Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo

Lista lijekova
Ime lijeka Proizvođač Lista Učešće zavoda
Abasaglar ELI LILLY ExportS.A. A 100%
Acenokumarol ReplekFarm REPLEK FARM DOOEL Skopje A 100%
Aciklovir Alkaloid ALKALOID AD- Skopje A 100%
Aciklovir Zdravlje ZDRAVLJE A.D.Leskovac A 100%
Acipan LEK farmacevtska družba d.d. A 100%
Acipan LEK farmacevtska družba d.d. A 100%
Acipan LEK farmacevtska družba d.d. A 100%
Acipan LEK farmacevtska družba d.d. A 100%
Afloderm BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. A 100%
Afloderm BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. A 100%
Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute 


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Sakib Katana, dipl. oec. kabinet@kzzosa.ba

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica 

Kontakt 


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Sakib Katana, dipl. oec. kabinet@kzzosa.ba

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt