Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovana gospodo evo drugi mjesec kako nemogu dobitipropisani inzulin koji me sleduje jer je prabacen na listu B odnosno placanje a ja sam Dijabeticar i na inzulinu sam vec 5 godina i dnevno primam 34-8-14 jedinica Novomix svaki dan ja primim 56 jedinica inzulina pomonozite to sa 30 i 31 dan pa ce te da vidite da nemoze da bude kutija od 5 jedinica-olovaka za mjesec dana prije su mi ljekari propisivali jedan mjesec 1 kutiju a sledeci mjesec dvije kutije neznam zasto su stavili na listu za placanje ja sam RVI a pored svega sam operisao srce ugradjena su mi 3 bajpasa ja novca nemam za kupovanje inzulina molim da me uputite dalje kome da se obratim.srdacan pozdrav
Hasib, 15.06.2016
Odgovor: Potrebno je da predate pisani zahtjev na protokol Zavoda.Uz zahtjev priložiti zadnji nalaz dijabetologa.Odgovor ćete dobiti na kućnu adresu.
Pitanje:    Poštovani, Molim Vas za informaciju na koji način mogu refundirati troškove obavljanaj double testa za koji sam dobila uputnicu da radim na DIP-u a tamo se isti ne može uraditi. Rečeno mi je da test uradim privatno a da će Zavod refundirati troškove. Hvala.
Selma, 15.09.2016
Odgovor: Zahtjev za refundiranje troškova obavljene analize treba predati na protokol Zavoda.Uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indicirana pomenuta analiza,izjavu UKCUS-a da se kod njih ista ne radi,te originalni račun laboratorije u kojoj je analiza izvršena.
Pitanje:    Molim Vas da mi odgovorite.Nalaz hematologa primit 10 injekcija heferol lijek nema u UKCa osigranik sam i zdr.radnik postoji li refundiranje novca preko zavoda zdr.osiguranja,posto sam lijekove platila.
Elma, 15.09.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne refundira sredstva za nabavku lijekova koja se ordiniraju u bolnicama iz razloga što prebacuje sredstva za materijalne troškove u šta spada i nabavka lijekova.
Pitanje:    Postovani, U 12-toj sedmici trudnoce sam radila kombinovani skrining u Zavodu za ginekologiju Mehmedbasic, po preporuci mog ginekologa iz DZ jer se isti vise nije mogao raditi na Kosevu na Dipu. Molim Vas da mi odgovorite da li imam pravo za refundiranje novca? I sta je potrebno od dokumentacije? Lp
Šejla, 14.09.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja refundira sredstva za analize koje se ne mogu izvršiti na UKCUS-u.Potrebno je podnijeti zahtjev za refundaciju sredstava na protokol Zavoda.Uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indicirana pomenuta analiza,izjava KCUS-a da se ista nije mogla uraditi,te originalni račun ustanove u kojoj je izvršena.
Pitanje:    Postovani, Usljed saobracajne nesrece doslo je do povrede vrata te lijeve ruke. Potrebno je da uradim ct kicme, koji je naredio neurolog, medjutim prvi sloboodni termin je u oktobru, odnosno za vise od mjesec dana. Da li osiguranje snosi dio troskova ili cijele troskove ako uradim navedenu analizu u nekoj od privatnih klinika? Takodjer sam nalaz EMNG morala raditi privatno u drugom graadu, jer u KS- u isti ne rade kako u privatnim klinikama tako ni u Opstoj bolnici, dok na klinickom centru se veoma dugo ceka. Postoji li mogucnost refundiranja? Hvala lijepo.
Dee, 14.09.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja ne snosi troškove za analize izvršene u privatnim klinikama jer sa istim nema potpisane ugovore o pružanju zdravstvenih usluga.
Pitanje:    Zbog hroničnog i neizlječivog oboljenja diabetes insipidus moram redovno koristiti dezmopresin u vidu spreja (Minirin). Za taj lijek sam do sada plaćao participaciju od 17 KM, međutim zbog nove liste Minirin sada moram u cjelosti platiti ja što je nekih 70 KM. Kako sam u lošoj materijalnoj situaciji (osiguran sam preko Biroa) jako mi je teško mjesečno izdvajati tu svotu novca, pa me zanima da li postoji neko rješenje kako bi mi se pomoglo u ovom slučaju?
Jasmin, 14.09.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja finansira samo lijekove koji su dio Odluke o listi lijekova KS.Kako pomenuti lijek nije dio liste Zavod nema pravni osnov za finansiranje istog
Pitanje:    Postovani, Ja i porodica smo se vratili smo se BiH. Moja kcerka ima dijabetis tip 1. Zanima nas da li kao zdravstveni osiguranici kantona Sarajevo imamo pravo dobiti inzulin pumpu, kolki su troskovi i koja vrsta pumpe je zastupljena ovdje na trzistu? Hvala unaprijed. Lijep pozdrav, Samir
Samir, 14.09.2016
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala pravo na inzulinsku pumpu imaju osiguranici do 18 god,inzulovisnici na prijedlog Tima za inzulinske pumpe pedijatriske klinike UKCUS –a.Potrebno je da se javite na pomenutu kliniku gdje ćete dobiti sve potrebne informacije.
Pitanje:    Poštovani, interesuje me postoji li mogućnost refundacije troškova IVF postupka od strane zdravstvenog osiguranja. S poštovanjem
Amra, 14.09.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja ne refundira troškove IVF postupka.
Pitanje:    Poštovani, da li Zavod ima sklopljen ugovor sa klinikama koje rade neinvazivne prenatalne genetske testove iz krvi kao što su Tranquility test, Nifty test i sl.,koje rade npr Crio Save, Bio Save i neke privatne klinike u Sarajevu. Lijep pozdrav.
Ines, 14.09.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ima sklopljene ugovore o pružanju usluga našim osiguranicima samo sa Javnim zdravstvenim ustanovama.
Pitanje:    Poštovani! Penzioner sam i korisnik ZZOKS. Krajem februara mjeseca ugrađena su mi tri bajpasa na KCUS. Zadnja tri mjeseca od klopidogrela sam koristio Duoplavin koga mi je propisao kardiohirurg i imao sam pravo na participaciju u plaćanju lijeka od strane ZZOKS prema esencijalnoj listi. Krajem juna imao sam termin kod ljekara porodične medicine za produženje tromjesečne terapije kojom prilikom mi je saopšteno da sam izgubio pravo na učešće ZZOKS u plaćanju lijeka te da cjelokupan iznos snosim lično. Smjernica 2 u zadnjoj esencijalnoj lisiti upućuje da ja ZZO dužan učestvovati u troškovima klopidogrela u određenom procentu pacijentima kojima je ugrađen bajpas ili stent u trajanju od 3 do najviše 12 mjeseci. Pitanje: Čime je definisan kriterij da neki pacijenti gube pravo na participaciju troškova navedenog lijeka od strane ZZO nakon 3, 4, 5,... mjeseci i ko je nadležan da to cijeni; ljekar specijalista ili ???. Odnosno, zbog ćega mi je uskraćeno pravo na participaciju ZZO u plaćanju navedenog lijeka. Ibrahim. S poštovanjem!
Ibrahim, 14.09.2016
Odgovor: Potrebno je da Vaš zahtjev predate na protokol Zavoda uz medicinsku dokumentaciju, obradit ćemo Vaš slučaj a odgovor ćete dobiti na kućnu adresu.  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting