim osiguranjem. Da li mi mozete reci sta je potrebno priloziti u dokumentaciji i sta pokriva Putno zdravstveno osiguranje. S postovanjem Damir
Damir, 11.11.2016
Odgovor: Bosna i Hercegovina nema zakljucen medjunarodni ugovor o socijalnom osiguranju sa Francuskom. Slijedom navedeno, potrebno je da se obratite osiguravajucem drustvu.
Pitanje:    Postovani , Interesuje me kako ja kao fizicko lice mogu uplacivati zdrastveno da bi mogla ovjeravati knjizicu. Ako je to moguce koliko i na koji se nacin mjesecno uplacuje lp Lejla
Lejla, 11.11.2016
Odgovor: Pravo na zdravtsveu zaštitu možete ostvariti u skladu sa članaom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH“, broj 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11) kojim je propisano da lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1. Ovog člana ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu po uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno 6. mjeseci unazad. Ovim članom obavezuju se lica koja su stalno nastanjena na teritoriji Federacije, a nisu obuhvaćena nijednim od do sada ekspliciranih kriterijuma za pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, a pri tome imaju sredstva za izdržavanje, da se lično osiguraju na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika na taj način što će uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje nadležnom Zavodu. Nadalje, Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo utvrđena je stopa doprinosa koju ste u obavezi uplaćivati kao doprinos, a iznosi 5% od prosječne mjesečne bruto isplaćena plaća na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Neophodno je podijeti  zahtjev za priznavanje prava na obavezno zdravstvenog osiguranje u najbližu poslovnicu Zavoda, uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju: Obavještenje o prebivalištu (prijavnica Cipsa), uplatnica, Uvjerenje Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine ( kojim se utvrđuje da prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa nema tekuća osiguranja). Na osnovu podnesenog zahtjeva Zavod će donijeti Rješenje koje ste uz dužni u roku 7. dana od dana prijema istog, dostaviti nadležnoj ispostavi Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo. Porezna uprava vrši unošenje i obradu podataka iz podnesene prijave za upis u Jedinstveni sistem u roku od tri dana od dana prijema prijave, slijedom čega stičete svojstvo osiguranika. Budući da se radi o institutu dobrovoljno zdravstveno osiguranje Vi sami odlučujete o dužini trajanja zdravstvenog osiguranja. Nakon svake uplate potrebno je da se javite u najblizu poslovnicu Zavoda, radi ovjere obrasca JS3310, nakon cega se isti doatavlja poreznoj ispostavi u opstini prebivalista. 
Pitanje:    Poštovani, molim Vas da mi pomognete oko odjave sa zdravstvenog osiguranja. Kćerka zaposlenika je bila prijavljna na obrazcu ZO1 kao član porodice kojeg osiguranik osigurava. Sada ona hoće da se prijavi na biro i traže joj odjavu sa zdravstvenog osiguranja. Šta je potrebno da uradi? Hvala najljepša.
Biljana, 11.11.2016
Odgovor: Potrebno je, ukoliko nemate obrazac ZO-1, da isti kupite u jednoj od nasih poslovnica, koji ce poslodavac popuniti, potpisati i ovjeriti pecatom.  Nakon navedene radnje neophodno je isti ponovo dostavitu u nasu poslovnicu i podnijeti referentu zdravstvenog osiguranja, koji ce izvrsiti odjavu clana porodice i urucit Vam jedan primjerak navedeno obrazca, koji podnosite Zavodu za zasposljavanje.
Pitanje:    Dobar dan, imam jedan problem u vezi sa uplaćivanjem zdravstvenog osiguranja. Naime, mom ocu je došla opomena za neizmirene obaveze za zdravstveno osiguranje. Njegovo prebivalište je na području općine Ilidža, kao i obrtnička djelatnost(koja je, odnedavno, zatvorena), ali nama su ovu opomenu poslali iz poslovnice Vogošća. Da li Vi možete provjeriti da li je došlo do neke greške i da li ja ovo mogu riješiti putem mail-a(u smislu da pošaljem molbu) da Vi ne bi ovaj predmet dalje proslijedili poreskoj upravi? Unaprijed, hvala.
Adina, 11.11.2016
Odgovor: Osigurana lica prijavljena na zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo mogu ovjeravati zdravstvene legitimacije u svim poslovnicama bez obzira  na sjedište obveznika uplate doprinosa i prebivališta osiguranika. Šefovi poslovnica su dobili ovlaštenje od Direktora Zavoda da obveznicima koji neizmiruju obaveze za zdravstveno osiguranje upute opomene. Obzirom da ste Vi dobili Opomenu od šefa poslovnice Vogošća, možete me kontaktirati na telefon 033430-107, za   za sva objašnjenja i eventualni dogovor o plaćanju duga.
Pitanje:    Postovani U skladu sa Vasom odlukom navedeno je da osobe koje zele da ostvare pravo na vantjelesnu oplodnju trebaju da obezbijede potvrdu od strane ZZO kojom se dokazuje da imaju zdravstveno osiguranje u kontinuitetu od 5 godina. Da li to znaci da zavod nece refundirati stedstva osobama koje su imale prekid zdravstvenog osiguranja na kraci vremenski period u trajanju od nekoliko dana prilikom prelaza sa fakulteta (gdje je imao obavezno zdravstveno osiguranja) na neki posao? U ovom slucaju osiguranje je postojalo i duzi vremenski period od 5 godina, samo je situacija takva da zbog tehnickih razloga osoba nije mogla u "kontinuitetu" imati zdravstveno osguranje.
Selma, 11.11.2016
Odgovor: Prilikom razmatranja zahtjeva za refundaciju novčanih sredstava, utrošenih za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo će po službenoj dužnosti svaki zahtjev pojedinačno razmatrati u dijelu kontinuiteta na obavezno zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Postovani, Ja sam sve nalaze uradila u privatnim klinikama u Sarajevu na osnovu kojih je utvrdjeno da trebam ici na vantjelesnu Oplodnju. Da li ce takvi nalazi biti prihvatljivi za konzilij ljekara ili ce se svi ti nalazi morati ponoviti u klinickom centru Sarajevo? Napominjem da sam sve vrijeme imala obavezno osiguranje. Pored toga nalazi su radjeni prosle godine i u toku 2016. Godine.
Selma, 11.11.2016
Odgovor: Prema Odluci o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje, u članu III. propisano je da sve neophodne dijagnostičke i druge zdravstvene usluge u postupku liječenja i dokazivanja neplodnosti, osigurana lica su dužna obaviti u UKC Sarajevo, ili u drugim ugovornim zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo. U cilju izdavanja pozitivnog konzilijarnog mišljenja UKC Sarajevo zadržava pravo provjere validnosti priložene medicinske dokumentacije, kao i ponovne analize.
Pitanje:    supruga mi je iz CG ,TRBA DA SE PORODI ,JA SAM U STALNOM RADNOM ODNOSU I OSIGURAN SAM DA LI IMA PRAVO NA BESPLATAN POROD NA OSNOVU MOG OSIGURANJA,POZDRAV
Kemo, 11.11.2016
Odgovor: Da li je supruga prijavljena na vaše osiguranje kao član? Ima li dozvolu privremenog boravka u BiH? Pitanje nepotpuno! Javite se na šaltere sa dokumentacijom, kako biste dobili adekvatan odgovor!
Pitanje:    Poštovani, Poštovani zanimam me da li uputnica za terapije s privatne klinike iz drugog kantona može služiti za otvaranje bolovanja kod mog ljekara u kantonu Sarajevo.
Irfan, 11.11.2016
Odgovor: Potrebno je da se obratite izabranom ljekaru porodične medicine koji će postupiti u skladu sa ustanovljenom procedurom.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting