Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Suprug je imao saobraćajnu nesreću i liječen je u Kasindolu. Obzirom da je osiguranik u KS i plaća puno osiguranje zanima me kako mogu refundirati sredsta koja sam morala platiti u drugoj bolnici? Hvala
Tanja, 15.06.2016
Odgovor: Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih osoba na teritoriji Bosne i Hercegovine, van područja entiteta odnosno distrikta Brčko kome osigurane osobe pripadaju (''Službeni glasnik BiH'', br. 30/01) propisano je da ako zdravstvena ustanova primi na stacionarno liječenje osigurano lice, dužna je da, u roku od tri dana od dana njegovog prijema na liječenje, obavijesti ustanovu zdravstvenog osiguranja kod koje je isto osigurano o datumu njegovog prijema na liječenje, dijagnozi i predviđenom trajanju stacionarnog liječenja, radi pribavljanja odgovarajuće saglasnosti. Propisano je i da u slučaju potrebe pružanja zdravstvenih usluga vrijednosti veće od 300,00 KM, neophodno je pribaviti prethodnu saglasnost nadležnog kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. Ukoliko nije postupljeno u skladu sa navedenim, ne postoji pravni osnov da Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izvrši refundaciju nastalih troškova.
Pitanje:    Postovani, moj kolega je stranac, koji boravi kod nas, Sarajevu, te je zaposlen u firmi koja uplacuje sve doprinose. Moze li on kao stranac dobiti zdravstvenu knjizicu? Ako moze kakva je procedura, te da li se on izjednačava sa domacim stanovnistvom, po pitanju besplatnih lijekova?
Muamer, 15.06.2016
Odgovor: U skladu sa odredbama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa („Službene novine Federacije BiH“ br. 42/09, 109/12 i 86/15) i Pravilnika o podnošenju prijave za upis u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, („Službene novine Federacije BiH“ br. 73/09, 38/10, 77/10, 9/11, 1/13, 83/14 i 1/15) Porezna uprava Federacije BiH je nadležna za poslove prijave i odjave na zdravstveno osiguranje, te kontrolu obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Shodno navedenom, potrebno je da se firma u kojoj je zaposleno lice za koje tražite informaciju, obrati  nadležnoj ispostavi Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo. Što se tiče prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, u skladu sa članom 30  Zakona o zdravstvenom osiguranju, stranim državljanima se zdravstvena zaštita osigurava pod istim uslovima kao i državljanima u FBiH.
Pitanje:    Postovani, Da li je u medjuvremenu doslo do izmjene Zakona, a u vezi sa refundacijom za postupak ivf oplodnje, ukoliko jeste o kakvim se uslovima radi?
Adela, 15.06.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS nema saznanja da je došlo do izmjene u postupku vantjelesne oplodnje.
Pitanje:    Poštovani, Interesuje me s obzirom da nosim naočale, a invalid sam 60 posto, civilna žrtva rata, da li jedan dio koji plaćam moze ići preko zavoda.
Esmeralda, 15.06.2016
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala pravo na korekciona stakla i standardni armirani okvir za naočale imaju djeca do 7 godina,redovni učenici do18 godina te redovni studenti do 26 godina.
Pitanje:    Interesuje me da li se mogu refundirati troskovi infuzije Neodolpasse. Radi se o pacijentu sa dijagnozom karcinoma koji je metastazirao na vratni prsljen i pacijent je smjesten u bolnicu, ali klinika nema navedenog lijeka koji je pacijentu neophodan. Hvala
Ibrahim, 15.06.2016
Odgovor: Neodolpaze rastvor za infuziju nije dio Odluke o listi lijekova KS,te Zavod nema pravni osnov za refundiranje troškova nabavke.Pomenuti preparat je bila dužna nabaviti zdravstvena ustanova u kojoj je pacijent na liječenju.
Pitanje:    Poštovanje, osiguranik sam zavoda već nekoliko mjeseci, ali nisam izvadio zdravstvenu knjižicu,pa me zanima koja je procedura?
Jovica, 14.06.2016
Odgovor: Kupite zdravstvenu knjižicu u nekoj od poslovnica Zavoda, u koju će Vaš nosilac osiguranja (firma, Zavod za zapošljavanje...) staviti pečat na mjesto predviđeno za to. Za daljnju proceduru, odnosno izdavanje i ovjeru zdravstvene knjižice, obratite se na šaltere poslovnica uz predočenje Prijave o mjestu prebivališta za osiguranika.
Pitanje:    Poštovani, supruga je nedavno zatvorila obrtničku radnju. Redovno je uplaćivala doprinose. Sada radi preko ugovora o djelu. Moze li ona uplacivati sebi doprinose a da zdravstveno bude osigurana preko mene, ili mora sama uplacivati i zdravstveno osiguranje? Ako mora sama uplacivati koliko je to mjesecno?
Dževad, 14.06.2016
Odgovor: Vaša  supruga može biti osigurana kao član porodice, tj. osigurana preko Vas (ukoliko ste Vi osigurani) kao supružnik.
Pitanje:    Postovani zdravstveno sam osigurana preko biro-a i prije nepunih mjesec dana sam se porodila, zanima me koju dokumentaciju i gdje trebam da dostavim da bih zdravstveno osigurala dijete? Unaprijed hvala
Ivona, 14.06.2016
Odgovor: Neophodno je da u jednoj od poslovnica Zavoda kupite ZO-1 obrazac i zdravstvenu legitimaciju, koju dostavljate Zavodu za zapošljavanje, radi popunjavnja relevantnih podataka i ovjere istih. Slijedom, potrebno je da navedenu dokumentaciju uz rodni list djeteta (popunjen i ovjeren obrazac i zdravstvenu legitimaciju) podnesete u jednu od poslovnicu Zavoda, radi prijave Vašeg člana porodice i ovjere zdravstvene legitimacije.
Pitanje:    Poštovsni! ja imam 822. godine, a supruga 80 godina. Od prije godinu dana supruga je potpuno dementna, tako da sama ne može ništa uraditi, niti se može sama kretati.Svakog časa mora biti moja prisutnost.Vrlo često gubi svaku orjentaciju tako da ne prepoznaje ni moje ni njene srodnike. Zadnji out sam bio na Klinici za neurologiju, kojom prilikom ju je oregledala dr. specijalista -direktorica i napisala slijddeću dijagnozu"Potpuna demencija i neophodno prisustvo drugog lica i njegova pomoć". Tako ja obavljam sve poslove, kuhanje, oblačenje, higijena ali se pitam dokle ću ja moći izdržati. Zbog toga pitam: Ima li supruga pravo na tudju njegu i pomoć i kome i kako da se obratim?.Ja vas molim da mi po mogućnosti odgovorite i da me uputite šta da radim. Visoko zahvalan.
Čedo, 13.06.2016
Odgovor: Djelatnost Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo obuhvata poslove isključivo u vezi sa zdravstvenim osiguranjem, stoga Vas obavještavamo da o ostvarivanju prava na pomoć i njegu od strane druge osobe, ovaj Zavod nije nadležan. Shodno navedenom, upućujemo Vas da se u vezi Vašeg pitanja obratite nadležnoj Opštini - Služba socijalne zaštite.
Pitanje:    Postovani, da li moja kcerka moze sa racunom iz privatne poliklinike PROLAB, i uradjenom proteinurijom i kreatinin klirensom, dobiti povrat sredstava, obzirom da na UKSC nemaju reagense za isti? Da li treba joz nesto od dokumentacije i na koji nacin se moze predati zahtjev? Hvala Lijep pozdrav Elvedina
Elvedina, 13.06.2016
Odgovor: Zahtjev za refundiranje sredstava za izvršene laboratorijske pretrage možete predati na protokol Zavoda.Uz zahtjev je potrebno priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indicirana laboratorijska pretraga,izjava UKCUS-a da se ista ne radi potpisana od strane direktorice ustanove,originalni račun iz privatne laboratorije,te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting