Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo

Lista ortopedskih pomagala
Unesite šifru pomagala
Šifra se sastoji od 5-6 cifri
Grupa


Podgrupa


Podpodgrupa


Dobavljač


SpecijalizacijaŠifra Grupa Podgrupa Podpodgrupa
130300 Sanitarna pomagala Zidni držač - rukohvat
130400 Sanitarna pomagala Toaletna stolica
140100 Ortoze (mideri i korzeti) Ortoza za vratnu kičmu mehka
140200 Ortoze (mideri i korzeti) Ortoza za vratnu kičmu tvrda
150000 Ortoze (mideri i korzeti) Mideri elastični  sa metalnim ili plastičnim pojačanjem
160000 Ortoze (mideri i korzeti) Visoka ortoza za trup za deformaciju ili rasterećenje kičme THL
190000 Ortoze (mideri i korzeti) TLSO ortoza za grudnu kičmu/kralježnicu
210000 Ortoze (mideri i korzeti) Trouporična ortoza - ortoze za grudnu kičmu/kralježnicu
220000 Štap za slijepa lica
222000 Zaštitne naočare za slijepa lica


Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute 


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Sakib Katana, dipl. oec. kabinet@kzzosa.ba

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica 

Kontakt 


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Sakib Katana, dipl. oec. kabinet@kzzosa.ba

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt