Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, Da li je u medjuvremenu doslo do izmjene Zakona, a u vezi sa refundacijom za postupak ivf oplodnje, ukoliko jeste o kakvim se uslovima radi?
Adela, 15.06.2016
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS nema saznanja da je došlo do izmjene u postupku vantjelesne oplodnje.
Pitanje:    Poštovani, Interesuje me s obzirom da nosim naočale, a invalid sam 60 posto, civilna žrtva rata, da li jedan dio koji plaćam moze ići preko zavoda.
Esmeralda, 15.06.2016
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala pravo na korekciona stakla i standardni armirani okvir za naočale imaju djeca do 7 godina,redovni učenici do18 godina te redovni studenti do 26 godina.
Pitanje:    Interesuje me da li se mogu refundirati troskovi infuzije Neodolpasse. Radi se o pacijentu sa dijagnozom karcinoma koji je metastazirao na vratni prsljen i pacijent je smjesten u bolnicu, ali klinika nema navedenog lijeka koji je pacijentu neophodan. Hvala
Ibrahim, 15.06.2016
Odgovor: Neodolpaze rastvor za infuziju nije dio Odluke o listi lijekova KS,te Zavod nema pravni osnov za refundiranje troškova nabavke.Pomenuti preparat je bila dužna nabaviti zdravstvena ustanova u kojoj je pacijent na liječenju.
Pitanje:    Poštovanje, osiguranik sam zavoda već nekoliko mjeseci, ali nisam izvadio zdravstvenu knjižicu,pa me zanima koja je procedura?
Jovica, 14.06.2016
Odgovor: Kupite zdravstvenu knjižicu u nekoj od poslovnica Zavoda, u koju će Vaš nosilac osiguranja (firma, Zavod za zapošljavanje...) staviti pečat na mjesto predviđeno za to. Za daljnju proceduru, odnosno izdavanje i ovjeru zdravstvene knjižice, obratite se na šaltere poslovnica uz predočenje Prijave o mjestu prebivališta za osiguranika.
Pitanje:    Poštovani, supruga je nedavno zatvorila obrtničku radnju. Redovno je uplaćivala doprinose. Sada radi preko ugovora o djelu. Moze li ona uplacivati sebi doprinose a da zdravstveno bude osigurana preko mene, ili mora sama uplacivati i zdravstveno osiguranje? Ako mora sama uplacivati koliko je to mjesecno?
Dževad, 14.06.2016
Odgovor: Vaša  supruga može biti osigurana kao član porodice, tj. osigurana preko Vas (ukoliko ste Vi osigurani) kao supružnik.
Pitanje:    Postovani zdravstveno sam osigurana preko biro-a i prije nepunih mjesec dana sam se porodila, zanima me koju dokumentaciju i gdje trebam da dostavim da bih zdravstveno osigurala dijete? Unaprijed hvala
Ivona, 14.06.2016
Odgovor: Neophodno je da u jednoj od poslovnica Zavoda kupite ZO-1 obrazac i zdravstvenu legitimaciju, koju dostavljate Zavodu za zapošljavanje, radi popunjavnja relevantnih podataka i ovjere istih. Slijedom, potrebno je da navedenu dokumentaciju uz rodni list djeteta (popunjen i ovjeren obrazac i zdravstvenu legitimaciju) podnesete u jednu od poslovnicu Zavoda, radi prijave Vašeg člana porodice i ovjere zdravstvene legitimacije.
Pitanje:    Poštovsni! ja imam 822. godine, a supruga 80 godina. Od prije godinu dana supruga je potpuno dementna, tako da sama ne može ništa uraditi, niti se može sama kretati.Svakog časa mora biti moja prisutnost.Vrlo često gubi svaku orjentaciju tako da ne prepoznaje ni moje ni njene srodnike. Zadnji out sam bio na Klinici za neurologiju, kojom prilikom ju je oregledala dr. specijalista -direktorica i napisala slijddeću dijagnozu"Potpuna demencija i neophodno prisustvo drugog lica i njegova pomoć". Tako ja obavljam sve poslove, kuhanje, oblačenje, higijena ali se pitam dokle ću ja moći izdržati. Zbog toga pitam: Ima li supruga pravo na tudju njegu i pomoć i kome i kako da se obratim?.Ja vas molim da mi po mogućnosti odgovorite i da me uputite šta da radim. Visoko zahvalan.
Čedo, 13.06.2016
Odgovor: Djelatnost Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo obuhvata poslove isključivo u vezi sa zdravstvenim osiguranjem, stoga Vas obavještavamo da o ostvarivanju prava na pomoć i njegu od strane druge osobe, ovaj Zavod nije nadležan. Shodno navedenom, upućujemo Vas da se u vezi Vašeg pitanja obratite nadležnoj Opštini - Služba socijalne zaštite.
Pitanje:    Postovani, da li moja kcerka moze sa racunom iz privatne poliklinike PROLAB, i uradjenom proteinurijom i kreatinin klirensom, dobiti povrat sredstava, obzirom da na UKSC nemaju reagense za isti? Da li treba joz nesto od dokumentacije i na koji nacin se moze predati zahtjev? Hvala Lijep pozdrav Elvedina
Elvedina, 13.06.2016
Odgovor: Zahtjev za refundiranje sredstava za izvršene laboratorijske pretrage možete predati na protokol Zavoda.Uz zahtjev je potrebno priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indicirana laboratorijska pretraga,izjava UKCUS-a da se ista ne radi potpisana od strane direktorice ustanove,originalni račun iz privatne laboratorije,te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Poštovani, molim vas za slijedeću informaciju: konstatovan je hemangiom na jetri, koji je potrebno odstraniti; izvađeni su svi potrebni nalazi i konsultacije na kliničkom centru u ljubljani, gdje bi operativni zahvat izveo dr.D.Stanisavljević; operativni zahvat iznosi 30-35000 KM; redovni sam zaposlenik, iz čijeg se ličnog dohodka, na nivou godine, izdvaja 7000-8000 KM; na koji način se vrši refundacija troškova operativnog zahvata u inostranstvu; napomena: na osnovu određenih informacija koje sam dobio ZZO KS u ovakvim slučajevima ztaži potvrdu od kliničkih ustanova FBiH da se ova vrsta operacija ne izvodi kod nas i da se može dati preporuka za operativni zahvat u inostranstvu; tražio sam takvu potvrdu na KCUS, ali osim nalaza koji zahtjeva hitnu operaciju, nije data potvrda za intervenciju u inostranstvu; molim vas za hitan odgovor, jer mi je operativni zahvat određen za 09.05.2016. S poštovanjem, M.
Milan, 10.06.2016
Odgovor: Odlukama Upravnog odbora o kriterijima utvrđeni su sulovi na osnovu kojih osiguranici Zavoda mogu dobiti pomoć za liječenje u inostranstvu, a to su: -Osiguranici moraju imati konzilijarno mišljenje – preporuku nadleže klinike da se liječenje nije moglo obaviti u zemlji, potpisanoj od šefa klinike i još dva ljekara odgovarajuće specijalnosti; - Pomoć se odobrava po završenom liječenju uz dokaz o ličnom snošenju troškova; - Maksimalni iznos pomoći koje Komisija može odobriti je 10.000 KM; - Zahtjevi ne mogu biti stariji od šest mjeseci.  Postupak formiranja i način rada liječničkog konzilija propisan je Pravilnikom o postupku i načinu rada liječničkog konzilijuma („Službene novine Federacije BiH“, br. 55/16).
Pitanje:    Poštovani, Zbog slabog poslovanja u periodu 2006-2008.godine nisam još uplatio poreze i doprinose na platu.Sve ostale godine od 2009 do danas sa mjesecom martom sam izmirio.I ove neplaćene godine ću izmiriti uskoro ali me interesuje zašto ne mogu da ovjerim zdravstvenu knjižicu ako se vidi da sada redovno isplaćujem plate što ukazuje i na to da cu i dug iz ranijih godina izmiriti prvenstveno zbog odlaska u penziju koja mi se bliži. Hvala na Vašem odgovoru. S poštovanjem,
Veljko, 10.06.2016
Odgovor: Odredbama člana 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), i to stavovima 4. i 5., jasno je određeno da obvezniku uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos, obustavlja se dalje korištenje zdravstvene zaštite po ovom zakonu, izuzev hitne medicinske pomoći. Pravo korištenja zdravstvene zaštite u cijelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih, a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja.  Shodno navedenom, a budući da se radi o vremenskom  periodu 2006-2008. godine, neophodno je da podneste zahtjeva za utvrđivanje prava na zdravsvenu zaštitu, odnosno ovjeru zdravstvene legitimacije.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting