Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo

Pitanja osiguranika


 
Usluge liječenja iz fizikalne medicinske rehabilitacije, kao nastavak produženog bolničkog liječenja stacionarnog i ambulantnog tipa, podrazumjeva uključivanje u program rehabilitacije neposredno nakon bolničkog liječenja, a najduže do 3 mjeseca nakon otpusta iz bolnice, osim u iznimnim slučajevima na prijedlog ordinirajućeg ljekara, komisija za liječenje Zavoda ili Direktor Zavoda mogu odobriti uključivanje u program rehabilitacije nakon isteka 3 mjeseca od bolničkog liječenja. Usluge fizikalne medicinske rehabilitacije, kao nastavak produženog bolničkog liječenja, osiguranim licima Zavoda pružaju se na osnovu zdravstvene legitimacije i prijedloga koji izdaje: - Klinika za ortopediju i traumatologiju, - Klinika za neurohirurgiju, - Klinika za kardiohirurgiju, - Centar za srce, - Pedijatrijska klinika, - Neurološka klinika, - Opća bolnica ''Prim.dr. Abdulah Nakaš''. Izdati prijedlog ovjerava ovlašteno lice Zavoda. Na osnovu izdatog prijedloga, ovlašteno lice Zavoda će isti uzeti u razmatranje, te na osnovu istog izdati saglasnost i pacijenta uvrstiti na spisak osiguranih lica koja imaju saglasnost Zavoda za korištenje fizikalne medicinske rehabilitacije, kao nastavak produženog bolničkog liječenja. Da bi se predao zahtjev za banjsko liječenje ZZO KS potrebno je dostaviti sljedeće; • Originalni Prijedlog za banjsko liječenje od strane jedne od ovlaštenih Klinika • Medicinsku dokumentaciju ( kopiju otpusnog pisma ili nalaza, ne starije od tri mjeseca) • Kopiju zdravstvene legitimacije • Prijavnicu CIPS-a • Kopija čeka od penzije (samo za penzionere) Navedenu dokumentaciju možete dostaviti u bilo koju poslovnicu ZZO KS na Kantonu Sarajevo. 
Za prijavu članova porodice treba dostaviti u ispostave Zavaoda : Obrazac ZO-3( obveznik ,odnosno kadrovska skida sa stranice ZZO KS) Rodni list djece ne stariji od 6 mjesec; Cipsove prijave prebivališta ne startija od 6 mjeseci; Potvrde o redovnom školovanju, studiranju za 2019/20 godinu, ako su djeca starija od 15 godina . Za supruga: Vjenčani list ne stariji od 6 mjeseci cipsova priva ne starija od 6 mjeseci Uvjerenje od PU da nije u evidenciji JS osiguranja. Sve može na jednom obrascu popuni kadrovska i ovjeri i dostaviti u najbližu ispostavu Zavoda. a po prebivalištu i sjedištu firme pripadate ispostavi Novo Sarajevo – Novi Grad. Kon Tel: rukovodioca ispostave je 033 725-275. 
Potrebno je dostaviti potvrdu o redovnom školovanju, studiranju, za 2019/20 godinu, za djecu stariju od 15 godina, u poslovnicu Zavoda, prema općini stanovanja. 
Kako biste ostvarili pravo na obavezno zdravstveno osiguranje kao redovan student stariji od 26. godina, neophodno je da podnesete zahtjev i priložite slijedeću dokumentaciju: Potvrdu s fakulteta kojom dokazujete da ste redovan student, Potvrdu Porezne uprave FBiH kojom dokazujete da niste registrovani u Jedinstveni sistem, i uplatnica na iznos od 20,00 KM. Svaki naredni mjesec ste u obavezi uplaćivati lična sredstva u iznosu od 20,00 KM kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje. Uplata doprinosa s dva platna naloga: jednim nalogom se uplaćuje 89,8% od navedenog iznosa tj. 17,96KM na račun UNION BANKA DD Sarajevo, broj 3380002210008593, vrsta prihoda 712193, primalac Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, dok preostalih 10,2% od navedenog iznosa tj. 2,04 KM na račun iste banke, broj 1020500000064018, vrsta prihoda 712193, primalac Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBIH-izdvojena sredstva Fonda solidarnosti FBIH. Po dobivanju rješenja, a kojem je prethodio Vaš zahtjev, neophodno je da obrazac JS3310 (Prijava uplate doprinosa za…..zdravstveno osiguranje ličnim sredstvima), koji se prilaže u atačmentu, popunite i dostavite u najbližu ispostavu ovog Zavoda radi popunjavanja i ovjere, te nakon toga dostavite (rješenje i obrazac JS3310) podnesete nadležnoj poraznoj ispostavi prema mjestu prebivališta. Nakon što podnesete navedene dokumente nadležnoj poreznoj ispostavi, a po proteku dva radna dana, neophodno je da se obratiti u jednu od ispostava Zavoda. 
Postoji mogućnost refundacije sredstava za medicinske usluge obavljene u privatnim zdravstvenim ustanovama, a koji se nisu mogle obaviti u javnim zdravstvenim ustanovama. Zahtjev za predmetnu refundaciju možete predati u Vama najbližu poslovnicu Zavoda. Uz zahtjev, potrebno je dostaviti original fiskalni račun sa specifikacijom (gdje se vidi koja medicinska usluga je pružena), uputnica iz javne zdravstvene ustanove o potrebi obavljanja predmetne usluge, potvrda javne zdravstvene ustanove da se predmetna medicinska usluga ne radi u njihovoj ustanovi kao i razlog nemogućnosti obavljanja iste. Na osnovu navedene dokumentacije ovlašteni ljekari u Zavodu će dati mišljenje da li je pružanje medicinske usluge bilo hitno i neophodno.

Imate pitanje za Zavod ili ste u nedoumici?

Ili postavite pitanje i naši će zaposlenici odgovoriti u najkraćem roku.Imate pitanje za Zavod ili ste u nedoumici?

Ili postavite pitanje i naši će zaposlenici odgovoriti u najkraćem roku.Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33 725 284

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

v.d. Sakib Katana, dipl. oec.

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt  


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33 725 284

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

v.d. Sakib Katana, dipl. oec.

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt