Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, da li kao osiguranik imam pravo na refundaciju troškova laboratorijskog nalaza za koji na Klinici Koševo trenutno nemaju reagensa, te sam primorana uraditi nalaz u privatnoj laboratoriji. Koja je procedura i koja je dokumentacija potrebna za refundaciju?
Ines, 27.07.2016
Odgovor: Pri Zavodu je formirana \'\'Komisija za odobravanje pomoći za liječenje u inostranstvu, nabavku medicinskih pomagala, liječenje vanugovornih zdravstvenih ustanova i za medicinsku rehabilitaciju na osnovu medicinskih indikacija i preporuka ovlaštenih ljekara\'\', te se sa zahtjevom i priliženom medicinskom dokumentacijom možete obratiti, nakon čega će Komisija odlučiti da li imate pravo na refundaciju sredstava. Podnesite zahtjev  Zavodu za refundaciju troškova uz preporuku ljekara da trebate uraditi navedenu analizu, priložite potvrdu sa Klinike da nije bila u mogućnosti uraditi analizu sa tri potpisnika,fiskalni račun za urađenu analizu i kopiju prve tri strane zdravstvene knjižice.
Pitanje:    Postovani Moje ime je Zlatko P. i osiguranik sam zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo.Naime ustanovljen mi je mikro adenom hipofize i preporucen mi je tretman uklanjana Gama nozem,obzirom da se ti tretmani nedaju u Bosni i Hercegovini molio bih vas da mi posaljete informaciju da li imate ugovor sa bilo kojom bolnicom u regionu koja daje usluge Gama noza i dali vas zavod ucestvuje u finansiranju trokova te usluge,ako da koja je procedura ostvarivanja prava na subvencioniranje? Unaprijed zahvalan!
Zlatko, 27.07.2016
Odgovor: Pri Zavodu je formirana ''Komisija za odobravanje pomoći za liječenje u inostranstvu, nabavku medicinskih pomagala, liječenje vanugovornih zdravstvenih ustanova i za medicinsku rehabilitaciju na osnovu medicinskih indikacija i preporuka ovlaštenih ljekara'', te se sa zahtjevom i priliženom medicinskom dokumentacijom možete obratiti, nakon čega će Komisija odlučiti da li imate pravo na refundaciju sredstava.
Pitanje:    Poštovani mollim vas da mi pojasnite prava i obaveze u slučaju preseljenja lica iz drugog kantona u KS u vezi sa korištenjem i obimom usluga zdravstvene zaštite.Napominjem da se radi o starijem licu, penzioneru sa hroničnim oboljenjima.
Azmir, 27.07.2016
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i van budžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13). Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta lica na račun kantonalnih zavoda.  Na osnovu navedenog da bi  lice  u čije ime ste postavili pitanje ostvarilo pravo na obavezno zdravstvno osiguranje  u Kantonu Sarajevo, prije svega morate imati prijavljeno prebivalište u istom.
Pitanje:    Pozdrav, roditelji koji su me do sada osiguravali sele se van države. Imam li ja pravo na zdravstveno osiguranje s obzirom da sam redovan student Univerziteta u Sarajevu? Nisam nikada bio zaposlen, niti sam prijavljen birou za nezaposlene. LP, hvala unaprijed.
Doc, 27.07.2016
Odgovor: Članom 10. tačka i) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br. 29/09) je propisano da studenti preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20 KM mjesečno, a najduže do navršene 30. godine života. Ukoliko nemate navršenih 26 godina života, postoji mogućnost da se obratite Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade kako bi isti eventualno Vas zdravstveno osigurali.
Pitanje:    Postovani,imam za Vas jedno pitanje odgovore nisam mogla da nadjem na Vasoj stranici pa ako bi ste bili ljubazni da mi odgovorite.Naime radi se o mom rodjaku koji je drzavljanin BIH i ima stalno zaposlenje u Sarajevu kao i osiguranje.Pitanje je vezano za njegovu maloljetnu djecu i suprugu koja su takodjer drzavljani BiH,medjutim trenutno borave u Srbiji i djeca idu u skolu.Mene interesuje posto povremeno zive i u Sarajevu da li oni imaju pravo na zdravstveno osiguranje preko oca/supruga i koja je procedura dobijanja istog.Unaprijed Vam se zahvaljujem na odgovoru!
Denisa, 22.07.2016
Odgovor: Ukoliko djeca i supruga imaju prebivalište na području Kantona Sarajevo, imaju mogućnost da se prijave na obavezno zdravstveno osiguranje kao član osiguranika (preko supruga/roditelja).
Pitanje:    u nadi da je molba upućena na pravu adresu obraćamo Vam se kako bi nam na adekvatan način pomogli u realizaciji iste. Naime radi se o problemu ukidanja Mestinon drg. sa esencijalne liste. Poznato Vam je da je to osnovni lijek u tretmanu ozbiljnog neuromišićnog oboljenja koji oboljelima omogućava koliko toliko normalan život. Minimalna Dnevna doza ovisi o težini kliničke slike i stadijumu oboljenja . Većina bolesnika uzima 3-6 drg. dnevno kako bi simptome sveli na minimum te da bi oboljeli mogli gutati svoj obrok , tečnost , razgovjetno govoriti , normalno disati te normalno funkcionisati. To bi u konačnosti značilo da bi u prosjeku trebali izdvajati 85 km samo za Mestinon. Troškovi bi bili podnošljivi da pored navedenog lijeka pojedinci ne koriste i druge mnogo skuplje lijekove za koje sami snose troškove ( Calkort , Celcept...) , te da da su radno sposobna populacija , tj zaposleni. Iz navedenih razloga većina pacijenata biće primorana drastično smanjiti dozu ili potpuno ukinuti lijek, što će iznimno loše rezultirati i mnoge pacijente uvesti u pogoršanje. Samo pogoršanje će zahtjevati mnogo veće troškove liječenja ( hospitalizacija , imunoglobulini , plazmafereza , apstentizam iz škole i posla , potpomognuto disanje ,smanjena radna sposobnost, puno lošiji kvalitet života ). Obzirom na navedene činjenice koje su vrlo realne i objektivne , molimo Vas da ponovno razmotrite odluku vraćanja lijeka na esencijalnu listu, te samim tim oboljelim omogućite sve ono što je pomenuto u tekstu, a bez čega je život nezamisliv . U nadi da će te vrlo ozbiljno i odgovorno pristupiti riješavanju ovog vrlo važnog pitanja srdačno Vas pozdravlja grupa oboljelih !
Merima, 22.07.2016
Odgovor: Odluku o listi lijekova Kantona Sarajevo donosi Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog Ministarstva zdravstva KS.Zavod zdravstvenog osiguranja je u obavezi da primijeni donešenu Odluku o listi lijekova. Obratite se Ministarstvu zdravstva KS.
Pitanje:    Poštovani možete li mi reci zašto je depakine sirup skinut sa liste kad nema zamjene od domaćih proizvođača.Jeli iko od vaših kolega konsultovao neuropedijatra o važnosti ovog lijeka u lijecenju djece.Samo mi nemojte reci da nemate sa ovim ništa nego ministarstvo zdravlja kojim sam poslao isti upit a oni kažu da se obratim vama.Može li se doći lično porazgovarati sa nekim ko ima veze sa ovim.Hvala
Admiral, 22.07.2016
Odgovor: Odluku o listi lijekova Kantona Sarajevo donosi Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog Ministarstva zdravstva KS.Zavod zdravstvenog osiguranja je u obavezi da primijeni donešenu Odluku o listi lijekova osam dana od dana objavljivanja iste.(sl.nov.KS 27/16) Obratite se Ministarstvu zdravstva KS.
Pitanje:    Pozdrav zanima me da li imam pravo povrat novca za lijek Rogam?supruga mi je trudna u 28 nedjelji je trebam naglasiti da je ona na birou za zaposljavanje hvala
Almir, 22.07.2016
Odgovor: Podnesite zahtjev za refundaciju sredstava ,priložiti original račun,kopiju nalaza sa preporukom da se treba primiti ili da je primljen Rogam i kopiju tri prve strane zdravstvene knjižice. Zahtjev predati u bilo koju našu poslovnicu na protokol.
Pitanje:    Poštovani, Koja je procedura za državljane Slovenije i Makedonije da u BiH dobiju potvrdu našeg Zavoda zdravstvenog osiguranja o pravu korištenja zdravstvene zaštite? Te dvije države imaju zaključene ugovore o socijalnom osiguranju sa našom državom a potvrda im je potrebna u svrhu dobijanja boravišne dozvole. Unaprijed hvala na odgovoru. Pozdrav, Adis
Adis, 22.07.2016
Odgovor: Strani državljanin, da bi imao pravo na zdravstvenu zaštitu u Kantonu Sarajevo u zdravstvenim ustanovama  sa kojima Zavod ima zaključen ugovor, isto može ostvariti u skladu sa članom 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju, („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članovima 9. tačka e) i članom 12. tačka e) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na poručju Kantona Sarajevo («Sl.novine Kantona Sarajevo» br.29/09). Navedenim članovima je propisano da lica strani državljani ili lica bez državljanstva koja nisu osigurana po drugom osnovu sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje i to 5% od prosječne mjesečne bruto plaće na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Uslov za odobravanje ovog načina osiguranja je da ima odobren privremeni boravka  u Kantonu Sarajevo od strane Ministarstva sigurnosti, Služba za poslove sa strancima.
Pitanje:    Poštovani. Želim godišnji odmor provesti u R Turskoj od 10-23-08.2016. Obzirom da imam dijagnozu St. post infarctum myocardii par. inferoposterioris a.m. X; Hypertesnio art.gr.II) radi preventive i sigurnosti želim koristiti mogućnost zdravstvene zaštite u inozemstvu koja je predviđena Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inozemstvu (Službene novine Federacije BiH, broj 31/02). Molim konkretnu informaciji gdje se mogu dobiti odgovarajući dvojezični obrasci i koja je procedura njihovog odobravanja. Primarnu zdravstvenu zaštitu ostvarujem u Područnoj ambulanti Pofalići Emin R.
Emin, 22.07.2016
Odgovor: Da bi ste dobili odgovarajući dvojezični obrazac neophodno je da podnesete zahtjev za izdavanje istog u najblizu poslovnicu Zavoda zdravstvenog osiguranja. Uz zahtjev je potrebno priloziti Izvod iz medicinske dokumentacije i nalaz kardiologa i interniste ne stariji od 6. mjeseci.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting