Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222
Kontakti

Naziv Kontakta:
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
Adresa kontakta:
Ložionička 2
Telefon kontakta:
725 200
Fax kontakta:
725 298
e-mail kontakta:
info@kzzosa.ba

Naziv Kontakta:
Gradska poslovnica za općine Novo Sarajevo i Novi Grad
Adresa kontakta:
Zmaja od Bosne bb
Telefon kontakta:
033/72 52 75
Fax kontakta:
033/72 52 84
e-mail kontakta:

Naziv Kontakta:
Poslovnica Hadžići
Adresa kontakta:
Hadželi 169
Telefon kontakta:
033/42 01 07
Fax kontakta:
033/42 83 51
e-mail kontakta:

Naziv Kontakta:
Poslovnica Ilijaš
Adresa kontakta:
126.Ilijaške Brigade 51
Telefon kontakta:
033/42 87 91
Fax kontakta:
033/40 00 21
e-mail kontakta:

Naziv Kontakta:
Poslovnica Ilidža sa ispostavom Trnovo
Adresa kontakta:
Emira Bogunića Čarlija 17
Telefon kontakta:
033/76 12 40
Fax kontakta:
033/62 12 44
e-mail kontakta:

Naziv Kontakta:
Poslovnica Vogošća
Adresa kontakta:
Jošanička 83
Telefon kontakta:
033/43 56 71
Fax kontakta:
033/42 44 00
e-mail kontakta:

Naziv Kontakta:
Gradska poslovnica za općine Stari Grad i Centar
Adresa kontakta:
Hamdije Kreševljakovića 14
Telefon kontakta:
033/22 08 56
Fax kontakta:
033/55 01 16
e-mail kontakta:
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting