Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222
Arhiva vijesti
30. 03. 2018
28. 02. 2018
28. 02. 2018
07. 02. 2018
29. 12. 2017
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting