Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani,molim vas da mi pojasnite sljedece:prije par dana sam se prijavio na dobrovoljno osiguranje po clanu10. koje iznosi 20 Km. Izvadio sam knjizicu i sad me zanima da li sam automatski prijavljen u meni najblizijoj ambulanti ili moram ja ici da jos neke papire popunim posto nisam nista u vezi toga dobio u ZZO KS da bi to bilo rijeseno . Hvaka unaprijed
Amir, 02.09.2016
Odgovor: U poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja možete dobiti obrasce za slobodan izbor doktora stomatologije. Obrasce popunjavate i predajete u Dom zdravlja ili ambulantu u kojoj ćete otvoriti medicinski karton. A što se tiče obrazaca porodične/obiteljske medicine,  javite se direktno u željenu ambulantu ili  nadležnom Domu zdravlja.
Pitanje:    Postovani. Zavrsio sam prije mjesec dana fakultet, i zelio sam da se prijavim za biro za zaposljavanje. Oni su mi rekli da dodjem 11.08.2016. Medjutim, prije toga mora da donesem obrazac ZO-1, jer sam osiguran preko oca. Problem je u tome, sto moj otac ne moze da dodje u tom periodu, zbog svojih poslovnih obaveza, ne poklapaju se nikako smjene Moje pitanje glasi, da li ja to mogu odraditi bez njega, tj. preko njegove licne, ili je potrebno da on licno dodje? Hvala vam na odgovoru.
Samir, 02.09.2016
Odgovor: Obrazac ZO-1 kupujete u Poslovnici Zavoda Zdravstvenog Osiguranja. Obrazac popunjava poslodavac, u vašem slučaju firma ili ustanova preko koje je Vaš otac osiguran. Popunjen obrazac sa navedenim datumom odjave podnosite u poslovnici ZZO. Obrazac možete I Vi dostaviti.
Pitanje:    Poštovani, molim vas da mi odgovorite da li moj sin koji ima prebivalište na teritoriji BiH i koji je bio upisan na fakultet u BiH a onda napravio prelaznicu na fakultet u Njemačkoj i sada je tamo, ima pravo na zdravstvenu zaštitu u Njemačkoj jer sada plaća mjesečno obavezno njemačko osiguranje koje je minimalno 80 EURa. Čitala sam na nekim stranicama da je potpisan bilateralni sporazum sa Njemackom i da bih u tom slučaju mogao steći to pravo tako da ne bi morao uzimati i plaćati ovo obavezno njemačko osiguranje. Molim vas za vaše mišljenje o ovom. Lijep pozdrav.
Suada, 02.08.2016
Odgovor: Zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac, odnosno potvrda na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Obrazac/potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje se u poslovnicama ZZO KS, po prijemu lično podnesenog pismenog zahtjeva od strane osiguranog lica za turističko putovanje ili službeni put, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine, i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć.
Pitanje:    Postovani,trudnica sam, nezaposlena i izgubila sam pravo na zdravstveno osiguranje preko Biroa. Takodje nemam mogucnost preko supruga da se osiguram. Postoji li neko rjesenje odnosno kako da ostvarim pravo na zdravstveno osiguranje?
Arnesa, 02.08.2016
Odgovor: Imate mogućnost da se osigurate po osnovu člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, a kojim je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije BiH koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaruju pod uvjetom da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno 6 mjeseci unazad i tekući mjesec. Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje iznosi 5% od prosječne mjesečne bruto isplaćene plaće na području Federacije BiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku.
Pitanje:    Postovani, moja kcerka je morala uraditi hitno.ulytazvuk.abdomena, kako sam.na termin morala cekati do septembra 2016. Isi sam.obavila u privatnoj klinici, da li postojii gucnost refundacije I sta mi sve treba kako bi isto ostvarila
Amra, 02.08.2016
Odgovor: Podnesite zahtjev za refundaciju sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja KS ,priložiti potvrdu sa  klinike sa tri potpisnika da se taj naz nije mogao uraditi na klinici.
Pitanje:    Postovani, Moja svekrva ima 86 godina i nakon povrede noge prije 3 godine nije se uspjela oporaviti, te vec 3 godine lezi u krevetu nepokretna i koristi pelene. Culi smo da se pelene mogu dobiti na recept, ali ne znamo sta tacno treba uraditi da se to pravo ostvari. Mozete li nam molim vas ukazati na neki internet link ili dokument koji objasnjava sta sve treba priloziti i gdje da bi se dobile besplatne pelene. Unaprijed hvala, Edita
Edita, 02.08.2016
Odgovor: Možete podnijeti zahtjev, da Vam se odobre pelene,Zavodu zdravstvenog osiguranja KS priložiti nalaze od bolničkog ljekara  i preporuku (obrazac ZP6) za pelene od porodičnog ljekara na osnovu toga  naš ljekar će Vam odobriti pelene ako osiguranik po dijagnozi ima pravo na pelene.
Pitanje:    Trebala bih da osiguram supruga, koji je trenutno nezaposlen i nije na Birou, preko mog zdravstvenog osiguranja. Šta je potrebno od dokumenata za dobijanje zdravstvene knižice?
Valentina, 01.08.2016
Odgovor: Neophodno je da kupite obrazac ZO-1 i zdravstvenu legitimaciju ( ukoliko je nemate) u najbližoj poslovnici Zavoda. Navedene dokumentaciju dostavljate Vašem obvezniku obračunavanja i uplate doprinosa (Poslodavacu, Zavod za zapošljavanje, Zavod penzijsko invalidsko osiguranje, nadležnom organu), radi ispunjavanja i ovjere istih. Slijedom toga, navedenu dokumentaciju, uz vjenčani list i Uvjernje Porezne uprave FBiH , dostavljate referentu zdravstvenog osiguranja u najbližu poslovnicu Zavoda, radi prijave člana porodice.
Pitanje:    Poštovani, koji je najkraći period na koji pojedinac može sebi plaćati dobrovoljno ZO? Da li je to 6 mjeseci ili manje? Ukoliko se zaposlim u međuvremenu, da li se prekida dobrovoljno plaćanje i da li me dalje nastavlja osiguravati poslodavac ili moram čekati istek od 6 mjeseci? Da li se osiguranje plaća svaki mjesec pojedinačno ili se mora platiti unaprijed za određeni period?
Anisa, 01.08.2016
Odgovor: Pravo na zdravtsveu zaštitu možete ostvariti u skladu sa članaom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH“, broj 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11) kojim je propisano da lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Lica iz stava 1. Ovog člana ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu po uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno 6. mjeseci unazad. Ovim članom obavezuju se lica koja su stalno nastanjena na teritoriji Federacije, a nisu obuhvaćena nijednim od do sada ekspliciranih kriterijuma za pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, a pri tome imaju sredstva za izdržavanje, da se lično osiguraju na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika na taj način što će uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje nadležnom Zavodu. Nadalje, Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo utvrđena je stopa doprinosa koju ste u obavezi uplaćivati kao doprinos, a iznosi 5% od prosječne mjesečne bruto isplaćena plaća na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Neophodno je podijeti  zahtjev za priznavanje prava na obavezno zdravstvenog osiguranje u najbližu poslovnicu Zavoda, uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju: Obavještenje o prebivalištu (prijavnica Cipsa), uplatnica, Uvjerenje Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine ( kojim se utvrđuje da prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa nema tekuća osiguranja). Na osnovu podnesenog zahtjeva Zavod će donijeti Rješenje koje ste uz dužni u roku 7. dana od dana prijema istog, dostaviti nadležnoj ispostavi Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo. Porezna uprava vrši unošenje i obradu podataka iz podnesene prijave za upis u Jedinstveni sistem u roku od tri dana od dana prijema prijave, slijedom čega stičete svojstvo osiguranika. Budući da se radi o institutu dobrovoljno zdravstveno osiguranje Vi sami odlučujete o dužini trajanja zdravstvenog osiguranja. Ukoliko, u međuvremenu, zasnujete radni odnos dužni ste podnijeti zahtjev koji tražite da Vam Zavod utvrdi prestanak prava po navedenom osnovu, jer Vam poslodavac prijavljuje na zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa i pravilnika o podnosenju prijava u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa.  Uplaćivanje ličnih sredstava kao doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje vrši se mjesečno.
Pitanje:    Postovani,lijep pozdrav! Muz je Makedonski drzavljanin i ima odobren privremeni boravak u BiH na 1 god, zaposlen ali nema osiguranje,ja sam CG drzavljanin i imam boravak samo 90 dana pa napravim izlaz i imamo dvoje djece koja u rodjena u Sarajevu ali imaju crnogorsko zdravstveno osiguranje. Dijete je prenocilo u bolnici bez ikakvih terapija i morali smo platiti odredjenu sumu novca. Medjutim, tu su nam rekli da Crna Gora i BiH imaju Konvenciju u pogledu regulisanja osiguranja Cg drzavljana pa su nas uputili da odnesemo otpusnicu u odjel za strance kako bi je oni poslali u CG i da bismo mi dobili odredjeni dokument koji mozemo ponijeti u bolnicu da opravdamo nas boravak,jer CG refundira sredstva BiH ukoliko imamo zdravstveno osiguranje u CG sto je ovde slucaj. Molim Vas objasnite mi sta mogu da uradim da bi djeca imala osiguranje i da li je to tacno i sta mi treba od dokumenata? Unaprijed hvala!
Aida, 01.08.2016
Odgovor: U konkretnom slučaju, imali ste mogućnost da se obratite najbližoj poslovici Zavoda u kojoj biste podnijeli Potvrdu iz bolnice i bijeli karton (za dijete). Na osnovu navedene dokumentacije, a u skladu sa konvencijom, Zavod je u obavezi da se sa zahtjevom za izdavanje obrasca SCG/BIH 111 obrati Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Pod dobivenoj saglasnosti navedenog Fonda, odnosno dostavljanja obrasca SCG/111, ovaj Zavod bi Vam izdao bolesniči list koji Vas oslobađa plaćanja u hitnim slučajevima. Osim toga, poslodavac Vaše supruga je u obavezi da prijavi radnika tj. Vašeg supruga na obavezno zdrastveno osiguranje ukoliko isti ima privremeni boravak i radnu dozvolu. Po dobivanju statusa osiguranog lica Vaš suprug može prijaviti djecu na zdravstveno osiguranje kao članove porodice pod uslovom da imaju privremeni boravak. Ukoliko to nije slučaj, neophodno je da se obratite Centru za strance, radi podnošenja zahtjeva za privremeni boravak po osnovu spajanja porodice za djecu.
Pitanje:    Suprug je prijavljen u SBK-u, a trenutno zivi i radi u Sarajevu. S obzirom da je prijavljeni radnik i da mu se uredno uplacuje zdravstveno osiguranje, da li postoji mogucnost da se ovdje lijeci s obzirom da je svaki radni dan tu? Hvala na odgovoru i lijep pozdrav.
Naida, 29.07.2016
Odgovor: Pozitivnim pravnim propisima (Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH, Pravilnik o načinu obračunavanja i uplate doprinosa , Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava) je propisano da se osiguranom licu zdravstvena zaštita pruža prema mjestu prebivališta.                 Osigurano lice ima pravo na zdravstvenu zaštitu na području kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting