Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani,zanima me sljedece :) Izgubila sam status redovnog studenta,medjutim papire sam ostavila na fakultetu da bi u narednoj godini mogla uplatiti I nastaviti skolovanje kao samofinansirajuci student. Otac mi je nosilac osiguranja. Knjizica mi se ovjeravala na godisnjem nivou ,I bila ovjerena do 17.9.2015. Kakva je procedura,da bi mogla ostvariti osiguranje za ovu godinu. Lijep pozdrav
Adna, 26.11.2015
Odgovor: Možete se osigurati preko Službe za zapošljavanje KS, ili da sami sebi uplaćiujete zdravstveno osiguranje po članu 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju.  
Pitanje:    Izgubila sam status redovnog studenta ove godine,u medjuvremenu sam se udala prije 3 mjeseca. Zdravstvena knjizica je bila na ocu kao nosiocu osiguranja.muz je zaposlen,redovito mu se uplacuju doprinosi. Mlgu li biti osigurana preko njega,imamo vjencani list,a prezime jos nisam promijenila zbog procedure oko promkene prebivalista. Srdacan pozdrav
Emina, 26.11.2015
Odgovor: Potrebno j da se odjavite sa očevog osiguranja i nakon toga možete se prijavit na suprugovo osiguranje putem ZO1 obrasca koji kupujete u jednoj od naših poslovnica, a popunjava ga poslodavac od supruga.Uz ZO1 obrazac potreban Vam je vjenčani list, obje lične karte i nova zdravstvena legtimacija.
Pitanje:    Postovani, Radim u firmu u Sarajevskom kantonu, na zdravstveno sam bio prijavljen u ZE-DO Kantonu. Od proslog mjeseca sam prebacio prebivalište u Sarajevo. Zanima me koja je procedura da se prijavim na zdravstveno osiguranje. Da li je potrebno da radim neku odjavu iz zdravstva Ze-Do kantona pa se prijavim ovdje ili je dovoljno da se samo ovdje prijavim? Hvala
Nedžad, 26.11.2015
Odgovor: Potrebno je da se odjavite sa zdravstvenog osiguranja u Ze-Do kantonu i prijavite u Kantonu Sarajevu.Prijavu na zdravstvno osiguranje vrši poslodavac preko Federalne porezne uprave putem obrasca JS3100.
Pitanje:    Poštovani, trenutno sam osigurana u kantonu HNK, gdje primam redovnu hormonsku terapiju radi karcinoma dojke. Ja stanujem i radim u Sarajevu, i htjela bih da se prebacim gore radi pristupačnosti usluga. Možete li mi molim vas pojasniti kako da to uradim da bih u što kraćem roku biti prebačena i da ne propuštam neophodan mjesečni tretman. Hvala na pomoći s ovim unaprijed. Lijep pozdrav
Marina, 26.11.2015
Odgovor: Da biste ostvarili uslugu zdravstvenog osiguranja potrebno je da promjenite mjesto prebivalista ( lična karata) koji predstavlja jedan od osnova osiguranja. Nakon provedene procedure promjene prebivališta Vaš poslodavac je dužan da Vas odjavi i ponovo prijavi preko federalne poreske uprave na zdravstveno osiguranje u KS.
Pitanje:    Postovani, obracam Vam se sa molbom da mi date informaciju sta je potrebno da bi se ostvarilo pravo na lijecenje u Srbiji. Da li je to dvojezicni obrazac i kako se isti izdaje? Naime, roditelji zive u kantonu Sarajevo i imaju ovjerenu zdravstvenu knjizicu, namjeravaju putovati u Srbiju i tamo boraviti nekoliko mjeseci. Treba i da napomenem da im je zdravstvena knjizica ovjerena do kraja 2015.god. Unaprjed hvala! Valentina
Valentina, 26.11.2015
Odgovor: Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka  u Srbiji propisana je Sporazumom o socijalnom osiguranju sa SR Jugoslavijom koji je stupio je na snagu 01.01.2004.godine («Službeni glasnik BiH» broj:16/03) i  Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite  za vrijeme boravka  u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/04). Osigurana lica  bez obzira na razlog boravka, imaju pravo liječenja samo u hitnim medicinskim slučajevima na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Na osnovu navedenog da bi Vaši roditelji imali pravo liječenja u Srbiji u hitnim medicinskim slučajevima trebaju prije odlaska postupiti u skladu sa navedenim Sporazumom kao i Pravilnikom. Navedenim propisima je utvrđeno da je neophodno da osiguranici prije odlaska u inostranstvo  dobiju ljekarsko uvjerenje ili izvod iz zdravstvenog kartona kojim se potvrđuje da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja  ili da ne boluje od hroničnog oboljenja  koje zahtjeva duže  liječenje.  Nakon toga osiguranik u nadležnoj poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje se odgovarajući  dvojezični obrazac odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Potvrda  obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period  osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a čije trajanje je ograničeno na 30 dana u toku kalendarske godine i ne mora se koristiti cijeli period odjednom. Osiguranik koji koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda  o pravu korištenja  zdravstvene zaštite u inostranstvu  odnosno dvojezični obrazac,  u skladu sa članom 22. Pravilnika, troškove zdravstvene zaštite snosi lično. Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka  u Srbiji propisana je Sporazumom o socijalnom osiguranju sa SR Jugoslavijom koji je stupio je na snagu 01.01.2004.godine («Službeni glasnik BiH» broj:16/03) i  Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite  za vrijeme boravka  u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/04). Osigurana lica  bez obzira na razlog boravka, imaju pravo liječenja samo u hitnim medicinskim slučajevima na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Na osnovu navedenog da bi Vaši roditelji imali pravo liječenja u Srbiji u hitnim medicinskim slučajevima trebaju prije odlaska postupiti u skladu sa navedenim Sporazumom kao i Pravilnikom. Navedenim propisima je utvrđeno da je neophodno da osiguranici prije odlaska u inostranstvo  dobiju ljekarsko uvjerenje ili izvod iz zdravstvenog kartona kojim se potvrđuje da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja  ili da ne boluje od hroničnog oboljenja  koje zahtjeva duže  liječenje.  Nakon toga osiguranik u nadležnoj poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje se odgovarajući  dvojezični obrazac odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Potvrda  obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period  osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a čije trajanje je ograničeno na 30 dana u toku kalendarske godine i ne mora se koristiti cijeli period odjednom. Osiguranik koji koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda  o pravu korištenja  zdravstvene zaštite u inostranstvu  odnosno dvojezični obrazac,  u skladu sa članom 22. Pravilnika, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.
Pitanje:    Poštovani Molim info. Naime radi se o mom susjedu ( Mehmed Begić) koji ima 85 godina.Živi sam sa ženom, bez djece s mjesečnim primanjima oko 250KM. Teško pokretan,s dijagnozom KOBP, u zadnje vrijeme ima problem s inkontinencijom.Ima oštećen sluh skoro 80%.Svu svoju mirovinu potroši na lijekove .Nikakvu pomoć ne prima i do sada nije koristio nikakva prava na teret zavoda (osim osnovne zdravstvene skrbi).Zanima me, ima li pravo na slušni aparat i na pelene?Ukoliko ima , na koji način ta prava može ostvariti?Kome se obratiti i s kojom dokumentacijom.MOlim Vas što brži odgovor.Hvala unaprijed.Srdačan pozdrav
Renata, 24.11.2015
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovimai načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala,Zavod zdravstvenog osiguranja obezbjeđuje slušni aparat osiguranom licu preko 65 god sa ukupnim gubitkom sluha po FS više od 60% na osnovu nalaza doktora medicine-specijaliste audiologa.Pelene za inkontinenciju osigurana lica imaju u slučaju bolesti i povrede nervnog sistema koje imaju za trajnu posljedicu inkontinenciju urina ili stolice,a na osnovu nalaza doktora medicine-specijaliste urologa, neurologa ili neuropsihijatra.
Pitanje:    Postovani, mozete li mi odgovoriti da li novootvorena apoteka ima pravo sklopiti ugovor sa zzo bez da ceka da budu javne nabavke za sljedecu godinu?Hvala Vam Lijep pozdrav
Lejla, 24.11.2015
Odgovor: Novootvorena apteka ima pravo sklopiti Ugovor za pružanje usluga osiguranim licima KS sa Zavodom zdravstvenog osiguranja.
Pitanje:    Poštovani, vanredan sam student i prijavljena sam na biro. Osigurana sam preko biro-a i da li imam neki popust na dioptrijska stakla od strane zdravstvenog osiguranja? Prvi put nosim dioptrijske naočale.
Amila, 24.11.2015
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala,pravo na korekciona stakla-par imaju redovni studenti do 26 god.
Pitanje:    Postovani, Da li mogu elektronskim putem preuzeti obrazac ZO1, jer moram odjaviti sa svog osiguranja sina, koji treba da se prijavi na Zavod za zaposljavanje KS (biro rada). Koja je dalja procedura? Hvala.
Emina, 23.11.2015
Odgovor: Obrazac ZO-1 (prijava-odjava) ne može se preuzeti elektronskim putem. Procedura odjave člana sa Vašeg osiguranja je sljedeća: Kupite obrazac ZO-1 u bilo kojoj poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, odnesete poslodavcu ili ustanovi koja Vas osigurava. Nakon sto poslodavac ili ustanova popuni obrazac ZO-1, vratite se u bilo koju poslovnicu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, da referenti izvrše odjavu člana sa Vašeg osiguranja.
Pitanje:    Poštovani, molim Vas da mi date upute na koji način promijeniti podatke u zdravstevnoj knjižici. Naime, udajom mi je promijenjeno prezime i na koji način izmijeniti podatke u zdravstvenoj knjižici?
Almina, 23.11.2015
Odgovor: Za promjenu prezimena potrebno je da obveznik uplate doprinosa u nadležnoj Poreskoj upravi preda obrazac JS 3100 (promjena podataka)sa izvršenim promjenama. Poreska uprava nakon obrade podataka elektronskim putem prosljeđuje promjenu ZZO KS. Potrebno je da kupite novu zdravstvenu legitimaciju (kupuju se u našim poslovnicama), stavite pečat obveznika uplate doprinosa i uz potvrdu prebivališta izdatu od nadležnog organa će vam se izdati nova zdravstvena legitimacija.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting