Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Pozdrav, Supruga, dijete i ja smo promijenili prebivalište iz Zenice u Sarajevo. Molim vas recite mi koja je procedura za prebacivanje zdravstvenog iz Zenice u Sarajevo i prenos kartona iz zenickih ambulanti u sarajevsku. S poštovanjem, Kenan,
Kenan, 10.06.2016
Odgovor: Obavezno zdravstveno osiguranje i s tim u vezi ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu ostvaruje se u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i podzakonskim aktima donesenim na osnovu Zakona. Da bi ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja  u skladu sa članom 19. Zakona, potrebno je steći svojstvo osiguranika.  Svojstvo osiguranika stiće se: po osnovu radnog odnosa, korisnici penzije, nadležni organ uprave kantona (lica koja nisu osigurana po drugom osnovu) i licima koja u skladu sa članom 27. Zakona sami plaćaju obavezno zdravstveno osiguranje. Osigurana lica su članovi porodice osiguranika i to: supružnik (Bračni vanbračni saglasno propisima o braku i porodici), djeca (rođena u braku, van braka, usvojena ili pastočard i druga djeca bez roditelja ako ih osiguranik izdržava), roditelji (otac, majka, očuh, maćeha usvojitelj osigranika, ako ih izdržava) i unuci, braća, sestre, djed i baka ako su nesposobni za samostalni život i rad i ako nemaju sredstva za izdržavanje, pa ih osiguranik izdržava. Prijava člana vrši se na način da se ZO-1 (koji se kupuje u  poslovnicima Zavoda) dostavlja obvezniku uplate doprinosa, koji će popunite i ovjeriti navedeni obrazac. Slijedom, pomenuti obrazac dostavljate u najbližu poslovnicu Zavoda, uz koji prilažete vjenčani list za suprugu, rodni list za dijete, prijavnice Cipsa i zdravstvene legitimacije (koje se kupuju u poslovnicama Zavoda). U vezi prebacivanja zdravstvenog kartona, neophodno je da se obratite ambulanti u kojoj se nalazi Vaš karton.
Pitanje:    Interesuje me kako osigurati suprugu strani drzavljanin je (srbija) ima boravak ja sam u radni odnos ona nije. Hvala
Derviš, 08.06.2016
Odgovor: Strani državljanin, da bi imao pravo na zdravstvenu zaštitu u Kantonu Sarajevo u zdravstvenim ustanovama  sa kojima Zavod ima zaključen ugovor, isto može ostvariti u skladu sa članom 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju, („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članovima 9. tačka e) i članom 12. tačka e) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na poručju Kantona Sarajevo («Sl.novine Kantona Sarajevo» br.29/09). Navedenim članovima je propisano da lica strani državljani ili lica bez državljanstva koja nisu osigurana po drugom osnovu sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje i to 5% od prosječne mjesečne bruto plaće na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Uslov za odobravanje ovog načina osiguranja je da ima odobren privremeni boravka  u Kantonu Sarajevo od strane Ministarstva sigurnosti, Služba za poslove sa strancima. Detaljnije informacije možete dobiti u nekoj od poslovnica Zavoda.
Pitanje:    Moje pitanje je: Pošto mi je kardiolog tražio da napravim scintigrafiju miokarda na Dip-u, a aparat mjesecima ne radi i izgleda da neće sljedečih mjeseci proraditi, sljedeći korak je koronorografija miokarda sa ugradnjom stentova. Lista čekanja za ovo je godinu dana. Da li mogu u nekoj privatnoj klinici obaviti koronarografiju i da mi ugrade stentove, a da Zavod KS refundira ukupan iznos ovog postupka? Napominjem da se radi o hitnom slučaju. Da li se ovaj postupak može obaviti u Tuzli u privatnoj klinici a da zavod izvrši refundiranje troškova? Ovaj moj problem je hitan-nalaz kardiologa te ne mogu čekati godinu dana na listi čekanja na Klinici za srce na Kliničkom centru na Koševu. Hvala unaprijed na odgovoru!
Ljiljana, 07.06.2016
Odgovor:   Usluge iz oblasti kardiologije i kardiohirurgije su dio vertikalnog programa i finansiraju se iz sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH,te svoj upit proslijedite prema pomenutom Zavodu.
Pitanje:    Postovanje Poslodqvac mi ne uplacuje doprinose i zdrqvstveno osiguranje, pitanje da li mogu otvoriti bolovanje ako sqm platim ptegled?
Aldin, 03.06.2016
Odgovor: Izabrani ljekar porodične medicine će postupiti u skladu sa ustanovljenom procedurom.
Pitanje:    Poštovani, da li se obrasci za refundaciju bolovanja preko 42 dana mogu preuzeti elektronski? Hvala!
Sabina, 03.06.2016
Odgovor: Obrasce potrebne za obradu zahtjeva za refundaciju bolovanja možete kupiti na blagajnama poslovnica Zavoda.
Pitanje:    Postovanje! Osoba sam sa invaliditetom od rodjenja, nikad do sad nisam koristila banje odnosno nisam isla na rehabilitaciju,pa sam htjela da vas šitam koliko dugo se ceka odobrenje i koja je papirlogija potrebna za rehabilitaciju u ljecilistu Reumal. LP
Amela, 03.06.2016
Odgovor: Fizikalna medicinska rehabilitacija je nastavak produženog bolničkog liječenja.Po okončanom bolničkom liječenju dobit će te preporuku klinike ovjerenu u vidu propisanog obrazca kojeg zajedno sa otpusnim pismom predate na protokol Zavoda.Odobrenje dobijete otprilike za dan dva.
Pitanje:    Poštovani, Slala sam mail jutros vezano za odjavu sa zdravstvenog. Student sam u Sarajevu, rođena sam u Sarajevu ...... Zovem se M. K. i moja ambulanta je u Otesu. Živim na adresi .... na Stupu, Ilidža. U Dubrovniku radim preko ljeta tj sezonski i potrebna mi je odjava sa zdravstvenog u BiH kako bi me ovdje mogli prijaviti na zdravstveno ovih par mjeseci. Zanima me sta mi treba od dokumentacije i je li neophodno da ja dolazim ili može netko u moje ime doći i uzeti to. Trebaju mi konkretne informacije jer i ako budem dolazila ja Licno imat cu dan Ilidza da to obavim.
Marina, 03.06.2016
Odgovor: Uvidom u službenu evidenciju utvrđeno je da na osnovu prijave na zdravstveno osiguranje po osnovu statusa redovnog studenta mlađeg od 26. godina ostvarujete pravo na zdravstvenu zaštitu preko Ministarstva  za obrazovanje, nauku i mlade KS. Shodno navedenom, a u vezi odjave sa obaveznog zdravstvenog osiguranja, neophodno je da se obratite navedenom organu.  
Pitanje:    MOLIM VAS KOJI SU DOKUMENTI POTREBNI ZA IZDAVANJE ZDRAVSTVENE LEGITIMACIJE ZA PENZIONERA, UZ NAPOMENU PO PRVI PUT, A U PITANJU JE MOJA MAMA KOJA JE PENZIONERKA , A NASLIJEDILA JE PENZIJU OD OCA DA LI POSTOJI NEKI OBRAZAC, ŠTA MI JE POTREBO DA ČINIM. HVALA,
Sanela, 03.06.2016
Odgovor: Ako su ispunjenje procesne pretpostavke ( tj. ukoliko je nadležan organ donio Rješenje i izvršio prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje), neophodno je da se javite u najbližu poslovnicu Zavoda u kojoj možete kupiti zdravstvenu legitimaciju i istu podnijeti na ovjeru uz ček od penzije.
Pitanje:    Poštovani, Radim u RH (Dubrovnik) sezonski, do mjeseca oktobra. Student sam Sarajevskog Univerziteta i nastavljam sa studijem kada se vratim. Ovdje sam prijavljena kao radnik te su mi rekli da mi treba odjava sa zdravstvenog u Bosni kako bih ovdje imala zdravstveno. Sta mi je potrebno za to i gdje se mogu odjaviti? Vjerovatno cu imati dan ili dva slobodno da to napravim pa mi trebaju konkretni podaci. Lp
Marina, 01.06.2016
Odgovor: Buduci da nam niste dali konkretne podatke (ime prezime i datum),  nismo u mogućnosti da Vam pružimo adekvatan odgovor. Stoga,  neophodno je da nam dostavite navedene podatke.
Pitanje:    Da li se lijekovi Essentiale forte i Kreon ce 10000i.j. Placaju
Izeta, 01.06.2016
Odgovor: Lijekovi Essentiale forte i Kreon 10000i.j.nisu dio Odluke o listi lijekova KS i troškove nabavke snosi sam osiguranik.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting