Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, Želim da uplaćujem zdravstveno osiguranje sama, imam neprovjerenu informaciju da se može uplaćivati šest mjeseci te nakon toga se može nastaviti sa uplatom i prvi put ovjeriti knjižica. Pokušavam nešto više da pronađem na vašoj stranici međutim nisam ništa pronašla. Budite ljubazni pa mi objasnite kako mogu regulisati takvu vrstu osiguranja i gdje mogu pronaći više informacija? S poštovanjem Danka
Danka, 26.05.2016
Odgovor: Članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, je propisano da lica sa prebivalištem u Federaciji BiH koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaruju pod uvjetom da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno 6 mjeseci unazad i tekući mjesec. Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje iznosi  5% od prosječne mjesečne bruto isplaćene plaće na području Federacije BiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku.   Također, članom 10. tačka i) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo, je propisano da studenti preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20,00 KM mjesečno, a najduže do navršene 30. godine života. Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se u jednoj od poslovnica ZZO KS, te će Vam kolege detaljno obrazložiti uslove za prijavu na zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Kakav je postupak kod gubitka zdravstvene knjizice. Rijec je o penzioneru.
Dijana, 26.05.2016
Odgovor: Osigurano lice koje izgubi zdravstvenu legitimaciju obavezno je o tome izvijestiti najbližu poslovnicu Zavoda zdravstvenog osiguranja koja mu izdaje novu zdravstvenu legitimaciju, a košta 2,00 KM.
Pitanje:    Molim Vas da li mi mozete poslati koji dokumenti su potrebni za zdravstveno osiguranje za redovne studente do 30 godina koji nisu na birou. Hvala.
Edina, 26.05.2016
Odgovor: Ukoliko je redovan student mlađi od 26 godina starosti, neophodno je podnijeti zahtjev Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo uz koji ćete priložiti sljedeću dokumentaciju: : Zdravstvenu legitimaciju (kupiti u najbližoj poslovnici Zavoda), Uvjerenje o redovnom studiranju (matični fakultet), Ovjerenu kopiju lične karte i kopiju prijave-odjave prebivališta/boravišta, Uvjerenje iz Porezne uprave F BiH da se roditelji ne nalaze u Jedinstvenom sistemu registracije kako osiguranici i rodni list.   Ukoliko je student starosne dobi između 26. i 30. godine, neophodno je podnijeti zahtjev za priznavanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje kao studentu preko 26. godina, a koji nije osiguran po drugom osnovu, Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Uz zahtjev se prilaže slijedeća dokumentacija: prijavnica CIPS-a, Uvjerenje o redovnom studiranju (matični fakultet), Uvjerenje iz Porezne uprave F BiH da se ne nalazite u evidenciji jedinstvenog sistema registracije i uplatnicu na iznos 20,00 KM, koji ste dužni uplaćivati za svaki mjesec zdravstvenog osiguranja u skladu sa članom 10. Stav 1. Tačka i). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje
Pitanje:    Poštovani, moja porodica I ja smo primijenili adresu I opštinu stanovanja. Možete li nam reći koje podatke I dokumente Vam moramo dostaviti da bi se ta promjena kod vas unijela u sistem. Hvala najljepša.
Maja, 26.05.2016
Odgovor: Prema članu 14. Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, obveznik uplate doprinosa (poslodavac) Poreznoj upravi podnosi prijavu (promjena u toku osiguranja) iz čl. 12. i 13. navedenog Zakona u roku od sedam dana od dana nastanka promjene za radnika/osiguranika. Za članove porodice neophodno je u najbližoj poslovnici Zavoda kupiti obrazac ZO-1 i zdravstvene legitimacije i dostaviti ih poslodavcu da izvrši upis neophodnih podataka (promjena u toku osiguranja) i iste ovjeri pečatom firme. Slijedom čega navedeni obrazac i zdravstvene legitimacije, popunjene i ovjerene od strane poslodavca, podnosite u najbližu poslovnicu, radi promjene podataka u našem sistemu.  
Pitanje:    Poštovani, napustio sam stari posao u BiH jer počinjem raditi za firmu u njemačkoj. Imam li neke obaveze prema Vama? Da li se trebam negdje javiti, odjaviti ili zavesti?
Samir, 26.05.2016
Odgovor: Radnika, kome prestane radni odnos, poslodavac je dužan odjaviti sa obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa. Međutim, ukoliko Vas je poslodava uputio na rad ili stručno usavršavanje u inostranstvo, nephodno je da se obratite Federalnom zavodu za zdravstveno osiguranje i reosiguranje.
Pitanje:    Imam pitanje vezano za ovjeru zdrastvene knjizice, na birou sam pa kad sam prvi put se prijavljivao i ovjerio zdrastvenu knjizicu pa me zanima moram li svaki mjesec ovjeravati ? Inace sam na birou oko godinu dana ako je trebalo svaki mjesec dana ovjeravati dali cu imati pravo da ubuduce svaki mjesec dana ovjeram posto do sada nisam ovjeravao svaki mjesec.
Adnan, 26.05.2016
Odgovor: Ovjeru zdravstvene legitimacije vršite po potrebi.
Pitanje:    Kako redovan student od 22 god. može dobiti zdravstvenu knjizicu?
Jelica, 26.05.2016
Odgovor: Ukoliko niste osigurani kao član porodice osiguranika, odnosno preko roditelja, pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarujete preko nadležnog organa, konkretno, Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade (Kanton Sarajevo). S tim u vezi, potrebno je da podnesete zahtjev navedenom ministarstvu uz koji ćete priložiti slijedeću dokumentaciju: Zdravstvenu legitimaciju (kupiti u najbližoj poslovnici Zavoda), Uvjerenje o redovnom studiranju (matični fakultet), Ovjerenu kopiju lične karte i kopiju prijave-odjave prebivališta/boravišta, Uvjerenje iz Porezne uprave F BiH da se roditelji ne nalaze u Jedinstvenom sistemu registracije kako osiguranici i rodni list.
Pitanje:    Poštovani U martu mjesecu 2016. godine sam promjenio mjesto prebivališta iz Tuzlanskog kantona u Sarajevski kanton opština Ilidža. Supruga, sebe i dvoje djece bih prijavo na zdravstveno osiguranje Kantona Sarjevo. zaposlen sam u firmi koja redovno izmirije obaveze po osnovu doprinisa za udravstveno osiguranje. Neophodna mi je informacija sta mi je neophodno od dokumentacije, kontakt telefon i gdje da se javim da bih dobio knjižicu kako bi ostario pravo na liječenje ukoliko mi zatreba. Unaprijed hvala na odgovoru. pozdrav
Denis, 26.05.2016
Odgovor: Ukoliko Vas je poslodavac prijavio na zdravstveno osiguranje, neophodno je da se javite u najbližu poslovnicu Zavoda u kojoj ćete kupiti zdravstvene legitimacije i obrazac ZO-1 (prijava članova porodice). Pomenuti obrazac i zdravstvenu legitimaciju dostavljate poslodavcu koji je u obavezi da izvrši upis potrebnih podataka i iste ovjeri pečatom firme. Slijedom, navedeni obrazac i zdravstvenu legitimaciju, popunjenu i ovjerenu od strane poslodavca, podnosite u najbližu poslovnicu Zavoda, radi prijave članova porodice. Uz obrazac prilažete slijedeću dokumentaciju. Zdravstvenu legitimaciju za sve članove porodice koje prijavljujete, vjenčani list, rodne listove za djecu i prijavnice CIPS-a za Vas i supružnika.
Pitanje:    Rješenje o penzionisanju sam dobio 04.01.2016. godine. Penziju još nisam primio. Zdravstvenu knjižicu ne mogu dobiti jer nisam primio niti jedan ček. Koji je postupak izdavanja zdravstvene knjižice u mom slučaju? Unaprijed hvala.
Avdo, 23.05.2016
Odgovor: Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao obveznik uplate doprinosa,  obavezan je da Vas prijavi na obavezno zdravstveno osiguranje, stoga je potrebno da se obratite navedenoj ustanovi, kako biste dobili  više informacija.
Pitanje:    Dobar dan, Pitanje vezano za zdravstveno osiguranje malodobnog clana porodice. Tretno sam zaposlen u Sarajevo i taj radi odnos ce da se prekine 30 Maja, i ja cu da se vratim na biro, s tim cu odma da se odjavim radi rada u inostranstvu. Tim odma prestaje moje zdravstveno osiguranje i osiguranje djeteta jer sam ja nosios osiguranja. Supruga i ja necemo biti u drzavi duzi vremenski period, a dijete naravno mora da ima zdravstenu knjiziciu. Sta i koje su opcije i sta je potrebno od papira ? Velika hvala unaprijed.
Ammar, 23.05.2016
Odgovor: Obzirom da je dijete  osigurano na obavezno zdravstveno osiguranje kao član porodice osiguranika u skladu sa članom 20 Zakona o zdravstvenom osiguranju,  koje gubi Vašom odjavo, pokušaj te se obratiti  organu uprave kantona nadležnom za poslove socijalne  i dječije zaštite  koji je u skladu sa članom 10.  točka c) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br.22/09),  obveznik uplat doprinosa za djecu od rođenja do polaska u školu, a koja nisu osiguranapo drugom osnovu. Ukoliko se radi o djetetu koje je krenulo u školu onda se zahtjevom pokušajte obratiti organu uprave kantona za obrazovanje za u čenike i studente koji nisu osigurani po drugom osnovu, a koji je u skladu sa članom 10. tačka e) navedene Odluke obveznik uplate doprinosa.  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting