Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Kakav je postupak kod gubitka zdravstvene knjizice. Rijec je o penzioneru.
Dijana, 26.05.2016
Odgovor: Osigurano lice koje izgubi zdravstvenu legitimaciju obavezno je o tome izvijestiti najbližu poslovnicu Zavoda zdravstvenog osiguranja koja mu izdaje novu zdravstvenu legitimaciju, a košta 2,00 KM.
Pitanje:    Molim Vas da li mi mozete poslati koji dokumenti su potrebni za zdravstveno osiguranje za redovne studente do 30 godina koji nisu na birou. Hvala.
Edina, 26.05.2016
Odgovor: Ukoliko je redovan student mlađi od 26 godina starosti, neophodno je podnijeti zahtjev Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo uz koji ćete priložiti sljedeću dokumentaciju: : Zdravstvenu legitimaciju (kupiti u najbližoj poslovnici Zavoda), Uvjerenje o redovnom studiranju (matični fakultet), Ovjerenu kopiju lične karte i kopiju prijave-odjave prebivališta/boravišta, Uvjerenje iz Porezne uprave F BiH da se roditelji ne nalaze u Jedinstvenom sistemu registracije kako osiguranici i rodni list.   Ukoliko je student starosne dobi između 26. i 30. godine, neophodno je podnijeti zahtjev za priznavanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje kao studentu preko 26. godina, a koji nije osiguran po drugom osnovu, Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Uz zahtjev se prilaže slijedeća dokumentacija: prijavnica CIPS-a, Uvjerenje o redovnom studiranju (matični fakultet), Uvjerenje iz Porezne uprave F BiH da se ne nalazite u evidenciji jedinstvenog sistema registracije i uplatnicu na iznos 20,00 KM, koji ste dužni uplaćivati za svaki mjesec zdravstvenog osiguranja u skladu sa članom 10. Stav 1. Tačka i). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje
Pitanje:    Poštovani, moja porodica I ja smo primijenili adresu I opštinu stanovanja. Možete li nam reći koje podatke I dokumente Vam moramo dostaviti da bi se ta promjena kod vas unijela u sistem. Hvala najljepša.
Maja, 26.05.2016
Odgovor: Prema članu 14. Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, obveznik uplate doprinosa (poslodavac) Poreznoj upravi podnosi prijavu (promjena u toku osiguranja) iz čl. 12. i 13. navedenog Zakona u roku od sedam dana od dana nastanka promjene za radnika/osiguranika. Za članove porodice neophodno je u najbližoj poslovnici Zavoda kupiti obrazac ZO-1 i zdravstvene legitimacije i dostaviti ih poslodavcu da izvrši upis neophodnih podataka (promjena u toku osiguranja) i iste ovjeri pečatom firme. Slijedom čega navedeni obrazac i zdravstvene legitimacije, popunjene i ovjerene od strane poslodavca, podnosite u najbližu poslovnicu, radi promjene podataka u našem sistemu.  
Pitanje:    Poštovani, napustio sam stari posao u BiH jer počinjem raditi za firmu u njemačkoj. Imam li neke obaveze prema Vama? Da li se trebam negdje javiti, odjaviti ili zavesti?
Samir, 26.05.2016
Odgovor: Radnika, kome prestane radni odnos, poslodavac je dužan odjaviti sa obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa. Međutim, ukoliko Vas je poslodava uputio na rad ili stručno usavršavanje u inostranstvo, nephodno je da se obratite Federalnom zavodu za zdravstveno osiguranje i reosiguranje.
Pitanje:    Imam pitanje vezano za ovjeru zdrastvene knjizice, na birou sam pa kad sam prvi put se prijavljivao i ovjerio zdrastvenu knjizicu pa me zanima moram li svaki mjesec ovjeravati ? Inace sam na birou oko godinu dana ako je trebalo svaki mjesec dana ovjeravati dali cu imati pravo da ubuduce svaki mjesec dana ovjeram posto do sada nisam ovjeravao svaki mjesec.
Adnan, 26.05.2016
Odgovor: Ovjeru zdravstvene legitimacije vršite po potrebi.
Pitanje:    Kako redovan student od 22 god. može dobiti zdravstvenu knjizicu?
Jelica, 26.05.2016
Odgovor: Ukoliko niste osigurani kao član porodice osiguranika, odnosno preko roditelja, pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarujete preko nadležnog organa, konkretno, Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade (Kanton Sarajevo). S tim u vezi, potrebno je da podnesete zahtjev navedenom ministarstvu uz koji ćete priložiti slijedeću dokumentaciju: Zdravstvenu legitimaciju (kupiti u najbližoj poslovnici Zavoda), Uvjerenje o redovnom studiranju (matični fakultet), Ovjerenu kopiju lične karte i kopiju prijave-odjave prebivališta/boravišta, Uvjerenje iz Porezne uprave F BiH da se roditelji ne nalaze u Jedinstvenom sistemu registracije kako osiguranici i rodni list.
Pitanje:    Poštovani U martu mjesecu 2016. godine sam promjenio mjesto prebivališta iz Tuzlanskog kantona u Sarajevski kanton opština Ilidža. Supruga, sebe i dvoje djece bih prijavo na zdravstveno osiguranje Kantona Sarjevo. zaposlen sam u firmi koja redovno izmirije obaveze po osnovu doprinisa za udravstveno osiguranje. Neophodna mi je informacija sta mi je neophodno od dokumentacije, kontakt telefon i gdje da se javim da bih dobio knjižicu kako bi ostario pravo na liječenje ukoliko mi zatreba. Unaprijed hvala na odgovoru. pozdrav
Denis, 26.05.2016
Odgovor: Ukoliko Vas je poslodavac prijavio na zdravstveno osiguranje, neophodno je da se javite u najbližu poslovnicu Zavoda u kojoj ćete kupiti zdravstvene legitimacije i obrazac ZO-1 (prijava članova porodice). Pomenuti obrazac i zdravstvenu legitimaciju dostavljate poslodavcu koji je u obavezi da izvrši upis potrebnih podataka i iste ovjeri pečatom firme. Slijedom, navedeni obrazac i zdravstvenu legitimaciju, popunjenu i ovjerenu od strane poslodavca, podnosite u najbližu poslovnicu Zavoda, radi prijave članova porodice. Uz obrazac prilažete slijedeću dokumentaciju. Zdravstvenu legitimaciju za sve članove porodice koje prijavljujete, vjenčani list, rodne listove za djecu i prijavnice CIPS-a za Vas i supružnika.
Pitanje:    Rješenje o penzionisanju sam dobio 04.01.2016. godine. Penziju još nisam primio. Zdravstvenu knjižicu ne mogu dobiti jer nisam primio niti jedan ček. Koji je postupak izdavanja zdravstvene knjižice u mom slučaju? Unaprijed hvala.
Avdo, 23.05.2016
Odgovor: Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao obveznik uplate doprinosa,  obavezan je da Vas prijavi na obavezno zdravstveno osiguranje, stoga je potrebno da se obratite navedenoj ustanovi, kako biste dobili  više informacija.
Pitanje:    Dobar dan, Pitanje vezano za zdravstveno osiguranje malodobnog clana porodice. Tretno sam zaposlen u Sarajevo i taj radi odnos ce da se prekine 30 Maja, i ja cu da se vratim na biro, s tim cu odma da se odjavim radi rada u inostranstvu. Tim odma prestaje moje zdravstveno osiguranje i osiguranje djeteta jer sam ja nosios osiguranja. Supruga i ja necemo biti u drzavi duzi vremenski period, a dijete naravno mora da ima zdravstenu knjiziciu. Sta i koje su opcije i sta je potrebno od papira ? Velika hvala unaprijed.
Ammar, 23.05.2016
Odgovor: Obzirom da je dijete  osigurano na obavezno zdravstveno osiguranje kao član porodice osiguranika u skladu sa članom 20 Zakona o zdravstvenom osiguranju,  koje gubi Vašom odjavo, pokušaj te se obratiti  organu uprave kantona nadležnom za poslove socijalne  i dječije zaštite  koji je u skladu sa članom 10.  točka c) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br.22/09),  obveznik uplat doprinosa za djecu od rođenja do polaska u školu, a koja nisu osiguranapo drugom osnovu. Ukoliko se radi o djetetu koje je krenulo u školu onda se zahtjevom pokušajte obratiti organu uprave kantona za obrazovanje za u čenike i studente koji nisu osigurani po drugom osnovu, a koji je u skladu sa članom 10. tačka e) navedene Odluke obveznik uplate doprinosa.  
Pitanje:    Postovani,kako da ostvarim pravo na zdravstveno osiguranje ako sam imao firmu koja je bila nelikvidna,a ja nisam mogao da izmirim dugove prema zavodu,te jos ne mogu.Napominjem da sam veteran proteklog rata te me interesuje da li znate ijednu drzavu koja nije dala zdravstveno osiguranje svojim ratnim veteranima
Edin, 20.04.2016
Odgovor: Članom 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH» br.30/97, 7/02 i 70/08), propisan je način i obračun uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, kao i obustava korištenja zdravstvene zaštite, izuzev hitne medicinske pomoći. Obvezniku uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, obustavlja se dalje korištenje zdravstvene zaštite po ovom Zakonu, izuzev hitne medicinske pomoći. Pravo korištenja zdravstvene zaštite u cijelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting