Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo

Pitanja osiguranika


 
U najbližoj Ispostavi ili putem WEB sajta ZZOKS. 
Kada Služba za zapošljavanje izvrši prijavu na zdravstveno osiguranje u JS Porezne uprave, ZZOKS prenosi elektronski prijavu . Nakon učinjenog trebate se javiti u jednu od poslovnica Zavoda, prema općini prebivališta, sa cipsovom prijavom, kako bi naručili Elektronsku zdravstvena legitimacija. Za period čekanja izrade EZK osiguranik dobija potvrdu o EZK ovjerenu od strane ZZOKS koju može koristiti u zdravstvenim ustanovama najduže mjesec dana. Dosadašnja praksa je pokazala da se nova EZK dostavi u poslovnicu u periodu od 7 radnih dana. 
Da bi izvršili prijavu djeteta na obavezno zdravstveno osiguranje, potrebno je da podnesete obrazac ZO-1, popunjen i ovjeren od strane obveznika uplate doprinosa i rodni list djeteta. 
Nakon gubitka EZK ili stare ZK osiguranik je dužan da ode do opštinskog organa i popini obrazac izjave o gubitku iste. Nakon tog sa ovjerenom izjavom o gubitku EZK dolazi do najbliže Ispostave gdje referentu zdravstvenog osiguranja predaje i istu, te se unosi u sistem napomena da je EZK izgubljena i vrši se reprint nove knjižice. Osiguranik dobija potvrdu o EZK ovjerenu od strane ZZOKS koju može koristiti u zdravstvenim ustanovama do dobijanja nove kartice a najduže mjesec dana. Nakon gore učinjenih koraka od strane osiguranika dosadašnja praksa je pokazala da se nova EZK dostavi u poslovnicu u max.7 radnih dana. 
Provjerite u ispostavi Zavoda, prema općini prebivališta.

Imate pitanje za Zavod ili ste u nedoumici?

Ili postavite pitanje i naši će zaposlenici odgovoriti u najkraćem roku.Imate pitanje za Zavod ili ste u nedoumici?

Ili postavite pitanje i naši će zaposlenici odgovoriti u najkraćem roku.Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33 725 284

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

v.d. Sakib Katana, dipl. oec.

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt  


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33 725 284

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

v.d. Sakib Katana, dipl. oec.

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt