Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo

Mapa poslovnicaDIREKCIJA
Kanton Sarajevo 
Ložionička br. 2
71000 Sarajevo


Tel: + 387 33 725 200
Fax: + 387 33 725 252
Email: info@kzzosa.ba

POSLOVNICA HADŽIĆI
Kanton Sarajevo 
Hadželi br. 231 
71240 Sarajevo, Hadžići


Tel: + 387 33 420 107
Fax: + 387 33 420 107

POSLOVNICA ILIJAŠ
Kanton Sarajevo 
126. Ilijaške brigade br. 53 
71380 Sarajevo, Ilijaš


Tel: + 387 33 428 790
Fax: + 387 33 400 021

POSLOVNICA CENTAR - SARAJEVO
Kanton Sarajevo 
Hamdije Kreševljakovića br. 14 
71000 Sarajevo


Tel: + 387 33 220 856
Fax: + 387 33 550 116

POSLOVNICA ILIDŽA
Kanton Sarajevo 
Emira Bogunića Čarlija br. 17 
71210 Sarajevo, Ilidža


Tel: + 387 33 621 580
Fax: + 387 33 621 244

POSLOVNICA NOVO SARAJEVO
Kanton Sarajevo 
Zmaja od Bosne bb 
71000 Sarajevo


Tel: + 387 33 725 275
Fax: + 387 33 725 289

POSLOVNICA VOGOŠĆA
Kanton Sarajevo 
Braće Halać br. 14 
71320 Sarajevo, Vogošća


Tel: + 387 33 430 107
Fax: + 387 33 430 107

Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Sakib Katana, dipl. oec. kabinet@kzzosa.ba

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt