Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Radi se o licu koje je u penziji i ima 100% tjelesno ostecenje, a koja se nalazi na listi za ugradnju proteze koljena u Opcoj bolnic u Sarajevui. Receno je da se ceka da dodje specijalista iz Banja Luke koji vrsi operaciju odn. ugradnju. Buduci da je vec proslo skoro godinu dana, a stanje i kretanje se pogorsava postoji li mogucnost da Zavod odobri operaciju direktno u bolnici ZOFMR "Dr Miroslav Zotović" u Banja Luci i kakvi su zakonski propisi po ovom pitanju odn. koliko zakonski pacijent moze da bude ostavljen da ceka. Kolikoa je event. participacija? Unaprijed hvala!
Mladen, 25.01.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS finansira liječenje svojih osiguranika u Javnim zdravstvenim ustanovama samo na području Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Od strane JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Organizaciona jedinica Centar , porodična-obiteljska medicine Vrazova br.11 radik je vođen na bolovanju 42 dana sa šifrom F43. Kako i ko može izvršiti provjeru osnovanosti bolovanja. Zrak dd
Zrak, 25.01.2016
Odgovor: Provjeru može i obavezan je izvršiti poslodavac za radnika. O šiframa Zavod nema saznanja i to je materija koju reguliše Zakon o zaštiti ličnih podataka.
Pitanje:    Poštovani, Zanima me da li penzioner Republike Hrvatske, BiH državljanin, s mjestom boravka u Sarajevu ima pravo liječenja u bolnicama u Mostaru? Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru.
Sanda, 22.01.2016
Odgovor: S obzirom da se iz vašeg pitanje ne može zaključiti da li je u pitanju boravak u Sarajevu ili prebivalište, u skladu s tim dajemo vam odgovor. U slučaju da ste osigurani kao prenzioner R Hrvatske u Kantonu Sarajevo (na osnovu prebivališta i ostale dokumentacije) onda je potrebno da posjedujete saglasnost zavoda za liječenje van istoga a ako nema onda od R.Hrvatske treba tražiti HR/BH 3 i obratiti se u Fond zdravstva u Mostaru kako bi tamo ostvarili pravo na osiguranje.
Pitanje:    Poštovani, NA koji način se može regulisati zdravstveno osiguranje za osobu koja je predala zahtjev za penzionisanje , a koja neće , po svoj prilici, dobiti rješenje u narednih 6-10 mjeseci? Unaprijed hvala,
Šerifa, 21.01.2016
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje dok isto ne ostvarite  kao korisnik penzije, možete ostavriti  kao član porodice osiguranika u skladu sa članom 20 Zakona o zdravstvenom osiguranju. (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11). Istim članom je   propisano ko se smatra članom osiguranika i ko ima pravo na obavezno zdravstveno osiguranje  po osnovu srodništva. Takođe, članom 27 Zakona  propisano je da lica s prebivalištem na teritoriji FBiH, koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Ukoliko se odlučite na jednu od navedenih mogučnosti ostvarivanja prava na obavezno zdravstveno osiguranje, detaljnije informacije o potrebnoj dokumentaciji možete dobiti u nekoj od poslovnica Zavoda.
Pitanje:    Poštovani, s obzirom da sam zbog promjene radnog mjesta promijenila mjesto prebivališta iz jednog kantona u drugi, zamolit ću vas samo da mi navedete dokumetaciju neophodnu za prijavu zdravstvenog osiguranja u KS. Hvala.
Dženana, 20.01.2016
Odgovor: Obveznik uplate doprinosa podnosi potpisanu prijavu (JS3100) za upis u jedinstveni sistem nadležnoj ispostavi Porezne Uprave u roku od 7 dana od dana otpočinjanja rada zaposlenika kod istog, ili od dana koji je određen rješenjem o utvrđivanju prava na osiguranje. PU vrši unošenje i obradu podataka iz podnesene prijave za upis u Jedinstveni sistem u roku od tri dana od dana prijema prijave.
Pitanje:    Poštovani, interesuje me kako se može doći do obrazca ZO-PL kako bi predala dokumentaciju za refundaciju? Unaprijed hvala
Danica, 20.01.2016
Odgovor: Obrasce za refundaciju bolovanja možete kupiti u bilo kojoj poslovnici ZZOKS.
Pitanje:    Poštovani, student sam i primam penziju i preko nje sam i osigurana. Imam problem sa zubima, točnije dva su mi ispala, pa me zanima sta moje zdravstvo pokriva jer su ispadnuti zubi bili 4 i 5 tj na vidnom mjestu i voljela bi da mi se to sredi
Arnela, 19.01.2016
Odgovor: Probleme koje imate sa zubima možete riješiti u JU Dom zdravlja Sarajevo koji ima stomatološku službu.Potrebno je da se javite u Dom zdravlja gdje ste opredjeljeni i počnete sa liječenjem.
Pitanje:    Poštovani, interesuje me postupak i cijena dragovoljnog zdravstvenog osiguranja? Unaprijed Vam hvala Lijep pozdrav
Antonio, 18.01.2016
Odgovor: Lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu na osnovu člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Ova lica  ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetom da je  doprinos uplaćen od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najviše 6 mjeseci unazad. Potrebna je dokumentacija: - zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje -          CIPS-ova prijavnica, Kantona Sarajevo, -          Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, -uplata doprinosa od dana prestanka svojstva osiguranika,       odnosno najviše 6 mjeseci unazad, plus tekući mjesec u iznosu od 5%  na prosječnu mjesečnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije Bosne i  Hercegovine  prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. Po dostavljanju navedene dokumentacije i dokaza o uplati utvrđenog iznosa,  Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje . Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta. Ukoliko osiguranik odluči da dalje ne koristi ovaj vid osiguranja,  dužan je  u roku od 7 dana podnijeti zahtjev Zavodu radi izdavanja rješenja o prestanku osiguranja, te izdato rješenje uz odjavu osiguranja dostaviti Poreznoj upravi.
Pitanje:    Postovani, interesuje me procedura za prijavu novorodjenceta ukoliko je roditelj zaposlen na zdravstveno osiguranje.Hvala
Omar, 18.01.2016
Odgovor: U jednu od poslovnica Zavoda, za prijavu novorođenčeta, potrebno je dostaviti: ovjeren obrazac za prijavu člana ZO-1, zdravstvenu knjižicu,rodni list djeteta i CIPS prijavnicu osiguranika.
Pitanje:    Poštovani molim vas da li se refundirana sredstva za Rogam prošle godine su predati papiri hvala vam puno.
Emina, 18.01.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne refundira sredstva za Rogam amp,iz razloga što Vam je iste trebala obezbjediti zdravstvena ustanova u kojo ste se liječili.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting