Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo

Lista lijekova
Ime lijeka Proizvođač Lista Učešće zavoda
Amlodipin Farmavita FARMAVITA d.o.o A 100%
Amlodipin Farmavita FARMAVITA d.o.o A 100%
Amlodipin Alkaloid ALKALOID AD- Skopje A 100%
Amlodipin Alkaloid ALKALOID AD- Skopje A 100%
Amlodipin Replek Farm REPLEK FARM DOOEL Skopje A 100%
Amlodipin Replek Farm REPLEK FARM DOOEL Skopje A 100%
Amlopin 10 mg LEK farmacevtska družba d.d. A 100%
Amlopin 10 mg LEK farmacevtska družba d.d. A 100%
Amlopin 5 mg LEK farmacevtska družba d.d. A 100%
Amlopin 5 mg LEK farmacevtska družba d.d. A 100%
Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute 


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Sakib Katana, dipl. oec. kabinet@kzzosa.ba

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica 

Kontakt 


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Sakib Katana, dipl. oec. kabinet@kzzosa.ba

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt