Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Zamolio bih vas da mi objasnite šta je potrebno imati od dokumenata pored zdravstvene knjižice, da bi eventualno mogao koristiti zdravstvene usluge ugovorene između BiH i Hrvatske. Osiguranik sam ZZO KS sa uredno uplaćenim doprinosima. Prošlog ljeta sam kod pregleda djeteta u domu zdravlja Makarska informisan da postoji mogučnost pružanja urgentnih medicinskih usluga koje finansijski preuzima ZZOKS Molim Vas da me informišete koje dokumente i gdje trebam priložiti da bi moje osiguranje bilo validno tokom boravka u Hrvatskoj.
Jesenko, 24.06.2016
Odgovor: Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka  u inostranstvu propisana je Ugovorom o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske (''Službeni glasnik BiH'', br.06/01) i  Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite  za vrijeme boravka  u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/02). Navedenim propisima utvrđene su kategorije osiguranika koje imaju pravo  na zdravstvenu zaštitu  u inostranstvu, kao i uslovi za utvrđivanje ovog prava. Ugovorom je propisano  da novčana davanja odobrava nadležni nosilac prema pravnim propisima koje on primjenjuje, što podrazumjeva primjenu  članova 4. i 5. Pravilnika kojim je utvrđeno da zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu  koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je  prije odlaska  u inostranstvo izdat odgovarajući  dvojezični obrazac odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Potvrda  obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period  osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac  se izdaje  nakon dobivanja ocjene zdravstvenog  stanja  osiguranog lica  kojom se potvrđuje da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja  ili da ne boluje od hroničnog oboljenja  koje zahtjeva duže  liječenje, a čije trajanje je ograničeno na 30 dana u toku kalendarske godine i ne mora se koristiti cijeli period odjednom. Shodno navedenom, zahtjev za izdavanje obrasca možete podnijeti u nekoj od poslovnica Zavoda, uz koji  sem uredno ovjerene zdravstvene legitimacije treba da priložite   ljekarsko uvjerenje ili izvod iz zdravstvenog kartona a koji vam izdaje porodični ljekar.
Pitanje:    Poštovani, Kome se obratiti za informacije o bolovanju preko 42 dana, ukoliko radnik ima prebivalište u Jablanici, a firma koja mu plaća osiguranje u Ilijašu. hvala
Melina, 24.06.2016
Odgovor: Potrebno je da se obratite Zavodu kantona gdje radnik ima prebivalište.
Pitanje:    Poštovani, Zanima me koji je procedura provjere zloupotrebe bolovanja. Preduzeće u kojem radim kao drušveno odgovran kolektiv koji u potpunosti poštuje sve zakonske propise i osigurava sva prava radnika. Međutim postoji određeni broj radnika za koje postoji opravdana sumnja da zloputrebljavaju pravo na bolovanje ( svaki mjesec idu na bolovanje po nekoliko dana, odsutni su s posla duži vremenski period i bolovanje prekidaju samo da bi iskoristili pravo na godišnji odmor isl.) U skladu s tim Vas molim da mi objasnite pravilnu proceduru provjere opravdanosti bolovanja. Unaprijed zahvalan Amir
Amir, 24.06.2016
Odgovor: Poslodavac se može obratiti Zavodu molbom za    utvrđivanje činjenica koje upućuju na zloupotrebu bolovanja. Potrebno je dostaviti dostupnu dokumentaciju koja se tiče privremene spriječenosti za rad  osiguranika.
Pitanje:    Dobar dan zanima dali su Singular mini granule 4mg na esencijalnoj listi jos uvijek?I dali se mogu dobiti za djete koje ima Brohitis...Lijep pozdrav i Hvala vam
Eldina, 22.06.2016
Odgovor: Singular mini granule 4mg su dio Odluke o listi lijekova KS (esencijalna lista).
Pitanje:    od 2013.g. imam problema sa vidom na lijevom oku.Konstatovana mi je ablacija retine, i urađen je operativni zahvat na ocnoj klunici univerziteta u sarajevu.nakon 6 mjeseci vršeno je vađenje silikonskog ulja iz operisanog oka,ali je ponovo došlo do ablacije retine i opet je urađen operativni zahvat .to se ponovilo još dva puta.U julu 2015 godine izvršena je operacija vađenja sil.ulja ali je ponovno došlo do ablacije na istom(lijevom)oku i ponovna operacija u roku od 7 dana.U novembru 2015 godine doslo je do reablacije retine lijevog oka i povno sam operisan na KC sarajevo.u januaru 2016 godine na pregledu u "privatnoj očnoj klinici"(ljekar koji me godinama vodio na ocnoj klunici KC univerziteta u sarajevu više ne radi na istoj)ustanovljena je bulozna promjena na rožnici lijevog oka i medikamentno liječenje koje nije dalo rezultata, i preporucena je operacija transplantacije rožnice na klinici u Belgiji. nosilac sam zdravstvenog osuranja ,pa me interesuje da li imam pravo na refundiranje dijela troškova transplantata , hospitalizacije i operacije na klinici u Belgiji, i koje su procedure.Napominjem da sam dobio predračun za uplatu transplantanta i po izvrsenju uplate odredit će se termin za hospitalizaciju i operaciju i predračun za uplatu istih. unaprijed zahvalan na brzom odgovoru :osiguranik Kenan
Kenan, 22.06.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS refundira sredstva za liječenje u inostranstvu preko Komisije za liječenje u inostranstvu.Zahtjev za refundaciju sredstava predate na protokol Zavoda naslovljeno na pomenutu komisiju.Uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indiciran operativni zahvat,izjavu UKCUS-a da se pomenuti zahvat ne radi u toj ustanovi potpisan od strane generalne direktorice,te  originalni račun sa klinike u Belgiji gdje je izvršena usluga.Rješenje komisije ćete dobiti na kućnu adresu.                   
Pitanje:    Poštovani, moja majka je dijabetičar i prima 4x dnevno inzulin Levemir i Novorapid. 24.06.2016. godine treba da putuje kod sina u Norvešku do 20.08.2016. godine i problem je inzulin tj. kako da dobije dovoljnu količinu inzulina za taj period. 13.6.2016. godine je podigla redovno sledovanje. Molim vas za što hitniji odgovor da bi smo imali dovoljno vremena da joj obezbjedimo dovoljne doličine lijekova za 2 mjeseca. Puno vam hvala.
Samira, 22.06.2016
Odgovor: Odlukom o listi lijekova KS definisano je i propisivanje količine lijeka na recept,te ovlašteni ljekar propisuje količinu lijeka dovoljnu za 30 dana upotrebe.
Pitanje:    Postovani, Interesuje me da li mogu refundirati sredstva za Prepidil gel koji se aplicira kod indukovanog porodjaja? Unaprijed hvala. Srdacan pozdrav!
Mersija, 22.06.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne refundira sredstva za lijekove koji nisu dio Odluke o listi lijekova KS.
Pitanje:    Postovani, promijenio sam prebivaliste (iz Zenice u Sarajevo, opcina Novi grad) pa me zanima koje su moje obaveze kada je u pitanju zdravstveno osiguranje u kantonu Sarajevo (sta je sa zdravstvenkm kartonom koji je u porodicnoj u Zenici, da li se isti dostavlja po sluzbenoj duznosti u nadleznoj porodicnoj u opcini Novi Grad, imam li u tom pravcu odredjenih obaveza? Da li moram kupiti novu zdravstvenu knjizicu, ako da da li upis podataka vrsite vi, moj poslodavac i sl). Dakle molim za odgovor vezan za moju situaciju. Od 1.7. mijenjam poslodavca u Sarajevu (zadnjih 8 godina radim u Sa, a sada sam se odlucio promijeniti prebivaliste) i trazena mi je zdravstvena knjizica. Hvala na odgovoru. S postovanjem. Elvir
Elvir, 20.06.2016
Odgovor: U  skladu sa Zakonom o jedinstvenom  sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa i Pravilnikom o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, registracija obveznika uplate doprinosa i osiguranika vrši se u Poreznoj  upravi Federacije BiH. Poreznoj upravi prijavu za upis u Jedinstveni sistem registracije podnosi: ·                    Obveznik uplate doprinosa,  za svako lice koje zapošljava; ·                    Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, za korisnike prava na penziju; ·                    Federalni zavod za zapošljavanje,  za nezaposlena lica; ·                    Organ uprave kantona nadležan za poslove socijalne i dječije zaštite  itd… Ukoliko Vas je Poslodavac prijavio na zdravstveno osiguranje u KS, kupite zdravstvenu knjižicu u nekoj od poslovnica Zavoda, u koju će Vaš nosilac osiguranja (firma, Zavod za zapošljavanje...) staviti pečat na mjesto predviđeno za to. Za daljnju proceduru, odnosno izdavanje i ovjeru zdravstvene knjižice, obratite se na šaltere poslovnica uz predočenje Prijave o mjestu prebivališta za osiguranika. Što se tiče kartona to se morate informisati u nekom od Domova zdravlja.  
Pitanje:    Poštovani, 22.04.2016. na Odjeljenju za ginekologiju i akuserstvo JU OB Prim.dr.Abdulah Nakas radjena mi je abrazija cervikalnog kanala i biopsija PVU , glavna otpusna dijagnoza St post conisationem PVU aa V Ca planocellulare microinvasiuvim . Patohistoloski nalaz biopsije je trebao biti uradjen za 10-15 dana nakon intervencije , medjutim do danas nije uradjen . S obzirom da ste 06.06. u Vasem Obavijestenju za osigurana lica naveli da lica koja nisu dobila svoje rezultate patohistoloskih nalaza mogu u nekoj drugoj zdravstenoj ustanovi iste uraditi i da ce sredstva biti refundirana , molim Vas da me uputite u koju zdravstvenu ustanovu mogu predati uzorke na izradu s obzirom da su cijene razlicite ? Iz JU Prim.dr. Abdulah Nakas su mi rekli da mogu preuzeti svoje uzorke ali me uopste nisu upoznali o refundaciji sredstava nego sam slucajno saznala preko Vaseg obavijestenja . Unaprijed hvala na odgovoru
Adisa, 20.06.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja refundira sredstva za patohistološke nalaze.Pomenutu analizu možete izvršiti na Medicinskom fakultetu ili na UKCUS-u.
Pitanje:    Dobar Dan Postovana Gospodo imam pitanje trenutno se nalazim u bolnici u Njemackoj grad Hannover doso sam u posjeti za par dana . Desijo se slucaj imo sam povredu na nogu hitni je slucaj bio morao sam u bolnici da ostanem . Ja sam vojni ratni penzioner . Ovde mi traze BH6 Formular iz Bosne Od mog osiguranja . Dabi ovde Krankenkasse platile troskove i posle sa mojim osiguranjem komunicirali za placanje i razmenu troskova . Cerka mi je dolazila kid vas u zavodu da joj dadete taj BH6 Formular sa mojim podacima i vasim pecatom . Ali nije dobila receno joj je da treba odavde iz njemacke da posalju tu svu dokumentaciju i onda da se to plati . Ali ovde kazu i traze prvo taj Formular BH 6 i sa tim posle oni posle ovde njemacko osiguranje placa bolnicibtroskove a vama salju posle to sve dabi vi njima platili jer ima taj ugovor da saradjujete sa njima . Molim vas ako je ikako moguce da nam objasnite kako to da se zavrsi jer ovi traze otuda taj BH 6 a dabi oni vama poslali posle svu papirologiju . Zvali smo i Bosansku Anbasada i oni su nam isto rekli da treba neko taj BH 6 Formular da posalje i stim podazima ovde dase dade i onda oni salju vama . Kako i sta dalje neznam ??? Ja se jos nalazim u bolnici u Hannover. Unapred vam hvala .
Elvedin, 16.06.2016
Odgovor: Obrazac BH-6 (potvrda o pravu na davanja u naturi za vrijeme privremenog boravka u Njemačkoj) se dobiva u nadležnoj poslovnici našeg zavoda prije odlaska u inostranstvo nakon dobijanja ocjene zdravstvenog stanja osiguranog lica (prilaže se izvod iz medicinske dokumentacije).Navedeni obrazac se preuzima lično  i može se dobiti najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za hitnu i neophodnu medicinsku pomoć. U Vašem slučaju potrebno je da nadležna Njemačka bolesnička kasa našem zavodu dostavi kompletnu medicinsku dokumentaciju uz obrazac BH-8-izvještaj o bolničkom liječenju. Po dostavljenju gore navedenog, naša ljekarska komisija uz saradnju sa pravnom službom će donijeti odluku o naknadnom izdavanju obrasca za vrijeme privremenog boravka u Njemačkoj (BH-6) .
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting