Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo

Lista ortopedskih pomagala
Unesite šifru pomagala
Šifra se sastoji od 5-6 cifri
Grupa


Podgrupa


Podpodgrupa


Dobavljač


SpecijalizacijaŠifra Grupa Podgrupa Podpodgrupa
20700 Silikonski lajner
40100 Navlaka za batrljak (6 komada)
50400 Aparati za gornje ekstremitete Udlaga ili splint za ručni zglob od pl. mase
60610 Aparati za donje ekstremitete Otroza za korekciju stopala AFO jednodijelna - noćna
60620 Aparati za donje ekstremitete Otroza za korekciju stopala AFO dvodijelna sa zglobom
60701 Aparati za donje ekstremitete Peronealni aparat jednodijelni od plastike
60703 Aparati za donje ekstremitete Otroza za koljeno (plastična sa zglobom)
60705 Aparati za donje ekstremitete Otroza za natkoljenicu - hessingov aparat
60710 Aparati za donje ekstremitete Peronealni aparat dvodijelni sa zglobom
60830 Aparati za donje ekstremitete Abdukcione gačice po grafu


Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute 


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Sakib Katana, dipl. oec. kabinet@kzzosa.ba

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica 

Kontakt 


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Sakib Katana, dipl. oec. kabinet@kzzosa.ba

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt