Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    molim vas porijavljen sam i uplaceni su doprinosi za mjesec juni posto nemam zdravstvenu knjizicu gdje je mogu izvaditi fala unaprijed
Dženan, 20.07.2016
Odgovor: Osiguranim licima zdravstvena legitimacija izdaje se u jednoj od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, nakon čega je potrebno da Vaš poslodavac stavi pečat firme na predviđeno mjesto u zdravstvenoj legitimaciji, a potom u poslovnici Zavoda ovjeriti zdravstvenu legitimaciju, na određeni period, kako biste nesmetano imali pravo na zdravstvenu zaštitu.
Pitanje:    Poštovanje, Interesuje me koji dokumenti su potrebni za prijavu na zdravstveno osiguranje člana porodice-u ovom slučaju otac je penzioner i trebala bi majka biti na njegovom osiguranja. Naime oni su u braku,ali im cipsove prijavnice nisu na istoj adresi. Šta se radi u tom slučaju? Hvala
Šejla, 20.07.2016
Odgovor: Za prijavu na osiguranje bračnog supružnika potrebi su slijedeći dokumenti: 1.ZO-1 obrazac i zdravstvena knjižica (kupuju se u poslovnicama ZZO), koji se popunjavaju od strane obveznika uplate doprinosa, u Vašem slučaju PIO; 2. Vjenčani list ne stariji od 6 mjeseci; 3. Potvrda nadležne poreske uprave, a prema Općini prebivališta da osoba koja se prijavljuje nema zdravstveno osiguranje na području FBiH; 4. CIPS prijavnice kako bi se utvrdilo prebivalište u Kantonu Sarajevo
Pitanje:    Postovani, Interesuje me da li novorodjence moze ostvariti zdravstvenu zastitu preko roditelja koji ostvaruje pravo na istu preko biroa za zaposljavanje? Hvala
Eldina, 20.07.2016
Odgovor: Novorođenče može ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje preko roditelja koji su osigurani preko Biro-a za zapošljavanje. Potrebno je da u poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja kupite obrazac za prijavu ZO-1 I zdravstvenu knjižicu I odnesete u nadležni Biro za zapošljavanje preko kojeg ste prijavljeni, kako bi Vam se obrazac ispunio. Od potrebne dokumentacije trebate dostaviti rodni list djeteta I CIPS prijavnicu nosioca osiguranja (otac ili majka u zavisnosti preko koga će dijete biti osigurano). Sa popunjenim obrascem I pratećim dokumentima dolazite u neku od poslovnica ZZO KS kako bi izvršili prijavu I ovjeru zdravstvene knjižice.
Pitanje:    Pozdrav Dali se može obavljati pregled u privatnim ordinacijama uz ovjerenu zdravstvenu knjižicu ,i ako može u kojim Edin. Hvala
Edin, 20.07.2016
Odgovor: Ako se radi o ordinacijama porodične madicine Zavod zdravstvenog osiguranja KS ima sklopljene ugovore sa Poliklinikom Eurofarm centar i poliklinikom Atrium do 30.06.2016.godine.
Pitanje:    Poštovani, da li je moguće dijaliziranje pacijenta u drugom kantonu (pacijent pripada KS, a trebao bi tokom odmora na dijalizu u HNK). Kakva je procedura i koja je dokumentacija potrebna da bi se izvršila dijaliza van matičnog kantona? Hvala
Nana, 20.07.2016
Odgovor: Obratite se za informaciju ustanovi u HNK u kojoj želite raditi dijalizu.
Pitanje:    poštovani. po zakonu da li se smije zaposleniku izdavati naknadno doznaka za bolovanju - izvještaj o privremenoj spriječenosti za rad. naime imam zaposlenika koji mi nije donio doznake za bolovanje već je to donio naknadno, poslije 7 dana sa pečatom zdravstvene ustanove i ljekara. radi se o zaposleniku alkoholičaru. isto tako da li postoji rok za dostavljanje obrasca AS-1 od strane zaposlenika firmi i da li se to može izražavati telefonom
Damir, 20.07.2016
Odgovor: Izabrani ljekar porodične medicine prilikom izdavanja izvještaja o privremenoj spriječenosti za rad, postupa u skladu sa ustanovljenom procedurom. Potrebno je da se obratite nadležnoj zdravstvenoj ustanovi za dodatne informacije.
Pitanje:    Poštovani, zanima me da li je CONVULEX sirup 50 mg/mi na listi i ako je da li se placa i koliko je učešće zavoda.Hvala ga, m na odgovoru.
Senad, 20.07.2016
Odgovor: Lijek CONVULEX sirup 50 mg/ml nije na Listi lijekova KS.
Pitanje:    Postovani/a, molim Vas da li me mozete uputiti, gdje vadim potvrdu da sam zdravsteveno osigurana? Hvala Veliki pozdrav
Vanja, 20.07.2016
Odgovor: Zahtjev za izdavanje Potvrde, kojom se potvrđuje da ste zdravstveno osigurani, podnosite u najbližu poslovnicu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Uz zahtjev je neophodno priložiti slijedeću dokumentaciju: Obavještenje o prebivalištu (prijavnica Cipsa) i Uvjerenje Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.
Pitanje:    Poštovani, Sa 30.06.2016. prestaje moj radni odnos. Želim nastaviti samostalno uplaćivati zdravstveno osiguranje. Zanima me da li zdravstveno koje sama sebi uplaćujem pokriva i primarnu, sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu? Hvala, Aida
Aida, 20.07.2016
Odgovor: Članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije BiH koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Mjesečni doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje iznosi 5% od prosječne mjesečne bruto isplaćene plaće na području Federacije BiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku, a u skladu sačlanovima 9. tačka c) i 12. tačka c) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo. Osiguranim licima osigurava se primarna, sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita.  
Pitanje:    Poštovani , želim da pitam da li zaista smatrate da je odluka o skidanju lijeka Mestinon sa esencijalne liste ispravna i opravdana ? Obzirom da lijek ima za svojstvo da oboljelim od neuromišićnih oboljena pomaže pri gutanju , disanju i kretanju, te da je neizostavan u tremanu njihovog oboljenja. Smatraju li odgovorni da ova populacija ljudi može da živi bez zraka i hrane , i da bez ovog lijeka koji nema alternativu jedan mijasteničar može normalno da funkcioniše ? Da li su tvorci ove odluke svjesni da će se zbog loše finansijske situacije stanovništva i oboljelih koji nemaju novaca da za samo jednu kutiju izdvoje 18km naprasno povećati broj komplikacija koji iziskuju mnogo kompleksniju i skuplju cijenu liječenja ( plazmafereza , imunoglobulini, skupi imunosupresivi itd ).U konačnici da pitam ko će preuzeti odgovornost ukoliko neko od oboljelih zbog nemogućnosti plaćanja dostatne količine lijeka bude osuđen na aparat za disanje ? Najljubaznije Vas molim da me uputite kompetentnima u cilju razriješenja ovog pitanja . Hvala
Lejla, 20.07.2016
Odgovor: Odluku o listi lijekova Kantona Sarajevo donosi Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog Ministarstva zdravstva KS.Zavod zdravstvenog osiguranja je u obavezi da primijeni donešenu Odluku o listi lijekova. Obratite se Ministarstvu zdravstva KS.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting