Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222
18. 10. 2017

Dana 17.10.2017. obavješteni smo od strane generalne direktorice KCUS prof. dr. Sebije Izetbegović dopisom broj: 0203-46623 od 16.10.2017.g kako slijedi u prilogu.

© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting