Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, molim Vas da mi kazete gdje mogu naci iznos koji uplacuju osobe koje nemaju obavezno z. osiguranje nego ga sebi uplacuju. Ili kako mogu dobiti ovu informaciju na drugi nacin. Srdacan pozdrav
Jasmina, 07.10.2016
Odgovor: Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 29/09 i 20/16), između ostalog, predviđeno je:   za lice koje se prijavljuje na lično zdravstveno osiguranje jer mu zdravstvena zaštita nije obezbjeđena po drugom osnovu, a ima sredstva za izdržavanje doprinosi se obračunavaju po stopi od 5% na utvrđenu osnoviicu, koja je u konkretnom slučaju, prosječna mjesečna bruto isplaćena plaća na području Federacije BiH prema  posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku;   Studenti preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20 KM mjesečno, a najduže do navršene 30. godine života;
Pitanje:    Poštovani, Na kontrolnom pregledu koji sam obavio ovih dana od strane neurologa propisan mi je lijek “Pronerv” za ublažavanje tegoba izazvanih direktnim posljedicama ranjavanja gelerima granate koje sam zadobio kao borac tokom odbrambenog rata 1992. godine. Radi se o povredama nerava u donjim ekstremitetima i to “Paresis nervus tibialisa i peroniusa desno”, te “Lezija ishijadikiusa lijevo”. Od samog ranjavanja pa sve do danas imam konstantne tegobe koje se u posljednje vrijeme sve više intenziviraju, zašto posjedujem gomilu medicinske dokumentacije. Navedeni lijek ljekar mi nije mogao propisati na crveni recept kojim se propisuju lijekovi za osigurana lica sa statusom RVI, jer se isti ne nalazi na na listi lijekova koji su oslobođeni plaćanja, tako da sam navedni lijek platio 32,00KM. Nije to jedini lijek koji plaćam i to je nešto što ne tišti samo mene, već veliki broj nas boraca, ratnih vojnih invalida koji se pitamo zar ne bi trebala država za koju smo se borili da stane barem iza onog dijela troškova liječenja koji su direktna posljedica ranjavanja nastala učešćem u odbrani naše domovine. Smatram da su oni koji donose zakonske propise morali imati više svijesti i savjesti i donijeti poštenije propise kada je u pitanju liječenje onih koji su svoje zdravlje izgubili u odbrani države. Dakle, suština mog negodovanja i poruke je da za sve ono što su borci inavalidi stekli kao oštećenje ili oboljenje povezano direktno kao posljedica ranjavanja ili učešća u odbrani ove zemlje, a što im doktori specijalisti propisuju kao terapiju za liječenje tih istih oštećenja i oboljenja je zaista nepošteno da plaćaju, već da to u poptpunosti treba da snose zavodi zdravstvenog osiguranja. Molim da se ovo moje pitanje i primjedba proslijedi do onih u Zavodu koji koji mogu prenijeti ovo do onih koji predlažu i donose zakonske propise kojima se uređuje ova oblast, nebili ih potakli da se poštenije riješi način liječenja onih čija su oboljenja nastala kao direktna posljedica ranjavanja u odbrani naše domovine i da se ispravi ova zakonska nepravda. Molim da dobijem odgovor na ovo pitanje/primjedbu. S poštovanjem,
Šefto, 04.10.2016
Odgovor: Odluku o listi lijekova KS donosi Vlada KS na prijedlog Ministarstva zdravstva KS.Ministarstvo zdravstva formira Komisiju za lijekove koja radi na reviziji liste lijekova.Shodno gore navedenom svoju primjedbu uputite pomenutom ministarstvu iz razloga što Zavod zdravstvenog osiguranja ne učestvuje u navedenim aktivnostima.
Pitanje:    Poštovani, Molim Vas da mi odgovorite na pitanje: dali postoji mogućnost da se Merional ampule, koje su nekada išle na pozitivnu esencijalnu listu KS(50% kzzo, 50% pacijent) vrate ponovo na esencijalnu listu KS? Inače , jedna Merional amp. kosta 48,55km, a također su neophodne u tretmanu podpomognute oplodnje. Mislim, da biste uveliko olakšali brojnim pacijenticama koje se bore sa problemom neplodnosti. Moguli se nadati barem do kraja ove godine da bi mogle biti ponovo na listi? Dali mogu podnijeti zahtjev da mi ZZOKS nešto refundira troškove za Merional amp., s obzirom da sam isprimala 144 Merional amp.? S poštovanjem, Lijep pozdrav
Nidžara, 04.10.2016
Odgovor: Izmjene i dopune Odluke o listi lijekova KS je u nadležnosti Komisije za lijekove pri Ministarstvu zdravstva KS koja iste preko pomenutog ministarstva kandiduje na Vladu KS na usvajanje,te shodno gore navedenom svoj upit proslijedite na Ministarstvo zdravstva.Zahtje za refundiranje sredstava utrošenih za nabavku pomenutih ampula predajte na protokol Zavoda,uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indiciran lijek,originalni račun apoteke gdje je lijek kupljen te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.Odgovor Komisije će te dobiti na kućnu adresu.
Pitanje:    Molim Vas da mi objanite proceduru povrata novca za lijekove koje sam morao platiti a bolnica je duzna da iste nabavi ... LP
Semir, 30.09.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne refundira sredstva za lujekove koje je kao što ste i sami naveli dužna nabaviti bolnica za vrijeme Vašeg boravka. Povrat sredstava trebate tražiti od zdravstvene ustanove u kojoj ste se liječili.
Pitanje:    Poštovani, u novembru prošle godine rodila sam blizance. Budući da sam Rh negativna, primila sam rhogam. Zahtjev za refundaciju novca koji sam potrošila za kupovinu injekcije predala sam u januaru. Nisam dobila nikakav odgovor do sada a poznato mi je da je mnogim porodiljama koje su primile rhogam poštar donio novac. Šta se desilo sa mojim zahtjevom?
Sanida, 30.09.2016
Odgovor: Komisija za refundiranje sredstava za kupljeni lijek imala je zastoj u radu iz objektivnih razloga.Vaš predmet će se uzeti u razmatranje te ćete odgovor dobiti na kućnu adresu.
Pitanje:    Postovanje, supruga sam BiH drzavljanina koji pravo na zdravstveno osiguranje ima kao nezaposleno lice ( preko biroa za zaposljavanje). Ja sam drzavljanka Hrvatske i zanima me da li mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zastitu u BiH kao clan obitelji preko supruga. Hvala na odgovoru
Meva, 28.09.2016
Odgovor: Poštovana, strani državljanin pravo na obavezno zdravstveno osiguranje može ostvariti u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju  i članova 9. i 12. Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo. Navedenim pravnim aktima je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji FBiH, ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. Osnovica doprinosa za strane državljanine kojim je odobren boravak u FBiH na području Kantona Sarajevo je prosječna mjesečna bruto plaća isplaćena na području FBiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku, i to 5% na utvrđenu osnovicu.
Pitanje:    Poštovani, moja tetka je crnogorski državljanin i penzioner. Budući da je narušenog zdravstvenog stanja mora se preseliti u Sarajevo jer se o njoj nema ko brinuti u Crnoj Gori. Da li postoji način da se zdravstveno osigura u BiH kao osoba od 70.godina? Fatima
Fatima, 27.09.2016
Odgovor:      Za mogućnost eventualne prijave na osiguranje kao starijeg lica možete se obratiti nadležnoj oćinskoj službi za rad i socijalna pitanja kako biste dobili informacije vezano za prijavu na osiguranje po navedenom osnovu.     Također, postoji mogućnost prijave na zdravstveno osiguranje po osnovu člana 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članovima 9. tačka e). i 12. tačka e). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 29/09),  kao stranom državljaninu. Za prijavu po gore navedenom članu potrebna je slijedeća dokumentacija: zahtjev, uplatnica kao dokaz da je izvrsena uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za šest mjeseci unazad i tekući mjesec, Rjesenje Ministarstva sigurnosti BiH – Službe za poslove sa strancima kojim se utvrduje pravo na privremeni boravak u BiH na period od godinu dana, Uvjerenju iz Porezne uprave FBIH da nema tekućih osiguranja, CIPS prijava mjesta prebivališta/boravišta.
Pitanje:    Postovani! Htijela bi da vas pitam? Molim vas da mi odgovorite. Da li imam pravo na zdravstveno osiguranje BIH i ako ga do sad nisam vadila? I s obzirom da idem za Njemacku? Pa ako mogu da predam za zdravstveno sta mi je potrebno od dokumentacije? Hvala!
Mirjana, 27.09.2016
Odgovor: Postoji mogućnost prijave na zdravstveno osiguranje u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBIH, kojim je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad. Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec.   Potrebna dokumentacija za prijavu na osiguranje: 1.    Zahtjev, 2.    Original uplatnica kao dokaz uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje, 3.    Uvjerenje iz nadležne poslovnice Porezne uprave FBIH da nemate tekućih osiguranja, 4.    CIPS prijava mjesta prebivališta/boravišta.   Sve dodatne informacije možete dobiti u poslovnicama Zavoda.
Pitanje:    Poštovani, Strani sam državljanin, placam dobrovolno osiguranje. Sad sam našla posao i da bi me poslodavac prijavio moram se odjaviti sa dobrovoljnog i sa poreske. E, sad pitanje. Kada prestanem raditi i vratim se dobrovoljnom osiguranju, hocu li ponovo platiti ulaznih 450 KM ili samo nastavim sa placanjem redovnih 65 KM mjesecno? Takoder, trudnica sam. Možete li mi objasniti u mojoj situacije da li imam pravo na porodiljsko bolovanje? I da li to plaća poslodavac ili država (s obzirom da sam strani državljanin)? Ili prije poroda morati cu se vratiti dobrovoljnom osiguranju? Oprostite ako ima grešaka.
Ljudmila, 27.09.2016
Odgovor: Obaveza poslodavca je redovna uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje. Ukoliko nakon određenog vremena prestane radni odnos, a poslodavac je vršio redovnu uplatu doprinosa, možete se ponovo prijaviti na dobrovoljno osiguranje i nastvaiti plaćati redovan mjesečni iznos za zdravstveno osiguranje (ukoliko se prijavite na zdravstveno osiguranje odmah nakon prestanka radnog odnosa).
Pitanje:    Poštovani, odselila sam se u drugu državu ( Republiku Hrvatsku) gdje mi na Zavodu za zdravstvo kažu da se moram odjaviti sa zavoda kantona Sarajevo ( na kom sam prijavljena) i donijeti im dokaz odjave. Zanima me kakva je procedura odjave te može li istu umjesto mene podići netko drugi? Unaprije hvala, Ana
Ana, 27.09.2016
Odgovor: Odjavu sa zdravstvenog osiguranja završava Vaš obveznik uplate doprinosa odnosno ustanova koja Vas je prijavila na zdravstveno osiguranje. Odjava je elektronska i vrši se preko nadležne Porezne uprave koja obrađenu odjavu proslijedi našem Zavodu. Vi možete u poslovnicama našeg  Zavoda podnijeti zahtjev da Vam se izda potvrda da niste zdravstveno osigurani  u ZZO Kantona Sarajevo u svrhu regulisanja zdravstvenog osiguranja u R.Hrvatskoj. Zahtjev može u Vaše ime podnijeti i neko drugi uz punomoć i cips prijavnicu (Vašu).
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting