Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222
20. 08. 2018

Obavještavamo osiguranike Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo da će na dan utorak, 21.08.2018. godine u periodu od 07:30 do 16:00 sati biti otvorene za rad sa strankama dežurne poslovnice:

-          Novo Sarajevo-Novi Grad, ul. Zmaja od Bosne bb

-          Ilidža, ul. Emira Bogunića Čarlija br. 17

 

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting