Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo

Pitanja osiguranika


 
Za izdavanje obrasca BH/HR 5 potrebna je slijedeća dokumentacija: 1 .Izvorno rješenje od BH-penzije ili uvjerenje FZ PIO Sarajevo 2. Lična karta Hrvatske i uvjernje o prebivalištu iz Hrvatske 3. Odjava prebivališta iz Bosne i Hercegovine za Hrvatsku 4. Potvrda iz banke iz Hrvatske iz koje se vidi da se BH-penzija isplaćuje u Hrvatsku 5. Odjaviti zdravstveno osiguranje kod Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i vratiti zdravstvenu knjižicu (poništenje). Gore navedenu dokumentaciju dostavite u Poslovnicu Centar, Hamdije Kreševljakovića br.14. 
Zdravstvena zaštita osigurava se osobama starijim od 65. godina starosti, pod uslovom da nemaju zdravtsveno osiguranje po drugom osnovu. Poslove vezane za ostvarivanje navedenog prava vrši općinski organ uprave nadležan za poslove socijalne zaštite, zašite civilnih žrtava rata I zaštite porodica s djecom. Stoga neophodno je da se obratite nadležnom organu. 
Da bi dobili potvrdu o tome da li ste prijavljeni na obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo ili ne, potrebno je da podnesete zahtjev o izdavanju iste Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Ukoliko niste u mogućnosti lično predati zahtjev na protokol Zavoda, postoji mogućnost da date svoje ovlaštenje-punomoć da neko u Vaše ime obavi cjelopkupan proces. 
Potrebno je da dostavite potvrdu o redovnom školovanju, kako bi mogli koristiti zdravstveno osiguranje, u najbližu poslovnicu Zavoda. Za izdavanje potvrde da ste zdravstveno osigurani trebate podnijeti zahtjev za izdavanje iste na protokol Zavoda. 
Obratite se PIO/MIO Federacije BiH po navedenom pitanju.

Imate pitanje za Zavod ili ste u nedoumici?

Ili postavite pitanje i naši će zaposlenici odgovoriti u najkraćem roku.Planirani prekid u radu zdravstvenog informacionog sistema KS 27.09.2020. u periodu od 08:00 - 13:00

U sklopu redovnog održavanja sistema dana 27.09.2020 u periodu od 08:00 do 13:00 doći će do prekida u radu AIS/BIS aplikacija radi instalacije neophodnih sistemskih nadogradnji. U tom periodu dostupnost aplikacija koje čine sastavni dio informacionog sistema će biti slijedeća: *nedostupno za korištenje: AIS/BIS i eDoktor *djelomično dostupno: CovidAmb i drive Inn modul zbog nemogućnosti kreiranja e-uputnica u navedenom periodu *dostupno: eApoteka, eOSA i ostali servisi Molimo da u navedenom periodu obezbijedite rad vaših službi bez korištenja ili uz ograničeno korištenje informacionog sistema. U slučaju nedostupnosti drugih aplikacija navedenih sistema, informacije o tome će biti dostupne na Zavodovoj web stranici.

Prije 6 dana

Informacioni sistem u kardiomobilima Hitne pomoći KS

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je putem svog informacionog sistema omogućio da sve mobilne medicinske ekipe Hitne pomoći Kantona Sarajevo, korištenjem tablet uredaja i mobilnog interneta, imaju pristup medicinskim podacima pacijenata.

8.9.2020

Unapređen postupak izdavanja recepata enteralne prehrane za odrasle

 "Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je putem integralnog informacionog sistema Zavoda inovirao i unaprijedio postupak izdavanja odgovarajućih recepata, a koji će se od sada izdavati elektronskim putem za nekoliko stotina korisnika programskih lijekova enteralne prehrane za odrasle i bezglutenskog brašna. Uvedeni noviteti će smanjiti nepotrebno kretanje naših osiguranika i fizičke posjete KCUS-u, a sve u cilju zaštite osiguranika u vremenu pandemije i pružanja redovne, pravovremene i efikasne usluge.

8.9.2020

Imate pitanje za Zavod ili ste u nedoumici?

Ili postavite pitanje i naši će zaposlenici odgovoriti u najkraćem roku.Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Sakib Katana, dipl. oec. kabinet@kzzosa.ba

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt  


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Sakib Katana, dipl. oec. kabinet@kzzosa.ba

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt