Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Odluka o pozitivnoj, bolničkoj i magistralnoj listi lijekova Kantona Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'Odluka 27/16 - preuzmi,Prilozi Liste lijekova KS 27/16 - preuzmi, 46/16)

© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting