Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo

Pitanja osiguranika


 
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo može Vam izdati potvrdu o tome da li ste prijavljeni na obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo. Za izdavanje potvrde da niste zdravstveno osigurani u Bosni i Hercegovini zahtjevom se obratite Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine i Poreznoj upravi Republike Srpske . 
Molimo da navedete državu. 
Da bi izvršili prijavu djeteta na obavezno zdravstveno osiguranje, potrebno je da podnesete obrazac ZO-1, popunjen i ovjeren od strane obveznika uplate doprinosa i rodni list djeteta. Prilikom same prijave novorođene bebe na zdravstveno osiguranje od strane roditelja, Zavod naručuje izradu EZK, te na licu mjesta izdaje potvrdu o osiguranju koja zamjenjuje EZK za novorođenu bebu, do uručenja iste roditelju djeteta, ali ne duže od 30 dana. Roditelji već u roku od sedam dana od dana narudžbe mogu doći i preuzeti EZK za novorođenu bebu. 
Javiti se u najbližu Ispostavu na šalter. U sistemu bez JMBG ne možemo provjeriti jer postoji mogućnost istog imena i prezimena. 
Da bi se izvršila refundacije sredstava za analize obavljene u privatnim zdravstvenim ustanovama, a koje se nisu mogle obaviti u javnim zdravstvenim ustanovama radi nedostatka reagensa, potrebno je na protokol Zavoda, uz zahtjev za povrat sredstava, dostaviti original fiskalni račun sa specifikacijom (gdje se vidi koje analize su urađene), uputnica iz javne zdravstvene ustanove o potrebi obavljanja predmetne analize, potvrda KCU Sarajevo da se predmetna analiza ne radi u njihovoj ustanovi kao i razlog nemogućnosti obavljanja iste. Na osnovu navedene dokumentacije ovlašteni ljekari u Zavodu daju mišljenje da li je obavljanje analize bilo hitno i neophodno.

Imate pitanje za Zavod ili ste u nedoumici?

Ili postavite pitanje i naši će zaposlenici odgovoriti u najkraćem roku.Imate pitanje za Zavod ili ste u nedoumici?

Ili postavite pitanje i naši će zaposlenici odgovoriti u najkraćem roku.Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33 725 200

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

v.d. Sakib Katana, dipl. oec.

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt  


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33 725 200

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

v.d. Sakib Katana, dipl. oec.

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt